close

Вход

Log in using OpenID

2. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu (2013)

embedDownload
Strateji Geliştirme Başkanlığı
2013 Yılı
Ocak – Haziran Dönemi
Bütçe Gerçekleşme Raporu
Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkan V.
26 Temmuz 2013
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK 2013 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
AÇIKLAMA
KODU
01
PERSONEL GİDERLERİ
02
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
554.355.000
554.355.000
260.154.400
% 46,9
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.
90.032.000
90.032.000
42.171.800
% 46,8
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
67.600.000
78.652.909
29.732.173
% 37,8
05
CARİ TRANSFERLER
790.787.650
785.357.650
60.246.447
% 7,7
06
SERMAYE GİDERLERİ
219.100.000
737.578.601
304.825.927
% 41,3
Bakanlık Yatırım Programı
203.100.000
233.100.000
24.242.731
% 10,4
16.000.000
16.000.000
1.003.533
% 6,3
0
488.478.601
279.579.663
% 57,2
136.025.000
136.025.000
23.299.477
% 17,1
Bakanlık Yatırım Programı
41.331.000
41.331.000
1.077.571
% 2,6
Çevre Katkı Payı Ödeneği
94.694.000
94.694.000
22.221.906
% 23,5
BORÇ VERME
23.010.000
23.010.000
3.189.575
% 13,9
1.880.909.650
2.405.011.160
723.619.798
% 30,1
Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği
Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği
07
08
SERMAYE TRANSFERLERİ
GENEL TOPLAM
(*) Veriler 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
2
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK 2013 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
% 60,0
% 50,0
% 46,9
% 46,8
% 41,3
% 37,8
% 40,0
% 30,0
% 20,0
% 17,1
% 13,9
% 10,0
% 0,0
% 7,7
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet
Alımı Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
3
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN
2013 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
Harcama Birimi
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Ödenek
Harcama
Gerçekleşme Oranı (%)
75.207.739
9.047.220
% 12,0
164.275.646
31.652.213
% 19,3
37.074.454
6.376.817
% 17,2
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
197.831.200
38.167.808
% 19,3
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GN. MD.
751.524.000
61.859.676
% 8,2
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.159.000
6.757.537
% 21,7
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21.709.600
2.904.239
% 13,4
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
40.209.900
5.935.373
% 14,8
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
10.040.900
3.467.608
% 34,5
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
3.146.350
1.899.726
% 60,4
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
2.224.400
489.056
% 22,0
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
3.891.500
1.428.917
% 36,7
10.705.600
934.083
% 8,7
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.457.100
733.150
% 13,4
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.707.700
1.105.618
% 23,5
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.940.900
1.543.885
% 52,5
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30.941.300
12.244.123
% 39,6
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
1.831.600
270.339
% 14,8
13.137.500
10.970.010
% 83,5
BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLER
523.602.609
246.411.450
% 47,1
DİĞER KURUMLARIN YATIRIM ÖDENEKLERİ
473.392.163
279.420.953
% 59,0
2.405.011.160
723.619.798
% 30,1
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜKLERİ
TOPLAM
(*) Veriler 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
4
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN
2013 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
% 100,0
% 90,0
% 83,5
% 80,0
% 70,0
% 60,4
% 60,0
% 52,7
% 52,5
% 50,0
% 40,0
% 30,0
% 20,0
% 10,0
% 34,5
% 21,7
% 19,3
% 19,3
% 14,8
% 17,2
% 13,4
% 12,0
% 8,2
% 39,6
% 36,7
% 23,5
% 22,0
% 8,7
% 13,4
% 14,8
% 0,0
5
Strateji Geliştirme Başkanlığı
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN
BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELERİ
KURUM
KREDİ ve YURTLAR KURUMU GN. MD.
ADALET BAKANLIĞI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İŞ KURUMU
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜRKİYE ATOM ENERLİSİ KURUMU
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ BAKANLIĞI
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SAĞLIK BAKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
DİĞER KURUMLAR
TOPLAM
(*) Veriler 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
ÖDENEK
216.505.565
67.088.588
53.200.000
39.230.000
29.910.000
25.213.895
22.552.064
14.420.200
4.830.000
3.507.783
3.162.161
1.927.608
1.723.380
828.159
770.000
692.510
666.239
590.000
573.960
561.041
525.448
488.478.601
HARCAMA
182.298.952
13.174.710
48.777.077
11.697.057
11.544.443
3.874.515
855.174
0
1.586.466
1.318.023
1.479.037
1.317.511
118.470
0
594.372
40.651
158.710
0
449.190
0
295.305
279.579.663
GERÇEKLEŞME
% 84,2
% 19,6
% 91,7
% 29,8
% 38,6
% 15,4
% 3,8
% 0,0
% 32,8
% 37,6
% 46,8
% 68,3
% 6,9
% 0,0
% 77,2
% 5,9
% 23,8
% 0,0
% 78,3
% 0,0
% 56,2
% 57,2
6
Strateji Geliştirme Başkanlığı
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN
BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE HARCAMALAR*
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
KREDİ ve
YURTLAR
KURUMU GN.
MD.
ADALET
BAKANLIĞI
TÜRKİYE
JANDARMA
MİLLİ
TAPU VE
BÜYÜK MİLLET
GENEL
İSTİHBARAT
KADASTRO
MECLİSİ
KOMUTANLIĞI TEŞKİLATI
GENEL
MÜSTEŞARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK
(*) Veriler 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
TÜRKİYE İŞ
KURUMU
DEVLET SU
İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
DİĞER
KURUMLAR
HARCAMA
7
Strateji Geliştirme Başkanlığı
HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ
REVİZE
PROJE
PROJE
SAYISI TUTARI
(1.000 TL)
BİRİM ADI
2013
Gerçekleşme
(%)
REVİZE
ÖDENEĞİ
(1.000 TL)
HARCAMA
(1.000TL)
8 107.764
56.200
1.089
% 1,9
20
48.561
24.523
553
% 2,3
5
8.158
6.379
0
% 0,0
18 742.470
106.922
15.221
% 14,2
7
38.274
13.624
521
% 3,8
12
46.109
10.990
2.368
% 21,5
5
17.955
11.420
267
% 2,3
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)
15
40.563
31.318
1.939
% 6,2
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)
7
8.298
3.177
0
% 0,0
Eğitim Ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)
2
1.600
1.600
0
% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri (DETAY)
4
61.616
30.288
6.399
% 21,1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)
1
1.000
1.000
154
% 15,4
102 1.122.368
297.441
28.511
% 9,6
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
(DETAY)
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)
ÇED, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DETAY)
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)
GENEL TOPLAM
(*) Veriler 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
8
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ
% 25,0
% 21,5
% 21,1
% 20,0
% 15,4
% 14,2
% 15,0
% 10,0
% 6,2
% 5,0
% 3,8
% 1,9
% 2,3
% 2,3
% 0,0
% 0,0
% 0,0
% 0,0
9
Strateji Geliştirme Başkanlığı
2014 YILI YATIRIM PROJELERİ TEKLİFLERİ
BİRİM ADI
2013 SONUNA
KADAR
YAPILAN
HARCAMA
PROJENİN
MALİYETİ
PROJE
SAYISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)
10
195.230
56.130
84.500
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)
22
56.004
21.083
27.116
6
10.060
659
8.827
18
872.692
167.985
295.268
7
38.274
13.524
14.200
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)
11
37.489
22.545
6.979
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)
25
0
200
75.199
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)
14
43.382
4.386
34.771
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)
6
9.269
4.586
2.904
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)
2
1.800
0
1.800
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri (DETAY)
5
154.264
29.249
100.522
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı (DETAY)
2
1.000
0
1.000
126
1.419.464
320.347
653.086
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DETAY)
TOPLAM
10
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Birimi Bazında
Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç.
Dahilinde Yapılaşma Koşulları
2013K070030
Belirleme
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2007F000100
İmar Uygulamaları (*)
(Turizm Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2014
2007-2015
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
1.000
53.095
2007K090150
Çevre Düzeni Planları
(Şehirleşme Sektörü)
2007-2013
4.389
2013K090030
Çevre Düzeni Planları
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2014
1.450
2010K090120
Kıyı Master Planı
(Şehirleşme Sektörü)
2010-2013
5.550
Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi
2010K090110 ve Eylem Planı Hazırlama Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2010-2013
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
1.000
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
500
16.437
4.089
2.500
500
11.500
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
0
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Proje ile ilgili ön çalışmalar devam etmektedir.
% 0,0
1970 'li yıllardan beri süregelen bu proje kapsamında 2013
yılında da Turizmde Öncelikli Yöre Belediyelerine(TÖYB)
projeye esas mali yardım yapılmaya devam edilmekte, bu
kapsamda TÖYB belediyelerinden gelen yapım ve düzenleme
işlerine ait projeler değerlendirilmiş ve 2013 yılı bütçemizde yer
alan 11.500.000 TL lik Turizm Düzenleme Ödeneğinin
gönderileceği TÖY Belediyeleri listesi Bakanlık Makamına
sunulmak üzere yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiştir.
Bakanlık Makamı onayından sonra Temmuz ayı içerisinde
ödenek tahsisi gerçekleştirilecektir.
300
100
% 33,3
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ve Trakya Kalkınma Birliği arasında imzalanan
protokol gereği 100.000TL ödenmiştir. Balıkesir-Çanakkale ve
Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı Hazırlanması işlerinde nihai plan çalışmaları
devam etmektedir.
1.350
0
% 0,0
18 İli kapsayan 7 planlama bölgesini kapsayan çevre düzeni
planlarının uyumlaştırılması ve güncellenmesine yönelik proje ile
ilgili ön çalışmalar devam etmektedir.
3.050
0
% 0,0
Proje ile ilgili ön çalışmalar devam etmektedir.
500
0
% 0,0
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Strateji ve Eylem Planı
Projesi kapsamında hazırlanan “2. Aşama Raporu BKAY
Protokolü İçin Etki Analizi” teslim alınmıştır. Proje kapsamında
İzmit Körfezi ve Sinop kıyı alanları pilot bölge olarak seçilmiştir.
Projenin ayrıca Barcelona Sözleşmesi ve BKAY Protokolü
hükümlerine göre değerlendirilmek üzere kurum görüşlerine
gönderilecektir.
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2012K090090
PROJE ADI
Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu
Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm
Projeleri
(Şehirleşme Sektörü)
Marka Kentler Oluşmasına Yön.
2013K090020 Özel Projeler Prj.
(Şehirleşme Sektörü)
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012-2013
36.280
2013-2013
5.000
TOPLAM
107.764
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
2.280
25.806
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
34.000
989
% 2,9
İstanbul İli Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mah. Kentsel Dönüşüm
Projesi 649.000 TL,
İstanbul 3. Havalimanı sahasına ait zemin etütleri işi 528.000 TL,
İstanbul 1.Etap Mikrobölgeleme etütleri işi 1.031.320 TL,
İstanbul 2.Etap Mikrobölgeleme Etütleri işi 820.100 TL,
İstanbul 3. Etap Mikrobölgeleme Etütleri işi 778.800 TL,
İstanbul 4. Etap Mikrobölgeleme Etütleri işi 954.620 TL ,
olmak üzere toplam 6 adet işin 4.762.480 TL (KDV DAHİL)
Bedelle ihalesi yapılmış olup ödemeler için hakedişler
beklenmektedir.
5.000
0
% 0,0
Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı Kentsel Tasarım Projesi işi
147.264 TL (KDV DAHİL) Bedel üzeründen 04.04.2013
tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
56.200
1.089
% 1,9
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu
2012F000090 Profillerinin Belirlenmesi Projesi
(Turizm Sektörü)
Çevresel Açıdan Sürdürülebilir
Çevre Dostu Balık Çiftlikleri
2012K100070
Sisteminin Oluşturulması Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012-2014
2012-2015
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2.000
1.900
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
500
0
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
1.000
718
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
0
0
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Proje kapsamında, başlangıç raporu, 3 adet ara rapor ve nihai
rapor yer almakta olup bu aşamada, 1. Ara rapor kabul
edilmiştir. 2013 yılı ödeneğinde 1000 TL görülmektedir. Ancak
bu yıl içerisinde ödeme yapılmayacaktır. Söz konusu ödeme
2014 yılı içerisinde şubat ayında 3. Ara raporun tesliminin
ardından yapılacaktır. (Konu Kalkınma Bakanlığı ile
görüşülmüştür.) ihale aşamasına devam etmektedir.
% 0,0
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden harcama yapılması uygun görülmüştür.
Proje ihale sürecinde olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.
İş kapsamında Teknik Şartname İhale Şubesi Müdürlüğüne
ulaşmış olup ihale işlemlerine başlanılmıştır.
Proje, Kalkınma Bakanlığı'ndan bütçe onayının Mayıs ayı
sonunda gelmesi nedeniyle 2015 yılına sarkmış olup, süre
uzatımı için Bakan oluru alınmıştır. Diğer taraftan 2013
yılındaki 718.000 TL bütçenin 200.000 TL si 2013 yılında
kullanılacak olup, bu yıla ait bütçenin kalan kısmı olan 518.000
TL nin 2015 yılına ötelenmesi planlanmıştır. (Gerekli
yazışmalar yapılmıştır.)
