close

Enter

Log in using OpenID

abant izzet baysal üniversitesi akçakoca turizm işletmeciliği ve

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)
I.YARIYIL:
O.K.
111
103
115
117
119
121/123
107/125
111
DERSİN ADI
TÜRK DİLİ I
TUR. END. GİRİŞ
GENEL İŞLETME
ÖN BÜRO VE KAT HİZM. YÖN.
SERVİS ÜYG. VE YÖN,
YABANCI DİL (ING / ALM) - I
MES.YABAN. DİL (ING / ALM) - I
TOPLAM
TÜRK DİLİ I
T
2
2
3
2
2
8
2
21
P
0
0
0
0
0
0
2
2
K
2
2
3
2
2
8
3
22
2
0
2
Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dilerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçe'nin düny a
dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türkçe'nin ana hatlarıyla yapı bakımından
incelenmesi. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin tanımlanması,
lehçe, şive, ağız özelikleri. Temel dilbilgisi kuralları. (Noktalama, yazı ve İmla
kuralları) Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük kullanma, sözlükte bulunan
kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım
ve çekim ekleri, kelime tahlili. Toplumsal ve mesleki konularda sorunların tartışılması
ve mesleki yönlendirmeler.
103
TURİZM ENDÜSTRİSİNE GİRİS
2
0
2
Turizm olgusu, turizm bilimi, turizm tarihi, turîzm endüstrisi, turizmin çeşitleri,
turizm işletmeciliği, Türkiye'de turizm, dünya turizminde Türkiye'nin yeri,
Türkiye'de turizm eğitimi, turizm ve çevre.
115
GENEL İŞLETME
3
0
3
İşletme, işletmenin ekonomideki yeri ve önemi, işletmecilik biliminin konusu ve
bölümleri, işletme türleri, işletmenin hukuki biçimleri, işletmelerde birleşme, işletme
fonksiyonları.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
117
ÖN BÜRO VE KAT HİZ.YÖN.
2
0
2
Konaklama tesislerinde organizasyon, ön büronun konaklama işletmelerindeki yeri
ve
önemi, ön büronun organizasyonu-görevleri, ön büro sistemleri, ön büroda
bulunması gereken formlar, rezervasyon işlemleri, house-keeping raporu ve kontrolü,
katların Ön büro ile çalışmaları ve önemi, oda temizliği, oda düzenlenmesi,
temizlik malzemelerinin tanımı, banyo temizliği, ön büro-müşteri ilişkileri, oda
satışları, olağanüstü hallerde ön büronun sorumlulukları, seyehat acentaları ile
yapılan kontratlar, gruplar ile yapılan kontratlar, ön büro ve katlarda uygulama
çalışmaları.
119
SERVİS UYG.VE YÖN.
2
0
2
Genel servis bibileri, servis personeli, yeme ve içme ünitelerinde kullanılan araç ve
gereçler, yemek salonunun hazırlanması, yemek masası düzenleme şekilleri, müşteri
karşılama ve servisi, servis teknikleri, yiyecek-İçecek teknolojisi, şarap servisi, önemli
servis kuralları, sektörle iş birliği ve uygulaması.
121/123
YABANCI DİL (İNG/ALM) 1
8
0
8
İNG - Başlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve elementary düzeydeki
öğrencilerin pre-ıntermediate seviyesine geçiş yapmasını sağlamak.
ALM - Alfabenin tanıtımı, ne kim soru kelimeleriyle basit sorular sorularak
bunlara verilen cevap cümleleri. Düz, soru, olumlu ve olumsuz ifadeler. Çeşitli
diğer soru zamirleri, artikeller ve isimleri çoğul yapım kuralları. Şimdiki zamanda fiil
çekimleri.
107/125
MES. YABANCI DİL (İNG/ALM) 1
2
2
3
İNG - Elementary düzeyde turizm sektörüyle ilgili günlük tanışma, telefon
görüşmeleri, mesaj alma, sipariş alma ve müşterilerin bilgilendirilmesi gibi konu
başlıklarında, konuşma,dinleme pratikleri yapmak.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
ALM - Günlük konuşmalara katılımın kazandırılması, kendini takdim, selamlaşma,
kahvaltı listelen hakkında özet bilgilendirmeler. Kahvaltıda yenen ve içilenlerle ilgili
cümle teşkilleri. Bunlarla ilgili pratikler.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ(2005 Öncesi)
O.K.
122
112
124
118
120
126/128
108/116
122
II.YARIYIL:
DERSİN ADI
EKONOMİ
TÜRK DİLİ II
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
SERVİS UYG. VE YON.
ON BÜRO VE KAT HIZ.YON
YABANCI DİL (ING / ALM) - II
MES.YABAN. DİL (ING / ALM) - II
TOPLAM
EKONOMİ
T
2
2
2
0
0
8
2
16
P
0
0
0
2
2
0
2
6
K
2
2
2
1
1
8
3
19
2
0
2
Ekonomi biliminin gelişimi, ekonominin kavramı, temel kavramlar , ekonomik
sistemler, talep ve arz, tekelci rekabet piyasaları, teşebbüslerde bütünleşme, rant,
ücret, faiz ve kâr.
TÜRK DİLİ II
2
0
2
nju
II işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon ve ilkeleri,
Anlatım bozuklukları, noktalama
makale, sohbet, gazete fıkrası, röportaj türleri ve yazma çalışması. Mektup, dilekçe,
telgraf çeşitleri ve yazımı çalışması, özgeçmiş, iş yazıları. Kutlama, özür dileme,
telefonla konuşma, görüşme, topluluk karşısında konuşmalar, dilimizin güncel
sorunları ve yabancı kelimelere karşılıklar.
112
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
124
HUKUKUN TEMEL KAVRAM.
2
0
2
Hukuk kavramı ve hukukun kaynakları, hukukun dalları, kişiler hukuku, eşya
hukukunun temel kavramları, aile hukukunun temel kavramları, hakların korunması
yolları.
120
SERVİS UYG. VE YÖN.
0
2
1
Bir önceki donem verilen teorik eğitimin uygulaması yapılacaktır.
2
118
ÖN BÜRO VE KAT HİZ.YÖN.
0
1
.
I
Bir önceki dönem verilen teorik eğitimin uygulaması yapılacaktır.
126/128
YABANCI DİL (ING/ALM) - II
8
0
8
İNG - İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma
cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda
bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazmakonuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin pre- intermediate seviyesinden
intermediate seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.
ALM - Günlük konuşmalara katılımın sağlanabilmesi İçin basit ve anlaşılabilir
sorular ve bunlara cevap vermek, kendini takdim, etraftaki objelerle ilgili sorular,
cevaplar. Sözlü katılımın sağlanabilmesi için çeşitli objelerden faydalanmak, özne
yüklem nesne ilişkisinin etraflıca gösterilmesi. Artikellerin belirlenmesi. Ayrılabilir fiil
ekleri bu fiillerin çekimi ve cümle çeşitleri.
108/116
MES. YABANCI DİL (ING/ALM) - II
2
2
3
İNG - Pre-intermediate
düzeyde
öğrencilerin
meslek
yaşamlarında
karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapıları,
Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için dialoglar çalışılırken dinleme
aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir.
ALM - Resepsiyonda müşteriyi karşılamamda kaydı, rezervasyonlar, konukların
konaklama ve ayrılış süreleriyle ilgili zamansal ifade gücünün kazandırılması, Otel giriş
kartının doldurulması, milliyet, gelinen ülke yer ve kimlikle ilgili bilgiler, imzalama,
basit tel. görüşmelerinin sağlanması ile ilgili sahnelerin oyun şeklinde sunulması.
Otele ait birimlerin tanıtılması.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)
III.YARIYIL:
O.K.
