close

Enter

Log in using OpenID

06.08.2014 tarihli ihale ilanı (Gerze Malmüdürlüğünden Menkul Mal

embedDownload
T.C].
vaı.iriĞi
DEFTERDARLIK MAlvrününrüĞü
siNop
MENKULMAL SATIŞ DOSYANO:
GE
24l06l2014
2013/l
RzE n ıarn ıüoünrüĞtn ıoBN
MENKUL MAL SATIŞ iı-aNı
06.08.2014 tarihinde Çarşamba günü Saat 10.00'da Malmüdürlüğünce aşağıda Cİnsİ,özellİklerİ
ve miktarı yazılı menkul malların Gerze Mamüdürlüğünce, 6183 sayılı A.A.T.U.K. Hükümleri
gereğince peşin para ve pazarlık usulünce satışa çıkarılacaktır.
Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre içinde ödenir.
Satış bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellaliye ait olup 6183 sayıh
A.A.T.U.K.'nun 86. ve 87. maddelerine uyulmak mecburiyetindedir.
Katılımcılarrn;
a) Satış tarihinden önceki (6) ay içinde alınmış iş ve ikametgah adreslerİn gösterir belge.
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Başkası adına satışa katılım halinde noterden orıaylı vekaletname örneği ile satıŞa iŞtirak etmeleri
gerekmektedir.
Menkul malın mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcınln aracl yerinde bizzat görerek
satışı kabu1 edildiğinden; alrcı tarafindan hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda YaPılan itiraz|ar
reddedilir. Alıcı bulunanlardan geniş bilgi almak isteyenlerin Gerze Malmüdürlüğüne müracaatı
ilan olunur.
SIRA CINSI
No
1
özp,rrirı-pnr
BALIK
KAMYON ÜzBnNng
TAŞIMA TAŞrNABİLin raparı BALIK
KoNTEY TAŞIMA KONTEYNIRLARI
NIRI
MENKUL{.IN
GöRüLEBiı-BcBĞi
YER
YAYKIL KOYU
OĞUZLAR PETROL
YANI ESKİ
SiDEMSAN BALIK
FAB. ARKA TARAFI
GERZE / SiNoP
ADEDI
I2
MUHAMMEN
BEDELİ
42.000,00 TL.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
536 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content