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Deniz ve Kıyı Suları Kalite
Durumlarının Belirlenmesi ve
2011K100080
Sınıflandırılması Projesi
(Çevre Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011-2013
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
1.965
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
750
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
1.215
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
0
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, şimdiye kadar iki
ara rapor Bakanlığımıza teslim edilerek onaylanmıştır.
Yılın 2. döneminde (Haziran ayı ) proje ara raporu sunulacak ve
ödeme yapılacaktır.
-Proje kapsamında denizlerimiz için seçilen parametreler için
kirlilik haritaları hazırlanmış olup, çalımalar devam etmektedir.
- Deşarj kriterlerinin belirlenmesine ilişkin yöntem önerileri
sunulmuştur.
-Kıyı sularının tipolojilerinin belirlenmesi için uygun yöntem
seçilmiş olup, kıyı ve geçiş sularının sınıflandırılması işi devam
etmektedir.
- Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi kapsamında denizlerinin
durumunu tanımlamak için belirlenmiş olan 11 göstergelere
göre ülkemizdeki çeşitli Deniz Bilimleri enstitüleri ile işbirliği
içerisinde tüm veriler biraraya getirilmektedir.
-Bu göstergelerin her biri için mevcut durum ve direktife uygun
izleme, değerlendirme yöntemleri belirlenmeye devam
etmektedir.
-11 göstergeden özellikle deniz çöpleri için bir taslak
değerlendirme ve önlem programı oluşturulmuştur.
- Ulusal İzleme Enstitüsü’nün kurulması için gerekli fizibilite
çalışmaları devam etmektedir.
- Proje kapsamında tüm paydaşların, ilgili kurumların ve
enstitülerin katılımı ile 2 adet çalıştay yapılmıştır.
-Yabancı bir uzmanın katılımı ile bilgi paylaşımı toplantısı
yapılmıştır.
Projenin 3. ara rapora ilişkin muayene kabul işlemleri yapılmış
olup, ödemesi yapılmaktadır. Proje 2013 yılı sonunda
tamamlanacak olup, 353.646TL olan son ödeme Aralık ayında
final raporunun sunumu ile yapılacaktır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2013K100080
PROJE ADI
Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
Gemi Kazaları Sonucu Oluşan
Atıkların Atık Yönetim Planlarının
Hazırlanması
ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu
Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının
Hazırlanması ve Pilot Uygulama
Yapılması
Gemi Kaynaklı Kirliliğin
Önlenmesinde Mavi Kart
Uygulamamlarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,
Kapasite Geliştirme ve Uygulama
Alanlarının Genişletilmesi
(1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve
Geliştirilmesi)
Gemi Kaynaklı Kirliliğin
Önlenmesinde Mavi Kart
Uygulamamlarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,
Kapasite Geliştirme ve Uygulama
Alanlarının Genişletilmesi
(2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık
Takip Sistemi)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2015
2013-2014
2013-2013
2013-2014
2013-2015
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
1.800
600
200
800
200
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
900
200
200
420
80
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
0
0
0
0
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden harcama yapılması uygun görülmüştür.
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
% 0,0
Haziran ayı itibari ile herhangibir harcama yapılmamıştır.
Temmuz ayı içerisinde projenin ihale işlemleri süreci
başlatılmış ve yaklaşık maliyet çalışması tamamlanmıştır.
Projenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. Maddesi (e) bendi
gereği; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) den istisna
kapsamında alımının yapılması için gerekli işlemler yapılmış
olup, bu hafta içerisinde TUBİTAK ile sözleşme aşamasına
gelinmiştir
% 0,0
18 Temmuz 2013 tarihinde Projenin İhalesi tamamlanmış olup,
sözleşme aşamasına ilişkin işlemler devam etmektedir. Söz
konusu ihale 143.000 TL'de kapandığından bütçeden 31.260 TL
artacaktır.alt projelerinden Deniz Çöpleri Stratejik Eylem
Planlarının Hazırlanması işinin ihalesi 18.07.2013 tarihinde,
Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesisözleşme aşamasına
gelinmiştir. Kanuni süreler tamamlandıktan sonra Ağustos başı
itibari ile sözleşmeler imzalanacaktır.
% 0,0
Projeye ilişkin İhale süreci başlatılmış olup ihalenin 26 Ağustos
2013 tarihinde yapılması planlanmakatdır. Mavi Kart I. Bileşen
Uygulamaları projesinin ilanı yayımlanmış olup, 26.08.2013
tarihinde ihalesi gerçekleştirilecektir.
% 0,0
16 Temmuz 2013 tarihinde Projenin İhalesi tamamlanmış olup,
sözleşme aşaqmasınına ilişkin işlemler devam etmektedir.Söz
konusu ihale 115.000 TL'de kapandığından bu yılın bütçesinden
18.935 TLartacaktır.Mavi Kart II. Bileşen Uygulamalarının
16.07.2013 tarihinde yapılmış olup, sözleşme aşamasına
gelinmiştir. Kanuni süreler tamamlandıktan sonra Ağustos başı
itibari ile sözleşmeler imzalanacaktır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
İklim Değişikliğinin Etkileri ve
Uyum Konusunda Farkındalığın
2011K100120
Geliştirilmesi
(Çevre Sektörü)
İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili
Bölgesel ve Sektörel Etkilerin
2011K100130
Belirlenmesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2009K100070
Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme
İzin ve Kısıtlama (REACH)
Süreçleri Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011-2013
2011-2014
AB KATKISI
AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik
Kirleticiler Tüzüğünün
Uygulanması (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
PROJE
TUTARI
950
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
300
4.000
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
650
2.500
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
0
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
TÜBİTAK-TÜSSİDE Enstitüsü tarafından yürütülen Proje
kapsamında, TÜBİTAK'ın Gebze'deki tesislerinde 10-13 Mart
2013, 17-20 Mart 2013, 25-28 Mart 2013 ve 7-10 Nisan 2013
tarihleri arasında Edirne, Bursa, Konya, Kayseri, Trabzon,
Samsun, İzmir ve Muğla illerinden katılım sağlayan yaklaşık
120 öğretmene yönelik olarak "İklim Değişikliği Hizmet İçi
Eğitim Seminerleri" düzenlenmiştir. Bununla birlikte,
öğrencilere yönelik olarak Haziran ve Temmuz ayı içerisinde
gerçekleştirilmekte olan bilim kamplarıve iklim değişikliği
temalı resim ve kompozisyon yarışmaları devam
etmektedir.Projenin 2013 yılı sonunda tamamlanması
planlanmaktadır. 03.07.2013 yılında 300.000TL harcama
yapılmıştır.
% 0,0
2010 yılında planlanarak 2011 Yılı Yatırım Programına sunulan
projenin kapsamı, içeriği ve süresi 3 yıl içerisinde çeşitli
nedenlerle (ilgili kurum kuruluşların görüşleri doğrultusunda
yapılan değişiklikler ve yüklenici firma tarafından bütçenin
proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler için
yetersiz görülmesi nedeniyle) değiştirilmiş olup, faaliyetleri
başlatılmayan Projenin iklim değişikliğine uyum bağlamında
günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediğine karar verilmiş ve
projenin iptal edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin başlatılması
için Strateji Geliştirme Başkanlığına resmi yazı iletilmiştir.
430
287
143
128
% 89,5
3.205
1.755
1.450
0
% 0,0
238
117
72
71
% 98,6
2.148
843
716
0
% 0,0
2009-2013
AB KATKISI
2012K100060
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2012-2014
12 Aralık 2011 tarihinde başlatılan 24 ay süreli REACH
Tüzüğünün Uyumlaştırılması İçin Teknik Destek Projesinin
başlangıcından bu yana geçen süre içerisinde, Bakanlığımız ile
paydaş kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili sivil toplum
kuruluşlarından gelen temsilciler için REACH Tüzüğü ile ilgili
teknik konularda altı farklı eğitim programı düzenlenmiş, taslak
mevzuat hazırlama, kimyasalların kayıt sistemine ilişkin yazılım
iyileştirme ve etki analizi çalışmaları başlatılmıştır.
Projenin ihale aşaması henüz tamamlanmış olup yüklenici firma
tespit edilmiştir. Projenin başlangıç toplantısı 26 Haziran 2013
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011K100110
Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik
Bileşik Emisyonlarının Kontrolü
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
AB KATKISI
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi
Mekanizmasına Destek
Projesi (IPA) (AB)
(Çevre Sektörü)
İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri
2013K100030 Hazırlanması Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
545
295
250
115
% 46,0
3.943
1.643
2.300
0
% 0,0
690
345
0
% 0,0
6.211
2.795
0
% 0,0
2011-2013
AB KATKISI
2013K100090
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2013-2014
2013-2015
3.000
1.000
0
% 0,0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Eşleştirme Bileşeni kapsamında;
- Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının azaltımına yönelik
ilgili direktifler (99/13/EC, 94/63/EC, 2009/126/EC ve
2004/42/EC) için eğitim kılavuzları, MET kılavuzları, taslak
yönetmelikler hazırlanmıştır. Direktifler kapsamında uygulayıcı
birimler için saha ziyaretlerini de kapsayan eğitimler ve
çalıştaylar düzenlenmektedir.
- 2004/42/EC sayılı direktif kapsamında, Piyasa Gözetim
Denetimine İlişkin Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım
sağlanarak uygulama yapacak kurumlar belirlenmiştir.
Projenin 21 Ocak 2013 tarihinde başlayan Teknik Yardım
Bileşeni kapsamında;
- İhtiyaçlar ve öncelikler belirlendi.
- Söz konusu direktiflerle ilgi kurum ve kuruluşlarla envanter ve
düzenleyici etki analizi çalışmaları kapsamında ilgili kurum ve
kuruluşlar ile görüşmeler yapılmaktadır.
Projeye ilişkin Finansman Anlaşması 25.12.2012 tarihli ve
28508 sayılı Resmi Gazetede (1.Mükerrer) yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, teknik şartname
tamamlanmıştır. Ağustos ayı içerisinde ihale sürecine geçilmesi
planlanmaktadır. Bu kapsamda projenin 2014'ün ilk çeyreğinde
başlaması öngörülmektedir.
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden harcama yapılması uygun görülmeyen proje için
Kalkınma Bakanlığına yazılan 2inci yazı ile harcama müsaadesi
20.06.2013 tarihinde alınmıştır.
Ayrıca Kalkınma Bakanlığından harcama müsaadesinin geç
alınması nedeniyle proje süresi 2015 yılınıda kapsayacak
şekilde revize edilmiştir.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010K100110
Maden Atıklarının Yönetimi
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2010K100070
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
792
533
198
0
% 0,0
5.590
3.800
1.790
0
% 0,0
296
19
98
92
% 93,9
4.903
0
% 0,0
13.297
2010K100080
Emisyonların Kontrolünün
Geliştirilmesi Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
2010-2015
AB KATKISI
AB KATKISI
REVİZE
PROJE
TUTARI
2010-2014
AB KATKISI
Çevresel Gürültü Direktifi İçin
Uygulama Kapasitesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
207
105
102
0
% 0,0
2.720
1.280
1.440
0
% 0,0
2010-2013
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Projenin Twinning (Eşleştirme) Bileşeni ve Tedarik Bileşenleri
tamamlanmıştır. Eşleştirme Bileşenin Nihai Raporu
Bakanlığımız tarafından onaylanmış olup,03.06.2013 tarihinde
onay Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir.Projenin
Teknik Yardım Bileşeni ise halen devam etmektedir. Teknik
Yardım Bileşenin 27 Nisan 2014 tarihinde tamamlanması
planlanmaktadır.
Maden Atıklarının Yönetimi Projesi ile ilgili AB Katkısı olarak
01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında ödenen tutar €
560.641,82'dır.
Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni söz
konusudur. Projenin, mal alım bileşeni, ekipmanların (
bilgisayar,yazıcı, tarayıcı) ilgili belediyelere ve bakanlıklara
teslim edilmesiyle tamamlanmıştır.Hizmet alımı ihalesinin
değerlendirilmesi sonuçlanmış ve proje 28 Haziran 2013
tarihinde başlamıştır.
Proje, IPA 1. Bileşen altında 2008 programlaması kapsamında
Mayıs 2011-Temmuz 2013 döneminde yürütülmüştür. OcakHaziran döneminde, iletişim çalıştayı, Avrupa Çevre Ajansı ve
EIONET çalıştayı, envanter yönetimi çalıştayı, IIASA teknik
çalıştayı ile birlikte proje tarafından teslim edilmesi gereken
stratejik eylem planı ile emisyon azaltım yol haritalarına ait
dokümanlar çalışılmıştır.
Ocak-Haziran dönemine ait harcama bulunmamaktadır.
Eşleştirme projesi resmi olarak 5 Temmuz itibariyle
sonlanmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası
2011K100290 İnşaatı-1
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011-2014
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
9.000
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
0
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
3.750
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
0
% 0,0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden Samsun ve Erzurum THM Hizmet Binası İnşaatları
için toplam 2.100.000 TL tutarında harcama yapılması uygun
görülmüştür.
Marmara THM Hizmet Binası İnşaatı Kalkınma Bakanlığı
tarafından halen değerlendirilmektedir.
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
Marmara Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
Samsun Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
Erzurum Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2011-2014
2011-2014
2011-2014
3.650
3.000
2.350
1.825
1.050
875
0
0
0
% 0,0
Fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından
değerlendiriliyor.
Henüz harcama müsaadesi verilmedi.
