close

Enter

Log in using OpenID

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hk.

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 07/05/2014-21658
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Sayı
Konu
:56625840/679/
:Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER) hk.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi
:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17/04/2014 tarih ve 679-23884 sayılı yazısı.
Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) ait materyallerin, vatandaşlarımızın kolayca
görebileceği panolarda dönüşümlü olarak duyurulması ve sergilenmesi gerektiği bildirilmiş
olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili yazısı ve materyaller ekte
gönderilmektedir.
Gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Nigar ÇAKAR
Rektör Yardımcısı
EKLER :
Yazı (1 sayfa)
Afiş (5 adet)
DAĞITIM
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Döner Sermaye
Hukuk Müşavirliği
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Başkanlığı
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı
Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı
Türk Dili Bölümü Başkanlığı
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
http://ebys.duzce.edu.tr/enVision/Query_Status.aspx
BARKOD NO: *BD259605711*
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Murat Demir
81620 Konuralp Yerleşkesi
Tel: : (0380) 542 10 92
Faks: (0380) 542 11 03
E-Posta: : basin@duzce.edu.tr
Elektronik ağ:www.basin.duzce.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Orman Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Hakime Erciyas Yabancı Diller
Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Düzce Meslek Yüksekokulu
Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Gümüşova Meslek Yüksekokulu
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama
Merkezi
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri
Araştırma ve Uygulama Merkezi (Dükmer)
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (Dükam)
Sanayi ve İş Dünyası Araştırma ve
Uygulama Merkezi (Düsimer)
Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi (Tömer)
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi (Uzem)
Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Yönetim ve Liderlik Uygulama ve
http://ebys.duzce.edu.tr/enVision/Query_Status.aspx
BARKOD NO: *BD259605711*
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Murat Demir
81620 Konuralp Yerleşkesi
Tel: : (0380) 542 10 92
Faks: (0380) 542 11 03
E-Posta: : basin@duzce.edu.tr
Elektronik ağ:www.basin.duzce.edu.tr
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Araştırma Merkezi (Liderim)
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Öyp Kurum Koordinatörlüğü
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
Teknopark Koordinatörlüğü
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
http://ebys.duzce.edu.tr/enVision/Query_Status.aspx
BARKOD NO: *BD259605711*
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Murat Demir
81620 Konuralp Yerleşkesi
Tel: : (0380) 542 10 92
Faks: (0380) 542 11 03
E-Posta: : basin@duzce.edu.tr
Elektronik ağ:www.basin.duzce.edu.tr
Evrak Tarih ve Sayısı: 29/04/2014-8180
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 070 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content