close

Enter

Log in using OpenID

27.10.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23991

embedDownload
27.10.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23991
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23883
İlanın Çıkılacağı yer
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ--->MALATYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU--->EBELİK BÖLÜMÜ--->EBELİK PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
4
Duyuru Başlama Tarihi
27.10.2014
Son Başvuru Tarihi
10.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
26.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
14.11.2014
Sınav Giriş Tarihi
21.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Malatya Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.inonu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Ebelik bölümü lisans mezunu olup, Ebelik, Halk Sağlığı Hemşireliği veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23991
1/2
27.10.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23991
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tec
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezu
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1. http://iys.inonu.edu.tr/?web=personel&mw=299&dil=tr adresindeki "Açıktan Atanacaklar İçin Başvuru Formu"nun doldurulması
2. Özgeçmiş.
3. Diplomalar (Lisans, yükseklisans, doktora) veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kur
denkliğini gösteren onaylı belge).
4. Transkript Belgesi (Onaylı).
5. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
6. ALES Belgesi.
7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğerliliği).
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23991
2/2
27.10.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23995
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23887
İlanın Çıkılacağı yer
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ--->SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU--->DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ--->AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
2
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
1
Duyuru Başlama Tarihi
27.10.2014
Son Başvuru Tarihi
10.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
26.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
14.11.2014
Sınav Giriş Tarihi
21.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
70
www.inonu.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23995
1/2
27.10.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23995
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tec
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezu
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1. http://iys.inonu.edu.tr/?web=personel&mw=299&dil=tr adresindeki "Açıktan Atanacaklar İçin Başvuru Formu"nun doldurulması
2. Özgeçmiş.
3. Diplomalar (Lisans, yükseklisans, doktora) veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kur
denkliğini gösteren onaylı belge).
4. Transkript Belgesi (Onaylı).
5. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
6. ALES Belgesi.
7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğerliliği).
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23995
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
580 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content