close

Enter

Log in using OpenID

BESLENME ve GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta

embedDownload
BESLENME ve GENETİK
Dersin Adı
BESLENME ve
GENETİK
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES230
4. Bahar
2
0
0
2
Yok
Türkçe
SEÇMELİ
Anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama
Öğrencinin beslenme ve genetik etkileşimi kavrayabilmesi
Öğrencinin genetik biliminin temel ilkelerini öğrenebilmesi
Öğrencinin beslenme ve genetik etkileşimi kavrayabilmesi
Nutrigenomik diyetler ve sağlık etkileşimini öğrenebilme
Nutrigenetik testler hakkında bilgi sahibi olabilme
Epigenetik ve nutrigenetik tanımlarını öğrenebilme
Nutrigenomik diyetler ve sağlık etkileşimini öğrenebilme, Nutrigenetik testler hakkında bilgi sahibi
olabilme, Epigenetik ve nutrigenetik tanımlarını öğrenebilme
1. American Dietetic Association.(2009). Nutritional Genomics Series. Retrived from American
Dietetic Association Web site:
http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/hs.xsl/home_20180_ENU_HTML.htm
2. The European Nutrigenomics Organisation.(2009). http://www.nugo.org/everyone
3. http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml
4. Simopoulos A.P, Ordovas J.M. (2004), NUTRIGENETOCS AND NUTRIGENOMICS World
Review of Nutrition and Dietetics Vol. 93 Karger, Switzerland
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Genetik Biliminin Temel İlkeleri
2. Hafta
Genetik Biliminin Temel İlkeleri
3. Hafta
Gen ve Çevre Etkileşimi
4. Hafta
Epigenetik’e Giriş
5. Hafta
Nutrigenetik’e Giriş
6. Hafta
ARA SINAV
7. Hafta
Beslenme ve Metabolomikler
8. Hafta
Beslenme ve Proteomikler
9. Hafta
Beslenme ve Nutrigenomikler
10. Hafta
Nutrigenomik Diyetler ve Sağlık Etkileşimi
11. Hafta
Nutrigenomik Diyetler ve Sağlık Etkileşimi
12. Hafta
Nutrigenomik Diyetler ve Sağlık Etkileşimi
13. Hafta
Nutrigenetik Testler ve Güvenilirliği
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar sunarak
düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm ekip
elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
X
4
5
X
X
x
X
X
X
x
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content