% 0,0
Kalkınma Bakanlığı'ndan harcama onayı gelmiştir. Samsun
THM bina tahsisi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden yazı
beklenmektedir. Tahsisi müteakip ihale İşlemlerine
başlanacaktır.
% 0,0
Kalkınma Bakanlığı'ndan harcama onayı gelmiştir. İhale
İşlemlerine başlanmıştır.
Erzurum THM merkezi olarak İl Müdürlüğüne ait ek hizmet
binasında gerekli tadilat yapıldıktan sonra kullanılması söz
konusu olduğundan il müdürlüğünden ek hizmet binasında
yapılacak tadilat çalışmalarının başlaması için gerekli olan
avan proje, kesin proje ve uygulama projelerinin hazırlanması
istenmiş , gelen dökümanlar yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne
iletilmiştir.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası
2012K100120 İnşaatı-2
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012-2014
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
12.000
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
0
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
5.650
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
0
% 0,0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden Konya, İzmir ve Adana THM Hizmet Binası İnşaatları
için harcama yapılması uygun görülmüştür.
Diyarbakır THM Hizmet Binası İnşaatı Diyarbakır Hizmet
Binası İnşaatı ile birlikte değerlendirilecektir.
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
Konya Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
2.900
1.600
0
% 0,0
Kalkınma Bakanlığı'ndan harcama onayı gelmiştir. İhale
İşlemlerine başlanmıştır.
Konya THM bina tahsisi için Milli Emlak genel
Müdürlüğü'nden onay gelmiştir. Konya İl Müdürlüğünden bina
inşaatının başlaması için gerekli olan avan proje, kesin proje ve
uygulama projelerinin hazırlanması istenmiş, gelen dökümanlar
yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir.
İzmir Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
3.300
1.500
0
% 0,0
Kalkınma Bakanlığı'ndan harcama onayı gelmiştir. İzmir
THM bina tahsisi arazi tahsisi talebinde bulunuldu, arazinin
Maliye Bakanlığı tarafından satışa sunulacak olması sebebiyle
talep reddedildiğinden yeniden arazi için Milli Emlak Genel
Müdürlüğü ile yazışmalar başlatılmış olup çalışmalar devam
etmektedir. Ayrıca İzmir İl Müdürlüğünden bina inşaatının
başlaması için gerekli olan avan proje, kesin proje ve uygulama
projelerinin hazırlanması istenmiş olup, İzmir İl Müdürlüğünce
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
3.000
1.100
0
% 0,0
Diyarbakır THM Hizmet Binası İnşaatı Diyarbakır Hizmet
Binası İnşaatı ile birlikte değerlendirilecektir.
% 0,0
Kalkınma Bakanlığı'ndan harcama onayı gelmiştir. İhale
İşlemlerine başlanmıştır.
Adana THM bina tahsisi için Milli Emlak Genel
Müdürlüğü'nden onay gelmiştir. Adana İl Müdürlüğünden bina
inşaatının başlaması için gerekli olan avan proje, kesin proje ve
uygulama projelerinin hazırlanması istenmiş olup, Adana İl
Müdürlüğünce gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Adana Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
2.800
1.450
0
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Hava Kalitesinin Ön
Değerlendirilmesi ve Ölçüm
2010K100030
Araçlarının Yenilenmesi Projesi
(Çevre Sektörü)
Samsun, Erzurum, İzmir, Konya,
Ankara, Diyarbakır ve Adana
Temiz Hava Merkezlerine Bağlı İllerde
Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi
ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010-2014
2010-2014
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
6.300
6.300
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
333
333
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
4.030
4.030
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
0
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
% 0,0
Erzurum ve İzmir Bölgeleri Ön değerlendirme çalışmasına ait 1.
ara raporun hak edişi yapılarak toplam 108.719,93 TL
ödenmiştir. II ara rapor Temmuz 2013 tarihi itibari ile
Bakanlığımıza sunulmuştur. II ara rapor Ekim 2013 tarihi
itibari ile sunulacak olup, söz konusu projenin ara raporlarının
ödemesi 2013 yılı bütçesinden yapılacaktır. Ancak IV ara rapor
ve final raporunun ödemeleri 2014 yılı bütçesinden yapılacaktır.
Adana ve Konya Temiz Hava Merkezleri Ön değerlendirme
çalışması için 05.08.2013 tarihi itibari ile ihale günü alınmıştır.
Projenin yaklaşık maliyeti 2.288.344,83 TL'dir. Projenin
başlama süresi en geç Eylül 2013 olarak planlanmaktadır.
Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi alt projesinde ise; Mevcut hava
kalitesi izleme istasyonlarındaki arıza cihaz ve ekipmanlar
yerine kullanılmak üzere yedek cihaz ve ekipman alımı ile
Manisa Soma, İskenderun Payas ve Ankara Gölbaşı'daki mevcut
ve arızalı istasyonların yenilenmesini içeren projenin yaklaşık
maliyeti 1.863.636,67 TL olup ihale tarihi ihale tarihi
28.08.2013 olarak alınmıştır. gerekli cihaz ve ekipman alımına
ait ihale 17.05.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş ancak ihale iptal
edilmiştir. Süreç yeniden başlamış olup yaklaşık maliyet hesabı
için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Projenin bu yıl itibari ile
bitmesi planlanmaktadır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010K100090
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
(EKÖK) Direktif Uygulanmasının
Desteklenmesi Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
250
156
2
0
% 0,0
5.813
3.080
1.703
0
% 0,0
2010-2014
AB KATKISI
Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının
2013K100050 Geliştirilmesi Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
-Entegre Çevre İzni Yönetmeliğinin nihai taslağı hazırlanarak,
03 Ağustos 2012 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşların
görüşüne açılmış yorum ve görüşler alınmıştır nihai
değerlendirme aşamasındadır.
-Entegre çevre izni başvurusu yapacak endüstriler ve izni
değerlendirecek olan yetkili otorite çalışanları için 2 adet genel
rehber nihai değerlendirme aşamasındadır.
-Projede seçilen 4 adet sektör (kömür yakıtlı termik santral,
demir çelik, tekstil, rafineri) için teknik rehberler hazırlanmıştır.
-4 pilot sektörde eğitim programları (kömür yakıtlı termik
santral ve tekstil sektörleri için eğitim programı
tamamlanmıştır. Demir çelik ve rafineri sektörleri için 2. eğitim
tamamlanmıştır.
-Entegre çevre izni konusunda ilgili tüm taraflarda farkındalığın
artırılması ve bilgi paylaşımı sağlanmasına yönelik bir web
sitesi hazırlanmıştır.
-Ülkemizde entegre çevre iznine tabi olacak tesislerinin
envanter çalışmaları devam etmektedir.
-Entegre çevre izin sistemi ile ilgili hukuki, kurumsal ve maliyet
etkinliği analizinin ortaya konulacağı “düzenleyici etki analizi”
çalışmaları devam etmektedir.
2013-2013
1.700
1.700
0
% 0,0
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden harcama yapılması uygun görülmüştür.
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
Referans Emisyon Laboratuvarı Kurulması2013-2013
500
500
0
% 0,0
Referans emisyon laboratuvarının kurulması projesi ihalesi
31.07.2013 tarihinde gerçekleştirilecek olup, 2013 yılı sonu
itibari ile tamamlanması planlanmaktadır.
% 0,0
Emep İzmir Seferihisar ve Kırklareli Vize İstasyonlarının
yenilenmesi projesi ihalesi 06.08.2013 tarihinde
gerçekleştirilecek olup, 2013 yılı sonu itibari ile tamamlanması
planlanmaktadır. Projenin yaklaşık maliyeti:1.097.800 TL
(KDV hariç)
EMEP (Avrupa'da Hava Kirleticilerinin
Uzun Menzilli Taşınımlarının
İzlenmesi
ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı)
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının
Yenilenmesi Projesi
2013-2013
1.200
1.200
0
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Çevre Yönetimi Süreçleri
2013K100070 Otomasyonu Projesi
(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları
Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu
ve Envanter Destek Sistemi Projesi
2010K100100
AB KATKISI
Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi
(Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi
Geliştirme Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2013-2014
2013-2014
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
498
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
200
498
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
0
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden harcama yapılması uygun görülmemiştir.
Kalkınma Bakanlığı yazısında;
-Bu projenin alt projeleri kapsamında geliştirilecek yazılımların
2008-2010 yılları arasında mülga Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yürütülen ve toplam 11.500.000 Avro bütçeli Türkiye
Çevresel Bilgi Değişim Ağı Projesi (Turkey Environmental
Information Exchange Network - TEIEN) kapsamında
geliştirilen yazılımlarla büyük oranda mükerrerlik taşıdığının
tespit edildiği,
-Bu nedenle her iki projenin de, TEIEN Projesiyle geliştirilen
sistemin kullanımını temel alması ve ihtiyaç duyulan
yazılımların birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak
geliştirilmesini içerecek şekilde revize edilmesi kamu
kaynaklarının etkin kullanımı açısından gerekli görüldüğü,
hükümlerine yer verilmiştir.
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri
Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi Projesi BİT Projeleri
hazırlama klavuzuna uygun format ve içerikte17.06.2013 tarihi
ile revize edilerek Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Teknik
şartname çalışmaları devam etmektedir. Taslak Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesini müteakip ihale çalışmalarına geçilecektir.
200
0
% 0,0
690
345
179
147
% 82,1
6.400
3.317
1.611
0
% 0,0
TOPLAM
48.561
3.395
24.523
553
% 2,3
AB KATKISI
42.927
12.401
17.097
0
% 0,0
2010-2014
(*) Proje Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müd. ile ortak.
PROJE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE
DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLMİŞTİR.
FAKAT; PROJE ÖDENEKLERİ AKTARILMADAN ÖNCE
147.000 TL HARCAMA ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi
2012K100090 Projesi
(Çevre Sektörü)
Çevresel Etiket Altyapısı Projesi
2013K100100
(Çevre Sektörü)
2013K100040
Çevre Denetim Aracı Alımı
(Çevre Sektörü)
Çevre Yönetimi Süreçleri
2013K100070 Otomasyonu Projesi
(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012-2013
2013-2014
2013-2013
2013-2014
REVİZE
2012 SONU
PROJE KÜMÜLATİF
TUTARI HARCAMA
2.516
800
2.750
1.402
1.066
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
1.450
600
2.750
1.400
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
0
0
0
0
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesinin ilk aşaması 2012 Yılı
içerisinde tamamlanmıştır.
2013 yılında yapılacak ikinci kısmı ise; Veri Aktarımı Projesi ve
Karar Destek Sistemi Yazılım Projesi adı altında iki parça olarak
yapılacaktır. Projenin iki kısım şeklinde 04.06.2013 tarihinde
ihalesi gerçekleştirilmiş ve yüklenici firmalara 17.06.2013
tarihinde sözleşme için davet yazısı gönderilmiştir. Projenin her
iki kısmı için 20-21.06.2013 tarihlerinde sözleşmeleri
imzalanmıştır.
% 0,0
Projenin 10.06.2013 tarihinde yapılan ikinci ihalesi neticesinde
yüklenici firma belirlenmiş ve yüklenici firmaya sözleşme için
davet yazısı gönderilmiştir. Yüklenici firmanın sözleşme
imzalama süresi 04.07.2013 tarihinde sona ermektedir.
% 0,0
2013 yılında alınması planlanan 40 adet Çevre Denetimi Aracı
için teknik şartname hazırlanmış, yaklaşık maliyet çalışmaları
tamamlanmıştır. Kurumların taşıt edinmelerine izin verilmesi
hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Strateji Geliştirme Başkanlığı
aracılığıyla 09.05.2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüze
ulaştırılmıştır. Araçların teminine ilişkin DMO nezdinde gerekli
işlemler yürütülmektedir.
% 0,0
Kalkınma Bakanlığının 24.05.2013 tarihli yazısı ile
projeden harcama yapılması uygun görülmemiştir.
Kalkınma Bakanlığı yazısında;
-Bu projenin alt projeleri kapsamında geliştirilecek yazılımların
2008-2010 yılları arasında mülga Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yürütülen ve toplam 11.500.000 Avro bütçeli Türkiye
Çevresel Bilgi Değişim Ağı Projesi (Turkey Environmental
Information Exchange Network - TEIEN) kapsamında geliştirilen
yazılımlarla büyük oranda mükerrerlik taşıdığının tespit edildiği,
-Bu nedenle her iki projenin de, TEIEN Projesiyle geliştirilen
sistemin kullanımını temel alması ve ihtiyaç duyulan yazılımların
birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak geliştirilmesini
içerecek şekilde revize edilmesi kamu kaynaklarının etkin
kullanımı açısından gerekli görüldüğü,
hükümlerine yer verilmiştir.
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
E-Çevre Denetim Süreçleri
Otomasyonu
Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları
Geliştirilmesi
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2014
2010K100100
Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi
(Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi
Geliştirme Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
2012 SONU
PROJE KÜMÜLATİF
TUTARI HARCAMA
1.402
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
1.400
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
0
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Kalkınma Bakanlığı tarafından 24/05/2013 tarih ve 2661 sayılı
yazı ileYatırım Programında yer alan "Projede harcama yapılması
Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir." dipnotunun kaldırılmasının
bu haliyle Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun bulunmadığı
fakat proje içeriğinde bazı değişikliklikler yapılması durumunda
dip notun kaldırılabileceği belirtilmiştir. Strateji Geliştirme
Başkanlı'ğına iletilen 03/06/2013 tarih ve 9111 sayılı yazımızla edenetim projesinin içeriğine dair bazı açıklamalarda bulunarak
durumun Kalkınma Bakanlığı tarafından yeniden
değerlendirmeye alınmasının gerektiği ifade edilmiştir. Fakat
Genel Müdürlüğümüze henüz cevap yazısı ulaşmamaıştır.
