close

Enter

Log in using OpenID

14.08.2014 Tarihli Yerinde Satış Hurda Malzeme İhale listesi

embedDownload
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 25 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 14.08.2014 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
İçinde akaryakıt, fuel-oil, asfalt, zift vb. patlayıcı-parlayıcı tehlikeli
maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin demontaj çalışmaları esnasında her
türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma sorumludur. Firma bu koşullara
itirazda bulunamaz.
Beton direk, beton köprü ve beton travers hurdalarının, ilgili kuruluşun
uygun görmesi halinde; ilgili kuruluş yetkilileri ile MKE hurda İşletme Müdürlüğü
yetkili elemanının mutabık kalacağı miktar üzerinden teslimatı yapılacak olup; bu
miktar faturaya esas olacaktır. Mutabakat sağlanamaması durumunda ise, mevcut
malzeme kantardan tartılarak teslim edilecektir. İlgili kuruluşun müsaade etmesi
halinde alıcı firma malzemeyi yerinde kırabilir, müsaade edilmemesi durumunda ise
mevcut haliyle teslim almak zorundadır. Çıkacak molozların sahadan taşınmasından
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
2013YERSAT1728
Miktar
60.000
Geçici Teminat
KG
3.000,00 TL
Çekim Süresi
12
İş Günü
İSTANBUL İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BETONLU İNŞAAT DEMİRİ , SFERO BORU VE BETON KÜNK HURDASI
TOPLAM 60.000 KG MALZEME İÇERİSİNDE 30.000 KG SFERO BORU HURDASININ % 90'I BETON %10'U DEMİR
ÇELİK ,20.000 KG BETONLU İNŞAAT DEMİRİNİN %50'Sİ BETON % 50'Sİ DEMİR ÇELİK , 10.000 KG BETON
KÜNK HURDASININ %50'Sİ BETON % 50'Sİ DEMİR ÇELİKTEN OLUŞMAKTA OLUP TOPLAM MALZEME ORANLARI
% 70'İ BETON % 30'U DEMİR ÇELİKTİR.MALZEME BETONU İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR.
2014YERSAT1015
30.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
İSTANBUL MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI
AHŞAP PALET VE PALET PARÇALARI HURDASI
2014YERSAT1167
6.000
ANTALYA KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
(İÇERİSİNDE ASFALT ATIKLARI BULUNAN DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI MEVCUT OLUP,İHALEYE YALNIZCA
TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 10 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.)VARİLLERİ ALACAK OLAN FİRMA VARİLLERİN İÇERİSİNDEKİ ASFALT
ATIKLARI BERTARAFINI SAĞLAYAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 17 ATIK KODUNA SAHİP
FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (15 01 10 VE 05 01 17) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER
MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK
HER TÜRLÜ ZARARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1170
21.000
KG
3.000,00 TL
8
İş Günü
BİNGÖL KKK 49.MOTORLU PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
YAYLI YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEMENİN 16.000 KG'I YAYLI YATAK 5.000 KG MUHTELİF TEKSTİL VE ELYAF HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN ÇOĞUNLUĞU YAYLI YATAK HURDASINDAN OLUŞTUĞUNDAN MALZEME BEDELİ VE
FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV TAHSİL EDİLECEKTİR.
2014YERSAT1197
ANKARA HKK 3. HAVA İKMAL
KARIŞIK TEKSTİL HURDASI
(8.000 KG YAYLI YATAK VE
OLUŞMAKTADIR.YAYLI YATAK
MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN
2014YERSAT1258
13.000
KG
1.500,00 TL
7
İş Günü
BAKIM KOM.LIĞI
5.000 KG SİLAH SÜRGÜ KILIFLARI, ÖRME BEZ KEMER VE ASKILIKTAN
HURDALARININ FAZLA OLMASINDAN DOLAYI , MALZEME BEDELİ VE FAZLA
%18 KDV UYGULANACAKTIR.)
13.000
KG
750,00 TL
5
İş Günü
İSTANBUL/TUZLA KKK PİYADE OKULU KOM.LIĞI VE BAĞLI EĞİTİM MERKEZİ KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
(AHŞAP HURDALARI PİYADE OKUL KOMUTANLIĞINDA 3.000 KG EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞINDA 10.000 KG)
2014YERSAT1265
10.000
KG
750,00 TL
5
İş Günü
İSTANBUL BAYRAMPAŞA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
(MASA , DOLAP ,RAF VE SUNTA PARÇALARI)
2
14.08.2014 14:00
Perşembe
2014YERSAT1292
57.000
KG
5.000,00 TL
15
İş Günü
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
DİĞER LASTİK HURDASI
47 TON ASKERİ BRANDA (VİNLEKS) , 10 TON PVC PLASTİK , LASTİK-BEZ KARIŞIMI HORTUM VB. MALZEME.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1295
2.000
KG
1.500,00 TL
7
İş Günü
İSTANBUL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞI
AHŞAP HURDASI (kesilecek ağaç)
(SÖZ KONUSU MALZEMELER SEDİR , SAKIZ, AKASYAİ DEFNE,PORSUK, VE ÇAM AĞAÇLARINDAN
OLUŞMAKTADIR.AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEREKLİ RAPOR
ALINMIŞTIR.MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM,YÜKLEME,NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE
VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR,
DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1300