201
203
205
207
209
211
213
215
DERSİN ADI
EKONOMİ
GENEL İŞLETME
PAZARLAMA
İSTATİSTİK
BİLGİSAYAR-I
GENEL MUHASEBE
İNGİLİZCE III
MES.YABAN. DİL (İNG)- III
TOPLAM
T
2
2
2
2
2
2
2
2
16
P
0
0
0
0
0
0
2
2
4
K
2
2
2
2
2
2
3
3
18
201
EKONOMİ
2
0
2
Ekonomi biliminin gelişimi, ekonominin kavramı, temel kavramlar, ekonomik
sistemler, talep ve arz, tekelci rekabet piyasaları, teşebbüslerde bütünleşme, rant,
ücret, faiz ve kâr.
DERS KİTABI:
-Ekonominin Temelleri (Besim Üstünel-Ofset 6.Baskı)
-Türk Ekonomisi (Ahmet Kılıçbay-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınevi)
-Milli Gelir İstihdam ve İktisadi Büyüme (Sabri F.Ülgener-Filiz Kitabevi)
203
GENEL İŞLETME
2
0
2
İşletme, işletmenin ekonomideki yeri ve önemi, işletmecilik biliminin konusu ve
bölümleri, işletme türleri, işletmenin hukuki biçimleri, işletmelerde birleşme, işletme
fonksiyonları.
DERS KİTABI:
-Modern İşletmecilik (Prof.Dr.İsmet Mucuk-Der Yayınları)
-İşletme Politikası (Esin Ergin-Der Yayınları)
-Uluslar arası İşletme Yönetimi (Öznur Yüksel-İlksan Matbaası Gazi Büro Kitabevi)
205
PAZARLAMA
2
0
2
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
Pazarlama dersi; Pazar ve pazarlama kavramlarının açıklanmasını, pazarlama
kavramının gelişimi ve pazarlamanın önemi hakkında bilgiler verilmesini, pazarlama
karması ve pazarlama karması öğelerinin (ürün, dağıtım, fiyat, tutundurma)
açıklanmasını, pazarlama araştırması ve tüketici eğilimi ve korunması ile ilgili bilgiler
verilmesini amaçlamaktadır.
DERS KİTABI:
- Pazarlama İlkeleri (İsmet Mucuk-Der Yayınları)
- Uluslar arası Pazarlama (Cem Kozlu-Türkiye İş Bankası Kültür Yayını)
207
İSTATİSTİK
2
0
2
Verilerin toplanması, verilerin işlenmesi ve gösterilmesi, grafikler, seriler, ortalamalar,
değişkenlik ve bölünme şekilleri, olasılık dağılımları, endeksler, varyans analizi, kikare
testi, regreasyon ve korelasyon analizi,
DERS KİTABI:
Uygulamalı İstatistik- Prof.Dr.Alaaddin Başar
Temel Kavramlar ve Uygulamalar ( Prof.Dr.Münevver Turanlı-Prof.Dr.Selahattin Güris
Prof.Dr.Aydın Ayaydın)
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
1- İstatistiksel veri analizi- Prof.Dr.Kazım Özdamar
2- İşletmelerde İstatistik Prosses Kontrol Teknikleri- Prof.Dr.Y.Müh.Besim Akın
209
BİLGİSAYAR-I
2
0
2
Bu derste bilgisayarla ilgili genel bilgi, donanım bilgisi, işletim sistemleri (MS DOS,
WINDOWS), kelime işlem programı (WORD) konusunda öğrencilere temel bilgiler
verilmesi hedeflenmektedir.
DERS KİTABI:
Bilgisayar ve Internet- Hasan Çebi Bal
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
1234-
Office 2000-İhsan Karagülle
Windows 98 ile çalışmak (Çeviri Mehmet Yolcu)
Office 2000-Memik Yanık
Açıl Susam Açıl: Bilgisayar-Çeviren Mustafa Arslanturanlı
211
GENEL MUHASEBE
2
0
2
Muhasebe kavramı ve ilkeleri, defter tutma bakımından tacirler ve yükümlülükleri,
hesap kavramı, muhasebe sistemi, hesapların işleyişi, defterlerdeki hatalar ve
düzeltme şekilleri.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
DERS KİTABI:
Genel Muhasebe Prof.Dr.Orhan Sevilengül
Otel Yönetim Muhasebesi (Türsoy Adnan Turhan kitabevi 1.Baskı 1998 Ankara)
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
Genel Muhasebe Prof.Dr.Nihat Küçüksavaş
213
İNGİLİZCE III
2
2
3
Temel dilbilgisi kurallarının öğrenciler tarafından kullanımının sağlanması amacıyla
dört temel beceri üzerinde yoğunlaşılması, bilgilerin pekiştirilmesi, kelime
hazinelerinin gelişmesi ve yabancı dile ilgilerinin arttırılması amacıyla çalışmalar
yapılması.
DERS KİTABI:
New Headway English (Liz& Joan Soors Oxford)a
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
1- Workbook aynı kitap
2- Unterstanding and Using English Grammer ( Betty Azar/Prentice Hall)
3- Enjoy the Bell (Sevgi Yücel, Hacettepe)
4- Englisg Grammer Yhroyoh Graded Exercisc) İ.Boztaş, Z.Aksoy, A.Kocaman
215
MES.YABANCI DİL (İNG)-III
2
2
3
Pre-Intermediate düzeyde turizmle ilgili konu başlıkları (Dealing With Enquaries,
Taking a Booking, Organizing a Trip,...) çalışılmaya devam edilirken, yine aynı
düzeydeki gramer yapılarının aktif kullanımını sağlayabilmek amacıyla, aynı
dönemdeki diğer İngilizce dersleriyle eşgüdümlü şekilde video dersi uygulamaları
yapılır.
DERS KİTABI:
1- Welcome –Leo Janes
2- First Class
3- English for Housekeepers (Turizm Bakanlığı)
4- Words and Phrazes in Tourizm (Hacettepe)
5- High Season
English for the Hotel and Tourist Industry
Keith Harding and Paul Henderson (Oxford University Press)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)
O.K.
202
204
206
208
210
212
214
IV.YARIYIL:
DERSİN ADI
T
YÖN.VE ORGANİZASYON
3
SERVİS UYG.VE YÖN.
2
HUKUKUN TEMEL KAVRAM.
2
BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYG
2
TURİZM PAZARLAMASI
3
İNGİLİZCE IV
2
MES.YABAN. DİL (İNG)- IV
2
TOPLAM 16
P
0
2
0
2
0
2
2
8
K
3
3
2
3
3
3
3
20
202
YÖN.VE ORGANİZASYON
0
3
3
Yönetimin anlamı ve tanıtımı, yönetim ilkeleri, organizasyon, planlama, karar verme,
uygulama, koordinasyon, yönlendirme, kontrol, organizasyon teorileri, iş analizi,
turizm işletmelerinde yönetim fonksiyonları, teorisi ve gelişimi.
DERS KİTABI:
-Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
(Geliştirilmiş 2.Baskı Gazi Kitabevi Ankara
-Anket (Seçkin Kitabevi 1 baskı 2001 Ankara- Baş, Türker
-Turizm Sektöründe Kalite Yönetimi (Seçkin Yayınları-1 Baskı 2002, Ankara
Tavmergen, İge Pınar)
-İletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması (Hayri Ülgen-İ.Ü İşletme Fakültesi
Yayını
-İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim (Erol Eren-İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını
204
SERVİS UYG.VE YÖN.
2
2
3
Genel servis bilgileri, servis personeli, yeme ve içme ünitelerinde kullanılan araç ve
gereçler, yemek salonunun hazırlanması, yemek masası düzenleme şekilleri, müşteri
karşılama ve servisi, servis teknikleri, yiyecek-içecek teknolojisi, şarap servisi, önemli
servis kuralları, sektörle iş birliği ve uygulaması.
