close

Enter

Log in using OpenID

Adı ve Soyadı : Ünvanı: Bölüm: Branşı: Sabit Telefon : Cep Telefonu

embedDownload
www.tto.etu.edu.tr
[email protected]
ARAŞTIRMACILARIMIZ İÇİN
PROFESYONEL PROJE DESTEK (PRODESTEK) PROGRAMI
BAŞVURU FORMU
Değerli Öğretim Üyemiz,
ETÜ - TTO, Öğretim üyelerimize, öğrencilerimize ve sanayicilere, yenilikçi, kaliteli, etkin ve verimli
yönetsel ve teknik danışmanlık hizmetlerini, konusunda uzmanlarımızın desteği ile vermektedir.
ETÜ - TTO, siz araştırmacılarımız için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:




Üniversite Sanayi Danışmanlık Hizmetleri
Proje Yazım ve Yönetim Desteği
Patent Destekleri
Girişimcilik Destekleri
Bu bağlamda, üniversitemizin ilgili birimlerinin de yönlendiriciliği ve desteği ile her türlü proje, işbirliği,
iş fikrinizi üniversitemizin desteği ile geliştirmek ve destek almak üzere bu formdaki ilgili yerleri
doldurmanızı ve sizlere yöneltilen soruları kısaca cevaplamanızı rica ederiz.
Doldurduğunuz bu formda yer alan tüm bilgiler üniversitemizin gizlilik ilkeleri ve yönergelerine göre
değerlendirilecek olup, ETÜ - TTO ilgili birimleri tarafından en kısa sürede değerlendirmeye alınacaktır.
Saygılarımızla.
TOBB ETÜ - TTO (ETÜ – TTO)
PRODESTEK BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı :
Ünvanı:
Bölüm:
Branşı:
Sabit Telefon :
Cep Telefonu GSM :
E-posta :
Faks:
Web sitesi (varsa) :
1
Başvurularınızı Banu Aktalay (Dahili: 4504) [email protected] ya da Hande Tokucoğlu (Dahili: 4453)
[email protected] ile iritbata geçerek yapabilirsiniz.
A: TOBB - ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Merkezi (ETÜ - TTO) TOBB ETÜ Kampüsü Söğütözü Mah. 06520 ANKARA
F: +90 312 292 44 54
www.tto.etu.edu.tr
[email protected]
PRODESTEK BAŞVURU VE DESTEK TALEP SEÇENEKLERİ
Lütfen destek almak istediğiniz alanı seçiniz (birden
fazla alan seçebilirsiniz).
Lütfen seçiminize ilişkin alt destek alanını
seçiniz.
TÜBİTAK 1001 Destek Programı
TÜBİTAK 3001 Destek Programı
Sanayi ile işbirliği olanakları yaratmak ve ortak
Ar-Ge projeleri geliştirmek için profesyonel
destek (PRODESTEK) programından
yararlanmak istiyorum.
TÜBİTAK 1005 Destek Programı
TÜBİTAK 1505 Destek Programı
TÜBİTAK 1512 Destek Programı
Diğer (Lütfen belirtiniz) …………….
Sizlere daha kolay yardımcı olabilmemiz için lütfen talep ettiğiniz PRODESTEK için, projenize ilişkin
içerik ve gerekçe hakkında kısaca bilgi veriniz.
(Proje başvurunuzun genel hatları ile tanımını yapınız. Proje başlığı, anahtar kelimeler, proje özeti yazılabilir.)
Projenizin genel amacı ve özel amaçları (beklentileriniz ve hedefleriniz) ile ilgili bilgi veriniz.
2
Başvurularınızı Banu Aktalay (Dahili: 4504) [email protected] ya da Hande Tokucoğlu (Dahili: 4453)
[email protected] ile iritbata geçerek yapabilirsiniz.
A: TOBB - ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Merkezi (ETÜ - TTO) TOBB ETÜ Kampüsü Söğütözü Mah. 06520 ANKARA
F: +90 312 292 44 54
www.tto.etu.edu.tr
[email protected]
KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI






Bu başvuru formunda doldurulan formlarda verilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu,
Bu başvuru formunda bahsi geçen her türlü ticari sır niteliğindeki bilgi ve ilgili araştırmageliştirme konularındaki tasarım, buluş, fikir, metod, know-how, endüstri alanında henüz
bilinmeyen ve sahibine rekabet avantajı sağlayan her türlü gelişmeye dair gizli bilgi olduğunu ve
TOBB ETÜ-TTO’nun bu başvuru formundaki her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutacağına ve iş bu
başvuru kapsamındaki hiçbir bilgiyi başvuruyu değerlendiren kişi ve kuruluşlar haricine ifşa
etmeyeceği hususunu ve koşulunu bildiğimi / bildiğimizi,
Bu başvuru formunu değerlendiren üniversite personelimiz ve araştırmacılarımızın, ilgili başvuru
formunun içeriğinin gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekle ve etik kurallara uymakla
yükümlü olduğunu bildiğimi / bildiğimizi,
Başvuru aşamasında ve sonrasında elde edeceğim/edeceğimiz bilgi ve verilerin, ilgili mevzuat
çerçevesinde sorumlu kamu ve özel kurum ve kuruluşlara verilmesi gerektiğinde, bu mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerekli tüm işlemleri yerine getireceğimi/getireceğimizi,
ETÜ-TTO’nun başvuru değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve
ilgili hüküm ve taleplere uygun hareket edeceğimi/edeceğimizi,
Yukarıda anılan tüm başvuru usul ve kurullarına ilişkin düzenlemeleri ETÜ-TTO’nun gerekli
gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişikliklere de uymak zorunda
olduğumu/olduğumuzu,
Kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya verdiğim bilgilerde gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğumun TOBB ETÜ tarafından saptanması halinde, ilgili birim ve kurullar
tarafından alınacak kararlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Başvuru Sahibinin (Araştırmacının):
Adı ve Soyadı:
Ünvan:
Tarih:
İmza:
3
Başvurularınızı Banu Aktalay (Dahili: 4504) [email protected] ya da Hande Tokucoğlu (Dahili: 4453)
[email protected] ile iritbata geçerek yapabilirsiniz.
A: TOBB - ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Merkezi (ETÜ - TTO) TOBB ETÜ Kampüsü Söğütözü Mah. 06520 ANKARA
F: +90 312 292 44 54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content