close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Öğrenci Alımı ile Yatay

embedDownload
Başvuru Tarihleri: 04 Ağustos-15 Ağustos 2014 olup, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bizzat
yapılacaktır.
Sınav Tarihleri:
Yabancı Dil Sınavı : 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 10.00
Bilim Sınavı ve Mülakat : 27 Ağustos 2013 Çarşamba günü saat 10.00
Sınavlar Konuralp Yerleşkesi Merkezi Dersliklerde yapılacaktır.
İŞLETME ANABİLİM DALI
(İşletme Programı)
Anabilim
Dalı
Programı
Kontenjan
Yüksek Lisans/
Doktora
İşletme
Tezli
15
İşletme
Tezsiz
40
İşletme
Doktora
7
İşletme
Aranan Şartlar
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Siyasal Bilgiler ve
Mühendislik Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun
olanlar ve Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik
bölümlerinden mezun olmak. Diğer Lisans mezunlarına
bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Lisans derecesine sahip olmak.
İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans mezunu olmak. Diğer Yüksek Lisans
mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Öğrenci Kabul Şartları
1- Anabilim Dalı’na ait şartlar:
1.1. Tezli Yüksek Lisans:
1. Lisans derecesine sahip olmak.
2. İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Siyasal Bilgiler ve Mühendislik Fakültelerinin
herhangi bir bölümünden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik
bölümlerinden mezun olanlar doğrudan öğrenime başlayacak olup diğer bölümlerden
başvuran adaylara ayrıca bilimsel hazırlık programı uygulanır.
3. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü
sınavlarına katılmak.
1.2. Tezsiz Yüksek Lisans:
1. Lisans derecesine sahip olmak.
1.3. Doktora:
1. İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu olmak.
Diğer Yüksek Lisans mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanır.
2. Doğrudan Doktora programına İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
lisans mezunları başvurabilir. Diğer lisans mezunları başvuramaz. Lisans diploması ile
başvuracakların ALES sınavından (Eşit Ağırlık puan türünden) en az 80.00 ve Lisans
mezuniyet notunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Doğrudan Doktora
programına başvuracak olanlara ayrıca bilimsel hazırlık programı uygulanır.
3. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü
sınavlarına katılmak.
2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu :
2.1. Tezli Yüksek Lisans: ALES (Eşit Ağırlık) puan türünden en az 65.00 (Altmış beş) puan
almış olmak.
2.2. Doktora: ALES (Eşit ağırlık) puan türünden en az 70.00 (Yetmiş) puan almış olmak.
3- Yabancı Dil Koşulu (İngilizce) :
3.1. Tezli Yüksek Lisans: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli
Yabancı Dil Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), yada
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, Yabancı Dil sınav
sonuç belgesi olmayanlar Düzce Üniversitesi’nin yapmış olduğu Yabancı Dil Yeterlik
Sınavı’na (DÜ YDYS) gireceklerdir.
3.2. Doktora: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil
Sınavı YDS ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 (Elli beş)
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan
almış olmak.
4- Sınavın Değerlendirilmesi :
4.1. Tezli Yüksek Lisans: ALES'in %50'si, Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim Sınavının
%20'si, Yabancı Dil Puanının %10’u ve Mülakat Sınavının %10'u alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 55 olmalıdır.
4.2. Tezsiz Yüksek Lisans: Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan
itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir.
4.3. Doktora ; ALES'in %50'si, Not Ortalamasının %10'u, Bilim Sınavının %30'u ve
Mülakat'ın %10 'u alınarak toplamı yapılan değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 55
olmalıdır.
Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları
Program Adı
Yüksek Lisans Tezli
Yüksek Lisans Tezsiz (İ.Ö.)
Doktora
Yatay Geçiş Kontenjanı
3
2
2
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Koşulları:
1. Yatay geçiş başvuru tarihleri, 2014-2015 yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihler
arasındadır.
2. Tezli yüksek lisans programları arası yatay geçişlerde, aday ilgili programın öğrenci kabul
şartlarını taşımalıdır. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamalıdır.
3. Tezli yüksek lisans programlarına, Tezsiz yüksek lisans programından başvuracak
öğrenciler; dönem projesi dışında kalan derslerin tamamını başarmış olanlardan, lisans
ortalamasının %10’u, dil puanının %10’u, yüksek lisans başarı ortalamasının %30’u, geçerli
ALES Eşit Ağırlık puanının %50’si (Eşit Ağırlık puan türünden en az 65 olmalıdır) esas
alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa öğrenci
kabul edilir.
4. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakı, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
Doktora Yatay Geçiş Koşulları:
1. Aday başvuru yaptığı dönemin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşımalıdır.
2. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamalıdır
3. Yatay geçiş başvuru tarihleri, 2014-2015 yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihler
arasındadır.
4. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakı, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
(Toplam Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı)
Anabilim Dalı
Toplam Kalite
Yönetimi
Programı
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Kontenjan
Aranan Şartlar
Yüksek Lisans/
Doktora
Tezli
15
Lisans derecesine sahip olmak.
Tezsiz 40
Lisans derecesine sahip olmak.
Öğrenci Kabul Şartları
1- Anabilim Dalı’na ait şartlar:
1.1. Tezli Yüksek Lisans: Lisans derecesine sahip olmak, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.
1.2. Tezsiz Yüksek Lisans: Lisans derecesine sahip olmak.
2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:
2.1- Tezli Yüksek Lisans: ALES sınavından en az 55 (elli beş) puan almış olmak.
3- Yabancı Dil Koşulu (İngilizce) :
3.1- Tezli Yüksek Lisans: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli
Yabancı Dil Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), yada
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, Yabancı Dil sınav
sonuç belgesi olmayanlar Düzce Üniversitesi’nin yapmış olduğu Yabancı Dil Yeterlik
Sınavı’na (DÜ YDYS) gireceklerdir.
4- Sınavın Değerlendirilmesi :
4.1- Tezli Yüksek Lisans: ALES'in %50'si, Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim
Sınavının %20'si, Yabancı Dil Puanının %10’u ve Mülakat Sınavının %10'u alınarak toplamı
yapılan değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 55 olmalıdır.
4.2- Tezsiz Yüksek Lisans: Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan
itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir.
Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları
Program Adı
Yüksek Lisans Tezli
Yüksek Lisans Tezsiz (İ.Ö.)
Yatay Geçiş Kontenjanı
5
5
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Koşulları:
1.Yatay geçiş başvuru tarihleri, 2014-2015 yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihler
arasındadır.
2.Tezli yüksek lisans programları arası yatay geçişlerde, aday ilgili programın öğrenci kabul
şartlarını taşımalıdır. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamalıdır.
3.Tezli yüksek lisans programlarına, Tezsiz yüksek lisans programından başvuracak
öğrenciler; dönem projesi dışında kalan derslerin tamamını başarmış olanlardan, lisans
ortalamasının %10’u, dil puanının %10’u, yüksek lisans başarı ortalamasının %30’u, geçerli
ALES puanının %50’si esas alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir.
4.Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakı, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
GİRİŞİMCİLİK ANABİLİM DALI
(Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans Programı)
Anabilim Dalı
Programı
Girişimcilik
Girişimcilik
Kontenjan
Yüksek Lisans
Tezli
10
Aranan Şartlar
Lisans derecesine sahip olmak.
Öğrenci Kabul Şartları
1- Anabilim Dalı’na ait şartlar:
1.1. Tezli Yüksek Lisans: Lisans derecesine sahip olmak, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.
2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu:
2.1. Tezli Yüksek Lisans: ALES sınavından en az 55 (elli beş) puan almış olmak.
3- Yabancı Dil Koşulu (İngilizce) :
3.1. Tezli Yüksek Lisans: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli
Yabancı Dil Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), yada
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, Yabancı Dil sınav
sonuç belgesi olmayanlar Düzce Üniversitesi’nin yapmış olduğu Yabancı Dil Yeterlik
Sınavı’na (DÜ YDYS) gireceklerdir.