DERS KİTABI:
- Bar ve Kokteyler (Özgür Baki-İM yayıncılık)
- Servis Uygulamaları (Ahmet Aktaş)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
206
HUKUKUN TEMEL KAVRAM.
2
0
2
Hukuk kavramı ve hukukun kaynakları, hukukun dalları, kişiler hukuku, eşya
hukukunun temel kavramları, aile hukukunun temel kavramları, hakların korunması
yolları.
DERS KİTABI:
- Turizm Hukuku (Seçkin Yayınevi, 2002 Kayseri
- Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları (Anayurt Ömer Seçkin Yayınları 3
baskı 2002 Ankara
208
BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYG
2
2
3
Tek düzen hesap planı, gelir ve gider hesapları, kar-zarar hesapları, nazım hesaplar,
envanter işlemleri, dönem sonu tablolarının düzenlenmesi ve kapanış kayıtlarının
yapılması.
DERS KİTABI:
- Bilgisayarlı Muhasebe (Mehmet Ali Feyiz)
YARDIMCI DERS KİTABI:
- Eta Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları Kitabı
210
TURİZM PAZARLAMASI
3
0
3
Turizm pazarlaması kavramı ve genel tanımlar, turizm pazarı, turistik ürün, turizmde
dağıtım sistemi, turizmde tanıtma ve iletişim, turizm pazarlama araştırması,
uluslararası turizm pazarı ve özelikleri.
DERS KİTABI:
-Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme (Alem Basım Yayın, 1999 Asakurt, Cevdet)
-Turizm Pazarlaması ( Kanyılmaz Matbaası, 2001, İzmir-Usal, Alparslan ve Oral
Saime)
-Turizm Pazarlaması ve Planlaması (1 Baskı Detay Yayıncılık, 2001, Ankara)
-Turizm Pazarlaması (Orhan İÇÖZ)
212
İNGİLİZCE IV
2
2
3
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, edilgen çatı, sıfat
cümlecikleri...vb) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrenilenlerle integrasyonunun
sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı
aktivitelerin uygulanması.
DERS KİTABI
New Headway English (Liz& Joan Soors Oxford)a
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
1-Workbook aynı kitap
2-Unterstanding and Using English Grammer ( Betty Azar/Prentice Hall)
3-Enjoy the Bell (Sevgi Yücel, Hacettepe)
English Grammer Yhrroyoh Graded Exercisc)
İ.Boztaş- Z.Aksoy- A.Kocaman
214
MES.YABANCI DİL (İNG)-IV
2
2
3
Intermediate düzeyde cümle yapılarıyla ilgili bilgilerle birlikte, turizmle ilgili konularda
ve konuşmalarda geçebilecek kelime ve kelime grupları ile ilgili bilgilendirmede aynı
düzeyde yapılır. Yine bu dönemde de dinlenme aktiviteleri devam etmektedir. Dönem
sonunda öğrencinin mesleki uygulamalarda gerek iş bağlantılarının yapılmasında
gerekse müşteri ilişkilerinde İngilizceyi aktif olarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)
V.YARIYIL:
O.K.
DERSİN ADI
T
P
K
301
TURİZM EKONOMİSİ
2
0
2
303
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
3
0
3
305
İNSAN KAYNAKLARI YÖNET.
2
0
2
307
İNGİLİZCE V
2
2
3
309
MES.YABAN.DİL(İNG) -V
2
2
3
311
II.YABANCI DİL(ALM)-I
2
2
3
313
II.YABANCI DİL(ALM)-II
2
2
3
TOPLAM 15
8
19
301
TURİZM EKONOMİSİ
2
0
2
Turizm sektörüne terminolojik yaklaşım, turizm sektörüne genel yaklaşım, dünya
turizmine ekonomik yaklaşım, Türk turizmine ekonomik yaklaşım, turizmin Türk
ekonomisindeki yeri ve önemi, turizmin parasal ekonomik etkileri, turizmin reel
ekonomik etkileri, turizmin ekonomik etkinliği artırmadaki rolü, turizmin ekonomideki
yerini belirleyen bir faktör olarak sosyal yapı, turizmin ekonomisi ve çevre ilişkisi,
uluslararası ekonomik ortam ve turizm.
DERS KİTABI:
-Turizm Endüstrisinin Yapısı (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 1998 İstanbul- Yarcan
Şükrü)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
-Turizm Sektörünün Vergilendirilmesi (Yaklaşım Yayınları 2000, Ankara Özkmen
Nedim)
-Turizm Ekonomisi (Orhan İçöz)
-Turizm Ekonomisi ve Türkiye’de Turizmin Ekonomideki Yeri (Mithat Zeki Dinçer)
-Turizmin Ekonomik Analizi (Ali Kemal Gürbüz- Alem Basım Yayınevi)
303
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
3
0
3
Turizm endüstrisi ve işletmecilik, konaklama işletmelerinin genel durumu, konaklama
işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, konaklama işletmelerinde yatırım ve yatırım
maliyetleri, konaklama işletmelerinin finansmanı, konaklama işletmelerinin yönetim
yapısı, konaklama işletmelerinde yönetici görevleri, iş ve görev tanımları, konaklama
işletmeleri ve yönetim fonksiyonları, diğer turizm işletmelerinin genel durumu.
DERS KİTABI:
- Otel İşletmeciliği (Hasan Olak, Meral Vorzay Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş. 1993,
İstanbul
- Housekeeping Yönetimi (Ufuk Matbaacılık 1. Baskı 1999, İstanbul
- OTED Yayını (Otel Temizlik ve Kekorasyon Derneği)
- Turizm işletmeciliği ve Yönetimi (Aktaş, Ahmet Azim Matbaası 2.Baskı 2002,
Ankara
- Turizm İşletmeciliği (İsmet Barutçugil-Uludağ Üniversitesi Yayınları)
305
İNSAN KAYNAKLARI YÖNET.
2
0
2
İnsan kaynakları yönetimi dersi, insan kaynakları yönetimi anlayışının gelişimi,
personel yönetimi ile karşılaştırılması, insan kaynakları yönetiminin işlevleri, seçme,
geliştirme ve güdüleme işlevlerinin önemi ile ilgili bilgiler verilmesini amaçlamaktadır.
DERS KİTABI:
- Otel İşletmeciliği ve Otel İşletmeciliğinde Verimlilik Analizleri (Oral, Saime 2002
İzmir
- İşgücünü verimli kullanma tekniklerinin turizm sektörüne uygulanması. ( Sinem
Ofset1992, Ankara MPM Yayını)
- Personel Yönetimi (Zeyyat Sabuncuoğlu- Anadolu Üniversitesi Basımevi)
307
İNGİLİZCE V
2
2
3
İleri düzeyde dilbilgisi konularının öğretilmesi ve bu konuların turizm alanındaki
kullanımlarının örneklendirilmesi. İş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında
bilgi verilerek öğrencilerin turizm sektöründe iş edinmelerine fayda sağlanması.
DERS KİTABI:
New Headway English Course-Upper- Intermediate Level, Liz&john Soars (Oxford
University Press, 1998
Intermediate Vocabulary, B.J.Thomas, Longman, England, 1998
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
Essentiel Idems in English (Robert J.Dixson)
309
MES.YABANCI DİL (İNG) V
2
2
3
Upper-Intermediate düzeyde cümle yapıları ve kelime bilgisiyle birlikte, turizm
sektörüyle ilgili çevirilere ağırlık verilir.
