close

Enter

Log in using OpenID

15.bölüm - mali raporlar

embedDownload
Mali Raporlar
15
MALİ
RAPORLAR
Mali Raporlar
Mali Raporlar
15. BÖLÜM
MALİ RAPORLAR
BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU
Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık
Kanununun 108.maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 57.maddesi gereği 2012-2014 dönemine
ait mali işleri denetlemiştir.
Muhasebe kayıtları tek düzen hesap planına uygun işlenmekte olup, CMK ve Adli yardım bürolarının
da gelir-gider kayıtları ayrıca tutulmaktadır.
Denetleme Kurulu olarak Bursa Barosu Başkanlığı’na, CMK ve Adli Yardım Bürosuna ait muhasebe
kayıtları evrakları hemen hemen her ay düzenli kontrol edilmiş ve tutanak altına alınmıştır.
Tüm hesapların eskiden beri Ziraat Bankasında tutulduğu, Mart ayından itibaren Denizbank ile
çalışılmaya başlandığı ,ödemelerin haftalık olarak Yönetim Kurulunca alınan kararla ödendiği tespit
edilmiştir.
Bursa Barosunun bu çalışmalar sonucunda 01.10.2012-30.09.2013 döneminde aktif-pasif toplamının
600.184,37 TL.olduğu, 01.10.2013-30.09.2014 dönemi bilançosunda da aktif-pasif toplamının
787.574,35 TL. olduğu görülmüştür. Bilanço ayrıntılarından da incelenebilir.
Denetleme Kurulu olarak Avukatlık Kanununu Yönetmeliğinin 58.maddesi gereğince Bursa Barosu
Başkanlığının 2012-2013-ve 2013-2014 dönemi mali işlerine ait raporları Genel Kurulumuza takdim
eder kabulünü onaylarınıza sunarız.
AV.NAMIK ÇAMURCUOĞLU
AV.ESİN YAŞBEY
AV.SERKAN SİLACI
BÜTÇE YÖNETMELİĞİ
1-Bursa Barosu Başkanlığı’nın bütçe dönemi 01.10.2014 tarihinde başlar 30.09.2016 tarihinde sona
erer.
2-Bu dönem içerisinde avukat ortaklığı siciline kayır yaptıracaklardan 2.865,00 TL. giriş keseneği
570,00 TL. yıllık kesenek alınır. Baro Levhasına kayıt yaptıran üyelerden 600,00 TL.giriş keseneği ve
Levhaya kayıtlı üyelerden 400,00 TL yıllık kesenek alınır ancak mesleğe yeni başlayan avukatların 3 yıllık
kıdemi olana kadar yıllık keseneğin yarısı olan 200.00 TL. olarak uygulanır. Ayrıca Avukatlık Kanununun
63.maddesinin birinci bendinin son bölümündeki koşulları taşıyan meslekte 20.yılını doldurarak vergi
kaydını kapatan faal avukatlık yapmadığı halde Avukatlık ünvanını kullanan kayıtlı üyelerimizden ve
Kurum tarafından aidatı karşılanmayan kamu kurumu kadrolu avukatlarından da yıllık kesenek yarı
olarak uygulanır 200,00 TL olarak tahsil edilir. Engellei avukatlarında bu dönemden itibaren aidatın
yarısı olan 200,00 TL. olarak uygulanmaya başlanacaktır.
Mali Raporlar
3-Yıllık keseneğin ödenmesi ve temerrüde düşmesi gibi konularda Avukatlık Kanununun 65.madde
hükümleri geçerlidir.
4-Giriş keseneğinin tümü levhaya yazılma anında ödenir. Yönetim Kurulu talep halinde ödeme şeklini
yeniden belirleyebilir.
5-Bursa Barosuna ait gelir ve gider belgeleri Başkan ve Sayman ve düzenleyen personel tarafından
onaylanması gerekir.
6-TBBB kesenekleri ve ölüm yardımları vekalet pulu hesabından mahsup edildiğinden ödemeye ilişkin
yeni bir uygulamaya gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu ödeme şeklini belirleyebilir.
7-Yönetmeliğin uygulanması konusunda tam yetki ve sorumluluk Baro Yönetim Kurulunundur.
BURBAYS GENEL KURULU’NA
Bursa Barosu 01.10.2012-31.08.2014 döneminde Denetleme Kurulu üyesi olduğumuzdan bu sıfatla
Bursa Barosu Yardımlaşma Sandığının yıl içindeki gider belgesi olmadığından sadece gelir kayıtlarını
incelemiş ve bu raporu hazırlamış bulunuyoruz.