40.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
KIRKLARELİ KKK 65. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
(SÖZ KONUSU MALZEMELER SANDIK VE SANDIK PARÇALARI , PALET PARÇALARI, SUNTA PARÇALARI VB. AHŞAP
HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME,NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.)
2014YERSAT1319
4.000
KG
1.500,00 TL
5
İş Günü
YALOVA DEVLET HASTANESİ
KONTEYNER HURDASI
(SÖZ KONUSU MALZEME 1 ADET DEMİR ÇELİK KONTEYNER HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.KONTEYNERİN TABANI
AHŞAPTIR İÇERİSİNDE YANMIŞ VAZİYETTE 1 ADET KLİMA MEVCUTTUR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM, YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.)
2014YERSAT1326
100.000
KG
15.000,00 TL
12
İş Günü
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MUHTELİF EBATLARDA LASTİK HURDASI.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1332
10.000
KG
300,00 TL
5
İş Günü
İSTANBUL CEVİZLİ-KARTAL T.T.A. GAYRİMENKUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEME AHŞAP EVRAK DOLAPLARI, AHŞAP MASA VE ETEJERLERDEN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1366
10.000
KG
500,00 TL
5
İş Günü
ANKARA TÜBİTAK SAGE BEŞEVLER DEPOSU
AHŞAP HURDASI
MALZEME AHŞAP MASA, ETEJER, DOLAP VE ÇOK AZ MİKTARDA PALET HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1370
20.000
KG
3.000,00 TL
7
İş Günü
ANKARA TAPU VE KADASTRO 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GMK VE ORAN SİTESİ EĞİTİM TESİSLERİ
HAFİF VASIFLI DEMİR ÇELİK HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME ,NAKLİYE VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1371
30.000
KG
750,00 TL
8
İş Günü
ANKARA TAPU VE KADASTRO 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GMK VE ORAN SİTESİ EĞİTİM TESİSLERİ
AHŞAP HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1373
6.000
KG
2.500,00 TL
5
İş Günü
ANKARA KYK ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU
SÜNGER YATAK VE TEKSTİL HURDASI
SÖZ KONUSU MALZEMELER KAPALI DEPOLARDA 5.000 KG SÜNGER YATAK VE 1.000 KG TEKSTİL (NEVRESİM
VE BATTANİYE) HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. ------devamı arka sayfada-3
14.08.2014 14:00
Perşembe
------devamı--- MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.MALZEMENİN ÇOĞUNLUĞU SÜNGER YATAK HURDASINDAN OLUŞTUĞUNDAN MALZEME BEDELİ VE FAZLA
MAZLEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.
2014YERSAT1374
2.500
KG
500,00 TL
5
İş Günü
8
İş Günü
KIRIKKALE MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
KAĞIT HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME,NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1375
70.000
KG
10.000,00 TL
ÇANKIRI TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKAS FABRİKASI
DEMİR ÇELİK TALAŞI HURDASI
MALZEME YAĞSIZ DEMİR ÇELİK TALAŞI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME ,NAKLİYE VE
DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1376
30.000
KG
5.000,00 TL
5
İş Günü
SİVAS DDY 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEMİR ÇELİK TALAŞI HURDASI
MALZEME 2 ADET VAGON İÇERİSİNDE YAĞSIZ DEMİR ÇELİK TALAŞI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN YÜKLEME ,NAKLİYE VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1377
40.000
KG
5.000,00 TL
12
İş Günü
ANKARA SGK ETLİK ARŞİV DEPO TESİSLERİ
KARIŞIK MALZEME HURDASI
SÖZ KONUSU MALZEME % 40 AHŞAP VE % 60 DEMİR ÇELİK AKUPLELİ MASA, SANDALYE, DOLAP, AHŞAP MASA,
RAF VB. HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM, YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1378
80.000
KG
8.000,00 TL
10
İş Günü
DENİZLİ AYDEM EDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP DİREK HURDASI
MALZEME AHŞAP ELEKTRİK DİREĞİDİR. SAHA TEMZİLİĞİ ESASTIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE
DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1379
10.000
KG
1.500,00 TL
8
İş Günü
ANKARA YÖK BAŞKANLIĞI
KARIŞIK MALZEME HURDASI
SÖZ KONUSU MALZEME % 20 AHŞAP , % 40 DEMİR ÇELİK, % 20 PVC-PLASTİK VE % 20 ÇÖPTEN OLUŞMAKTADIR.
SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM, YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR
ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1381
50.000
KG
20.000,00 TL
20
İş Günü
ANKARA KKK 11. ANA İKMAL MERKEZ KOM.LIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEMELER ÇEŞİTLİ MARKA VE EBATLARDA KULLANILMAMIŞ DIŞ LASTİK HURDALARINDAN
OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1382
ANKARA JGK JANDARMA
KARKAS VASFINDA DIŞ
MALZEMELER MUHTELİF
DİĞER TÜM MASRAFLAR
20.000
KG
5.000,00 TL
10
İş Günü
OKULLAR KOM.LIĞI/BEYTEPE
LASTİK HURDASI
DIŞ LASTİK HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE
ALICI FİRMAYA AİTTİR.
4
14.08.2014 14:00
Perşembe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content