690
345
179
147
% 82,1
6.400
3.317
1.611
0
% 0,0
TOPLAM
8.158
1.411
6.379
0
% 0,0
AB KATKISI
6.400
3.317
1.611
0
% 0,0
2010-2014
AB KATKISI
(*) Proje Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortak.
Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında
direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile sanayici ve STK'lara 24 adet eğitim verilecektir.
Bu tarihe kadar eğitimlerden 3'ü gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin
yanında proje kapsamında bir pilot bölge çalışması, Seveso
Bildirim Sisteminin yeniden yapılandırılması, AB ülkelerine
çalışma ziyeretleri ve halkın konu ile ilgili bilgiledirilmesi
kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecektir. 146.679,72-TL
tutarındaki ulusal katkı payı 19 Haziran 2013 tarihinde Ulusal
Fon Hesabına aktarılmıştır.
FAKAT; HARCAMA ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Bakanlık Hizmet Binası
2010K091030
(Şehirleşme Sektörü)
2010-2014
137.900
4.623
30.002
8.620
% 28,7
D-E-F-G-H-I-M Bloklar temel imalatları, H Blok 3.Bodrum kat
döşeme imalatı tamamlandı. I Blok döşeme ve kiriş demir imalatı,
M Blok perde demir imalatı ile N ve O Bloklar üst temel demir
imalatı devam ediyor.
Kamu Yatırımlarının Otomasyonu
2012K010470 Sisteminin Yaygınlaştırılması
(Genel İdare Sektörü)
2012-2014
1.260
420
500
20
% 4,0
Tahakkuk işlemleri için yazılım bakımı yapılmakta olup, ayrıca
santral alımı da gerçekleştirilmiştir.
Proje Arşivinin Taranması ve Web
2010K010070 Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2014
1.130
380
500
0
% 0,0
Proje arşivinin taranmasına yönelik hizmet alımı ihalesi
gerçekleştirilmiş olup, projelerin bilgisayar ortamına aktarılması
ve kontrollerinin yapılması devam etmektedir.
% 1,3
Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve
İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup, 85000 TL+KDV bedelli
sözleşme 22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca YDS-2
Sistemi’nin ihalesi yapılmış olup, 425000 TL+KDV bedelli
sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır.
% 16,9
2013 Yılı Kasım ayı içerisinde Bakanlığımızca "Yapı Denetimi
Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklik Kapsamında İl
Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında eğitim düzenlenmesi
planlanmaktadır. Belek/ANTALYA 'da 12.04.2013-14.04.2013
tarihleri arasında "Yatırım Takip Sistemi Eğitimi" ve 20-21-22
Nisan 2013 tarihlerinde de TS EN ISO / IEC 17025.2012
"Standardı Temel Eğitimi" ve "Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitimi"
adlı eğitimler düzenlenmiştir.
% 5,1
Kırsal alanlarda yöresel doku ve mimari özelliklere uygun
yapılaşma çalışmaları kapsamında öncelikli olarak Doğu ve Batı
Karadeniz Bölgelerine ait (Karabük ve Rize illeri) proje
çalışmaları tamamlanmıştır. Orta Karadeniz Bölgesi için (Amasya
ve çevresi) mimari uygulama projeleri hazırlanmış, mühendislik
(statik, makine ve elektrik tesisatı) projeleri hazırlanmaktadır.
Trabzon ili için de 12 tip proje elde etme çalışmaları başlamış
olup, ihale öncesi çalışmaları sürdürülmektedir.
Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı.
2012K010460 Yaygınlaştırılması
(Genel İdare Sektörü)
Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı
2010K010090 İllerde Eğitim Verilmesi
(Genel İdare Sektörü)
Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve
Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve
2011K070010
Yaygınlaştırılması
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2012-2014
2010-2015
2011-2015
3.500
2.850
4.935
1.140
650
2.000
1.710
700
2.000
22
118
101
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri
2006K070010
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2006-2014
5.420
1.000
1.000
215
% 21,5
Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve
jeolojik-jeoteknik raporları gibi işler için harcanmaktadır. İhtiyaç
duyuldukça gerekli ödenekler İl Müdürlüklerimize
gönderilmektedir.
Göçebelerin İskanı
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
1992-2014
17.325
8.453
4.280
0
% 0,0
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
% 0,0
Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektetir. Yapılan
teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası
kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz,
Sarıkeçili ve Horzum Göçebelerin İskanı (176 Konut) ve ikmal
ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152
konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut)
işlerinde iskan edileceklerdir.
1992K070040
Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı
Kerim Güzel Göçebeleri İskanı
Yerleri Kamulaştırılanların
2009K070020 İskanı (2009)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
1992-2014
9.450
3.389
2.140
0
1994-2014
7.875
5.064
2.140
0
% 0,0
Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektetir. Yapılan
teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası
kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz,
Sarıkeçili ve Horzum Göçebelerin İskanı (176 Konut) ve ikmal
ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152
konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut)
işlerinde iskan edileceklerdir.
2009-2015
179.210
8.269
18.650
0
% 0,0
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
İş tasviye edildi. (%95 seviyelerinde) İş İkmal İhalesi olarak
yatırım programına alınacaktır.
İl Müdürlüğünden ödenek ihtiyacı beklenmektedir. İşin
tamamlanmasını müteakip haksahiplerine dağıtımı yapılacaktır.
Tahtalı Barajı İskanı
2009-2012
8.269
Ilısu Barajı İskanı
2009-2015
85.471
9.325
0
% 0,0
Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır.
Bakanlığımızca sadece haksahipliği çalışmaları yürütülmektedir.
Yusufeli Barajı İskanı
2009-2015
85.470
9.325
0
% 0,0
Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır.
Bakanlığımızca sadece haksahipliği çalışmaları yürütülmektedir.
8.269
0
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
2011K070020
Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2014
33.030
0
20.820
2.901
% 13,9
İşin yapımına başlanmıştır. İş devam etmektedir.
2011K070030
Kesin Hesap Farkı
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2014
3.000
1.200
1.200
34
% 2,8
Yatırımdan çıkan ve bitmiş işlerin kesin hesap farkı harcamaları
için ihtiyaç duyuldukça kullanılan ödenektir.
2010K070040
İskan Konutları Altyapı İşleri
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2010-2014
5.200
2.700
1.000
0
% 0,0
İhalesine altyapısız çıkılmış veya bitmiş işlerin altyapı
harcamaları için ihtiyaç duyuldukça kullanılan ödenektir.
Yerleri Kamulaştırılanların
2013K070010 İskanı (2013)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2013-2014
147.700
1.000
0
% 0,0
Alt projelere ilişkin detaylar aşağıdadır.
Gördes Barajı İskanı
2013-2014
3.498
999
0
% 0,0
İş proje seçim aşamasında olup yaklaşık maliyetlerin
hesaplanmasını müteakip ihaleye çıkacaktır.
Alaköprü Barajı İskanı
2013-2014
144.202
1
0
% 0,0
İhalesi yapılmış olup, sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslimi de
yapılmıştır.
2013K070020
İskan Kanunu Uygulama Eğitimi
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2013-2017
3.000
550
0
% 0,0
Eğitim programında yer almamaktadır.
1995K070030
(*)
Köysel Alanda İç İsk.
Düzenlenmesi I
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
1995-2015
136.580
77.560
16.910
2.030
% 12,0
İşler devam etmektedir. Harcamalar genellikle yılın son
çeyreğinde gerçekleşmektedir.
2006K070020
(*)
Göçürülenlerin İşletme Donatım
Kredisi I
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2006-2015
5.990
2.700
500
0
% 0,0
Haksahibi vatandaşlardan işletme ve donatım kredisi talebi
geldikçe tahsis edilmektedir. İhtiyaç duyuldukça harcama
yapılmaktadır.
2011K070040
(*)
Köysel Alanda İç İsk.
Düzenlenmesi II
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2015
52.550
16.930
5.500
1.160
% 21,1
İşler devam etmektedir.
Harcamalar genellikle yılın son çeyreğinde gerçekleşmektedir.
2011K070050
(*)
Göçürülenlerin İşletme Donatım
Kredisi II
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2015
1.890
105
100
0
% 0,0
Haksahibi vatandaşlardan işletme ve donatım kredisi talebi
geldikçe tahsis edilmektedir. İhtiyaç duyuldukça harcama
yapılmaktadır.
TOPLAM
545.460
30.835
83.912
12.031
% 14,3
TOPLAM-08
197.010
97.295
23.010
3.190
% 13,9
128.130
106.922
15.221
% 14,2
(*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.
Genel
TOPLAM
742.470
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
30.06.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
Özel Proje Alanları Kanalizasyon
2013K060110 Projesi
(Kanalizasyon Sektörü)
2013-2015
3.644
644
0
% 0,0
Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd
2013K080060 Hazırlama Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2015
17.905
6.405
0
% 0,0
Kentsel Altyapının Geliştirilmesine
2012K080030 Yönelik Eğitim Projesi
(Belediye Sektörü)
Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması
2013K080030 Projesi
(Belediye Sektörü)
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
2013K080040 Değerlendirilmesi Projesi
(Belediye Sektörü)
2012-2015
2013-2014
2013-2014
2.530
1.645
3.200
800
500
775
1.800
223
52
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 44,6
05-07 Temmuz 2013 tarihleri arasında Çorum İlinde Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde görevli personel için Riskli
Yapı Tespit Yönetmeliği Eğitimi yapılmıştır. Bu kapsamda İl
Müdürlüklerimize 114.820 TL ödenek aktarılmıştır.
% 6,7
Proje ile ilgili olarak "Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası
Raporu Oluşturulması Ve Karşılaşılacak Sorunların Tespiti
Maksatlı Pilot Uygulama Yapılması Hizmeti Alımı" ihalesi
yapılmış olup, 17.06.2013 tarihinde Yüklenici Firma ile Sözleşme
imzalanmıştır. İhale Bedeli 163.430,00-TL'dir (KDV Dahil).
Proje kapsamında yurt genelinde yerel yönetimlerden veri ve
mevzuat araştırmasına yönelik taleplerde bulunulmuştur, aynı
zamanda Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumluluğu araştırılmakta
olup, ön rapor için hazırlık yapılmaktadır.
% 0,0
Proje kapsamında, Yıkım ve hafriyat yüklenicileri, geri dönüşüm
yatırımcıları, deponi alan işletmecileri, inşaat malzeme
tedarikçileri gibi sürecin tüm aktörleri ile İdareden (Büyükşehir
Belediyesi, İlçe veya Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi) sağlanacak
bilgilerin uygun yazılım programlarına işlenerek hafriyat, inşaat
ve yıkıntı atığı atık yönetiminde yer alan kurum ve kişilerin karar
süreçlerine destek verecek ulusal veri tabanı oluşturulması
amacıyla "Hafriyat ve Yıkıntı Atığı Kontrol ve Takip Sistemi"
Bilgisayar Yazılım alımı işi için doğrudan temin yapılmış ve
yüklenici firma ile 17.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile
Protokol yapılmasına yönelik olarak Bakanlığımız adına
yetkilendirme oluru alınmış olup, bahse konu kurumla protokol
imzalanmıştır.
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve
2013K080050 Esas Belirlenmesi Projesi
(Belediye Sektörü)
Afet Risk Haritası Hazırlanması
2013K140090 Çalışması
(Afetler Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2015
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
4.500
2013-2014
4.850
TOPLAM
38.274
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
1.500
800
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
30.06.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
Mahalli İdarelerin Altyapı Tesisleri Yapımına Ait Usul Ve
Esasların Belirlenmesi Projesi Kapsamında Mevcut Durum
Raporu, Öneri Raporu Ve Sonuç Ve Yönetici Özet Raporu
Hazırlanmasına Ait Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi
12.07.2013 tarihinde yapılmış olup, katılan firmaların belge
eksikliğinden dolayı ihale iptal edilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protololü"
kapsamında 3 Bileşenli çalışmadan, Bileşen-1 Türkiye Geneli
çalışması tamamlanmıştır. Bileşen-2 Üç farklı İl belediyesi için
örnek kentsel deprem riski belirlemelerinin ve riskli alanların
mahalle ve/veya geo-grid bazında önceliklendirme yapılması
çalışmalarına devam edilmektedir. Ortak Hizmet Uygulaması
Protololünün Bedeli 1.900.000,00 TL'dir
2.000
246
% 12,3
13.624
521
% 3,8
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Kamu Binalarında Enerji Etüdü
2012D100010 Projesi
(Enerji Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2012-2013
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
3.132
Binalarda Enerji Verimliliği
2012D100030 Çalışmaları
(Enerji Sektörü)
2012-2015
1.715
Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası
2013D100010 İçin Altyapı Oluşturulması
(Enerji Sektörü)
2013-2014
200
Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları
2012D100020 (BEP-TR II) ve BEP-TR BakımOnarımı
(Enerji Sektörü)
İl Laboratuvar Hizmetlerinin
2010K010080 Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2012-2014
2010-2015
2.752
7.925
2.132
426
800
2.457
1.000
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
0
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
"Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesinin"
gerçekleştirilmesinde kamu menfaati olmadığı düşünüldüğünden,
projenin 2013 yatırım programı dahilinde gerçekleştirilmesinin
uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
500
34
% 6,8
* Mart 2013 tarihinde 176 personele Enerji Denetçisi eğitimi
verilmiş, İl Müdürlüklerine 26.440-TL ödenek görev yolluğu
olarak gönderilmiştir.