DERS KİTABI:
Five Star, Rod Revell& Chris Stott, Oxford University Press, Hungary 1991
Five Star English For the hotel and torist ındustry
Rod Revell-Chris stott Oxford
311
II.YABANCI DİL(ALM)-I
2
2
3
Alfabenin tanıtımı, Ne kim? Soru kelimeleriyle basit sorular teşkil olunarak bunlara
verilen basit cevap cümleleri. Düz-soru-olumlu-olumsuz ifadeler. Çeşitli diğer soru
zamirleri, Artikeller ve isimlerin çoğul yapım kuralları. Şimdiki zamanda fiil çekimleri
DERS KİTAPLARI:
1- Deutsch aktiv Neu 1A- Lehrbuch-Langenscheidt Yayınevi Yazarları: Neuner,
Seherling, Schmidt, Wilms
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
1- Deutsch aktiv Neu 1A- Arbeitsbuch Langenscheidt Yayınevi
313
II.YABANCI DİL(ALM)-II
2
2
3
Günlük konuşmalara katılımın sağlanabilmesi için basit ve anlaşılabilir sorular ve
bunlara cevap vermek. Kendini takdim, etraftaki objelerle ilgili sorular, cevaplar.
Sözlü katılımın sağlanması için çeşitli objelerden faydalanmak. Özne-yüklem-nesne
ilişkisinin etraflıca gösterilmesi. Artikellerin tayini hakkında önemli kuralların verilmesi.
Ayrılabilir fiil ekleri ve bu türden fiillerin çekimi ve cümle teşkilleri.
DERS KİTAPLARI:
1-Deutsch aktiv Neu 1A- Lehrbuch-Langenscheidt Yayınevi Yazarları: Neuner,
Seherling, Schmidt, Wilms
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
1-Deutsch aktiv Neu 1A- Arbeitsbuch Langenscheidt Yayınevi
2-Deutsch 2000-Hueber Yayınevi
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)
VI.YARIYIL:
O.K.
302
304
306
308
310
312
314
316
DERSİN ADI
TURİZM MEVZUATI
İŞLETME EKONOMİSİ VE YÖN.
YİY-İÇECEK HİZM.YÖN.
BİLGİSAYAR-II
İNGİLİZCE VI
MES.YABAN. DİL (İNG)- VI
II.YABANCI DİL(ALM)-III
II.YABANCI DİL(ALM)-IV
TOPLAM
T
3
2
2
2
2
2
2
2
17
P
0
0
0
0
2
2
2
2
8
K
3
2
2
2
3
3
3
3
21
302
TURİZM MEVZUATI
3
0
3
Turizm mevzuatının kapsamı, Seyahat Acentaları (TURSAB) Kanunu (1618 S.Kanun),
Turizm Teşvik Kanunu (2634 S.Kanun), turizm kuruluşları bakımından mevzuat
uygulamaları, Kabotaj Kanunu, turizm sektörüne yönelik yönetmelikler, turizm
sektöründe mevzuat eksiklikleri.
DERS KİTABI:
- Turizm Mevzuatı ( Orhan Kalkan-Turizm Bakanlığı 1995-Ankara)
304
İŞLETME EKONOMİSİ VE YÖN.
2
0
2
İşletme ekonomisi ve biliminin tanımı, işletmenin ekonomi içindeki yeri ve önemi,
yönetim ve yönetim ile ilgili kavramlar, sermaye maliyeti, yatırım kararlarının
değerlendirilmesi, çevre sorunları ve işletmeler.
DERS KİTABI:
- İşletme Ekonomisi ve Yönetimi ( Oktay Alpugan ve diğerleri- BETA Yayınevi)
306
YİY-İÇECEK HİZM.YÖN.
2
0
2
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
Yiyecek ve içecek hizmet yönetimi kapsamı ve önemi, yiyecek-içecek bölümünde
menü planlaması, mutfak planlaması, yiyecek maliyet kontrol süreci, içecek maliyet
kontrol süreci, yiyecek-içecek bölümünde iş gücü planlaması ve kontrolü, kokteyl,
parti, soğuk büfe ve banket organizasyonu.
DERS KİTABI:
- Yiyecek ve İçecek Yönetimi (Aktaş, Ahmet Livane Matbaası 2001 Antalya)
- Yiyecek-İçecek servisi (Aktaş, Ahmet ve Tekini Asım 3. Baskı Akdeniz Üniversitesi
Basımevi Antalya-1998
- Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi (Adnan Türksoy-D.E.Ü.İşletme Fak.Yayınları)
308
ATO312 BİLGİSAYAR-II
2
0
2
Bu derste internet bilgisi ve Excel programı hakkında temel bilgiler verilmesi
hedeflenmektedir.
DERS KİTABI:
Başlangıçtan İleri seviyeye Bilgisayar (Hasan Çelebi Bal, Murat Can Akademi Yayınevi1999- RİZE
OFFİCE 97 PRO ( İhsan Karagülle, Zeydin PALA Türkmen Kitabevi-1998 İstanbul
310
İNGİLİZCE VI
2
2
3
İleri düzeyde dilbilgisi konularının öğretilmesinin yanı sıra Mesleki İngilizce konuları
üzerinde de yoğunlaşılması; rezervasyon, ön büro, otel hizmetleri, yiyecek-içecek
servisi ve danışma hizmetleri.
DERS KİTABI:
Essenhiel Idems in English (Robert J.Dixson
312
MES.YABANCI DİL (İNG).VI
2
2
3
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) 5 dersinin devamı niteliğindeki bu dersin
tamamlanmasından sonra öğrencilerin uzmanlık alanlarıyla ilgili farklı konularda
fikirlerini ifade edebilecekleri ve günlük konuşmalarda da mümkün olduğunca az
kullanım hatası yaparak, anlam olarak doğru ifadeler kullanmalarını sağlayacak
düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır.
DERS KİTABI:
Tourısm Pnhcbles, Practices, Philosophies (Robert W.Mclntosh- Charles R.Goeldner)
314
II.YABANCI DİL(ALM)-III
2
2
3
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
İsmin hallerinden Nominativ-Akkusativ’in verilmesi, Akkusativ alan fiillerle ilgili
bilgilendirmeler ve bunlarla cümle teşkilleri. Yakın geçmiş zamanda soru-cevap
cümleleri. Zaman zarfları, zamansal terimlerin verilmesi, günler, aylar, mevsimler,
günün vakitleri-dilimleri. Fiil tamlananları-ekleri. Dili geçmiş zamanda ifadeler.
Zustandspassivli ifadeler. İsmin –e ve tamlama hali. Aktion-Positionlu ifadeler ve bu
durumlarla ilgili belli başlı fiiller. Aktion ve Position ifade eden PraepositionlarEdatlar. Değişkenlik ifade eden Edatlar ve cümleler. Akkusativ halini gerektiren
Praepositionlar.
DERS KİTABI:
-Deutsch aktiv Neu /Lehrbuch
-Deutsch aktiv Neu/Arbeitsbuch
YARDIMCI DERS KİTABI:
-Deutsch 2000
316
II.YABANCI DİL(ALM)-IV
2
2
3
Mesleki Almancaya giriş niteliğinde olan bu derste: İlk aşamada günlük konuşmalara
katılımın kazandırılması amaçlanmaktadır. Kendini takdim, selamlaşma verilen selamı
karşılama. Kahvaltı listeleri hakkında özet bilgilendirmeler. Kahvaltıda yenen ve
içilenlerle ilgili cümle teşkilleri, isimlerin kavranması. Resepsiyonda müşteriyi
karşılama, oda kaydı, rezervasyonlar. Konukların konaklama ve ayrılış süreleriyle ilgili
zamansal ifade gücünün kazandırılması. Otel giriş Kartının doldurulması- MilliyetGelinen Ülke/Yer-Kimlikle ilgili bilgiler-İmzalama.Basit telefon görüşmelerinin
sağlanmasıyla ilgili sahnelerin oyun şeklinde sunulması. Otele ait birimlerin nerelerde
bulundukları ile ilgili yer tariflerinin kazandırılması.
