close

Enter

Log in using OpenID

2014 temmuz ayı meclis kararları

embedDownload
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 01/07/2014
: 124
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 15 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
-KARAR1.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 01.07.2014
tarihli önergesinde İlçemiz turizmine katkı sağlamak için “En Güzel Çubuk” resimleri adıyla
fotoğraf sergisinin yapılmasını meclise arz ederim.şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.
Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 27.Maddesi olarak belirlenen önergenin KÜLTÜR VETURİZM KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
2.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 01.07.2014 tarihli
önergesinde İlçemiz yaz aylarında gençlerimizin sportif faaliyetlerinin daha yoğun hale gelmesi için
Çubuk 2 Barajındaki yüzme havuzunun faaliyete geçirilmesini arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye
Meclisine okundu.Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 28.Maddesi olarak belirlenen önergenin GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR
KOMİSYONUNA sevkine oybirliği ile karar verildi.
3-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Aynur KOPARAN,Ebru ATEŞ,H.Hüseyin KARAKUŞ
02.06.2014 tarihli önergesinde;. İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyetine belediyemizde hissedar
olduğu parsellerdeki belediye hisselerinin tespit edilecek belli kurumlarının peşin geri kalan
kısımlarında taksitlendirilerek satışlarının yapılması hususunda komisyona sevkinin arz
ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 29.Maddesi olarak belirlenen önergenin
EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER VE ALT YAPI komisyonuna sevk edilmesine
karar verildi.
4-Meclis üyelerinden Ali TİFTİKÇİ 01.07.2014 tarihli önergesinde İlçemiz Dumlupınar
mahallesinde ve Çubuk genelinde faaliyet gösteren mahalle derneklerinin dernek binalarının
derneklere tahsisi ve devrinin görüşülmesini meclisimize arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye
Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 30.Maddesi olarak belirlenen önergenin EMLAK İSTİMLAK YENİ
YERLEŞİMLER VE ALT YAPI komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
5-Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 01.07.2014 tarihli önergesinde ; İlçemizde bulunan dar gelirli
ailelerin ilkokul seviyesindeki çocuklara okullar açılmadan kırtasiye yardımı yapılması hususunda ne
tür yardımların yapılabilirliğinin araştırılmasını arz ederim.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine
okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 31.Maddesi olarak belirlenen önergenin SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE
ENGELLİLER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
6. Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 01.07.2014 tarihli önergesinde İlçemizde bulunan mevcut
parkların eksikliklerinin araştırılmasını arz ederim.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.
Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 32.Maddesi olarak belirlenen önergenin SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
7-Meclis üyelerinden Ali TİFTİKÇİ 01.07.2014 tarihli önergesinde İlçemiz Dumlupınar
mahallesinde bulunan 131 Ada 1 ve 149 Ada 1 nolu parselin birleştirilip çocuk oyun alanı ve
gençlerimizin sportif faaliyetlerini yapabileceği şekilde bir imar değişikliğinin yapılmasını
meclisimize arz ederim. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 33.Maddesi olarak
belirlenen önergenin BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar
verildi.
8-Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
Belediye Meclisinin 06.03.2008 gün ve 73 sayılı kararı ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler
Birliğine üye olunmasına karar verilmiş ve bu tarihten beridir Belediyemiz bu birliğin üyesidir.
Ancak, bu birlikten ayrılma gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun
18.maddesinin (O) bendi gereği Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinden ayrılmaya karar
alınmasını arz ederim.Şeklindeki Başkanlık yazısı meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde
gündeme alınmasına gündeme bir madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 01/07/2014
: 125
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU : JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ AYRILMA KARARI
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI (GÜNDEM DIŞI)
Gündemin 34.Maddesi
-KARARBaşkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
Belediye Meclisinin 06.03.2008 gün ve 73 sayılı kararı ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler
Birliğine üye olunmasına karar verilmiş ve bu tarihten beridir Belediyemiz bu birliğin üyesidir.
Ancak, bu birlikten ayrılma gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun
18.maddesinin (O) bendi gereği Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinden ayrılmaya karar
alınmasını arz ederim.Şeklindeki Başkanlık yazısı meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde
başkanlık yazısı geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 01/07/2014
: 126
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 2.Maddesi
-KARAR-
1/1000 ölçekli İmar Planlarımızda “Konut Alanı” içerisinde kalan, İlçemiz M.Yazıcıoğlu Mahallesi
1623 ada 2 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İlçe Müftülüğünün 06.06.2014 tarih ve
510 sayılı talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı
Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 01/07/2014
: 127
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 3.Maddesi
-KARAR-
İlçemiz Sünlü Mahallesi 2004 ada 3-4-5 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı
çalışmaları, 06.02.2014 tarih ve 35 sayılı Çubuk Belediye Meclisi kararı alınarak, Ankara
Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2014 tarih
ve 606 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları
12.05.2014 – 12.06.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı esnasında 1 (Bir) adet itiraz
dilekçesi bulunmaktadır.
Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan
açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA
sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 01/07/2014
: 128
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 4.Maddesi
-KARARİlçemiz cumhuriyet mahallesi 5085 ada 2 nolu parsel ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli imar
planı değişikliği yapılması ile ilgili konunun başkanlık makamınca da uygun görülmesi halinde
Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim..Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine
okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 01/07/2014
: 129
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 5.Maddesi
-KARARBelediyemizin teşkilat yapısının incelenmesi sonucunda belediyemiz ihtiyaçları göz önüne
alınarak halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için belediyemiz teşkilatı içerisinde yer alan ;
1-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kaldırılması,bu müdürlük tarafından yürütülen
hizmetlerin Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve bütçesinin de Zabıta Müdürlüğüne
aktarılması,
2-Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün kaldırılması,bu müdürlük tarafından yürütülen
hizmetlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve bütçesinin de Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğüne aktarılması,
3-Bilgi İşlem Müdürlüğünün kaldırılması ,bu müdürlük tarafından yürütülen hizmetlerin
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve bütçesinin de Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne aktarılması,
4-Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 91 sayılı kararı ile kaldırılan işletme ve İştirakler
Müdürlüğünün bütçesinin İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğüne aktarılması,
5-ilçemizde Kadınlar ve Aileler ile ilgili politikalar oluşturmak ve hizmet sunumunu
yapabilmek amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulması,
Hususlarının Belediye Meclisinde görüşülerek ,5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi
gereğince konu Belediye Meclisine sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde başkanlık yazısı
geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 01/07/2014
: 130
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 6.Maddesi
-KARAR-
Belediye teşkilat yapısında yapılan değişiklik nedeniyle bazı memur kadrolarının iptali ve
yerine kadro ihdası yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle;
1-Belediye Meclisinin 01.02.2012 gün ve 31 sayılı kararı ile ihdas edilen 2.dereceli Bilgi
işlem Müdürü kadrosunun iptal edilmesi,
2-Belediye Meclisinin 04.03.2011 gün ve 85 sayılı kararı ile ihdas edilen 1.dereceli Sosyal
Yardım İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1.dereceli Kadın ve Aile
Hizmetleri müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ,
3-Belediye Meclisinin 01.10.2013 gün ve 204 sayılı kararı ile ihdas edilen ruhsat Denetim
Müdürü kadrosunun iptal edilmesi,
4-Belediye Meclisinin 02.07.2007 gün ve 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 4 adet 2.dereceli
Mali Hizmetler Uzmanı ve 2 adet 5.dereceli Mali Hizmetler Uzman yardımcısı kadrosunun
iptal edilmesi,
5-Belediyemizin ihtiyacına binaen 1 adet 8.dereceli Tekniker kadrosu ve 1 adet 3.dereceli
Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi,hususlarının görüşülerek 5393 sayılı kanunun
49.maddesine göre karar alınmasını arz ederim. Şeklindeki başkanlık yazısı meclise
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde başkanlık yazısı geldiği şekliyle oy birliği ile kabul
edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/07/2014
: 131
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYON RAP
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 16 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısı açılışını yapmıştır.
Gündemin 7.Maddesi
-KARARBelediye meclisinin 02/06/2014 tarih 87 sayılı kararı ile komisyonumuza sevki yapılan
önerge komisyonumuz tarafından incelenmiş olup.
İlçemiz Yeşil Çubuk Parkında bulunan çınar ağaçları ve diğer ağaçlar yerinde
incelenmiş ve belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan orman
mühendisimizden alınan bilgiler doğrultusunda ağaçların üzerinden geçen elektrik tellerinin
zarar görmemesi için ağaçları zamansız ve düzensiz olarak budama işlemi yapıldığı tespit
edilmiştir.
Çözüm olarak ağaçların sağlıklı bir şekilde büyüye bilmesi için üzerinden geçen
elektrik tellerinin kaldırılması veya yeraltına alınması gerekmektedir. Belediyemiz Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce BEDAŞ ile irtibata geçerek ivedilikle konunun çözümü
kavuşturulması için gerekli işlemlerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/07/2014
: 132
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:SOSYAL İŞLER VE ENGELLİLER KOMİSYON RAPORU
Gündemin8.Maddesi
-KARARBelediye meclisinin 02/06/2014 tarih 87 sayılı kararı ile komisyonumuza sevki yapılan önerge
komisyonumuz tarafından incelenmiş olup ilçemizde yaşamakta olan dar gelirli ailelere geçtiğimiz
yıllarda belediye bütçesi imkanları doğrultusunda yardımların yapıldığı görüşülmüştür. Ayrıca
ramazan ayı boyunca çeşitli kurumlarında ve ilçemiz esnaf tarafında yardımların yapıldığı
görülmüştür. Genellikle kuru gıda içeren (nohut,bulgur,makarna vb.) maddelerden oluşan paketlerin
verildiği, yapılan yardımların tek elden koordine edilmediği bu yüzden adil bir dağıtım olmadığı
tespit edilmiştir.