* Eğitim programı çerçevesinde flash bellek ve döküman
yaptırılması (5.015-TL)
* Görev yolluğu (425-TL + 2.169-TL + 857-TL)
* THOR (teknik şartname hazırlanması) projesi ihale edilmiş
olup, çalışmalar devam etmektedir. (17.370-TL)
* 2013 yılı 4. Çeyreğinde bir Enerji Denetçisi eğitimi daha
yapılması planlanmaktadır.
100
0
% 0,0
*Yeşil Binaların Sertifikalandırılmasına yönelik olarak 2013 yılı
4. çeyreğinde Çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.
% 2,2
* Bep-TR-II "Yazılım Metodolijisinin Geliştirilmesi" Projesi
Tubitak tarafından proje takvimine uygun olarak sürdürülmekte
olup, 2013 ödeneği 354.000 TL dir.
* BEP-TR yazılımının bakım ve onarım sözleşmesi 138.060
TL'ye imzalanmış ve 1. hakediş ödemesi
gerçekleştirilmiştir.(27.612 TL)
* BEP-TR-II Yazılım ihalesi için şartname oluşturulmuş olup,
Haziran sonu itibarıyla TÜBİTAK MAM raporu ile ihale
aşamasına gelinecektir.
% 0,1
* İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 59 adet (hafif,
taşınabilir, fonksiyonel) Karot cihazı alımı için Yaklaşık Maliyet
Komisyonu 27.05.2013 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.
* Elazığ İl Müdürlüğüne acil ihtiyaca binaen 1 adet hafif,
taşınabilir karot cihazı alınmıştır. (4.720-TL)
* 45 İl Müdürlüğümüze muhtelif laboratuar cihazı temini için İl
Müdürlüklerinden talepler alınarak hazırlık yapılmış olup,
25.06.2013 tarihinde ihalesi yapılmış, sözleşmesi imzalanmıştır.
1.300
1.471
28
2
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Merkez Laboratuvarının Deney
2010K010050 Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı
2010K010060 Binası İnşaatı
(Genel İdare Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2010-2015
2010-2014
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
6.475
4.000
2.967
198
712
3.269
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
13
1.941
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 1,8
Kimya Laboratuarına deney aletleri alınmıştır. (12.829-TL)
% 59,4
* Proje 3.268.600 TL teklif bedelle yüklenici Şimşekler İnş. Tur.
Taah. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir.
* Sözleşmeye göre 08 Temmuz 2013 de bitirilecektir.
* Proje ödenek bedeli 4.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
* 2013 ödeneği olan 2.000.000 TL Ankara Ç.Ş.İl Md. lüğüne yeni
aktarılmış olup 1.941.000 TL harcama yapılmıştır.
* İşin kalanı için 2010K010110; 2010K010120; 2010K010130
nolu projelerden 1.269.000 TL daha aktarım talebi Strateji
Geliştirme Başkanlığına İletilmiştir.
* İş artışı için gerekli 321.000-Tl ödenek aktarımı için Strateji
Gel.Bşk. talep iletilmiştir.
Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi
2010K010110 ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015
16.396
7.173
1.412
313
% 22,2
Yapı Malzemelerini Düzenleyen
Teknik
2010K010130
Şartnamelerin Sayısının Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015
586
32
322
5
% 1,6
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır.(66.954 TL)
* 02-04 Mart 2013 tarihinde 182 kişinin katılımıyla'' Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi '' yapılmıştır.
* Personel, eğitmen ve dış katılımcılar için yolluk ödemesi
yapılmıştır. (93.536 TL)
* 07-10 Nisan 2013 de yapılan PGD ileri seviye eğitimi için
ödeme yapılmıştır. (88.557 TL)
* YMDS bakım ve onarım işleri ihale sözleşmesi 207.680 TL'ye
imzalanmıştır.
* YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 1. hakedişinin ödenmesi
gerçekleştirilmiştir. (41.536 TL)
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır. (5.619 TL)
* Eğitim için kitap basımı yaptırılmıştır. (18.800 TL)
* Yurtdışı görev için yolluk ödemesi yapılmıştır. (5.027,10TL)
* Uyumlaştırılmış standart sayısı 421'e yükselmiştir
* 2 Yönetmelik ve 1 tebliğ çalışması devam etmektedir.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
Onaylanmış Kuruluşların
Değerlendirme Şartname Sayısının
2010K010120
Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015
963
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi
2013K010080 (YAMBİS) Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2013-2015
1.260
Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi
2013G000520 (e-Kooparatif)
(Konut Sektörü)
2013-2015
TOPLAM
387
705
46.109
16.572
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
204
0
% 0,0
* İki adet 50 sayfa/dk Baskı Kapasiteli Renkli Fotokopi cihazı
temin edimiştir.(49.560-TL)
* Onaylanmış Kuruluşların görevlendirildiği standart sayısı 206
olmuştur.
* 01.07.2013 tarihinde (CPR 'a göre yeniden) görevlendirme
süreci başlayacaktır.
400
32
% 8,0
* Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) İşletme, Bakım,
Onarım ve Güncelleme İşi için 159.248 TL'ye sözleşme
imzalanarak çalışmalara başlanmış, 1. hakedişinin ödemesi
gerçekleştirilmiştir. (31.848,20 TL).
% 0,0
* 2013 yılı e-kooperatif Bakım, İyileştirme, Destek Hizmetleri
işinin ihalesi gerçekleştirilmiştir. (56.876-TL)
* Taşra teşkilatlarımızda gerçekleştirilen yeni yapılanma
Kooperatifleri ile ilgili uygulamaların şube değiştirdiğinden, ilgili
personele yönelik yıl sonunda eğitim yapılması planlanmaktadır.
300
0
10.990
2.368
% 21,5
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının
Oluşturulması ve Uygulama
2011K091070
Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi
(Şehirleşme Sektörü) - Dipnotlu Prj.
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)
2011K091050 Altyapısı Kurulumu Projesi
(Şehirleşme Sektörü) - Dipnotlu Prj.
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011-2013
2011-2013
REVİZE
PROJE
TUTARI
6.000
4.300
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
2.500
2.500
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
3.500
1.800
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
0
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 0,0
1- Türkiye Jeoloji Veri Standartalrının Belirlenmesi ve
Jeoloji Temasının Hazırlanması Yapımı İşi İhalesi
01.07.2013 tarihinde yapıldı,tebliğ edildi yasal süre
bekleniyor.İhale bedli 330.00TL.dir. Sürsi 5 ay.2- Veri İşçiliği
Projesi Yapım İşi ihalesi 25.04.2013 tarihinde yapılmış olup
17.05.2013 işe başlandı. İşin süresi 8 ay sözleşme bedeli
814.,00TL'dir. 3- Mekansal Veri Altyapısının Oluşturulması
İçin Donanım Ürünleri Alımı İşi İhalesi 09.07.2013 tarihinde
yapıldı,tebliğ edildi yasal süre bekleniyor.İhale bedeli
1.237.00 TL.dir.
Bağlanan maliyet 2,381.00 TL 'dir..
% 0,0
1- TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ VERİ PORTALININ
(TUCBS GEOPORTAL) OLUŞTURULMASI PROJESİ
YAPIMI İŞİ İhalesi 21.06.2013 tarihinde yapıldı,tebliğ
edildi.Yasal süre bekleniyor.İhale bedeli 460.00 TL.süre 150
gündür 2- INSPIRE WEB (TUCBS) YAPIMI İŞİ Doğrudan
Temin Usulü İle Yapılmıştır. Sözleşme Bedeli 49,00TL'dir. İş
yapıldı. 3- Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yol Haritasının Belirlenmesine
İlişkin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi ihalesi 13.08.2013
tarihinde yapılacak,yaklaşık maliyet 300.00 TL.dir. 4- CBS
Teknolojleri Eğitimi ve Bina Pilot Çalışması İşi için teknik
şartname çalışması devam etmektedir.
Bağlanan maliyet ;459.00 TL 'dir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
2013K100060
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013-2013
5.000
5.000
267
% 5,3
1- ÇŞB Merkez Teşkilatı Bilgisayar Teknolojileri Bakım ve
Onarım Hizmet Alım İşi ihalesi 07.01.2013 tarihinde yapılmış
ve 631.,00TL'ye 23.01.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve
6 adet ödeme emri ile toplam 267,00 TL ödeme yapılmıştır. 2Mobil Çevre ve Şehircilik Uygulamsı Yapımı İşi İhalesi
26.04.2013 tarihinde yapılmış olup 13.05.2013 tarihinde
65,00TL'İşe başlanmıştır. İşin Süresi 45 gündür. 3- 1000 ADET
KİŞİSEL BİLGİSAYAR (TİP-1), 500 ADET KİŞİSEL
BİLGİSAYAR (TİP-2), 1000 ADET LCD MONİTÖR (TİP-1)
VE 500 ADET LCD MONİTÖR (TİP-2) ALIMI İŞİ
25.06.2013 sözleşme imzalanmış işe başlanmış,İhale bedeli
2.830.00 TL.,süresi 80 gündür. 4- PORTAL VE İŞ
SÜREÇLERİ PLATFORMU YAPIMI İŞİ İhalesi 03.05.2013
tarihinde yapılmış,Sözleşmesi 05.06.2013 tarihinde
1.723.,00TL'ye imzalanmıştır. İşin Süresi 120 gündür. 5- EİMZA ENTEGRASYON İŞİ Doğrudan Temin Usulü ile
Yapılmıştır. Sözleşme bedeli 47.TL'dir.İş yapıldı.
Bağlanan maliyet ;5.296.00 TL'dir.
01.07.2013 tarihinde projeye 488.000 TL ödenek aktarılmıştır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve
Veri Sızıntı Engelleme Sistemi
Kurulması Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2014
1.735
200
0
% 0,0
Proje kapsamında kurulması hedeflenen BGYS alt yapısı ile ilgili
teknik şartname çalışması devam etmektedir.
INSPIRE Kapasite Artırımı (AB)
(Çevre Sektörü)
920
920
0
% 0,0
2013-2013
8.280
8.280
0
% 0,0
Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri
2013K090010 idame ve Yenileme Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013K090100
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
AB KATKISI
TOPLAM
17.955
5.000
11.420
267
% 2,3
AB KATKISI
8.280
0
8.280
0
% 0,0
Teknik Şartname Mayıs 2013'te Merkezi Finans İhale Birimine
gönderilmiştir. Merkezi Finans İhale Biriminin ve Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonunun görüşleri beklenmektedir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2013F000010
2013K050250
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Çevre Koruma-Planlama-DüzenlemeAltyapı, Uygulama ve Ekipmanları (*)
(Turizm Sektörü)
2013-2013
10.000
10.000
40
% 0,4
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Korunan Alanlarda Acil Hizmetler
2013-2013
2.500
2.500
40
% 1,6
13 adet projeye ilişkin protokoller toplam 2.340.000 TL bedelle
imzalanmıştır. 1 adet projenin çalışmaları devam etmektedir.
Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi
Çevre DüzenlemesiCephe Kaplaması-Yol Düzenlemesi
2013-2013
4.000
4.000
0
% 0,0
3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 4.000.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
Korunan Alanlarda Çevre-CepheYol Düzenlemeleri
2013-2013
3.500
3.500
0
% 0,0
10 adet projeye ilişkin protokoller toplam 3.600.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
Su Temini Hizmetleri Projesi (*)
(İçme Suyu Sektörü)
2013-2013
2.975
2.975
454
% 15,3
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçerisinde Su Temini
Hizmetleri
2013-2013
1.650
1.650
454
% 27,5
4 adet projeye ilişkin protokoller toplam 1.870.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
Tuz Gölü Özel çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçerisinde Su Temini
Hizmetleri
2013-2013
500
500
0
% 0,0
3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 500.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
Korunan Alanlarda Acil Hizmetler
2013-2013
825
825
0
% 0,0
2 adet projeye ilişkin protokoller toplam 825.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
2012-2013
1.256
1.256
540
% 43,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
2012-2013
1.256
1.256
540
% 43,0
2012 yılında ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılmış olup,
2013 yılı içerisinde bedeli ödenecektir.
Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi
2012K060110 Hizmetleri
(Kanalizasyon Sektörü)
Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
0
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2013K060100
PROJE ADI
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*)
(Kanalizasyon Sektörü)
2013-2013
6.306
6.306
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Eskil Atıksu Arıtma Tesisi
2013-2013
1.000
1.000
0
% 0,0
Projeye ilişkin protokol toplam 1.000.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli
ödenecektir.
Aksaray İli Özel Çevre koruma Bölgesi
Sınırları İçinde Doğal Arıtma
Sistemleri Yapımı
2013-2013
2.000
2.000
0
% 0,0
2 adet projeye ilişkin protokoller toplam 1.800.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçinde Kanalizasyon Sistemi
2013-2013
1.500
1.500
0
% 0,0
3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 1.500.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
Yeşiltepe Kanalizasyon Sistemi Yapımı
2013-2013
750
750
0
% 0,0
Projeye ilişkin protokol toplam 750.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli
ödenecektir.
