close

Enter

Log in using OpenID

bilinçli tüketici rehberini görmek için tıklayın....

embedDownload
0 212 513 70 85
0 216 338 25 85
zab [email protected] b .go v.t r
t witter @ib b b eyaz ma sa
faceb o o [email protected] b b eyaz ma sa
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Piyasayı araştıran, ürünleri kalite ve fiyat açısından
karşılaştıran piyasa hakkında her zaman güncel
bilgilere sahip olan kişidir.
* Herhangi bir zarara uğradığı zaman hakkını nerede
nasıl arayacağını bilen tüketicidir.
* Aşırı tüketimi sevmeyen, israftan kaçan kişidir.
* Alacağınız ürünün fiyat etiketini mutlaka görün.
* İyi bir piyasa araştırması yapın. Satın alacağınız
ürünün fiyat ve kalitesini başka markalarla
karşılaştırın.
* İhtiyacınız
yoksa
reklamlı,
kampanyalı,
promosyonlu satışların çekiciliğine kapılmayın.
* Yıkanarak kullanılan ürünlerin kullanım etiketini
okuduktan sonra uygulama yapın.
* Taklit ve korsan ürünlerden sakının, belgesiz kaçak
mal kullanmayın. Belgesiz satın alınan ürünlerde
kanuni hak aranması söz konusu değildir.
*
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN
Firmanın yaygın ve etkin bir servis ağına sahip olup
olmadığını araştırın.
Ürünü satın aldıktan sonra garanti belgesini satıcı
firmaya ya da yetkili servise mutlaka onaylatın.
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALIRKEN
Gıda Maddeleri ve ilaçların üretim ve son kullanma
tarihlerine bakılması, ürünün veya ambalajının bozuk
olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Üzerinde Türkçe açıklama olmayan ithal gıdaları
almamaya özen gösteriniz.
Dışı paslı, ezik, kapakları şişmiş konserveleri almayınız.
KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNÜ SATIN
ALIRKEN
• Özellikle gıda ve kozmetik ürünlere karşı iki kat daha
dikkatli olunmalıdır. Her derde deva olduğunu iddia eden gıda
takviyesi ve kozmetik reklamlarını izlerken bir kere daha
düşünün! Her derde şifaymış gibi reklamı yapılan gıda
takviyeleri veya kozmetikler sağlığınızı daha da bozabilir.
TATİL HİZMETİ SATIN ALIRKEN
(YANILTICI REKLAMLAR)
• Her sene yüzlerce reklamda, konaklama tesisleri
olduğundan daha çok yıldıza sahipmiş gibi tanıtılıyor.
Yanıltıcı yıldız tanıtımlarına karşı uyanık olun.
• Tatile gitmeden otellerin yıldız sayılarını Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın internet sitesinden inceleyebilirsiniz. Turizm
hizmetleri ile ilgili reklamlardaki hizmet kalitesi beyanlarının
doğruluğunu araştırın.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
FİYAT ETİKETİ
Perakende olarak satışa sunulan ürünlerin üzerine
görülebilir ve okunabilir şekilde;
1)
Ürünün üretim yeri
2)
Ayrıcı özelliği (cinsi)
3)
Vergiler dâhil satış fiyatını gösteren fiyat etiketi
konulması yasal bir zorunluluktur. Ayrıca lokanta, çay
bahçesi ve cafe tarzında işletmelerin, görülebilecek ve
kolayca okunabilecek şekilde fiyat tarifesi asma zorunluluğu
vardır.
4)
Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa
fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat
uygulanır.
İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli
satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı
etiketlerinde gösterilmek zorundadır.
Aldatılmadan alışveriş yapabilmenin en önemli unsuru
fiyat, etiket ve listelerini görerek mukayese etmektir
Fiyat etiketi ve listeleri asılı olmayan işletmeleri
■
■
■
■
İl Ticaret Müdürlüklerine
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine
İlçe Belediyenize
İlgili Meslek Odalarına kayıtlı ise bildirebilirsiniz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
AYIPLI MAL VE HİZMET
• Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan
örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak
sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle
sözleşmeye aykırı olan mal ayıplı kabul edilir.