2010 yılında göreve başladığımız dönemde üye sayısı 132 olup yeni üye kaydı ve herhangi bir bağış
yada aidat ödemesi yapılmamıştır. Dönem içerisinde net 1061,83 TL banka faiz geliri tahakkuk etmiş
yine Ziraat Bankasında 6 aylık vade ile vadelendirilmiştir. Banka hesabında toplam 15.983,55 TL.
bulunmaktadır.
Genel Kurulumuzun bilgisine saygıyla sunulur.
AV.NAMIK ÇAMURCUOĞLU
AV.ESİN
YAŞBEY AV.SERKAN SİLACI
Mali Raporlar
BURSA BAROSU 30.09.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
KASA
VEKALET PULU
BANKALAR
BORÇLULAR
DEMİRBAŞLAR
1.205,13 ALACAKLILAR
29.500,00 ÖDENECEK VERGİ VE YÜK.
63.688,33 GELİR-GİDER FARKI
225.463,07
280.327,84 600.184,37 148.752,55
56.518,89
394.912,93
600.184,37
BİLANÇO AYRINTISI
KASA
VEKALET PULU
BANKALAR
Vadesiz Hesap
Vadeli Hesaplar
ALACAKLILAR
Devreden kesenek alacakları
DEMİRBAŞLAR
Muhtelif Demirbaşlar
Demirbaş Büro Makineleri
1205,13 ALACAKLILAR
29.500,00 TBBB Kesenek Borcu
TBBB Ölüm Yardımı
63.688,33 Barokart
3.376,47 ÖDENECEK VERGİ VE YÜK.
60.311,86
SSK Primleri
Gelir Vergisi Stp.
Damga Vergisi
Sendika Aidatları
225.463,07
151.000,40
280.327,84 GELİR-GİDER FARKI
251.677,03
28.650,53
148.752,55
79.334,40
39.667,20
29.750,95
56.518,89
28.744,24
13.204,75
621,88
13.948,02
394.912,93
Mali Raporlar
BURSA BAROSU 01.10.2012-30.09.2013 GELİR GİDER TABLOSU
GENEL GİDERLER
2.334.666,11 ÇEŞİTLİ GELİRLER
1.651,365,70
0 AİDAT GELİRLERİ
674.844,40
GELİR GİDER FARKI
16.828,42 FAİZ GELİRLERİ
25.284,43
2.351.494,53 2.351.494,53
BURSA BAROSU 01.10.2012-30.09.2013 GİDER CETVELİ
HABERLEŞME GİDERLERİ
CÜBBE ALIM GİDERLERİ
NES-KİMLİK GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
FOTOKOPİ GİDERLERİ
İLAN VE NOTER GİDERLERİ
BİLGİSAYAR -BİLGİSAYAR SARF GİD.
TEMİZLİK-TAMİR BAKIM GİD.
ÇEŞİTLİ ABONELİK GİDERLERİ
DERGİ-MATBAA GİDERLERİ
GENEL KURUL GİDERLERİ
ÇELENK GİDERLERİ
İLÇELERE YAPILAN GİDERLER
TEMSİL-AĞIRLAMA-TOPL-ORG. GİD.
KOMİSYON GİD.
ARAÇ GİDERLERİ
BAOB İNŞAAT GİDERLERİ
TBBB KESENEK
TBBB ÖLÜM YARDIMI
FİNANSMAN GİDERLERİ
ARŞİV-DEPO GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
ADLİ YARDIM PERSONELİ
CMK PERSONELİ
BARO PERSONELİ
BAROEVİ GİD.
TOPLAM
121.181,45
12.748,00
59.948,00
5.679,19
79.474,71
3.977,02
15.676,50
10.270,02
3.162,26
46.559,26
50.640,45
18.537,26
38.555,17
400.153,28
25.638,48
20.043,80
29.508,93
79.334,40
39.667,20
1.708,93
4.516,00
347.131,33
356.506,73
563.162,58
885,16
2.334.666,11
Mali Raporlar
BURSA BAROSU 01.10.2012-30.09.2013 GELİR CETVELİ
KESENEK GELİRLERİ
Yıllık Kesenek
Giriş Keseneği
FAİZ GELİRLERİ
Banka Faiz Geliri
Aidat Faiz Geliri
VEKALET PULU GELİRLERİ
DERGİ GELİRLERİ
DERGİ DAĞITIM GELİRLERİ
FOTOKOPİ GELİRLERİ
780.644,40
674.844,40
105.800,00
KİMLİK GELİRLERİ
CMK-MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN AKT.
ADLİ YARDIM MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN AKT.