Bu nedenle;
(1) Yardım paketi içerdiğinin israfa neden olmayacak şekilde kuru gıda maddeleri dışında
maddelerinde yer almasının sağlanması.
(2) Eğer mümkün ise bu yardımın gıda paketi yerine bunun karşılığı miktarda alışveriş çeki
şeklinde yapılması.
(3) Yapılan yardımların adil bir şekilde fakir ailelere ulaştırılmasını sağlamak için belediyemizce
imkanları doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy
birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/07/2014
: 133
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI YENİ YERLEŞİMLER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 9.Maddesi
-KARAR02.06.2014 tarihli önergemizde belirtilen olup;Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde
altyapı sorunlarının araştırılarak acil olarak yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli
girimlerin bulunulması hususundaki konu komisyonumuzca incelenmiş olup,
5216 sayılı büyükşehir yasası gereği altyapı ve su hizmetlerinin büyükşehir belediyesine ait
olduğundan söz konusu mahallelerimizin alt yapı projelerinin ASKİ’dan talep edilmesine altyapı
projeleri metraj ve yaklaşık maliyetlerin talep edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım işletmeler
genel müdürlüğünden gerekli ödeneklerin çıkarılması için girişimlerin yapılması komisyonumuzca
uygun görülmüştür. Belediye meclisine arz olunur. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/07/2014
: 134
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:TARIM HAYVANCILIK-ARGE KOMİSYON RAPORU
Gündemin 10.Maddesi
-KARAR-
02.06.2014 tarihli önergemizde ilçemizin en önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılığın
geliştirilmesi amacıyla yeni ahır yapılacak alanları tespit edilmesi hususunun çalışmları devam
etmesi nedeniyle belirlenen önergenin Tarım Hayvancılık ve Ar-Ge komisyonuna tekrar sevk
edilmesini arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık oylama
neticesinde tekrar TARIM HAYVANCILIK-ARGE KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği
ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/07/2014
: 135
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:GENÇLİK EĞİTİM SPOR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 11.Maddesi
-KARAR-
Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ‘Yaz
aylarında değişik yaş gruplarına yönelik sportif ve eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesi’ konusu ile
ilgili komisyonumuzca yapılan araştırmalarda;
İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın hareketli yaşam tarzını araştırmak ve
katkı koymak amacıyla yaz aylarında spor okulları açılması her türlü spor dallarında faaliyetler
düzenlenmesi, bölgemizdeki diğer sportif faaliyetlere destek olunması, halka açık spor turnuvaları
düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Halkımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla mesleki gelişimlerine ve
sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak ve bu
kurslarda gerekli olan ücret, makine ve teçhizatın temininin sağlanması kurum ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yetişkinlere, yaşlılara, engellilere, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü eğitsel sportif ve
kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, bölge halkının faydalanabileceği çalışmaların yapılması
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Belediye Meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/07/2014
: 136
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYON RAPORU
Gündemin 12.Maddesi
-KARARBelediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ‘Yaz
aylarında değişik yaş gruplarına yönelik toplumsal ve kültürel faaliyetlerin araştırılması’ konusu ile
ilgili komisyonumuzca yapılan araştırmalarda;
İlçe sınırları içerisinde yaşayanlara yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi halkın kültürel
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sanatın özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak
halkın kültürel üretiminin artırılmasına uygun olarak çalışmalar yapılması, festivaller fuarlar,
yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi ve gezi programlarının düzenlenmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Ülkemizin özellikle ilçemizin tarihi, doğal kültürel ve sosyal değerlerinin tanıtılması
amacıyla gezi programlarının düzenlenmesi, tarih eserlerin korunmasına ve sahip çıkılıp kaklımızın
hizmetine sunulması için projelerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Üniversiteler, Resmi Kurumlar, Odalar, Sivil Toplum
Örgütleri, Şair, Yazar ve Sanatçılarla işbirliği içerisinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, kültür
ve sanatsal açıdan vatandaşlarımızın gelişimini sağlamak için Türk halk müziği vs. gibi kursların
açılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclise arz olunuz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile belediyenin imkanları dahilinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/07/2014
: 137
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 13.Maddesi
-KARAR-
02.06.2014 tarihli önergemizde belirtilen konu incelenmiş olup,
İlçemizde bulunan meslek odaları ile irtibat kurulmuş ve randevu talebi ile toplantı konuları
belirlenmiştir.Toplantı konuları sonuçlandıkca Belediye meclisimize sunumu
yapılacaktır.çalışmalarımızın devam etmesi nedeniyle tekrar komisyona sevkini arz ederiz.