DERS KİTABI:
- Zimmer frei (Deutsch in Hotel und Restaurant) Langenscheidt YayıneviCohen/Osterloh
YARDIMCI DERS KİTABI:
Moment mal (Lehrbuch 1)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)
VII.YARIYIL:
O.K.
401
403
405
407
409
411
DERSİN ADI
SEY.AC.VE TUR.OP.
BİLGİSAYAR-III
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
İNGİLİZCE VII
II.YABANCI DİL(ALM)-V
II.YABANCI DİL(ALM)-VI
SEÇMELİ-I
TOPLAM
T
2
2
2
2
2
2
2
14
P
2
2
0
2
2
2
0
10
K
3
3
2
3
3
3
2
19
401
SEY.AC.VE TUR.OP.
2
2
3
Seyahat acentacılığının gelişimi, seyahat acentalarının faaliyetleri, Türkiye’de seyahat
acentacılığı ve önemi, tur operatörlüğü, tur düzenleme yöntemleri ve uygulama
çalışmaları, seyahat acentalarında pazarlama faaliyetleri.
DERS KİTABI:
- Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü (Mısırlı, İrfan Detay Yayınları 2002,
Ankara
- Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi (İçöz, Orhan Turhan Kitabevi,
2.baskı 1998
403
BİLGİSAYAR-III
2
2
3
Bu derste, veri tabanı programı Access, mesleki alanda kullanılan paket programlar
(genel bilgi, örnek programların kullanımı) hakkında bilgiler verilmesi
hedeflenmektedir.
DERS KİTABI:
Office 2000- İhsan Karagülle
Excel 97 ile çalışmak- Mark Dodge (Çeviri Ceyhan Temürcü, Sinan Sır)
YARDIMCI KİTAPLAR:
1- Access-2000 Dr.Yalçın Özkan
2- Access-8.0 İhsan Karagülle
3- Office-2000 Faruk Çubukçu
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
405
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
2
0
2
Araştırma teknikleri dersi; bilim ve araştırmanın tanımı, önemi, araştırma modelleri,
problem durumu, amacı, önemi, evren örnekleri, bilgi toplama yöntemleri, verilerin
analizi ve bir araştırma hazırlama ile ilgili bilgiler verilmesini amaçlamaktadır.
DERS KİTABI:
- Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları (Halil Seyidoğlu)
407
İNGİLİZCE VII
2
2
3
Her yönüyle ele alınmış olan İngilizce dilbilgisi konularının özellikle çeviri ve konuşma
aktiviteleri üzerinde yoğunlaşılarak pekiştirilmesinin sağlanması ve ana dil-hedef dil
arasındaki farklı ve benzer yönlerin ortaya çıkarılarak dilin daha bilinçli kullanılmasına
imkan verilmesi. Bununla birlikte seyahat acentaları ve tur operatörlüğü hakkında
bilgi verilerek bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere temel kazandırılması.
DERS KİTABI:
KPDS Soruları, Ayhan Sezer, Hacettepe TAŞ, Ankara, 1997
Fundamentals of Acadenic English (Hacettepe Taş- Cesur Öztürk
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
Prepare for KPDS (Ayhan SEZER
409
II.YABANCI DİL(ALM)-V
2
2
3
Modal fiiller ve bunlarla ilgili soru-cevap cümleleri. Modal fiillerin esas fiil gibi
kullanılması. Ki’li- bağlaçlı yan cümlecikler, bunlar hakkında genel bilgilendirmeler.
Modal fiillerin başka anlamları-anlam kaymalarıyla ilgili cümle yapıları. Hikaye etme
tarzının gösterilmesi, zamanlar arasındaki bağlantılar. Zamansal bağlaçlı (waehrenddamals-dabei-wenn-da-unter
dieser
Bedingung-nachdem-danach)
ifadeler.
Konsekutivsatz:( so...,dass...) sebep ifade eden yan cümlecikler (weil, da), relativ
ifadeler. İşaret sıfatları-zamirleri, welch-? Soru zamirli cümleler. Sıfat çekimleri,
sıfatlarla ilgili soru edatları: Was für ein/eine/einen ...? Was für welch-?
DERS KİTABI:
Deutsch Aktiv Neu I/B/Lehrbuch
YARDIMCI DERS KİTABI:
Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
411
II.YABANCI DİL(ALM)-VI
2
2
3
(Mesleki Almanca) Otel müşterilerine gerekli olduğu durumlarda yardım önerisinde
bulunabilme ile ilgili ifadelerin kazandırılması. Telefonla oda rezervasyonları, telefon
görüşmelerinin sağlanması, masa rezervasyonları. Konukların odaya çıkartılması ile
ilgili sahnelerin oyun şeklinde öğretilmesi. Otel birimleriyle ilgili ayrıntılı
bilgilendirilmenin kazandırılması, yer tarifleri otel oda donanımları ile ilgili
bilgilendirmeler. Müşteriye çeşitli alanlarda enformasyon sunabilme yeteneğinin
kazandırılması, düzenlenen günübirlik turlarla ve yerlerle ilgili bilgilendirmeler. Şikayet
alma ve alınan şikayeti ilgili birime aktararak çözüm getirme. Oda fiatları hakkında
bilgi verme, döviz bozdurmalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunma, bu konuda diğer
yardımları sunabilmek. Araba kiralama ile ilgili bilgilendirmede bulunup, yardım
sunabilme
DERS KİTABI:
- Zimmer frei (Deutsch in Hotel und Restaurant)
YARDIMCI DERS KİTABI:
- Deutsche Sprachlehre für Auslaender
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)
VIII.YARIYIL:
O.K.
402
404
406
408
410
412
DERSİN ADI
TUR.POLİTİK.VE PLAN.
BİTİRME ÖDEVİ
TURİZM REHBERLİĞİ
İNGİLİZCE VIII
II.YABANCI DİL(ALM)-VII
II.YABANCI DİL(ALM)-VIII
SEÇMELİ-II
TOPLAM
402
TUR.POLİTİK.VE PLAN.
T
2
3
2
2
2
2
2
15
P
0
0
0
2
2
2
0
6
K
2
3
2
3
3
3
2
18
2
0
2
Temel tanımlar, turizm politikası, makro turizm planlaması, turistik ürün arzının
planlaması, turistik talebin planlaması, turistik mal ve hizmetlerin fiyat politikası,
turistik arz verilerine ulaşma, turizmde tanıtma-talep yaratma ve turist çekme
faaliyetlerinin planlanması, makro düzeyde turizmin planlanmasında eğitim-öğretimBu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
teknik bilgi ve deneyim, yatırım ve finansman planlaması, turizmin ortaya çıkardığı
çevre sorunları ve çözüm yolları.
DERS KİTABI:
- Turizmde Yatırım Projeleri Analizi (Kahraman Nüzhet Siyasal Kitabevi, Ankara
1997
- Yatırım Projeleri ve Değerlendiilmesi (Anadolu Matbaacılık, İzmir 1997
- Turizm Politikası ve Planlanması (Olalı, Hasan Yön Ajans, 1990 İstanbul
404
BİTİRME ÖDEVİ
3
0
3
Öğrencinin önceki yıllarda okuduğu dersler ve staj çalışmalarından edindiği birikimlere
dayanarak, danışmanı tarafından belirlenerek verilen konu üzerinde araştırma ve
inceleme yapmak.
DERS KİTABI:
Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (Prof.Dr.Halil Seyidoğlu- Güzem Yayınları, 1997
İstanbul)
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım,
Serkan Bayraktaroğlu)
406
TURİZM REHBERLİĞİ
2
0
2
Ülkeyi, yöreyi veya bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin karşılanması,
konaklayacağı tesislere ulaştırılması ve turistlerin tesislerde konakladığı sürece
karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda yapılması gereken çalışmalar.