Zincirlikuyu Kanalizasyon Sistemi Yapımı2013-2013
306
306
0
% 0,0
Projeye ilişkin protokol toplam 306.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli
ödenecektir.
Bolayır Kanalizasyon Sistemi Yapımı
2013-2013
750
750
0
% 0,0
Projeye ilişkin protokol toplam 750.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli
ödenecektir.
2009-2013
5.122
2.604
2.518
805
% 32,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı
2010-2013
2.518
0
2.518
805
% 32,0
2012 yılında ihalesi tamamlanarak 2.288.020,00 TL sözleşme
imzalanmış ve 1.011.272,38 TL hakediş ödemesi yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde kalan tutar ödenecektir.
Eski Çöplük Kapatma
(Belediye Sektörü)
2009-2013
1.764
1.762
2
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Kulu katı atık vahşi depolama alanı
rehabilitasyonu
2012-2013
1.562
1.560
2
0
% 0,0
2012 yılında proje imalatı gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır.
Düzenli Depolama Tesisleri
2009K080100 2. Etap Yapımı
(Belediye Sektörü)
2009K080110
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
Korunan Alanlarda Atık Yönetimi
2013K080020 Hizmetleri (*)
(Belediye Sektörü)
Korunan Alanlarda Toplama ve
Taşıma Ekipmanı
1992K090010
2013K090050
2013K090060
2013K090090
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013-2013
3.864
3.864
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
2013-2013
1.664
1.664
0
% 0,0
11 İlçede Toplama ve Taşıma Ekipmanı Temini için 1.250.000,00
TL protokol imzalanmıştır. Araç Temini DMO tarafından
yapılacaktır.
2.200
0
% 0,0
Datça (MUĞLA), Göksu (MERSİN),Ortaca (MUĞLA) Katı Atık
Düzenli Depolama Tesisine İşletme Ekipmanı alımı için
2.200.000,00 TL protokol imzalanmıştır. Araç Temini DMO
tarafından yapılacaktır.
152
10
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
14
10
0
% 0,0
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde planlama süreci devam
etmektedir.
600
600
30
% 5,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
2013-2013
600
600
30
% 5,0
7 adet projeye ilişkin protokoller toplam 556.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
İmar Uygulaması (*)
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
600
600
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Korunan Alanlarda İmar Uygulaması
2013-2013
600
600
0
% 0,0
7 adet projeye ilişkin protokoller toplam 600.000 TL bedelle
imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri
ödenecektir.
Halihazır Harita Alımı
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2014
1.250
500
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Korunan Alanlarda Halihazır Harita
Alımı
2013-2014
1.250
500
0
% 0,0
2 adet proje için 93.220,00 TL (KDV DAHİL) bedelle sözleşme
imzalanmıştır. Diğer projeler için ihale süreci devam etmektedir.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
KADD
Tesisi Transfer ve İşletme Ekipmanı
2013-2013
2.200
İmar Planı Yapımı
(Şehirleşme Sektörü)
1992-2013
162
Çamlı-Marmaris-MUĞLA
İmar Planı Yapı. Harita Alımı
2001-2013
24
İmar Planı Yapımı (*)
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
2010K100130
2009K100120
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II
(Çevre Sektörü)
2010-2014
1.002
673
187
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Foça (Karasal Alan)
2011-2013
115
70
45
0
% 0,0
Sözleşmesi 08.08.2011 tarihinde 110.625 TL bedelle imzalanan
proje 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olup çalışmalar devam
etmektedir.
Saros Körfezi (Karasal ve Denizel Alan) 2011-2014
473
189
142
0
% 0,0
Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 470.820 TL bedelle imzalanan
proje 2014 yılında tamamlanacak olup çalışmalar devam
etmektedir.
662
412
150
50
% 33,3
3.413
1.883
1.230
370
% 30,1
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi (GEF)
(Çevre Sektörü)
2009-2014
GEF Katkısı
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları
2013K100020 Yeniden Değerlendirme Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminini
güçlendirilmesi projesi kapsamında Mayıs ayı içerisinde kapasite
geliştirme eğitimi ile çalışmalar yapılmıştır.Eğitimin ilki
doğrudan teminle 49.501,00 TL ye yapılmıştır.
2013-2014
3.500
1.750
0
% 0,0
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Doğal Sit Sınırlarının
Değerlendirilmesi,
Veri Analizi ve CBS Geliştirilmesi
2013-2014
1.550
750
0
% 0,0
Sözleşmesi 735.730,00 TL (KDV Dahil) bedelle imzalanan proje
2013 yılı içerisinde tamamlanacak olup çalışmalar devam
etmektedir.
Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik
Araştırma Projesi
2013-2014
1.950
1.000
0
% 0,0
Projenin ihalesi yapılmış olup sözleşmeleri imza aşamasındadır.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2011-2014
1.500
504
600
20
% 3,3
Bu kapsamda taraf olunan uluslararası sözleşme ve ulusal
mevzuatımız kapsamında tür ve habitatların koruma ve izleme
çalışmaları yapılmaktadır. Projenin detayları aşağıda yer
almaktadır.
Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi
2011-2014
560
210
280
0
% 0,0
2011 yılından itibaren proje sürmektedir. 2013 yılında proje
tamamlanarak 273.760 TL ödenecektir.
Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2014
165
40
55
0
% 0,0
Proje için 47.200 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2014
214
89
55
0
% 0,0
Proje için 48.380 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi
2011-2014
205
80
55
0
% 0,0
Proje için 49.560 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi
2011-2014
210
85
55
0
% 0,0
Proje için 48.380 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
Ihlara ÖÇK Bölgesi
Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama
Projesi
2013-2014
146
100
20
% 20,0
Projenin ihalesi yapılarak 134.520 TL bedelle sözleşmesi
imzalanmıştır. 91.474 TL si 2013, kalan tutar 2014 yılında
ödenecektir.
TOPLAM
40.563
6.107
31.318
1.939
% 6,2
GEF Katkısı
3.413
1.883
1.230
370
% 30,1
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür
2011K100190 ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi
(Çevre Sektörü)
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
2010K050400 Arıtım İçin Uygun Yöntem
Belirlenmesi (AB)
AB KATKISI (İçmesuyu Sektörü)
2009K050400 IPA Yatırım Paketi Hazırlama
Projesi (AB)
(İçmesuyu Sektörü)
AB KATKISI
2009K080310
IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)
(Belediye Sektörü)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
AB KATKISI
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
1.410
0
722
0
% 0,0
7.987
0
4.091
0
% 0,0
3.045
657
1.079
0
% 0,0
17.252
3.724
6.114
0
% 0,0
1.571
566
696
0
% 0,0
9.114
3.209
3.943
0
% 0,0
108
0
42
0
% 0,0
611
0
239
0
% 0,0
151
66
38
0
% 0,0
743
264
217
162
% 74,7
2009-2014
2009-2014
2009-2015
2009K100090
Çevre Operasyonel Programı
Yönetimi ve Uygulanmasının
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
2010-2014
AB KATKISI
2009K100080 Çevre Operasyonel Programı İletişim
Eylem Planının Uygulanması için
Teknik Yardım Projesi (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2009-2015
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Ödemeye dair bir ilerleme bulunmamaktadır.
2014 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan bir projedir.
İlgili dönem içerisinde herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
Ödemeler altışar aylık dönemlerde gerçekleştirildiğinden; henüz
ilgili ödeme dönemine gelinmemiştir.
İlgili dönem içerisinde herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
Ödemeler altışar aylık dönemlerde gerçekleştirildiğinden; henüz
ilgili ödeme dönemine gelinmemiştir.
İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Ödemeye dair bir ilerleme bulunmamaktadır.
2014 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan bir projedir.
Söz konusu başlık altında iki bileşen yer almaktadır. İlgili dönem
içerisinde gerçekleştirilen ödemeler aşağıda yer almaktadır.
1-IPA Birimi Günlük Çalışmalarına Destek:
AB Katkısı: 16,53 (Bin TL) TR Katkısı: 2,92 (Bin TL)
2- Mal Alımı:
AB Katkısı: 145,67 (Bin TL) TR Katkısı: 25,71 (Bin TL)
Ulusal fona önceki yıllarda aktarılan ödeneklerden 29.000 TL
harcama yapılmıştır.
2013 yılı genel bütçe katkısı henüz ödemeye bağlanmamıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2009K100100
Eğitim ve Kapasite Geliştirme
Faaliyetleri İçin Teknik Yardım
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
1.939
839
555
0
% 0,0
10.989
4.554
3.145
171
% 5,4
74
45
0
% 0,0
417
255
0
% 0,0
2009-2015
AB KATKISI
2011K100040 İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin
Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin
Teknik Yardım Projesi (AB)
AB KATKISI (Çevre Sektörü)
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2011-2014
TOPLAM
8.298
2.128
3.177
0
% 0,0
AB KATKISI
47.113
11.751
18.004
333
% 1,8
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Söz konusu başlık altında iki ayrı proje yer almaktadır. İlgili
dönem içerisinde gerçekleştirilen ödemeler aşağıda yer
almaktadır.
1-AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı ve Nihai
Faydalanıcıların Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi:
AB Katkısı: 97,07 (Bin TL) TR Katkısı: 17,13 (Bin TL)
2- Doğrudan Harcama Planı :
AB Katkısı: 73,60 (Bin TL) TR Katkısı: 12,99 (Bin TL)
Ulusal fona önceki yıllarda aktarılan ödeneklerden 30.000 TL
harcama yapılmıştır.
2013 yılı genel bütçe katkısı henüz ödemeye bağlanmamıştır.
Henüz ihale hazırlık çalışmaları devam ettirilmektedir.
Ödemeye dair bir ilerleme bulunmamaktadır.
2014 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan bir projedir.
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE NO
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
2012 SONU
PROJE KÜMÜLATİF
TUTARI HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi
(Çevre Sektörü)
2013-2013
600
600
0
% 0,0
Öğretim Yönetim Sistemi lisans hizmet alımı 171.100
TL.(KDVdahil),Çevre ve Şehircilik konularında kamu oyununun
bilgi ve bilinçlendirilmesine yönelik muhtelif afiş,broşür basımı
ve dağıtımı işi ise 162.840 Tl (KDV dahil) bedelle ihale edilmiş
olup,iş bitim tarihi itibariyle toplam 333.940 TL ödemede
bulunulacaktır.
İmar ve Mühendislik Hizmetleri
2013K090070 Geliştirme Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013
1.000
1.000
0
% 0,0
İmar ,Kıyı,yapı ve Çevre uygulamaları Bölgesel seminerleri
(Erzurum,Malatya,Konya,İstanbul) 766.538 TL (KDV dahil)
bedelle İhale edilmiştir.İlk ödemesi Eylül ayında yapılacaktır.
TOPLAM
1.600
1.600
0
% 0,0
2013K100010
0
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ
PROJE NO
2008K091080
PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
30.06.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Projenin ödenek dağılımı;
Bakanlık Makamının 19.02.2013 tarihli ve 16517702-602.07-580
sayılı Oluru ile yapılmıştır.
Hizmet Binaları İnşaatı
(Şehirleşme Sektörü)
2008-2015
44.100
13.575
12.772
5.462
Muğla Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2008-2012
1.489
1.489
0
0
Hizmete Açıldı
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2010-2012
2.012
2.012
0
0
Hizmete Açıldı
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2011-2012
626
626
0
0
Hizmete Açıldı
Yalova Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2008-2013
2.878
703
2.175
1.165
% 53,6
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
1.868.000 TL harcama yapılmıştır.
Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek.
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2010-2013
2.609
2.198
411
340
% 82,7
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.538.000 TL harcama yapılmıştır.
İnşaat tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2011-2013
2.899
1.276
1.623
1.265
% 77,9
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.541.000 TL harcama yapılmıştır.
Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek.
Karaman Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2011-2013
2.728
1.141
1.587
498
% 31,4
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
1.639.000 TL harcama yapılmıştır.
Yapım devam ediyor. 2013 yılı içerisinde hizmete girecek.
% 42,8
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ
PROJE NO
PROJE ADI
Karabük Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2011-2013
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
3.585
2.526
1.059
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
30.06.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
1.169
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 110,4
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
3.695.000 TL harcama yapılmıştır.
İnşaat tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2012-2014
3.600
26
1.709
967
% 56,6
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam 993.000 TL
harcama yapılmıştır.
İnşaat devam ediyor. 2013 yılında tamamlanması
öngörülmektedir.
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2012-2014
7.091
0
1.708
58
% 3,4
İhale Aşamasında.
2014 Yılında tamamlanacak.
Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası
2013-2014
454
400
0
% 0,0
Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde
yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
Aksaray Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2014
3.176
600
0
% 0,0
Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde
yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
Bingöl Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2015
3.970
500
0
% 0,0
Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde
yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası
2013-2015
3.169
500
0
% 0,0
Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde
yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
Hakkari Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2015
3.176
500
0
% 0,0
Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde
yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2014
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı Temiz Hava Merkezi ve Kentsel Dönüşüm İl
Müdürlüğü de içinde yer alacak şekilde 49.000.000 TL proje maliyeti ile 09.04.2013 tarihinde Kalkınma
Bakanlığına teklif edilmiştir.