LOKAL KİRA GELİRLERİ
SEÇİM KURULU PARA CEZALARI
STAJ GİRİŞİ
ŞİKAYET AVANSI
TELEFON -FAKS GELİRLERİ
CÜBBE SATIŞ-VESTİYER GELİRLERİ
ROZET-AMBLEMBELGE GELİRLERİ
YÖNETİM KURULU PARA CEZALARI
DİSİPLN KURULU PARA CEZALARI
SERBEST MESLEK MKB
NES-ELEKTRONİK İMZA
BAĞIŞLAR
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
27.890,00
356.506,73
347.131,33
70.575,00
16.420,37
25.350,00
13.620,00
4.490,50
7.974,60
2.305,00
990,00
300,00
348,93
2.640,00
46.490,00
14.620,86
69.186,33
25.284,43
1.522,87
23.761,56
279.931,94
119.824,15
18.306,51
120.663,45
2.351.494.,53
Mali Raporlar
BURSA BAROSU 01.10.2013-30.09.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU
KASA
BANKALAR
BORÇLULAR HESABI
DEMİRBAŞLAR
22.774,69
221.570,22
259.656,60
ALACAKLILAR
ÖDENECEK VERGİ VE YÜK.
GELİR-GİDER FARKI
(geçmiş yıl gelir gider farkı-gider farkı)
283.572,84 787.574,35 261.714,78
57.193,98
468.665,59
787.574,35
BİLANÇO AYRINTISI
KASA
VEKALET PULU
BANKALAR
Vadeli Hesaplar
BORÇLULAR HESABI
Devreden Kesenek Alacakları
DEMİRBAŞLAR
Muhtelif Demirbaşlar
Demirbaş Büro Makineleri
574,69
22.200,00
221.570,22
ALACAKLILAR
TBBB Kesenek Borcu
TBBB Ölüm Yardımı
BAROKART
ÖDENECEK VERGİ VE YÜK.
221.570,22
259.656,60
190.851,62
283.572,84
251.677,31
28.650,53
SSK Primleri
Gelir Vergisi Stp.
Damga Vergisi
Sendika Aidatları
GELİR-GİDER FARKI HS.
261714,78
173.410,68
42.489,60
45.814,50
57.193,98
34.820,25
20.478,18
711,62
1.183,93
468.665,59
Mali Raporlar
BURSA BAROSU 01.10.2013-30.09.2014 GELİR GİDER TABLOSU
GENEL GİDERLER
GELİR- GİDER FARKI
2.465.343,09
ÇEŞİTLİ GELİRLER
AİDAT GELİRLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1.788.551,81
710.246,16
40.297,78
73.752,66 2.539.095,75
2.539.095,75
BURSA BAROSU 01.10.2013-30.09.2014 GİDER CETVELİ
HABERLEŞME GİDERLERİ
CÜBBE ALIM GİDERLERİ
KİMLİK-NES GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
FOTOKOPİ GİDERLERİ
İLAN VE NOTER GİDERLERİ
BİLGİSAYAR -BİLGİSAYAR SARF GİD.
TEMİZLİK-TAMİR BAKIM GİD.
ÇEŞİTLİ ABONELİK GİDERLERİ
DERGİ-MATBAA GİDERLERİ
ÇELENK GİDERLERİ
İLÇELERE YAPILAN GİDERLER
TEMSİL-AĞIRLAMA-TOPL-ORG. GİD.
KOMİSYON GİD.
ARAÇ GİDERLERİ
GENEL KURUL GİD.
TBBB KESENEK
TBBB ÖLÜM YARDIMI
FİNANSMAN GİDERLERİ
ARŞİV-DEPO GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
ADLİ YARDIM PERSONELİ
CMK PERSONELİ
BARO PERSONELİ
BAROEVİ GİD.
109.833,79
15.514,20
47.365,50
9878,13
97.619,74
1168,20
21.790,65
19.234,42
3.086,20
49.951,53
14.566,20
14.139,64
365.247,82
57.904,85
24.930,27
3.907,12
214.689,36
42.489,60
3.142,58
4.084,00
391.740,73
435.792,22
508.385,75
8.880,59
Mali Raporlar
BURSA BAROSU 01.10.2013-30.09.2014 GELİR CETVELİ
KESENEK GELİRLERİ
Yıllık Kesenek
Giriş Keseneği
FAİZ GELİRLERİ
Banka Faiz Geliri
Aidat Faiz Geliri
VEKALET PULU GELİRLERİ
DERGİ GELİRLERİ
FOTOKOPİ GELİRLERİ
KİMLİK GELİRLERİ
CMK-MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN AKT.
ADLİ YARDIM MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN AKT.
