close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Endüstriyel Elektronik
EEE493
Yarıyılı
7
T+U Saati
3+0
Ulusal Kredisi
3
AKTS
5
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli / Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Endüstride karşılaşılabilecek temel kavramların anlatılması, Endüstride
kullanılan temel cihazlar ve çalışma prensiplerinin kavratılması, Endüstride
elektronik sistemlerde arıza bulma yeteneğinin kazandırılması.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Genel Bakış, Tek ve Üç Fazlı
Elektrik, Ulusal Elektrik Kodu, Farklı Tip Ölçüm Cihazları: Ampermetreler,
Voltmetre, Ohmmetreler, Vatmetreler, Multimetre, Meggers, Güç Kalitesi
Analizörü, Akü Bakımı, Tel ve Kablo Testi Ve Bakımı, Devre Kesici, Şalt
Uygulamaları ve Bakımı, Elektriksel Devreleri Okuma, Elektronik
Sistemlerin Ekranlanması ve Topraklanması, Elektrik Güç Dağıtım
Sistemleri, Güç Elektrikli Koruma Elektronik Sistemler, Güç Kalitesi,
Harmonikler, Kontrol ve Bakım Teknikleri, Güç Trafosu Bakımı, Şalt
Merkezi Bakımı, Elektriksel Güç Dağıtım Sistemlerinin Yetkilendirilmesi
ve Devreye Alınması, Güç Dağıtım Sistemlerinin Elektriksel Koruması,
Motorlar ve Kontrolü, PLC Çeşitleri, HMI, SCADA, Operatör Panel, Güç
Jeneratörleri ve Gerilim Regülatörleri, Güç Sistemi Koordinasyonu,
Kestirimci Bakım, Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) Sistemleri, AC
Sürücüler, Otomasyon Sistemleri, Motor Koruma.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Endüstride karşılaşılabilecek temel kavramların anlaşıldı.
1,3
1
Endüstride kullanılan temel cihazlar ve çalışma prensipleri
anlaşıldı.
1,3
1
Endüstride elektriksel sistemlerde arızaların bulunması
anlaşıldı.
1,3
1,2
Endüstriyel elektrik sistemlerini ve uygulama alanlarını
tanındı.
1,3
1
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
Ön Hazırlık
1
Endüstriyel elektriğe giriş: Amaçları ve Uygulamaları
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
2
Tek/Üç fazlı sistemler, Temel güç denklemleri, ölçüm
cihazları
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
Yük faktörü ve trafo seçimi
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
Elektrik motorları ve endüstride enerji verimliliği
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
Elektrik motorları ve koruma elemanlarının seçimi
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
Güç ve dağıtım trafolarının temelleri
Konuyla ilgili ders notları
3
4
5
6
ve kaynaklar
7
Reaktif güç kompanzasyonu
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
8
Vize Sınavı
9
Reaktif güç kompanzasyonu sisteminin bileşenlerinin
eleman seçimi
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
Harmonikler ve temelleri
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
Değişken hız sürücüler: Temelleri ve örnek uygulama
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
12
Aydınlatma, motor ve HVAC sistemlerinde enerji
verimliliği
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
13
Elektriksel tek hat şemalarının okunması ve arıza bulma
teknikleri
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
HVDC iletim sistemleri ve şalt merkezi cihazları
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
Kestirimci bakım elemanları
Konuyla ilgili ders notları
ve kaynaklar
10
11
14
15
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar
Industrial Electricity, Michael Brumbach
Endüstriyel Elektrik, M. Ergün YÜCEL
The Electric Power Engineering Handbook, CRC Press
Industrial Electricity and Motor Controls, Rex Miller, Mark Miller
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan
dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana
bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği
konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü
kavrama
X
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama,
saptanan problemi analiz edebilme
X
X
X
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir
problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir
bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce
bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet
ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik
bilgisayar programı yazabilme
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma
10 programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların
paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
X
X
X
X
X
X
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara
ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
X
12 Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
X
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği
etik değerleri ilke edinme
X
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal,
tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
4
56
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Kısa Sınav
Ödev
1
20
20
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
15
15
Toplam İş Yükü
143
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4.76
Dersin AKTS Kredisi
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content