12.07.2013 tarihinde de projenin "Etüd-Proje" karakteristiğinde ve 1.000.000 TL proje maliyeti ve 2013 yılı
ödeneği ile yatırım programına alınması talep edilmiştir.
Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası
2013-2014
Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı Temiz Hava Merkezide içinde yer alacak şekilde
7.145.000 TL proje maliyeti ile 31.05.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiştir. Proje maliyetinin
4.000.000 TL lik kısmı Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanacaktır.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ
PROJE NO
2013K090080
PROJE ADI
Muhtelif İşler
(Şehirleşme Sektörü*)
Taşıt Alımı
2013-2013
2013-2013
REVİZE
REVİZE
2012 SONU
2013
PROJE KÜMÜLATİF
YATIRIM
TUTARI HARCAMA
ÖDENEĞİ
11.716
11.716
2.500
2.500
01.01.2013
GERÇEKLEŞME
30.06.2013
ORANI
ARASI
(%)
HARCAMA
784
0
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 6,7
% 0,0
Taşıt alımına yönelik 28.01.2013 tarihli ve 2013/4280 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı 30.04.2013 tarihinde Bakanlığımıza
ulaşmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 15 adet T8 (Pick-up) tipi
Nissan Navara marka aracın alımı için 16 Mayıs 2013
tarihinde Devlet Malzeme Osifine 990.000 TL tutarında kredi
açılmıştır.
Fakat; 30 adet T2 (Binek Oto) alımı için gerekli izin
verilmemiştir.
Projenin ödenek dağılımı; 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun Geçici 2 inci Maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü hizmet binalarında erişilebilirliğe ilişkin gerekli
tedbirleri almak amacıyla, Bakanlık Makamının 13.03.2013
tarih ve 16517702-602.07-885 sayılı Oluru ile yapılmış ve
Olur ile ödenek tahsisi yapılan illere ihale talimatları
gönderilmiştir.
Hizmet Binası Onarımı
2013-2013
4.500
4.500
385
% 8,6
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı
2013-2013
4.716
4.716
399
% 8,5
Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı
2013G000130
(Konut Sektörü)
2013G000140
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
Etüd ve Proje Hazırlığı olarak 2013 yılı yatırım programında yer
alan Van ve Şırnak İlleri Lojman Yapımı projesinin inşaat
olarak programa alınması için 29.05.2013 tarihinde Kalkınma
Bakanlığı'na talep yazımız gönderilmiştir.
2013-2013
200
200
11
% 5,5
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Lojman Binası İnşaatı
2013-2013
100
100
0
% 0,0
Şırnak Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı
2013-2013
100
100
11
% 11,0
Lojmanın inşaa edileceği alanda jeoteknik etüd yapılmıştır.
Lojman Onarımı
(Konut Sektörü*)
2013-2013
5.600
5.600
142
% 2,5
İhtiyaçlar doğrultusunda illere ihale talimatları gönderilmektedir.
TOPLAM
61.616
30.288
6.399
(*) 1 proje Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak
13.575
% 21,1
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
PROJE NO
2013K090080
PROJE ADI
Muhtelif İşler
(Şehirleşme Sektörü*)
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2013
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
1.000
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
1.000
01.01.2013
30.06.2013
ARASI
HARCAMA
154
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
% 15,4
Hizmet Binası Onarımı
2013-2013
500
500
103
% 20,6
1- Söğütözü Ek Hizmet Binasının 6-7-8. kat tadilat inşaatı
2- Balgat Ek Hizmet Binasının Tadilatı
3- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnşaat-Tesisat ve
Elektrik Yapım İşi
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı
2013-2013
500
500
51
% 10,2
Merkez ve ek Hizmet binalarında kullanılmak üzere
26 adet IP bazlı güvenlik kamerası alımı ve takılması işi
TOPLAM
1.000
1.000
154
% 15,4
(*) 1 proje SGB-İl Müdürlükleri ile ortak
0
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bakanlığımız
2014 Yılı Yatırım Projeleri Teklifleri
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
Şehirleşme
YENİ PROJE Pilot yerleşim alanlarının mikrobölgeleme etüd projesi
2014-2015
0
7.700
0
0
0
4.400
Şehirleşme
YENİ PROJE Yenişehir kurulması
2014-2015
0
16.300
0
0
0
6.000
2013-2016
0
5.000
0
1.500
0
1.000
Şehirleşme
2013 yılı içinde
Ülke ve belirlenecek pilot bölgede mekansal strateji planlarına ilişkin
teklif edilen
veri toplama, araştırma ve analizlerin yapılması işi projesi
proje
Şehirleşme
YENİ PROJE Çevre Düzeni Planları
2014-2016
0
4.000
0
0
0
2.000
Şehirleşme
YENİ PROJE Kıyı Master Planı
2014-2016
0
2.500
0
0
0
1.000
Kırsal Alan
Planlaması
2013K070030
2013-2014
0
1.000
0
500
0
500
Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları
Belirleme
Turizm
2007F000100 İmar Uygulamaları (*)
2007-2015
0
76.500
0
11.500
0
30.000
Şehirleşme
2013K090030 Çevre Düzeni Planları
2013-2014
0
1.450
0
1.350
0
100
Şehirleşme
2012K090090
2012-2014
0
70.780
0
36.280
0
34.500
Şehirleşme
2013K090020 Marka Kentler Oluşmasına Yön. Özel Projeler Prj.
2013-2014
0
10.000
0
5.000
0
5.000
0
195.230
0
56.130
0
84.500
10 proje
Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm
Projeleri
TOPLAM
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
Çevre
PROJE NO
PROJE ADI
2013 yılı içinde
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’nin Uygulanması İle Daha İyi Hava
teklif edilen
Kalitesi (Lcp) Projesi (IPA) (AB)
proje
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2013-2015
0
230
0
138
0
69
Çevre
YENİ PROJE
Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite
Geliştirme Projesi (IPA) (AB)
2014-2015
0
634
0
0
0
317
Çevre
YENİ PROJE
Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi
için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB)
2013-2015
0
634
0
0
0
317
Çevre
YENİ PROJE Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi
2014-2015
0
800
0
0
0
300
Çevre
YENİ PROJE Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi
2014-2015
0
1.000
0
0
0
500
Çevre
Denizlerde “İyi Çevresel Durum” Hedeflerinin Belirlenmesi ve Takibi
YENİ PROJE İçin Gerekli Araştırma, İnceleme ve İzleme Faaliyetlerinin
Gerçekleştirilmesi
2014-2015
0
4.500
0
0
0
2.000
Çevre
YENİ PROJE Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması Projesi
2014-2015
0
4.800
0
0
0
1.800
Turizm
2012F000090 Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi
2012-2014
0
2.500
0
1.000
0
1.500
Çevre
2013K100030 İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (2)
2013-2014
0
2.300
0
1.000
0
1.300
Çevre
2011K100130
2011-2014
0
4.000
0
2.500
0
1.500
Çevre
2010K100110 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB) (1)
2010-2014
5.590
259
3.800
198
1.790
61
Çevre
2010K100070 Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (1)
2010-2015
13.297
277
4.903
98
4.412
99
Çevre
2012K100070
Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri
Sisteminin Oluşturulması Projesi (2)
2012-2015
0
1.900
0
200
0
1.182
Çevre
2012K100060
AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün
Uygulanması (AB) (1)
2012-2014
1.305
121
716
72
589
49
İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin
Belirlenmesi (2)
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
Çevre
PROJE NO
PROJE ADI
2013K100080 Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (2)
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2013-2015
0
1.800
0
900
0
850
Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Yönetimi Planlarının
Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesi
2013-2014
0
600
0
200
0
400
Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının
Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi ve Uygulama Alanlarının
Genişletilmesi Projesi ( İkinci Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık
Takip Sistemi)
2013-2015
0
200
0
80
0
70
Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot
Uygulama Yapılması Projesi
2013-2013
0
200
0
200
0
0
Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının
Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi ve Uygulama Alanlarının
Genişletilmesi Projesi (Birinci Bileşen:Altyapı Analizi ve
Geliştirilmesi)
2013-2014
0
800
0
420
0
380
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi
(IPA) (AB) (1)
2013-2014
6.211
690
2.795
345
3.416
345
2011-2014
0
9.000
0
3.750
0
5.250
Marmara Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı
2011-2014
0
3.000
0
1.250
0
1.750
Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı
2011-2014
0
3.000
0
1.250
0
1.750
Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı
2011-2014
0
3.000
0
1.250
0
1.750
Çevre
2013K100090
Çevre
2011K100290 Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (3)
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
Çevre
PROJE NO
PROJE ADI
2012K100120 Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (3)
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2012-2014
0
12.000
0
5.650
0
6.350
Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
0
3.000
0
1.413
0
1.587
İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
0
3.000
0
1.413
0
1.587
Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
0
3.000
0
1.412
0
1.588
Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı
2012-2014
0
3.000
0
1.412
0
1.588
0
4.030
0
1.937
2
0
92
Çevre
2010K100030
Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının
Yenilenmesi Projesi
2010-2014
0
5.967
Çevre
2010K100090
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının
Desteklenmesi Projesi (AB) (1)
2013-2015
0
94
Çevre
2013K100070 Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (2)
2013-2014
0
498
0
200
0
298
Çevre
2013 yılı içinde
teklif edilen AB Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) in güncellenmesi projesi
proje
2012-2013
0
2.000
0
1.000
0
1.000
26.403
56.004
12.214
21.083
10.207
27.116
22 proje
TOPLAM
(1) Dış özkaynak bölmelerinde yer alan tutarlar AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanmakta olup toplama dahil değildir. İç para kısmı ise SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
(2) Projeden harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir.
(3) Revize Fizibilite Raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
Çevre
YENİ PROJE Çevre Denetim Aracı Alımı
2014-2014
0
2.700
0
0
0
2.700
Çevre
Çevre Kirliliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Ve Şehircilik İl
YENİ PROJE Müdürlüklerinin Denetim, İzleme Ve Numune Alma Kapasitelerinin
Artırılması
2014-2014
0
4.800
0
0
0
4.800
Çevre
YENİ PROJE
Çevre İznine Tabi Faaliyetlerin Yer Aldığı Listelerin Uyumlaştırılması
Projesi
2014-2015
0
780
0
0
0
380
Çevre
YENİ PROJE
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanması
Projesi (AB) (1)
2014-2016
2.907
290
0
0
981
116
Çevre
2010K100100
Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama
Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (1)
2010-2014
6.400
690
4.928
524
1.472
166
Çevre
2013K100100 Çevresel Etiket Altyapısı Projesi
2013-2014
0
800
0
135
0
665
9.307
10.060
4.928
659
2.453
8.827
6 proje
TOPLAM
(1) Dış özkaynak bölmelerinde yer alan tutarlar AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanmakta olup toplama dahil değildir. İç para kısmı ise SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
(2) Projeden harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir.