LOKAL KİRA GELİRLERİ
SEÇİM KURULU PARA CEZALARI
STAJ GİRİŞİ
ŞİKAYET AVANSI
TELEFON -FAKS GELİRLERİ
CÜBBE SATIŞ-VESTİYER GELİRLERİ
ROZET-AMBLEM-BARO LEVHASI
BELGE GELİRLERİ
YÖNETİM KURULU PARA CEZALARI
DİSİPLİN KURULU PARA CEZALARI
SERBEST MESLEK MKB
ELEKTRONİK İMZA
BAĞIŞLAR
DİĞER GELİRLER
838.646,16
710.246,16
128.400,00
40.297,58
12.619,11
27.678,47
337.621,42
126.373,93
116.128,90
26.765,00
435.792,22
391.740,73
15.679,00
8.576,54
43.650,00
11.640,00
5.207,26
8.720,50
1.578,00
87,00
860,00
914,00
2.640,00
46.629,00
8.026,07
71.522,44
Mali Raporlar
2014-2016 BÜTÇE DÖNEMİNDE ÖDENTİLERE YAPILMASI PLANLANAN EKLER
AVUKAT ORTAKLIĞI GİRİŞ KESENEĞİ
37209 Gösterge*0.076998 Katsayı
AVUKAT ORTAKLIĞI YILLIK KESENEK
7403 Gösterge*0.076998 Katsayı
YENİ KAYIT - YENİDEN KAYIT GİRİŞ KESENEĞİ
7792 Gösterge*0.076998 Katsayı
YENİ KAYIT-YENİDEN KAYIT YILLIK KESENEK
3928 Gösterge*0.076998Katsayı
TBBB Keseneği
TBBB Ölüm Yardımı
MESLEKTE 20 YILI DOLDURAN VE FAAL OLMAYAN AVK.KAN.63 MADDEDEDN YARARLANANLAR
MESLEKTE İLK 3 YIL İÇİNDEKİ ÜYE
ENGELLİ AVUKATLAR
2.865,00
570,00
600,00
400,00
302,44
78,36
19,20
200,00
200,00
200,00
Mali Raporlar
01.10.2014-30.09.2015 TAHMİNİ BÜTÇE
GELİRLER
AİDAT GELİRLERİ
Giriş Keseneği
1.319.000,00
240.000,00
GİDERLER
Personel Giderleri
(Maaş+Kıdem
Tazminatı)
1.480.000,00
319.000,00
400 YENİ KAYIT
Yıllık Kesenek
1850x400
740.000,00
900X200
180.000,00
Yıllık Keseneğin Yarısından Sorumlu
Olacak Üyeler
110.000,00 159.000,00 535.000,00
150.000,00
301.000,00
2.785.000,00
550x200
Geçmiş Dönem Kesenek Alacakları
Faiz Gelirleri
Diğer Gelirler
Vekalet Pulu Gelirleri
TBBB ÖDENEKLERİ
TBBB Kesenek Borçları
TBBB Ölüm Yardımı
Borçları
Temsil Giderleri
DİĞER GİDERLER
66.000,00 1.000.000,00 400.000,00 Sonraki Yıla Devir
2.785.000,00 Mali Raporlar
01.10.2015-30.09.2016 TAHMİNİ BÜTÇE
GELİRLER
AİDAT GELİRLERİ
GİDERLER
1.480.000,00 Personel Giderleri
Giriş Keseneği
240.000,00 (Maaş+Kıdem Tazminatı)
400 YENİ KAYIT
Yıllık Kesenek
1100x200=
220.000,00
2050x400
820.000,00
Geçmiş Dönem Kesenek Alacakları
Faiz Gelirleri
Diğer Gelirler
Vekalet Pulu Gelirleri
200.000,00
100.000,00
1.200.000,00
440.000,00
3.220.000,00
TBBB ÖDENEKLERİ
TBBB Kesenek Borçları
TBBB Ölüm Yardımı
Borçları
DİĞER GİDERLER
Sonraki Yıla Devir
1.630.000,00
450.000,00
780.000,00
360.000,00
3.220.000,00
Mali Raporlar
BURBAYS 31.08.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU
BANKALAR
AİDATLAR
15.983,55 ORT C/H
367.395,45 ALACAKLAR
MASRAFLARA KATILIM PAYLARI
KEFALET KARŞILIĞI BORÇLAR
17.633,25 GELİR GİDER FARKI
2.200,00 403.212,25 113,14
367.462,46
35.636,65
403.212,25
BURBAYS GELİR GİDER TABLOSU
GELİR-GİDER FARKI
1.061,83
BANKA FAİZ GELİRİ
1.061,83
BURBAYS 2014-2016 TAHMİNİ BÜTÇESİ
FAİZ GELİRİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
GELİR GİDER FARKI
1200,00 100,00 1.100,00 Mali Raporlar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 409 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content