close

Enter

Log in using OpenID

21/10/2014 Okulların İhtiyaçları Hk.

embedDownload
T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
Tarih:
21/10/2014
MECLİS BAŞKANLIĞINA
HUKUK- PLAN VE BÜTÇE - TARİFE MÜŞTEREK
KOMİSYONU RAPORU
Rap. No:
1
KONUNUN ÖZÜ: Okulların ihtiyaçları hk.
KOMİSYONUN İNCELEMESİ: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 1. Dönem 2014 Senesi Ekim
Ayı Meclis Toplantılarının 13.10.2014 tarihli 1. Birleşimi 1. Oturumunda Komisyonumuza intikal eden Destek
Hizmetleri Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 1236 sayılı yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 09.09.2014 tarihli ve 35083659/755-01 Sayılı yazısı,
b) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 09.09.2014 tarihli ve 35083659/755-02 Sayılı yazısı,
c) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 10.09.2014 tarihli ve 31981570/611/3844474 Sayılı yazısı
ve Esenler Akşemseddin A.İ.Hatip Lisesi Müd. 08.09.2014 tarih ve 780 sayılı yazısı,
d) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 15.09.2014 tarihli ve 35083659/755/3919506 Sayılı yazısı ve Esenler
A.İ.Hatip Lisesi Müd. 02.09.2014 tarih ve 499 sayılı yazısı.
e) Esenler İlçe Milli Eğitim Müd. 15.09.2014 tarihli ve 35083659/755/3930415 Sayılı yazısı
ve Ressam Şevket Dağ İlkokulu Müd. 09.09.2014 tarih ve 746 sayılı yazısı.
İlgi a) yazıda; “2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başı olması itibariyle aşağıda bilgileri bulunan İlçemiz
Fidan Demircioğlu Ortaokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Aksoy Ortaokulu ve Ressam Şevket Dağ İlkokulda
bulunan eğitim malzemelerinin belirtilen okullara taşınması gerekmektedir.
Müdürlüğümüzün taşıma imkânı bulunmadığından belirtilen malzemelerin taşınması için araç tahsis
edilmesini arz ederim.”
İlgi b) yazıda; “2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 15 Ekim 2014 tarihinde başlayacağından okullarımızın
Aile birlikleri okul ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmekte olup ekli listede adı bulunan okullarımıza
temizlik malzemesi ihtiyaçları Belediyemiz imkânları ile karşılanması hususunda gereğini arz ederim.”
İlgi c) yazıda; “İlçemiz Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi İhtiyaç listesi ilgi sayılı yazı ile
bildirilmiştir. Belediyenizin imkânları dâhilinde Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesinin ekinde belirtilen
ihtiyaçlarının karşılanmasını arz ederim.”
İlgi d) yazıda; “İlçemiz Esenler Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni okul binasının ihtiyaçları ile ilgili
okul müdürlüğünün yazısı ekte sunulmuş olup belirtilen ihtiyaçlar, okul ve çevre imkânları ile
yapılamadığından Belediyemiz imkânları ile yapılması hususunda gereğini arz ederim.”
İlgi e) yazıda; “İlçemiz Ressam Şevket Dağ İlkokulu Müdürlüğünün yazısı ekte sunulmuş olup yazıda
belirtilen ihtiyaçlar, okul ve çevre imkânlını ile yapılamadığından Belediyemiz imkânları ile yapılması
hususunda gereğini arz ederim.” denilmekte olup ilgi yazılarda açıklanan ihtiyaçların Belediyemiz imkânları
ile karşılanması talep edilmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda sözü edilen taleplerin değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye
Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75 inci Maddesinin (a) ve (b) bentleri ve Belediye Meclisinin
görev ve yetkilerini düzenleyen 18 inci Maddesine istinaden, gerekli karar alınmak üzere yazımızın, Belediye
Meclisine havale edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim” denilmektedir.
KOMİSYONUN GÖRÜŞÜ: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 1236 sayılı teklifi
incelendi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75.Maddesinin (a) ve (b)
bentler gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde eğitim ve öğretime devam eden okullarımızın ihtiyaçlarının
Belediyemiz imkanları dahilinde karşılanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 21/10/2014
HUKUK KOMİSYONU
Av. Ömer ÇETİNKAYA
Hukuk Komisyon Bşk.
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
PLAN VE BÜTÇE KOM.
Faruk AYDIN
Sebahattin YİĞİT
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
Üye
TARİFE KOMİSYONU
İdris TOPDAĞ
Musa ADA
Tarife Kom.Bşk.
Üye
Av.Murat GÜLKIRAN Çimen SARIKAYA Orhan VARDAR
Üye
Üye
Üye
Ahmet Bilal KIYMAZ
Üye
Mustafa ATILGAN
Üye
Mehmet Kazım ESEN
Üye
Hacıbayram YILMAZ
Üye
Subat DALĞALİ
Üye
Ayşe Çiğdem KAYAUSTA
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
237 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content