Belediye meclisine arz olunur. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde tekrar ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER
KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/07/2014
: 138
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: İNSAN HAKLARI TÜKETİCİYİ KORUMA VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Gündemin 14.Maddesi
-KARAR02.06.2014 tarihli önergemizde belirtilen konu incelenmiş olup,
ilçemiz merkez, kavşak ve caddelerine MOBESE kamera sistemlerini yerleştirilmesi
konusu araştırılmış olup,yaklaşık maliyetin 3 milyon TL. civarında olduğu tespit edilmiştir.
Belediye imkanlarında bu maliyetin karşılanamayacağı kanaatine varılmıştır.
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde oy birliği oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 02/07/2014
: 139
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:İNSAN HAKLARI TÜKETİCİYİ KORUMA VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Gündemin 15.Maddesi
-KARAR02.06.2014 tarihli önergemizde belirtilen konu incelenmiş olup,
İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeleri bir araya getiren kaynakların
araştırılması ile ilgili olarak Ankara Valiliği tarafından hazırlanan kitapçıkların olduğu tesbit
edilmiştir.ilgili müdürlük ile görüşmeler sağlanarak kitapçıkların temini yapılarak dağıtımı
gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.Bu nedenle konumuzun çalışması devam ettiğinden tekrar
komisyona sevkinin yapılması hususunda,
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde tekrar İNSAN HAKLARI TÜKETİCİYİ KORUMA VE
HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONUna sevk edilmesine oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 03/07/2014
KARAR NOSU
: 140
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU
Gündemin 16.Maddesi
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Aşağı
Çavundur Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili konu
komisyonumuzca incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemizin, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi
sınırlarına (Metropol) İlçe Belediyesi olarak dahil edildiği,
Aşağı Çavundur Mahallesinin de “Köy Tüzel Kişiliği” sona eren ve “Mahalle” statüsüne geçen
yerleşimden biri olduğu, Aşağı Çavundur yerleşim alanının; Çubuk Merkez Mahallelerinin kuzeyinde,
karayolu ile 3 km (yaklaşık 5 dakika) uzaklıkta yer aldığı, 2013 yılı ADNKS’a göre 1345 kişinin yaşadığı,
Aşağı Çavundur’ un 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında olmadığı, ancak 1/25000 ölçekli 2023
Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı” olarak tanımlandığı, bahse
konu nazım imar planı plan koşullarında Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında; yerleşimin temel
karakteristiklerinin algılanmasına yönelik analizlerin gerçekleştirilmesi, yerleşik alana ilişkin doku, yapı
kalitesi, doluluk-boşluk, mekan oluşumu vb. analizlerin neticesinde üretilecek geleneksel/yerel karaktere
uygun yapı düzeni oluşturulmasına imkan sağlayacak imar planı yapılması gerektiğinin vurgulandığı,
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında önemli gelişmelerin, Çubuk’ta
gerçekleştirilmesinin ve bu gelişimin sonucu olarak da nüfus artışının görüldüğü,
Bahse konu mahallede yaşayan ve en az 20-25 yıl sonra ikamet edecek vatandaşlarımıza, ihtiyaçları
olan kentsel donatı alanlarının (rekreasyon alanı, park, eğitim tesisi, spor tesisi, dini tesis, sosyal ve kültürel
tesis vb.) oluşturulması gerektiği tespit edilmiştir.Buna göre; Kurum görüşlerinin (İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü-ASKİ, Karayolları- BOTAŞ-TEİAŞ-DSİ vb gibi) planlamayı yönlendiren faktörler
olarak değerlendirilmesi, mevcut konut dokusunun düzenli hale getirilmesi ve yoğunlukların dengelenmesi,
sosyal donatı alanlarının yeterli hale getirilmesi, yeşil alanların mahallede dengeli ve yeterli bir şekilde
dağılmasının sağlanması, mevcut arazi kullanım durumu göz önünde bulundurularak; DSİ kanallarının, Enerji
Nakil Hatlarının ve diğer teknik altyapı alanlarının korunarak plana yansıtılması, ulaşım arterlerinde
sürekliliği sağlayacak şekilde çözümlerin üretilmesi, kat dağılımının dengeli hale getirilmesi, tarım
topraklarına kentsel gelişim baskısının oluşmaması, mülkiyet kavramı göz önünde bulundurularak şahısların
minimum düzeyde düzenleme ortaklık payı vermelerinin sağlanması hedeflenerek,
Yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel-mekansal
yapısı ve karakterine göre doğal-kültürel varlıkların korunmasını esas alarak, toplumun iş ve yaşam
koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amacıyla
hazırlanan Aşağı Çavundur Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı, plan notları ve plan açıklama raporlarının onaylanması, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile
birlikte, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine
gönderilmesi, daha önce aynı konuya ilişkin alınan Çubuk Belediye Meclisinin 06.01.2012 gün ve 2012/22
sayılı kararının dikkate alınmaması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Konunun, Belediye Meclisinde
görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye
Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 03/07/2014
: 2014/141
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 17.Maddesi
-KARAR-
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Gökçedere Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili konu
komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemizin, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi
sınırlarına (Metropol) İlçe Belediyesi olarak dahil edildiği,
Gökçedere Mahallesinin de “Köy Tüzel Kişiliği” sona eren ve “Mahalle” statüsüne geçen
yerleşimden biri olduğu, Gökçedere yerleşim alanının; Çubuk Merkez Mahallelerinin güney doğusunda,
karayolu ile 4 km (yaklaşık 7 dakika) uzaklıkta yer aldığı, 2013 yılı ADNKS’a göre 303 kişinin yaşadığı,
Gökçedere’ nin 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında olmadığı, ancak 1/25000 ölçekli 2023 Başkent
Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı” olarak tanımlandığı, bahse konu
nazım imar planı plan koşullarında Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında; yerleşimin temel karakteristiklerinin
algılanmasına yönelik analizlerin gerçekleştirilmesi, yerleşik alana ilişkin doku, yapı kalitesi, doluluk-boşluk,
mekan oluşumu vb. analizlerin neticesinde üretilecek geleneksel/yerel karaktere uygun yapı düzeni
oluşturulmasına imkan sağlayacak imar planı yapılması gerektiğinin vurgulandığı,
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında önemli gelişmelerin, Çubuk’ta
gerçekleştirilmesinin ve bu gelişimin sonucu olarak da nüfus artışının görüldüğü,
Bahse konu mahallede yaşayan ve en az 20-25 yıl sonra ikamet edecek vatandaşlarımıza, ihtiyaçları
olan kentsel donatı alanlarının (rekreasyon alanı, park, eğitim tesisi, spor tesisi, dini tesis, sosyal ve kültürel
tesis vb.) oluşturulması gerektiği tespit edilmiştir.
Buna göre; Kurum görüşlerinin (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-ASKİ, KarayollarıBOTAŞ-TEİAŞ-DSİ vb gibi) planlamayı yönlendiren faktörler olarak değerlendirilmesi, mevcut konut
dokusunun düzenli hale getirilmesi ve yoğunlukların dengelenmesi, sosyal donatı alanlarının yeterli hale
getirilmesi, yeşil alanların mahallede dengeli ve yeterli bir şekilde dağılmasının sağlanması, mevcut arazi
kullanım durumu göz önünde bulundurularak; DSİ kanallarının, Enerji Nakil Hatlarının ve diğer teknik altyapı
alanlarının korunarak plana yansıtılması, ulaşım arterlerinde sürekliliği sağlayacak şekilde çözümlerin
üretilmesi, kat dağılımının dengeli hale getirilmesi, tarım topraklarına kentsel gelişim baskısının oluşmaması,
mülkiyet kavramı göz önünde bulundurularak şahısların minimum düzeyde düzenleme ortaklık payı
vermelerinin sağlanması hedeflenerek, Yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, sosyal, ekonomik,
kültürel, çevresel-mekansal yapısı ve karakterine göre doğal-kültürel varlıkların korunmasını esas alarak,
toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kılınması amacıyla hazırlanan Gökçedere Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı, plan notları ve plan açıklama raporlarının onaylanması, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar
planı ile birlikte, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine
gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek
üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 03/07/2014
KARAR NOSU
: 2014/142
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 18.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Sünlü
Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemizin, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi
sınırlarına (Metropol) İlçe Belediyesi olarak dahil edildiği,
Sünlü Mahallesinin de “Köy Tüzel Kişiliği” sona eren ve “Mahalle” statüsüne geçen yerleşimden
biri olduğu, Sünlü yerleşim alanının; Çubuk Merkez Mahallelerinin güney doğusunda, karayolu ile 6 km
(yaklaşık 10 dakika) uzaklıkta yer aldığı, 2013 yılı ADNKS’a göre 640 kişinin yaşadığı,
Sünlü’ nün 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında olmadığı, ancak 1/25000 ölçekli 2023 Başkent
Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı” olarak tanımlandığı, bahse konu
nazım imar planı plan koşullarında Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında; yerleşimin temel karakteristiklerinin
algılanmasına yönelik analizlerin gerçekleştirilmesi, yerleşik alana ilişkin doku, yapı kalitesi, doluluk-boşluk,
mekan oluşumu vb. analizlerin neticesinde üretilecek geleneksel/yerel karaktere uygun yapı düzeni
oluşturulmasına imkan sağlayacak imar planı yapılması gerektiğinin vurgulandığı,
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında önemli gelişmelerin, Çubuk’ta
gerçekleştirilmesinin ve bu gelişimin sonucu olarak da nüfus artışının görüldüğü,
Bahse konu mahallede yaşayan ve en az 20-25 yıl sonra ikamet edecek vatandaşlarımıza, ihtiyaçları
olan kentsel donatı alanlarının (rekreasyon alanı, park, eğitim tesisi, spor tesisi, dini tesis, sosyal ve kültürel
tesis vb.) oluşturulması gerektiği tespit edilmiştir.
