close

Enter

Log in using OpenID

AİLE HEKİMLİĞİ 48. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İLANI İlimizde

embedDownload
AİLE HEKİMLİĞİ 48. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İLANI
İlimizde doldurulamayan ve boş olan ya da istifa, nakil, vefat, sözleşme feshi gibi
çeşitli nedenlerden dolayı boşalan “Aile Hekimliği” pozisyonları için 25 Ocak 2013 tarih ve
28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin; Atamalarda ve Görevlendirmelerde
Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar'ın 7.Maddesine göre 48.
Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri yapılacaktır.
Buna göre Aile Hekimliği 48. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri;
Oturumu’na;
başvurabileceklerdir.
“Kamu
Görevlisi
Olmayan
Tabip
ve
Uzman
Tabipler”
Yerleştirmeye başvurular 18/12/2014 Perşembe Günü başlayıp 25/12/2014
Perşembe Günü mesai bitiminde sona erecektir. Tek oturumda tamamlanacak olan Aile
Hekimliği 48. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’nin yer, tarih ve saati Halk Sağlığı
Müdürlüğünden ilan edilecektir. Başvuru evrakları eksiksiz şekilde Müdürlüğümüze ulaşan
hekimleri içeren “geçici listeler” ile Müdürlüğümüz tarafından yapılacak incelemeler sonrası
başvuruları kabul edilip yerleştirme işlemlerine katılımlarına herhangi bir engel saptanmamış
olan hekimleri içeren “kesin listeler” de yine İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünden ilan
edilecektir. Kesin listelerde ismi yer alan hekimlerin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme
toplantısında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz Aile Hekimliği I. Aşama Uyum
Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikaları bulunmayanların başvurusunda sertifika zorunluluğu
aranmayacaktır. Bu durumdaki hekimler için en kısa zamanda Bakanlıkça eğitim
planlanacaktır. Aile Hekimliği Uzmanları için sertifika alma zorunluluğu yer almamaktadır.
30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık
Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin ikinci bölümündeki 5. maddenin 2. fıkrası gereğince 48. Ek Tercih
ve Yerleştirme İşlemleri’ne başvuracak tabip ve uzman tabiplerden;
- 75 yaşından gün almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- 65 yaşın üzerinde olanların başvurularının kabulü için başvuru evrakları arasında
sağlık durumlarının aile hekimi görevini yapmaya engel teşkil etmeyeceğine ilişkin “Sağlık
Kurulu Raporu”nun yer alması gerekmektedir.
- Aile Hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvuruları geçersiz sayılarak
tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin;
Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere
İlişkin Esaslar'ın 7.Maddesi gereğince 48. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne
başvuracak “Kamu Görevlisi Olmayan Tabip ve Uzman Tabipler”den;
- Devlet Hizmet Yükümlülüğü’nü yerine getirmediği veya tamamlamadığı için yasaklı
duruma düşmüş olanların ve İstanbul ilinde Aile Hekimliği Sözleşmesi imzalaması
halinde devlet hizmet yükümlüsü durumuna düşecek olanların başvuruları geçersiz
sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla “başvurusunun geçersiz sayılarak
tercih ve yerleştirme işlemine alınmaması” gereken hekimlerin başvuruları sehven
kabul edilip, kendileri yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri durumun
tespitini takiben iptal edilecektir.
“Kamu Görevlisi Olmayan Tabip ve Uzman Tabipler”in;
- Başvuru evraklarını mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00/13:00-17:00) İstanbul
Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesi “Aile Hekimliği Başvuru
Masası”na şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Başvuru evraklarının İstanbul
Halk Sağlığı Müdürlüğü “Gelen Evrak Birimi’ne” bırakılmaması büyük önem arz
etmektedir.) Posta ve internet yolu ile yapılan veya eksik evrakla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
48.Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemlerine başvuru yapacak hekimlerin
evraklarının eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Sorumluluk İstanbul
Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait değildir.
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
Ginza Plaza İş Merkezi
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi
No: 81-83 Zeytinburnu-İSTANBUL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content