Çevrenin tanıtılması, tarihi ve kültürel zenginliklerin içeriklerinin aktarılması, turistin
ait olduğu kültür ile ziyaret ettiği yöre insanının kültür ve sosyal yaşam biçimi
arasında bir köprü oluşturmak ve turistin ziyaret ettiği ülkede, yöre ve bölgede
karşılaşacağı tüm sorunların çözümünde yardımcı olmak.
DERS KİTABI:
- Turizm Rehberliği (Suavi Ahipaşaoğlu)
408
İNGİLİZCE VIII
2
2
3
Turizm alanındaki çalışmaların iletişime dayalı olduğu dikkate alınarak aktivitelerin
daha çok konuşma alanına yönlendirirlip öğrencilere duygu, düşünce ve bilgilerini
aktarabilme yetisinin kazandırılması. Alanlarıyla ilgili olarak da para meseleleri (döviz
alım-satımı, değişimi) ve otel dış hizmetler (günübirlik geziler, araba kiralama)
konularında bilgi aktarımının sağlanması.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
DERS KİTABI:
Fundamentals of Acadenic English (Hacettepe Taş- Cesur Öztürk
Speaking Personally
Gillian Porter Ladousse Canbdk
YARDIMCI DERS KİTAPLARI:
Prepare for KPDS (Ayhan SEZER
410
II.YABANCI DİL(ALM)-VII
2
2
3
“ Würden ve Infinitiv” yapılı emir cümleleri, bunların diğer normal emir ifadeleriyle
karşılaştırılması. Şimdiki-yakın geç-Di’li geç. Ve mişli geçmiş zamanlarda Passiv cümle
yapıları (soru- düzcümle/cevap). “ Manlı ifadeler hakkında ve ilgilil fiiller hakkında
bilgilendirmelerin kazandırılması. Passiv yapıların yan cümleciklerde kulanılması.
Passiv yapılamayan fiiller hakkında bilgilendirmeler. (genau) so.....wie, als ve diğer
çeşitli şekilli mukayese ifadelerin teşkili. Sıfatların üstünlük halleri. Dönüşlü zamirler
ve dönüşlü zamirli fiillerle ilgili cümleler.
I.ve II. Türden gelecek zamanlı ifadelerin kuruluşu, kullanılan yardımcı sözcükler.
Kelime türetmeler.
DERS KİTABI:
- Deutsch aktiv Neu I-B/Lehrbuch
YARDIMCI DERS KİTABI:
- Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik
412
II.YABANCI DİL(ALM)-VIII
2
2
3
Rezervasyonlu-rezervazyonsuz konukların otele kabulü ile ilgili işlemlerin
kazandırılması. Giriş- çıkış yapacak konukların takibi ve sağlanması işlemleri. Otel
oda mefruşatları hakkında müşteriyi bilgilendirmeler. Oda çeşitlerinin ifade edilerek
müşteriye satışının sağlanması. Müşterilerin hizmetine sunulabilen tesisdeki birimlerin
zikredilmesi. Bunların bulundukları yerin tarifi. Döviz bozdurma ve banka işlemlerinde
yardımcı olunma yeteneğinin kazandırılması. Birimlerin açılış ve kapanış saatleri
hakkında bilgi sunma. Şikayetleri alarak bunları ilgili birime havale etmek ya da direkt
çözmek. Uyandırma servisinin verilmesi. Umumi yemek adları ve içerikleri hakkında
bilgi ediniminin kazandırılması. Yemeklerle ilgili dilek ve şikayetlerin karşılanması.
DERS KİTABI:
- Zimmer frei (Neu) (Deutsch im Hotel)/ Lehrbuch
YARDIMCI DERS KİTABI:
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
- Deutsch 2000
- Zimmer frei Arbeitsbusc
SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
413
TURİZM VE ÇEVRE
2
0
2
Türkiye'de ve dünyada çevre konusu üzerine kavramsal yaklaşımlar, çevre kirliliğinin
oluşum denelerin, çevre kirliliğinin yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunlar, turizm
ve
çevre ilişkisi, turizmin yarattığı çevre sorunları ve bu sorunları çözümleme
politikaları, doğal çevrenin korunması politikaları, gelen olarak çevrenin korunması ile
ilgili başlıca düzenleme birimleri, Türkiye'nin biyolojik zenginlikleri ve turizm,
sosyal çevre ve turizm, turizmin sosyal çevre üzerine etkileri, çevre ve turizm
üzerine tartışmalar.
471
MESLEKİ ETIK
2
0
2
Mesleki ahlak normlarının tanıtımı, ve sosyal sorumluluk konuları, eşit istihdam
olanağı, ayrımcılığın önlenmesi, hizmet kalitesi konuları, istihdam edilenlerin eşit
muamele görmesi ,işveren ve iş gören arasında gizlilik, kamu ilişkilerinde dürüstlük,
hizmet sonrası işlemler, toplumun taleplerine ve davranışlarına duyarlılık.
473
ÇAĞDAS YONETİM KURAMLARI
2
0
2
Toplam kalite yönetimi, personel güçlendirme, öğrenen organizasyon, kademe
azalması - sıfır hiyerarşi, dış kaynak kullanımı, Mc Kmsey 7-5 yaklaşımı yönetsel
etkileme stratejileri, işletme etiği.
415
TURİZM SOSYOLOJİSİ
2
0
2
Turizm sosyolojisi kavram ve tanımları, sosyal değişim ve türleri. Sosyal değişimi
etkileyen faktörler, turizmin sosyo kültürel etkileri, turizm ve sosyal yapı,
turizmin
sosyal yapı üzerine etkileri, turizmin sosyal sınıflar üzerine etkileri, turizmin kültürel
değişime etkisi, turizm ve yerel halk karşılaşmalarının boyutları. Yere! halkın turizme
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
ilişkin tutumları, turist ve yerel halk etkileşimini etkileyen faktörler. Turizmin
planlanması, yerel halkın turizm planlamasına katılımı, yerel halkın bilinçlendirilmesi.
419
MARİNA İŞLETMECİLİĞİ
2
0
2
Genel turizm bilgisi turizm çeşitlendirmesi ve Türkiye, Yat turizmi ve marina
işletmeciliği hakkında yasal düzenlemeler. Mevzuat ve teşvik kanunları, Türkiye'de
marinalar ve sundukları hizmetler. Marinaların yönetimi ve organizasyon yapısı.
Görevler ve sorumlulukların İncelenmesi. Marinalar ve çevre sorunları.
421
TURİZM COĞRAFYASI
2
0
2
Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinin sahip olduğu doğal, kültürel tarihi ve sosyo
kültürel çekicilikleri başta olmak üzere; turizme olan talebin mekansal özellikleri ve
bunların ortaya çıkardığı kalıplar,arzın mekansal özellikleri. Turizm alan ve bölgelerin
coğrafya, turistin hareketleri ve yarattığı akış kalıbı. Turistin turizme etkisi, turizm
mekanına İlişkin modellerin incelenmesi, kıyı kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı,
kırsal alanlar ve doğal mekanın turizm amaçlı kullanımı, tarihsel kaynakların,
kültürel kaynakların şehirsel mekanların ve doğal kaynakların turizm amaçlı
kullanımı.
475
ÖZEL İLGİ TURİZMİ
2
0
2
İnsanları seyahate iten etkenler, turizmin zamansal ve mekansal olarak
yaygınlaştırılmasına
yönelik
gelişmeler,
turizm
tür
ve
yörelerinin
çeşitlendirilmesi,
doğal ve kültürel varlıkların turizm amaçlı kullanılması, sürdürülebilir turizm
kapsamında Türkiye turizminin değerlendirilmesi ve buna ilişkin yapılan/yapılacak
çalışmalar alternatif turizm çalışmaları ve Türkiye, Türkiye'de mevcut ve potansiyel
turizm çeşitlendirmelerinin meydana getireceği alt ve üst yapı imkanlarının durumu
ve
buna yönelik uygulamalarının ne olacağı/olması gerektiğine yönelik gelişmeler.