Buna göre; Kurum görüşlerinin (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-ASKİ, KarayollarıBOTAŞ-TEİAŞ-DSİ vb gibi) planlamayı yönlendiren faktörler olarak değerlendirilmesi, mevcut konut
dokusunun düzenli hale getirilmesi ve yoğunlukların dengelenmesi, sosyal donatı alanlarının yeterli hale
getirilmesi, yeşil alanların mahallede dengeli ve yeterli bir şekilde dağılmasının sağlanması, mevcut arazi
kullanım durumu göz önünde bulundurularak; DSİ kanallarının, Enerji Nakil Hatlarının ve diğer teknik altyapı
alanlarının korunarak plana yansıtılması, ulaşım arterlerinde sürekliliği sağlayacak şekilde çözümlerin
üretilmesi, kat dağılımının dengeli hale getirilmesi, tarım topraklarına kentsel gelişim baskısının oluşmaması,
mülkiyet kavramı göz önünde bulundurularak şahısların minimum düzeyde düzenleme ortaklık payı
vermelerinin sağlanması hedeflenerek,
Yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel-mekansal
yapısı ve karakterine göre doğal-kültürel varlıkların korunmasını esas alarak, toplumun iş ve yaşam
koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amacıyla
hazırlanan Sünlü Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan
notları ve plan açıklama raporlarının onaylanması, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte, 5216
sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, daha
önce aynı konuya ilişkin alınan Çubuk Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 247 sayılı kararının dikkate
alınmaması komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek
üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 04/06/2014
KARAR NOSU
: 2014/143
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 19.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Merkez 21 ada 1, 2 ve 3 numaralı kadastro parselleri, Yavuz Selim Mahallesi 2386, 2387
numaralı imar adaları ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli ilave-revizyon imar planının
görüşülmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
-İlçemiz Aşağı Çavundur Mahallesi Tahtayazı yolu üzerinde bulunan 1/1000 ölçekli imar
planı içerisinde Toplu Konut Alanı kapsamında TOKİ tarafından inşa edilen 484 konut, cami, okul
ve iş merkezinin bulunması ve bu Toplu Konut Alanı kapsamında 484 konutun yapıldığı alanı
kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Çubuk Merkez 1/1000 ölçekli ilave-revizyon imar
planı arasındaki 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgede (21 ada 3 parsel ve çevresinde);
Toplu Konut Alanının ihtiyacını karşılayacak altyapı (kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu vb.)
bağlantı güzergahlarının projelendirilmesi ve biran önce inşa edilmesi, ayrıca ASKİ Genel
Müdürlüğünce 21 ada 3 numaralı parsele inşa edilen su deposunun imar planı ve akabinde
parselasyon planı yapılarak kamulaştırma ve mülkiyet sorununun çözülmesi,
-Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metropol İlçe konumunda ki İlçemizin, gün geçtikçe
kentsel yerleşme sınırının büyümesi, bu büyümeye cevap vermek adına; bölgedeki imar planlarının
bütünlüğünün, sürdürülebilirliğinin sağlanması, ayrıca düzenli-sağlıklı kentleşme amacıyla imar
planı yapılacak olan arazilerin; İlçemizde yaygın bulunan mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri,
dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinden çok, 21 ada 3 parsel ve yakın çevresi gibi marjinal
tarım arazisi olan bölgelere yönlendirilmesi amacıyla 53,23 ha lık alanda 2011 yılı itibariyle
planlama sürecinin başlatıldığı ve ilgili kurumlardan görüşler talep edildiği,
-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile
yapılan uzun süreli yazışma ve görüşmeler sonucunda; 53,23 ha lık alandan sadece İlçemiz Merkez
21 ada 1, 2 ve 3 numaralı kadastro parsellerini kapsayan 4,2850 hektarlık alanın tarım dışı
amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü tespit edilmiştir.