(3) Revize Fizibilite Raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
Kırsal Alan
Planlaması
YENİ PROJE
(*)
Genel İdare
PROJE ADI
Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi Projesi 3
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2014-2016
0
53.000
0
0
0
17.667
2012K010470 Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması
2012-2015
0
1.300
0
353
0
350
Genel İdare
2010K010070 Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi
2010-2014
0
1.130
0
0
0
1.130
Genel İdare
2012K010460 Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması
2012-2014
0
3.500
0
110
0
3.390
Genel İdare
2010K010090 Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi
2010-2015
0
2.850
0
220
0
1.630
Kırsal Alan
Planlaması
2006K070010 İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri
2006-2016
0
5.718
0
1.805
0
1.500
Kırsal Alan
Planlaması
1992K070040 Göçebelerin İskanı
1992-2014
0
23.334
0
8.453
0
14.881
Bismil-Beritanlı Göç. - Dicle-Batman Baraj İskanı
2013-2014
0
5.056
0
0
0
5.056
Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı
1992-2014
0
9.970
0
3.389
0
6.581
Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı
1994-2014
0
8.308
0
5.064
0
3.244
2009-2017
0
193.553
0
10.559
0
20.684
Tahtalı Barajı İskanı
2009-2014
0
13.209
0
10.559
0
2.650
Hasankeyf-Ilısu Barajı İskanı
2009-2017
0
90.172
0
0
0
9.017
Yusufeli-Yusufeli Barajı İskanı
2009-2017
0
90.172
0
0
0
9.017
Kırsal Alan
Planlaması
2009K070020 Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009)
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
Kırsal Alan
Planlaması
2011K070020 Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP)
2011-2014
0
33.030
0
16.520
0
16.510
Kırsal Alan
Planlaması
2011K070030 Kesin Hesap Farkı
2011-2016
0
5.172
0
1.160
0
1.500
Kırsal Alan
Planlaması
2010K070040 İskan Konutları Altyapı İşleri
2010-2016
0
20.000
0
2.033
0
5.000
Kırsal Alan
Planlaması
2011K070010
2011-2015
0
12.290
0
290
0
6.000
Kırsal Alan
Planlaması
1995K070030
Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi I
(*)
1995-2014
0
58.676
0
55.676
0
3.000
Kırsal Alan
Planlaması
2006K070020
Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi I
(*)
2006-2016
0
6.320
0
2.700
0
1.207
Kırsal Alan
Planlaması
2011K070040
Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi II
(*)
2011-2015
0
108.138
0
32.982
0
37.578
Kırsal Alan
Planlaması
2013K070010 Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013)
2013-2015
0
147.892
0
0
0
3.691
Gördes-Gördes Barajı İskanı
2013-2014
0
3.690
0
0
0
3.690
Anamur-Alaköprü Barajı İskanı
2013-2014
0
144.202
0
0
0
1
0
550
Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılması
Kırsal Alan
Planlaması
2013K070020 İskan Kanunu Uygulama Eğitimi
2013-2017
0
3.165
0
500
Şehirleşme
2010K091030 Bakanlık Hizmet Binası
2010-2014
0
193.624
0
34.624
0 159.000
0
872.692
0
167.985
0 295.268
18 proje
TOPLAM
(*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2013K060110 Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi
2013-2015
0
3.644
0
644
0
1.500
Belediye
2012K080030 Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi
2012-2015
0
2.530
0
500
0
580
Belediye
2013K080030 Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi
2013-2014
0
1.645
0
775
0
870
Belediye
2013K080040 İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi
2013-2014
0
3.200
0
1.800
0
1.400
Belediye
2013K080050 Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi
2013-2015
0
4.500
0
1.500
0
1.500
Belediye
2013K080060 Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi
2013-2015
0
17.905
0
6.405
0
5.500
2013K140090 Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması
2013-2014
0
4.850
0
1.900
100
2.850
0
38.274
0
13.524
100
14.200
Kanalizasyon
Afetler
7 proje
TOPLAM
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Enerji
2012D100030 Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları
Enerji
2012D100020
Enerji
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2012-2015
0
1.715
0
926
0
289
2012-2014
0
2.752
0
1.800
0
952
2013D100010 Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması
2013-2014
0
200
0
100
0
100
Genel İdare
2010K010080 İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
2010-2015
0
7.925
0
3.257
0
2.000
Genel İdare
2010K010050 Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
2010-2015
0
6.475
0
3.667
0
1.208
Genel İdare
2010K010110
Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin
Arttırılması
2010-2015
0
10.908
0
8.064
0
1.200
Genel İdare
2010K010120
Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının
Arttırılması
2010-2015
0
963
0
450
0
200
Genel İdare
2010K010130
Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının
Arttırılması
2010-2015
0
586
0
86
0
200
Genel İdare
2010K010060 Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı
2010-2014
0
4.000
0
3.795
0
205
Genel İdare
2013K010080 Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi
2013-2015
0
1.260
0
200
0
400
2013G000520 Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif)
2013-2015
0
705
0
200
0
225
0
37.489
0
22.545
0
6.979
Konut
11 proje
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları
(BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı
TOPLAM
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Şehirleşme
YENİ PROJE Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi
Şehirleşme
YENİ PROJE
Şehirleşme
YENİ PROJE Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
Şehirleşme
YENİ PROJE
Şehirleşme
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2014-2014
4.800
0
0
0
0
4.800
2014-2015
4.600
0
0
0
0
2.000
2014-2014
650
0
0
0
0
650
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektronik Doküman Yönetim
Sistemi (EDYS) Yaygınlaştırma Projesi
2014-2015
3.451
0
0
0
0
2.000
YENİ PROJE
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü
Takip Sistemi Araştırma Geliştirme Projesi
2014-2015
4.000
0
0
0
0
1.500
Şehirleşme
YENİ PROJE
T.C. Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
CBS ve Geo-Portalın Yaygınlaştırması Projesi.
2014-2014
500
0
0
0
0
500
Şehirleşme
YENİ PROJE
Ulusal Kent Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması ve
Yaygınlaştırılması
2014-2015
4.800
0
0
0
0
2.400
Şehirleşme
YENİ PROJE
Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Yönetim Modelinin
Belirlenmesi Projesi
2014-2014
700
0
0
0
0
700
Şehirleşme
YENİ PROJE Kentsel Dönüşüm Otomasyonu Portalı
2014-2015
4.000
0
0
0
0
2.000
Şehirleşme
YENİ PROJE
2014-2014
2.500
0
0
0
0
2.500
Şehirleşme
YENİ PROJE Plan Portalı Otomasyonu
2014-2015
17.000
0
0
0
0
5.000
Şehirleşme
YENİ PROJE Bakanlık Veri Madenciliği, Sayısal Veri Ambarı ve Yönetimi Sistemi
2014-2015
2.350
0
0
0
0
1.000
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemleri Geliştirme,
İyileştirme ve Birleştirme Projesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mobil Platform Alt Yapısı
Oluşturma Projesi
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
Şehirleşme
YENİ PROJE Kamu Taşınmazları Bilgi Sistemi Projesi
2014-2014
750
0
0
0
0
750
Şehirleşme
YENİ PROJE Metaveri Oluşturulması Projesi
2014-2015
1.600
0
0
0
0
640
Şehirleşme
YENİ PROJE Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması
2014-2014
3.024
0
0
0
0
3.024
Şehirleşme
YENİ PROJE Mekansal Veri Toplama Sistemi Projesi (Mobil)
2014-2014
1.000
0
0
0
0
1.000
Şehirleşme
YENİ PROJE Proje Yönetim ve Takip Sistemi
2014-2014
2.600
0
0
0
0
2.600
Şehirleşme
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (UCBS) Altyapısı Kurulumu Tematik Veri
YENİ PROJE Temaları ile Temel Veri Temaları (Bina, Arazi Örtüsü, İdari Birim)
Uygulamaları
2014-2014
4.400
0
0
0
0
4.400
Şehirleşme
YENİ PROJE Ulusal Ortofoto Bilgi Sistemi
2014-2015
49.000
0
0
0
0
9.800
Şehirleşme
YENİ PROJE Ulusal Mekânsal Plan Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi
2014-2015
8.000
0
0
0
0
4.000
Şehirleşme
YENİ PROJE
2014-2015
19.865
0
0
0
0
12.400
Şehirleşme
YENİ PROJE Türkiye Küçük Alan Coğrafi Birimlerinin Belirlenmesi Projesi
2014-2015
2.200
0
0
0
0
1.000
Şehirleşme
YENİ PROJE Yerbilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
2014-2015
9.000
0
0
0
0
4.000
Şehirleşme
2013K090100
2013-2014
0
0
0
200
0
1.535
Şehirleşme
YENİ PROJE Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri idame ve Yenileme Projesi
2014-2014
0
0
0
0
0
5.000
150.790
0
0
200
0
75.199
25 proje
Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon
Projesi
Bakanlık ISO27001 Bilgi Güvenliği Yön.Sistemi ve Veri Sızıntı
Engelleme Sistemi Kurulması Projesi
TOPLAM
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
Turizm
Şehirleşme
Turizm
İçme Suyu
Kanalizasyon
Belediye
Şehirleşme
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
GEF
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
GEF
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
GEF
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
YENİ PROJE Korunan alanlarda çevre - cephe - yol - iskele - kıyı düzenlemesi
2014-2016
0
4.000
0
0
0
500
YENİ PROJE Korunan alanlarda imar planı yapımı
2014-2015
0
705
0
0
0
355
2014-2014
0
16.500
0
0
0
16.500
2013K050250 Su Temini Hizmetleri Projesi(*)
2014-2014
0
3.124
0
0
0
3.124
2013K060100 Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*)
2014-2014
0
6.620
0
0
0
6.620
2013K080020 Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri (*)
2014-2014
0
1.000
0
0
0
1.000
1992K090010 İmar Planı Yapımı
1992-2013
0
162
0
152
0
10
İmar Planı Yapım İşi
2007-2008
0
123
0
123
0
0
Kale-Üçağız İmar Planı Yapımı
2006-2012
0
15
0
15
0
0
İmar Planı Yapı. Harita Alımı
2001-2014
0
24
0
14
0
10
2013F000010
Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı, Uygulama ve
Ekipmanları (*)
Şehirleşme
2013K090050 İmar Planı Yapımı (*)
2014-2014
0
970
0
0
0
970
Şehirleşme
2013K090060 İmar Uygulaması (*)
2014-2014
0
700
0
0
0
700
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
Şehirleşme
Çevre
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
GEF
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
GEF
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
GEF
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2013K090090 Halihazır Harita Alımı (*)
2014-2014
0
800
0
0
0
800
2010K100130 Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II
2010-2014
0
1.002
0
860
0
142
Köyceğiz (Denizel Alan)
2010-2010
0
96
0
96
0
0
Ihlara (Karasal Alan)
2010-2012
0
157
0
157
0
0
Fethiye-Göcek (Karasal Alan)
2010-2012
0
161
0
161
0
0
Foça (Karasal Alan)
2011-2013
0
115
0
115
0
0
Saros Körfezi (Karasal ve Denizel Alan)
2011-2014
0
473
0
331
0
142
2009-2014
3.103
612
2.837
562
266
50
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme
Projesi (2)
2013-2014
0
3.600
0
1.750
0
1.850
Doğal Sit Sınırlarının Değerlendirilmesi, Veri Analizi ve CBS
Geliştirilmesi
2013-2013
0
750
0
750
0
0
Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik Araştırma Projesi
2013-2014
0
2.850
0
1.000
0
1.850
Çevre
2009K100120 Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF)
Çevre
2013K100020
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJE NO
Çevre
2011K100190
14 proje
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
GEF
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
GEF
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
GEF
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması
ve İzlenmesi
2011-2014
0
3.587
0
1.062
0
2.150
Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi
2011-2015
0
599
0
484
0
55
Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2015
0
202
0
87
0
55
Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2015
0
252
0
137
0
55
Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi
2011-2015
0
245
0
130
0
55
Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi
2011-2015
0
248
0
133
0
55
Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve
Uyg.Proj.
2013-2014
0
136
0
91
0
45
Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi
2014-2014
0
55
0
0
0
55
Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve
Uyg.Proj.
2014-2015
0
250
0
0
0
175
Köyceğiz Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve
Uyg.Proj.
2014-2014
0
100
0
0
0
100
Nesli Tehdit Altındaki Türlerin Rehabilitasyon ve Bilgilendirme
Merkezi Yapımı
2014-2014
0
1.500
0
0
0
1.500
3.103
43.382
2.837
4.386
266
34.771
TOPLAM
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
(2) Projeden harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir.
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
İçme Suyu
2010K050400 Arıtım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB) (1)
2010-2016
8.181
1.444
0
0
4.091
722
İçme Suyu
2009K050400 IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (1)
2009-2015
17.007
3.001
8.412
1.484
5.952
1.050
2009K080310 IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (1)
2009-2014
11.267
1.988
10.140
1.789
1.127
199
Belediye
Çevre
2009K100080
Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması
için Teknik Yardım Projesi (AB) (1)
2009-2016
2.125
375
0
0
797
141
Çevre
2009K100090
Çevre Operasyonel Programı Yönetimi ve Uygulanmasının
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (AB) (1)
2009-2015
1.275
225
716
126
340
60
Çevre
2009K100100
Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi
(AB) (1)
2009-2016
12.673
2.236
6.727
1.187
4.149
732
52.528
9.269
25.995
4.586
16.456
2.904
6 proje
TOPLAM
(1) Dış özkaynak bölmelerinde yer alan tutarlar AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanmakta olup toplama dahil değildir. İç para kısmı ise SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SEKTÖR
Çevre
Şehirleşme
2 proje
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
YENİ PROJE Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi
2014-2014
0
600
0
0
0
600
YENİ PROJE İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi
2014-2014
0
1.200
0
0
0
1.200
0
1.800
0
0
0
1.800
TOPLAM
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ
SEKTÖR
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
YENİ PROJE Lojman Onarımı
2014-2014
0
6.200
0
0
0
6.200
YENİ PROJE Muhtelif İşler
2014-2014
0
12.300
0
0
0
12.300
Taşıt Alımı
2014-2014
0
1.500
0
0
0
1.500
Hizmet Binası Onarımı
2014-2014
0
6.500
0
0
0
6.500
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı
2014-2014
0
4.300
0
0
0
4.300
2013 yılı içinde
teklif edilen Lojman Yapımı
proje
2013-2015
0
9.470
0
1.150
0
4.500
Şehirleşme
2008K091080 Hizmet Binaları İnşaatı
2008-2016
0
77.294
0
27.099
0
29.522
Şehirleşme
2013 yılı içinde
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Marmara
teklif edilen
Temiz Hava Merkezi İnşaatı
proje
2013-2014
0
49.000
0
1.000
0
48.000
0
154.264
0
29.249
Konut*
Şehirleşme*
Konut
5 Proje
TOPLAM
(*) 2 proje Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak
0 100.522
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SEKTÖR
Konut*
Şehirleşme*
2 proje
PROJE NO
PROJE ADI
Başlama
Bitiş
Tarihi
PROJENİN
MALİYETİ
AB
KATKISI
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
YAPILAN HARCAMA
BÜTÇE
MALİYETİ
TOPLAMI
AB
KATKISI
HARCAMASI
2014 YATIRIMI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
HARCAMASI
2014
AB
KATKISI
2014
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
YENİ PROJE Lojman Onarımı
2013-2013
0
300
0
0
0
300
YENİ PROJE Muhtelif İşler
2014-2014
0
700
0
0
0
700
Hizmet Binası Onarımı
2014-2014
0
500
0
0
0
500
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı
2014-2014
0
200
0
0
0
200
0
1.000
0
0
0
1.000
TOPLAM
(*) 2 proje Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri ile ortak
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
8 124 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа