close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı SGK Ücretleri, Kıdem Tazminatı Tavanı, Asgari Ücret ve

embedDownload
SİRKÜLER
SAYI
İstanbul,02.01.2015
: 2015 / 10
KONU : 1-2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan SGK Taban Ve Tavan Ücretleri
2-2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Kıdem Tazminatı Tavanı
3-2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret
4-2015 Yılı İçin Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarı
1- 2015 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK OLAN SSK TABAN VE TAVAN
ÜCRETLERİ
2015 takvim yılında uygulanacak olan SGK prim taban ve tavan ücretleri aşağıdaki
gibidir.
Günlük (Brüt TL)
Aylık (Brüt TL)
--------------------------- ----------------------------01.01.2015-30.06.2015
Alt Sınır (taban)
Üst Sınır (tavan)
40,05
260,32
1.201,50
7.809,75
01.07.2015-31.12.2015
Alt Sınır (taban)
Üst Sınır (tavan)
42,45
275,92
1.273,50
8.277,75
2- 2015 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK OLAN KIDEM TAZMİNATI TAVANI
2015 yılında geçerli olacak kıdem tazminatı aşağıdaki gibidir.
01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi kıdem tazminatı tavanı 3.541,37 TL
3-2015 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK OLAN ASGARİ ÜCRET
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre 16 yaş öncesi ve sonrası çalışanlara 2015
takvim yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir.
Asgari Ücret
Günlük
Aylık
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
40,05 TL
42,45 TL
1.201,50 TL
1.273,50 TL
4-2015 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI
2015 Yılı boyunca asgari geçim indirimi hesaplamaları 1.201,50 TL üzerinden
yapılacaktır.
Uygulamanın esası, ücretin elde edildiği yılın başında geçerli olan brüt asgari ücretin
yıllık tutarı üzerinden , ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre belirlenecek
oranı ile hesaplanacak matrah tutarı üzerinden % 15 vergi oranı uygulanmak suretiyle
bulunan vergi tutarının 1/12’sinin aylık ücret üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi
şeklindedir.
Ücretlinin medeni durumuna göre uygulanacak oranlar aşağıdaki gibidir.
Mükellefin kendisi için
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için
Çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere;
- İlk iki çocuk için ayrı ayrı
- Diğer çocuklar için
olarak belirlenmiştir.
% 50
% 10
% 7,5
%5
Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı
olarak alınması gerekmektedir.Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık
indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.
Aylık Asgari
ÇALIŞANIN AİLE DURUMU
Geçim
İndirim
Miktarı (TL)
Bekâr
90,11
Evli, Eşin Geliri Olan
90,11
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk
103,63
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk
117,15
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk
126,16
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk
135,17
Evli, Eşin Geliri Olmayan
108,14
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk
121,65
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk
135,17
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk
144,18
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk
153,19
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content