Çubuk Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yukarıda bahsedilen gerekçeler ve ilgili
kurum görüşleri doğrultusunda; 5,2 hektarlık alanı kapsayan, İlçemiz Merkez 21 ada 1, 2 ve 3
numaralı kadastro parselleri, Yavuz Selim Mahallesi 2386, 2387 numaralı imar adaları ve
yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli ilave-revizyon imar planını hazırladığı,
Hazırlanan planın, plan notları ve plan açıklama raporlarının, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar
planının 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 03/07/2014
KARAR NOSU
: 2014/144
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU
Gündemin 20.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Ağılcık
Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemizin, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi
sınırlarına (Metropol) İlçe Belediyesi olarak dahil edildiği,
Ağılcık Mahallesinin de “Köy Tüzel Kişiliği” sona eren ve “Mahalle” statüsüne geçen yerleşimden
biri olduğu, Ağılcık yerleşim alanının; Çubuk Merkez Mahallelerinin batısında, karayolu ile 4 km (yaklaşık 7
dakika) uzaklıkta yer aldığı, 2013 yılı ADNKS’a göre 432 kişinin yaşadığı,
Ağılcık’ ın 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında olmadığı, ancak 1/25000 ölçekli 2023 Başkent
Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı” olarak tanımlandığı, bahse konu
nazım imar planı plan koşullarında Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında; yerleşimin temel karakteristiklerinin
algılanmasına yönelik analizlerin gerçekleştirilmesi, yerleşik alana ilişkin doku, yapı kalitesi, doluluk-boşluk,
mekan oluşumu vb. analizlerin neticesinde üretilecek geleneksel/yerel karaktere uygun yapı düzeni
oluşturulmasına imkan sağlayacak imar planı yapılması gerektiğinin vurgulandığı,
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında önemli gelişmelerin, Çubuk’ta
gerçekleştirilmesinin ve bu gelişimin sonucu olarak da nüfus artışının görüldüğü,
Bahse konu mahallede yaşayan ve en az 20-25 yıl sonra ikamet edecek vatandaşlarımıza, ihtiyaçları
olan kentsel donatı alanlarının (rekreasyon alanı, park, eğitim tesisi, spor tesisi, dini tesis, sosyal ve kültürel
tesis vb.) oluşturulması gerektiği tespit edilmiştir.
Buna göre; Kurum görüşlerinin (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-ASKİ, KarayollarıBOTAŞ-TEİAŞ-DSİ vb gibi) planlamayı yönlendiren faktörler olarak değerlendirilmesi, mevcut konut
dokusunun düzenli hale getirilmesi ve yoğunlukların dengelenmesi, sosyal donatı alanlarının yeterli hale
getirilmesi, yeşil alanların mahallede dengeli ve yeterli bir şekilde dağılmasının sağlanması, mevcut arazi
kullanım durumu göz önünde bulundurularak; DSİ kanallarının, Enerji Nakil Hatlarının ve diğer teknik altyapı
alanlarının korunarak plana yansıtılması, ulaşım arterlerinde sürekliliği sağlayacak şekilde çözümlerin
üretilmesi, kat dağılımının dengeli hale getirilmesi, tarım topraklarına kentsel gelişim baskısının oluşmaması,
mülkiyet kavramı göz önünde bulundurularak şahısların minimum düzeyde düzenleme ortaklık payı
vermelerinin sağlanması hedeflenerek, Yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, sosyal, ekonomik,
kültürel, çevresel-mekansal yapısı ve karakterine göre doğal-kültürel varlıkların korunmasını esas alarak,
toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kılınması amacıyla hazırlanan Ağılcık Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı, plan notları ve plan açıklama raporlarının onaylanması, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile
birlikte, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine
gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek
üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde geldiği şekliyle kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 04/07/2014
KARAR NOSU
: 2014/145
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU
Gündemin 21.Maddesi
-KARARBelediye Meclisince Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632, 2633,
2256 ve 2257 adalar ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde
yapılan itiraz dilekçesinin değerlendirilmesiyle ilgili konu komisyonumuzca incelenmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2628, 62, 614, 616, 1376, 2256, 2257, 2632, 2633, 5143 ve 5144
adaları ile Barbaros Mahallesi 963 ada 1 numaralı parseli ve yakın çevresini kapsayan alana ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında,
-İtiraz/talep gelmeyen ve/veya ret edilen, tekrar planda değişiklik yapılmayan alanlara ait imar
planının kesinleşmiş olarak kabul edilmesine,
-Uygun ve kısmen uygun görülen itiraz/talep dilekçeleri göz önünde bulundurularak tekrar
hazırlanan İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632, 2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın çevresine ait 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, öneri plan notları ve plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı
Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesine
ilişkin Çubuk Belediye Meclisinin 04.10.2013 gün ve 219 sayılı kararının, Ankara Büyükşehir
Belediyesi’ne gönderildiği ve söz konusu plan değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.02.2014 gün ve 248 sayılı kararı ile de aynen onandığı,
Onaylanan İlçemiz Atatürk Mahallesi 2627, 2632, 2633, 2256 ve 2257 adalar ve yakın çevresine ait
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 10.03.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile
Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldığı ve askı sürecinde 1 (bir) adet
itiraz dilekçesinin alındığı tespit edilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda da;
1-Leyla OLMUŞ’a ait 26.03.2014 gün ve 2338-İMR1287 kayıt numaralı dilekçe ile; İlçemiz Atatürk
Mahallesi 2633ada 3 numaralı parselin bir kısmının pazar alanı içerisinde kaldığı, taşınmazın eskiden olduğu
gibi konut kullanımında ve olduğu yerden verilmesi talep edilmiş,
- 2633 ada 3 numaralı parselin kısmen “park alanı” ve “pazar alanı” içerisinde kaldığı, halkımızın
önemli bir ihtiyacını karşılayan pazar alanının ve parkın plan kararları ve plan bütünlüğü açısından elzem
olduğu, talebin, imar planının kesinleşmesinin ardından yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18.