423
TURİZM ULAŞTIRMASI
2
0
2
Turizm ve ulaştırmanın genel kavramları, tarihsel gelişimi, turizmdeki fonksiyonları,
turizmde ulaştırma türüne olan talebin belirlenmesi ulaştırma işletmelerinde
pazarlama, tur işletmeciliği, ulaştırma ve diğer turizm işletmeleri arasındaki
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
koordinasyon ve sorunlar, uluslar arası turizmin değişim trendleri, Türk turizminde
değişim trendleri ve ulaştırma sektörünün geleceği.
425
GİRİŞİMCİLİK VE YARATICILIK EĞİT.
2
0
2
işletmecilik anlayışı, küçük ve orta ölçekli işletmeler, KOBİ'lerın dünyadaki ve
Türkiye'deki durumu, KOBİ'lerin nitel ve nicel özellikleri, girişimci kimdir, Özellikleri,
zorlukları, KOBİ'lerde dar boğazlar ve çıkış yolları, örnek KOBİ kuruluş çalışmalarının
yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi, büyüme süreci ve bu süreçteki tuzaklar, üretim
derinliği, eleman yetiştirilmesi.
477
BİLİM TARİHİ
2
0
2
Eski uygarlıklarda bilim, ortaçağ Avrupa'sı ve İslam Dünyası'nda bilim. Rönesans
ve
bilim. Aydınlanma çağı ve bilim. Endüstri devrimi ve bilim, çağdaş bilim,
Einstein devrimi.
479
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
2
0
2
İletişim nedir, insan iletişiminin özellikleri, toplumsal kültürel sistemler ve iletişimin
işlevleri, iletişim süreci ve temel öğeler, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim
sürecinin
işleyişi, iletişimde sorunlar ve ilkeler. İnsan ilişkilerine giriş ,Türk tarih sürecinde
kadının toplumsal statüsüne bir bakış ,evliliğe doğru, evlilik dönemi, ana baba olmaya
hazırlık. Ailede İnsan ilişkileri,bunalım, kurumlarda insan ilişkileri.
431
YÖNETİM MUHASEBESİ
2
0
2
İşletmelerin tanıtılması, hesap grupları, bilanço modelleri, hesap planı, gelir tablosu
modelleri, eski ve yeni hesapları uyarlama, finansal tablo modelleri, maliyet akışı
şeması ve açıklanması. Örnek muhasebe organizasyon modellerine yönelik
açıklamalar. Malı tabloların düzenlenmesi ve karşılaştırmaları, karşılaştırma ve yüzde
yöntemi, firma mali performansın değerlendirilmesi.
422
SANAT TARİHİ
2
0
2
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
Sanat tarihinin uygarlık tarihi ve bilim tarihiyle bağlantısı, uygarlık tarihi başlangıcının
tanımlanması ile ilgili tartışmalar. Sanat ve sanat tarihinin başlangıcı ile ilgili
tartışmalar. Doğu ve batı tarihi uygarlıkları sanat tarihleri. Uygarlık çizgisini etkileyen
olaylar. Batı dünyasında ortaçağ Rönesans, Reform ile yakın çağ hareketleri ve
akımları.
481
SERMAYE PİYASASI
2
0
2
Sermaye Piyasası Kurulu hakkında genel bilgi, görevleri, önemi ve denetim araçları.
Döviz kurları, hisse senetleri, tahviller, temettü hesapları, repo ve tahvil opsiyonları,
aracı kurumlar, spekülatörler, arbitraj, Swap hakkında genel bilgiler ve bu unsurların
işleyişi hakkında bilgiler verilecektir
428
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
2
0
2
Davranış bilimlerine giriş, kişilik kuramları algılama, tutumlar, kişiler arası etki ve
sosyal güç, bireysel davranışa kolektif etkiler, yükleme(atıf) kuramı, toplumsal
dünyayı değerlendirme, tutum değişikliği, kişiler arası çekim, toplumsal etki ve
uyum. Olumlu toplumsal davranışlar,yardımlaşma, etkileşim, düşmanlık , saldırganlık,
sosyal ve fiziksel çevre ve insan cinselliği.
426
HALKLA İLİŞKİLER
2
0
2
Halkla ilişkilerin tanımı, önemi ve gelişimi, amaçları, temel ilkeler ve etik yaklaşım,
halkla İlişkilerin örgütlenmesi ve yönetimi, hedef kitle, halkla ilişkilerde kullanılan
iletişim araçları ve etkin sunuş tekniği, yönetimin halk tarafından değerlendirilmesi.
Halkla ilişkilerde yöneticiler, mahalli idarelerde halka ilişkiler, halk eğitimi ve halkla
ilişkiler eğitimin önemi. Çeşitli gruplarla ilişkiler çevre sorunlarında halka düşen
görevler ve Türkiye'de halkla ilişkiler uygulamaları.
483
SİGORTACILIK
2
0
2
Sosyal güvenlik anlamı, sosyal ve özel sigortalar genel olarak sigorta şirketlerinin
denetimi, sigorta hukukunun genel hükümleri, kapsamı, mal sigortasının genel
hükümleri, sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması, sözleşmelerde tarafların
karşılıklı hukuku. Sigortacının mükellefiyetleri, sigorta türleri, yangın sigortasında
poliçe, hırsızlığa karşı sigortanın kapsamı, karada ve iç sularda taşıma rizikolarına
karşı sigorta, trafik sigorta dolayısıyla mesuliyet sigortası.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
485
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
2
0
2
Veri tabanı ve access hakkında genel bilgiler, tablo oluşturma, form oluşturma, sorgu
oluşturma, rapor oluşturma ve örnek programlar üzerinde uygulamalar.
489
REKREASYON VE ANİMASYON YÖN.
2
0
2
Rekreasyon kavramına genel bakış ve tanımlar, rekreasyon faaliyetlerinin önemli,
özellikleri, alanların oluşturulması, eğlence merkezlerinin planlanması, su sporları
aktiviteleri, rekreasyon alan ve merkez özellikleri. Konaklama işletmelerinde
rekreasyon faaliyetleri, turizm endüstrisinde rekreasyon ve gelir arttırıcı özelliği,
rekreasyon ve yerel yönetimler. Rekreasyon faaliyetleri ve turist tatmini ilişkisi,
Animasyon teorisi, konaklama işletmelerinde animasyon işletmelerinin yeri ve işleyişi.
Boş zaman değerlendirmesi, animasyon hizmetlerinin ürünlerinin özellikleri,
animasyon gruplarının yönlendirilmesi, animasyon hizmetleri yönetim fonksiyonları,
iletişim ve oyun çalışmaları, insan İlişkileri ve hazırlanan çalışmaların sonuçları.
491
İNGİLİZCE
2
0
2
Takip edilen ders kitaplarındaki seçme metinlerle çalışmalar yapmak böylelikle
şimdiye kadar öğrenilen bilgiler söz konusu bu metinlerin değişik biçimlerde (boşluk
tamamlama, eksik sözcüğü bulma, uygun düşmeyen ifadeyi çıkarma, yerine
gelebilecek benzer ya da eş anlamlı sözcüğü koyma/bulma, metinle ilgili sorular) olup
incelenmesi dolayısıyla da Öğrenilenlerin metin üzerinde tekrarı ve pekiştirilmesi.