İlk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı
olmadığının ispatı satıcıya aittir.
• Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda,
internet sitesinde yada reklam ve ilanlarında yer alan
özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı
tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen
niteliğe aykırı
olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan,
tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya
ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler
içeren mallar da ayıplı kabul edilir.
Tüketici ayıplı ürün ile karşılaşmışsa;
- Ödediği bedelin fatura üzerindeki para iadesini
- Ürünün ayıpsız olan yenisi ile değiştirilmesini
- Ayıp oranında bedel indirimini
- Ücretsiz tamirini talep edebilir.
Ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır mallarda,
malın tesliminden itibaren 2 yıl; taşınmaz mallarda ise 5
yıldır.
Satıcı yukarıda bahsedilen seçimlik hakkınızdan birini
kabul etmez ise;
Tüketici hakkınızı kullanabilmeniz için, ilçe Kaymakamlık binasında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne
aldığınız ürüne ait belgelerle birlikte başvurabilirsiniz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
SATIŞTAN KAÇINMA
(TEŞHİR ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLER)
• Ticari bir kuruluş; vitrininde, rafında, elektronik ortamında
veya kuruluşun açıkça görülebilir bir yerinde teşhir edilen ve
üzerinde satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer vermedikçe bir
malın satışından kaçınamaz.
• Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
• Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir
teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal
veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından
belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal
veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz
■
■
■
■
Satıştan kaçınma ile ilgili şikâyetlerinizi.
İl Ticaret Müdürlüklerine iletebilirsiniz
İl Ticaret Müdürlüklerine
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine
İlçe Belediyenize
SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE HAKLARINIZ
(YETKİLİ SERVİSLER)
• Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar
için kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım
hizmetlerini sağlamak zorundadır.
• Üretici veya ithalatçılar, ürünri için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak
zorundadır.
• Bir ürünün yetkili servis yerlerindeki tamir süresi, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca belirlenen azami süreyi geçemez.
• Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın
faaliyette bulunan servis istasyonları da verdikleri hizmetten
dolayı tüketiciye karşı sorumludur.
■
Servis Hizmetleri ilgili şikâyetlerinizi.
İl Ticaret Müdürlüklerine iletebilirsiniz
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
GARANTİ BELGESİ
Satın alınan ürünlerde, ileride oluşabilecek arızalara
karşı tüketiciler garanti belgesi ile koruma altına
alınmıştır.
Garanti süresi 2 yıldan az olamaz ve ürünün teslim
tarihinden itibaren başlar. Garanti belgenizi satıcıya
mutlaka onaylatın. Garanti süresi içinde garanti
kapsamında olan arızaların onarımı için tüketiciden hiçbir
şekilde ücret talep edilemez.
Garanti Süresi içerisinde;
Tamir süresi 20 iş gününü geçtiği durumlarda.
Tüketici seçimlik haklarından onarım hakkını
kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması
veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması
hallerinde diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı
tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
firmalar sorumludur.
Tüketiciler;
1) Ürünün yenisi ile değiştirilmesini.
2) Ödemiş oldukları bedelin iadesini.
3) Ayıp oranında bedel indirimini isteyebilir.
Bu hakların kullanılabilmesi için arızalı ürünü
YETKİLİ SERVİS'e tamir ettirme ve tamir fişlerini ibraz
etme zorunluluğu vardır.
Başvurunuz halinde satıcı veya yetkili servis
yukarıdaki taleplerinizden birini kabul etmez ise bu
hakkınızı,
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
veya Tüketici Mahkemesi'ne aldığınız
ürüne ait belgelerle başvurarak
kullanabilirsiniz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Tüketİcİ SÖZLEŞMELERİ
Yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile
bilgilendirmeler en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir
dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve
bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı
ile tüketiciye verilir.
•
Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde
tüketici aleyhine değiştirilemez
•
Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa
ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı
şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur.
•
Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız
şartlar kesin olarak hükümsüzdür.
•
Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır
olmaması veya birden çok anlama gelmesi halinde, tüketici
lehine olan yorum tercih edilir.
•
Sözleşmelerdeki haksız şartlar ile olarak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.
•
İmzalamış olduğunuz sözleşmelerindeki haksız şartların
iptali için Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilirsiniz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
KAPIDAN SATIŞLAR
KAPIDAN SATIŞLAR
İşyeri, fuar ve panayır gibi satış yerlerinin dışında
yapılan satışlar kapıdan satış olarak adlandırılmıştır. Bu tür
satışlarda tüketici 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe
göstermeden alışverişten cayma hakkına sahiptir.
Ayrıca aşağıdaki durumlarda 14 gün geçse bile cayma
hakkı kullanılabilir.
Cayma hakkının sözleşmenin ön yüzünde 16 punto iri
harfler ile yazılı olmaması, Tüketiciden peşinat alınması,
Sözleşme üzerine tüketici tarafından el yazısı ile tarih
yazılmaması.
Cayma hakkınızı üründen vazgeçtiğinizi satıcıya
bildiren iadeli taahhütlü posta gönderisi yazarak
kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Tüketici Hakları Zabıta
Amirliği'ne başvurabilirsiniz. Mümkünse satıcı ile
muhatap olmayın, bu tip satışlardan kaçının.
0 212 513 70 85
0 216 338 25 85
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
MESAFELİ SATIŞLAR
MESAFELİ SATIŞLAR
(İnternet, telefon, tv ve radyo)
Yazılı, görsel ve elektronik ortamda satıcı ile yüz
yüze gelmeden yapılan satışlardır. Hizmet yerine
getirilmeden önce yazılı onay alın. Ancak o zaman
sözleşmeyi imzalayın. Elektronik ortamda anında ifa
edilen hizmetler hariç ürün tesliminden itibaren 14
günlük cayma hakkınız vardır.
• Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine
ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde vaadini
yerine getirir. Mal satışlarında bu süre 30 günü geçemez.
• Tüketici,
14 gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
hakkına sahiptir.
• Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın rutin kullanımı
sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
sorumlu değildir.
0 212 513 70 85
0 216 338 25 85
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Taksitle yapILAN SATIŞLAR
TAKSİTLE YAPILAN SATIŞLAR
Ödeme miktarı, taksit miktarı, faiz, gecikme faizi, vade
sayısını satıcı ile uzlaşarak sözleşmenizi yapın. Her ay için
ayrı ayrı senet imzalayın. Tüketici 7 gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitli
satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
DEVRE TATİL (DEVRE MÜLK)
Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı
ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil
sözleşmesi yapılamaz.
• Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
• Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması
durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin
herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı
vardır.
• Sözleşmeden
dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme
bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı,
yükümlülüklerini herhangi bir şekilde yerine getirmez ise
tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.
• Sözleşmeden
dönülmesi durumunda, tüketiciye iade
edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü
belge, geri bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç
90 gün içinde tüketiciye geri verilir.
• Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde
edinimlerini iade eder.
DEVRE MÜLK
• Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere,
cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden
herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç
altına sokan herhangi bir belge isteyemez.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
PAKET TUR
Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön
bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.
• Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur
sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya
turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişikliği
veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir
turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da
sahiptir.
•
1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri
Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı
olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin herhangi bir
şekilde ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü
zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için
de uygun bir tazminat talep edebilir.
•
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
SÜRELİ YAYINLAR VE ABONELİK SİSTEMİ
SÜRELİ YAYINLAR
• Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve
şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş
ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya
hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği
promosyon uygulamalarında; Yönetmelikle belirlenecek süreli
yayın amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler dışında
başka bir mal veya hizmet verilemez.
• Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren
ve belirli bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının
süresi; günlük süreli yayınlarda 75 beş günü, haftalık süreli
yayınlarda 18 haftayı, daha uzun süreli yayınlarda 12 ayı
geçemez.
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ
• Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya
hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan
sözleşmelerdir.
• Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun
olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman
feshetme hakkına sahiptir.
Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik
sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme
koşullarında değişiklik yapılması halinde de tüketici
sözleşmeyi feshedebilir.
•
• Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği
durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya
hizmetten yararlanılmış olsa dahi,
tüketiciden herhangi bir bedel talep
edilemez.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
KREDİ KARTLARI
Bankalar tarafından Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve
benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı
sunmaları zorunludur.
* 5464 Sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun
çerçevesinde mevzuatlar ile ilgili 12 punto koyu siyah harfler
ile yazılmış, yazılı sözleşme düzenlenir. İmzalanan
sözleşmenin 1 nüshası tüketiciye verilmelidir. Sözleşme
yükümleri ve kart kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi
zorunludur. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici
tek taraflı haksız şartlara yer verilemez. T.C. Merkez Bankası,
azami faiz akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye
yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.
Tüketici talep etmeden kart verilemez.
(5464 Sayılı Kanunun 8. Maddesi)
Kart hamili bankadan talep etmek suretiyle kredi kartı
ve sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2008/5 nolu genelgesine göre
üyelik ücret miktarı sözleşmeye açıkça yazılmadığı takdirde;
bu durum bankaya yazılı olarak ihtar edilir. Üyelik ücreti
iptal edilemez ise ilçe hakem heyetlerine başvurulması
durumunda üyelik ücretinin iptal edilmesi gerekir.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
KREDİ KARTLARI VE DİĞER KREDİLER
TÜKETİCİ KREDİSİ
• Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz
veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi,
ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği
veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.
• Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat
karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi
veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanı sağlanması halinde
tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir.
• Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma
hakkına sahiptir.
• Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı
hallerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten
anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden
faizi en geç cayma bildirimini kredi veren kuruma
göndermesinden sonra 30 gün içinde geri öder. Bu süre içinde
ödeme yapılmaması halinde tüketici kredisinden cayılmamış
sayılır. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır.
KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ
Finansman kuruluşunca konuta ipotek tesis edilerek uzun vadeli
kredi verilir. Sözleşme yapılmasından bir gün önce, SÖZLEŞME
ÖNCESİ BİLGİ FORMU tüketiciye verilmesi, tüketicinin
bilgilendirilmesi zorunludur.
Sözleşmelerin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi de
zorunludur.
Sistem sabit faizli, değişken faizli veya her iki yöntem esas
alınarak uygulanabilir.
Tüketici erken ödeme hakkına sahiptir, yalnız bunun sabit faizli
sözleşmelerde yer alması gerekir. Sabit faizli sistemde erken ödemede
geriye kalan taksit sayısı 36 aydan az ise tutarın %1' ini 36 aydan
fazla ise tutarın %2’sini geçmeyecek şekilde
kredi veren kuruluşça erken ödeme ücreti
istenebilir. Hayat ve konut sigortasının isteğe
bağlı olduğu sözleşme de 16 punto yazılmalıdır.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
HUKUKSAL MÜCADELE
HAKLARIMIZI NASIL ARAMALIYIZ
6502 Sayılı Tüketici Kanunda yer alan haklarımızı
arayabilmemiz için aldığımız ürünün fiş, fatura, kredi
kartı slipleri, garanti belgesi, servis kâğıtları veya
aldığımız hizmet ile ilgili sözleşme nüshasının elimizde
olması gereklidir.
* Sorun yaşadığımız ürün veya hizmeti sunan mağaza,
firma veya servise ilgili belgelerle sorunumuzu belirtir bir
yazılı ihtarname ile başvuru yapılması gerekmektedir.
* Yapılan başvuruya rağmen ilgili firma veya servis
tarafından sorun çözüme kavuşturulmamışsa, firmanın
bulunduğu İlçe Kaymakamlığı veya ikamet ettiğimiz İlçe
kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
elimizdeki belgelerle başvuru yapmamız gerekmektedir.