4- Sınavın Değerlendirilmesi :
4.1. Tezli Yüksek Lisans: ALES'in %50'si, Lisans Not Ortalamasının %10'u, Bilim Sınavının
%20'si, Yabancı Dil Puanının %10’u ve Mülakat Sınavının %10'u alınarak toplamı yapılan
değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 55 olmalıdır.
BİRLEŞİK ÜSTÜN YETENEKLİLER ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI
(Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
Anabilim Dalı
Programı
Birleşik
Birleşik
Üstün Yetenekliler
Üstün Yetenekliler Çalışmaları Tezsiz
Çalışmaları
Yüksek Lisans
Programı
Kontenjan
Aranan Şartlar
Yüksek Lisans
Tezsiz 25
Eğitim Fakültesi mezunu olmak
veya
Ortaöğretim
Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
Lisans Programını tamamlamış
olmak
yada
öğretmenlik
pedagojik formasyon almış olmak
Öğrenci Kabul Şartları
1- Anabilim Dalı’na ait şartlar:
Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
Programını tamamlamış olmak yada öğretmenlik pedagojik formasyon almış olmak.
2- ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve Yabancı Dil Koşulu:
ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.
3- Değerlendirme:
Adayların lisans başarı notunun %80’si ve mülakat sınavının %20’si alınarak en yüksek
nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir.
Not: Dersler Cuma akşamı ve Cumartesi günleri verilecektir.
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı
Eğitim
Bilimleri
Kontenjan
Programı
Aranan Şartlar
Yüksek Lisans
Eğitim Programları
ve Öğretimi
Tezsiz 25
Eğitim Yönetimi ve
Tezsiz 40
Denetimi
Eğitim Fakültesi mezunu olmak ya
da 1 (bir) yıl süreyle Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda görev
yaptığını hizmet cetveli ile
belgelendirmiş olmak.
Öğrenci Kabul Şartları
1- Anabilim Dalı’na ait şartlar:
Eğitim Fakültesi mezunu olmak ya da 1 (bir) yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda görev yaptığını hizmet cetveli ile belgelendirmiş olmak.
2- ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve Yabancı Dil Koşulu:
ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.
3- Değerlendirme:
Adayların lisans başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan dâhilinde programa öğrenci kabul edilir.
Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları
Program Adı
Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli
Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz
Yatay Geçiş Kontenjanı
3
3
3
3
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Koşulları:
1.Yatay geçiş başvuru tarihleri, 2014-2015 yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihler
arasındadır.
2.Tezli yüksek lisans programları arası yatay geçişlerde, aday ilgili programın öğrenci kabul
şartlarını taşımalıdır. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamalıdır.
3.Tezli yüksek lisans programlarına, Tezsiz yüksek lisans programından başvuracak
öğrenciler; dönem projesi dışında kalan derslerin tamamını başarmış olanlardan, lisans
ortalamasının %10’u, dil puanının %10’u, yüksek lisans başarı ortalamasının %30’u, geçerli
ALES puanının %50’si esas alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan dahilinde programa öğrenci kabul edilir.
4.Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakı, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
1. Başvuru için gerekli belgeler
Başvuru
Formu
http://obs.duzce.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
adresinden online başvuru yapılıp, çıktısı Enstitü’ye teslim edilecektir. (Online başvuru
esnasında bilgiler aşağı ve yukarı yuvarlama yapılmadan girilecektir. Başvuru bilgilerinin
yanlış beyan edilmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir. Not dönüşümünde Yükseköğretim
Kurulu’nun tablosu esas alınır).
a- Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans
diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için, lisans ve yüksek lisans
mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomasının fotokopisi,
b- Yüksek lisans adaylarının lisans öğrenimi boyunca, doktora adaylarının lisans ve
yüksek lisans öğrenimi boyunca aldığı derslerin başarı not dökümünün (transkript)
fotokopisi,
c- İki adet renkli fotoğraf (4,5x6)
d- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
e- ALES sonuç belgesi,
f- Yabancı dil belgesi,
g- Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca
bulunmadığını gösteren bir belge veya askerlik görevini tamamlayan adayların
durumlarını gösterir belge.
Not: Ön müracaatta fotokopisi alınan evrakların aslı kesin kayıt esnasında istenecektir.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
519 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content