493
ALMANCA
2
0
2
Takip edilen ders kitaplarındaki seçme metinlerle çalışmalar yapmak böylelikle
şimdiye kadar öğrenilen bilgiler söz konusu bu metinlerin değişik biçimlerde (boşluk
tamamlama, eksik sözcüğü bulma, uygun düşmeyen ifadeyi çıkarma, yerine
gelebilecek benzer ya da eş anlamlı sözcüğü koyma/bulma, metinle ilgili sorular) olup
incelenmesi dolayısıyla da Öğrenilenlerin metin üzerinde tekrarı ve pekiştirilmesi.
432
FİNANSMAN TEKNİKLERİ
2
0
2
Finansman analız teknikleri, turizm sektöründen yapılacak teknikleri iç verim oranı,
turizm yatırım kaynakları, yönetimi, finanslama kararları, finansal yönetim,
uluslararası turizm ve finans ilişkileri.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
418
TUR. İŞ. VE PRJE DEĞR. VE ANAL.
2
0
2
Turizm yatırım projelerindeki terminolojinin tanımı, turizm yatırım projelerinin
özellikleri, sınıflandırması, gelişimi, ve değerlendirilmesi- Fizibilite çalışmaları, riskli
yatırım projeleri, yatırım projelerinin teknik, ekonomik ve finansal açıdan
değerlendirilmesi. Türk turizm yatırımlarını etkileyen faktörler, Türkiye'de turizm
yatırımlarının değerlendirilmesinde olası sorunlar ve çözüm önerileri.
494
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
2
0
2
İstatistik ve kuttanım alanları hakkında genel bilgiler, önemi ve diğer bilim dalları
ile ilişkisi. İstatistiğin turizmle ilişkisi ve uygulama alanları. Veri toplama
yöntemleri ve
anket,ankette
geçerlilik,
güvenilirlilik.
Ortalama
hesapları,frekans
analizi,korelasyon regrasyon analizi, khi kare analizi, t testi, f testi.
472
MESLEKİ İNGİLİZCE
2
0
2
Önceki dönemlerde görülen mesleki yabancı dil eğitimini pekiştirici olmasının yanında
bir konaklama yerinde var olan belli başlı mekanlardan : resepsiyon .restoran,
kafeterya, bar,çeşitli oyun ve eğlence alanları, oda ve kat hizmetleri, günübirlik
tur organizasyonları bir eksiklik ya da şikayet durumunun ifade edilmesi,
alışveriş hesap isteme,memnuniyetini ifade ediş tarzları gibi konu ve alanlarda
olası konuşma ve cümle yapılarının kazandırılması.
472
MESLEKİ ALMANCA
2
0
2
Önceki dönemlerde görülen mesleki yabancı dil eğitimini pekiştirici olmasının yanında
bir konaklama yerinde var olan belli başlı mekanlardan : resepsiyon .restoran,
kafeterya, bar,çeşitli oyun ve eğlence alanları, oda ve kat hizmetleri, günübirlik
tur organizasyonları bir eksiklik ya da şikayet durumunun ifade edilmesi,
alışveriş hesap isteme,memnuniyetini ifade ediş tarzları gibi konu ve alanlarda
olası konuşma ve cümle yapılarının kazandırılması.
420
İLK YARDIM
2
0
2
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
İlk yardımın amacı, insan anatomisi, trafik kazalarında ilk yardım, kırık ve çıkıklarda
ilk yardım,boğulmalarda müdahaleler, kalp masajı nasıl yapıldığı, zehirlenmeler ve
yanıklara karşı hareketler, şokta ilk yardım ve kanamalarda müdahale.
476
TURİZM REHBERLİĞİ
2
0
2
Ülkeyi yöreyi veya bölgeyi z iyaret eden yerli ve yabana turistlerin
karşılanması, konaklayacağı tesislere ulaştırılması ve turistlerin tesislerde konakladığı
sürece karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda yapılması gereken çalışmalar,
çevrenin tanıtılması, tarihi ve kültürel zenginliklerin içeriklerinin aktarılması, turistin
ait olduğu kültür ile ziyaret ettiği yöre insanının kültür ve sosyal yaşam biçimi
arasında bir köprü oluşturmak ve turistin ziyaret ettiği ülkede yöre ve bölgede
karşılaşacağı tüm sorunların çözümünde yardımcı olmak.
478
İŞLETME EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ
2
0
2
İşletme ekonomisi bilimine giriş, temel kavramlar ve tanımlar, işletmelerin amaçları,
sınıflandırılması, işletmelerin kurulması ve kuruluş yeri seçimi, yönetim ve karar
alma, üretim işlemi, pazarlama, fiyatlama, tutundurma, dağıtım kanalları,
finansman işlemi, sermaye maliyeti, finansman türleri, iş gören yönetimi çevre
sorunları ve işletmeler.
480
Fi N ANSAL TABLOLAR ANALİZİ
2
0
2
Finansal analizin tanımlanması ve kapsamı, finansal analiz teknikleri, türleri, finansal
analiz tekniklerinden çıkan sonuçların yorumlanması. Finansal tablo türleri fiyat
düzeyindeki değişikliklerin finansal tablolara etki si,finansal tabloların amaçları ve kara
geçiş analizi.
482
VERİ TABANI PROGRAMLAMA
1
2
2
Veri tabanı nedir, vesiual basic, delphi gibi programları kullanarak veri tabanına kayıt
girme, silme, düzeltme, arama, listeleme, birden fazla veri tabanı üzerinde işlem
yapabilme sağlamak- Bir otelde bulunan müşterilerin ve otellerin boş/dolu
durumlarını takip eden proje geliştirmek.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
484
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
2
0
2
Pazarlama araştırması kavramı, uygulama alanları,araştırma süreci, problemlerin
belirlenmesi, veri kaynaklarının belirlenmesi, verilerin toplanması, istatistiki analize
tabi tutulması, yorumlanması ve önerilerin ortaya konması.
486
TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI
2
0
2
Turizm işletmelerinde ali inclusive (her şey dahil) uygulamasının sorunları ve çözüm
önerileri. Turizm sektöründe ikinci konutlar ve çözüm önerileri. Türk turizminde
pazarlama sorunları. Türk turizminde alternatif turizm olanakları ve turistik ürün
politikaları, AB ve Türk turizmi politikaları. Türkiye'de yatırım işletmelerinde teşvik
uygulamalarında. İnternet pazarlaması. Turizm eğitimi sorunları ve çözüm önerileri.
Turizm rehberliği konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Karadeniz'in
Türk
turizmi
açısından
değerlendirilmesi.
Turizm
işletmelerinde
ilişkisel
pazarlama
uygulamaları, Türkiye turizminde arz ve talep.
488
ULUSLARARASI MUTFAK
1
2
2
Profesyonel işletmelerde yiyecek ve içecek hazırlama ve üretim teknikleri. Uluslar
arası mutfakların özellikleri, profesyonel üretim için araç ve gereçler. Profesyonel
yemek üretiminde yeni teknoloji, mutfağa özgü tanım ve terimler.
490
HİZMET PAZARLAMASI
2
0
2
Hizmet, hizmetin gelişimi, ve ekonomi açısından önemi. Hizmet sektörünün dünya ve
Türkiye'deki gelişimi, hizmetin özellikleri, soyutluk, heterojenlik, üretimin ve
tüketimin eş zamanlı olması. Hizmet pazarlama karması, mamul, fiyat, tutundurma,
dağıtım, personel, fiziki ortam ve süreç. Hizmet kalitesi ve ölçme metotları.
492
TİCARET HUKUKU
2
0
2
Ticari işletme kavramı, ticaret hukuku kavramı, ticari yükümler, tacir sıfatı ve
yardımcıları, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler,
kıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku başlığı altında; adi şirket, ticaret şirketleri
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-23893
hakkında genel hükümler, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited ve anonim
şirketler ilgili ayrıntılı bilgiler.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıştır. Evrak Doğrulaması http://ebys.duzce.edu.tr/envisionDogrula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE3RZB02 adresinden yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
584 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content