*
Aldığımız ürünün fatura veya fişindeki fiyatına göre
aşağıdaki yazıldığı gibi ayrıştırılmıştır, başvuruların bu
oranlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.
*
Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin 2.000 TL'nin altında
bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine.
3.000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici
Hakem Heyetlerine,
Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000 TL ile
3.000 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.
3.000 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan
Tüketici Mahkemesine başvuru yapabilirsiniz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
LUZUMLU TELEFONLAR
110
112
11811
121
153
155
174
175
179
185
186
187
444 0 189
İTFAİYE
ACİL SERVİS VEYA HIZIR ACİL
BİLİNMEYEN NUMARALAR
TELEFON ARIZA
İBB BEYAZ MASA
POLİS İMDAT
GÜVENLİ GIDA HATTI
TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI
İSTANBUL VALİLİĞİ
SU ARIZA
ELEKTRİK ARIZA
DOĞALGAZ ARIZA
MALİYE İHBAR HATTI
TÜKETİCİ KANUNU’NDAKİ YASAL ÇÖZÜMLER
TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
İSTANBUL ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI
Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Kavşağı
Tel:0 212 375 75 75
BAKIRKÖY ADLİYE SARAYI
Osmaniye Mah. Bakırköy Metro İst. Arkası
Bakırköy / İstanbul
Tel: 0 212 660 60 55
KARTAL ADLİYE SARAYI
Cevizli Esentepe Mah. E-5 Yanyol Cad. No:39
Kartal / İstanbul
Tel: 0 216 303 33 33
İL HAKEM HEYETİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşır Efendi Cd. Kasım Köprülü Sk.
No:4 Sirkeci / Fatih
Tel:0 212 514 10 80-84
Fax: 0 212 514 10 94
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI
HAKEM HEYETLERİ
İLÇE
ADALAR
ARNAVUTKOY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KÂĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜSKÜDAR
ÜMRANİYE
ZEYTİNBURNU
TELEFON
0 216 382 20 20
0 212 597 92 32
0 216 577 51 10
0 212 509 56 39
0 212 433 41 76
0 212 442 15 17
0 212 660 41 02
0 212 488 49 42
0 212 544 98 74
0 212 236 10 20
0 216 322 14 20
0 212 876 99 66
0 212 245 41 74
0 212 883 1 0 08
0212 789 57 57
0 216 642 97 97
0 212 568 98 97
0 212 568 97 97
0212 563 52 51
0 212 534 75 54
0 212 615 41 21
0 212 643 12 10
0 216 338 52 90
0 212 294 07 54
0 216 473 58 05
0 212 425 25 00
0 216 441 76 76
0 216 491 58 05
0 216 622 73 10
0 212 223 44 40
0212 727 10 01
0 216 496 41 22
0 212 606 18 15
0 216 711 00 12
0212 240 89 69
0216 701 14 50
0216 201 20 23
0 216 335 36 99
0212 582 1662
FAKS
0 216 382 18 18
0 212 597 46 85
0 216 577 63 93
------------------0 212 433 41 78
------------------0 212 660 41 02
0 212 488 49 43
0 212 544 98 64
0 212 259 05 27
0 216 322 14 16
0 212 876 99 68
0 212 293 33 04
0 212 883 10 05
0 212 789 11 91
0 216 642 97 98
0 212 647 38 11
------------------0 212 534 00 51
0 212 534 07 07
0 212 564 06 93
0 212 504 34 85
0 216 345 00 51
0 212 294 07 65
0 216 306 00 04
0 212 425 25 50
0 216 441 56 66
0 216 491 58 05
0 216 622 73 11
0 212 262 77 37
0 212 727 93 35
0 216 398 87 06
0 212 606 18 42
0 216 711 50 39
0 212 240 89 69
------------------0 216 201 20 27
0 216 443 56 00
0 212 546 00 67
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 994 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content