Madde uygulamasında (parselasyon planında) değerlendirilebileceğinden dolayı talebin RET edilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Bu doğrultuda hazırlanan Komisyon Raporumuzun, Çubuk Belediye Meclisine sunulduğu ve yapılan
değerlendirmeler sonucunda 05.06.2014 tarih ve 2014/120 sayılı kararıyla Komisyon Raporunun tekrar
incelenmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiği tespit
edilmiştir.Buna göre; tekrardan yapılan değerlendirmeler sonucunda, daha önceki raporumuzda yer alan
aynı gerekçeler doğrultusunda, talebin RET edilmesi ve ret kararının 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine
göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesinin Komisyonumuzca
uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere
iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 04/07/2014
: 2014/146
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 22.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Kargın
Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemizin, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi
sınırlarına (Metropol) İlçe Belediyesi olarak dahil edildiği,
Kargın Mahallesinin de “Köy Tüzel Kişiliği” sona eren ve “Mahalle” statüsüne geçen yerleşimden
biri olduğu, Kargın yerleşim alanının; Çubuk Merkez Mahallelerinin kuzeydoğusunda, karayolu ile 4 km
(yaklaşık 7 dakika) uzaklıkta yer aldığı, 2013 yılı ADNKS’a göre 207 kişinin yaşadığı,
Kargın’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında olmadığı, ancak 1/25000 ölçekli 2023
Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı” olarak tanımlandığı, bahse
konu nazım imar planı plan koşullarında Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında; yerleşimin temel
karakteristiklerinin algılanmasına yönelik analizlerin gerçekleştirilmesi, yerleşik alana ilişkin doku, yapı
kalitesi, doluluk-boşluk, mekan oluşumu vb. analizlerin neticesinde üretilecek geleneksel/yerel karaktere
uygun yapı düzeni oluşturulmasına imkan sağlayacak imar planı yapılması gerektiğinin vurgulandığı,
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında önemli gelişmelerin, Çubuk’ta
gerçekleştirilmesinin ve bu gelişimin sonucu olarak da nüfus artışının görüldüğü,
Bahse konu mahallede yaşayan ve en az 20-25 yıl sonra ikamet edecek vatandaşlarımıza, ihtiyaçları
olan kentsel donatı alanlarının (rekreasyon alanı, park, eğitim tesisi, spor tesisi, dini tesis, sosyal ve kültürel
tesis vb.) oluşturulması gerektiği tespit edilmiştir.
Buna göre; Kurum görüşlerinin (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-ASKİ, KarayollarıBOTAŞ-TEİAŞ-DSİ vb gibi) planlamayı yönlendiren faktörler olarak değerlendirilmesi, mevcut konut
dokusunun düzenli hale getirilmesi ve yoğunlukların dengelenmesi, sosyal donatı alanlarının yeterli hale
getirilmesi, yeşil alanların mahallede dengeli ve yeterli bir şekilde dağılmasının sağlanması, mevcut arazi
kullanım durumu göz önünde bulundurularak; DSİ kanallarının, Enerji Nakil Hatlarının ve diğer teknik altyapı
alanlarının korunarak plana yansıtılması, ulaşım arterlerinde sürekliliği sağlayacak şekilde çözümlerin
üretilmesi, kat dağılımının dengeli hale getirilmesi, tarım topraklarına kentsel gelişim baskısının oluşmaması,
mülkiyet kavramı göz önünde bulundurularak şahısların minimum düzeyde düzenleme ortaklık payı
vermelerinin sağlanması hedeflenerek,
Yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel-mekansal
yapısı ve karakterine göre doğal-kültürel varlıkların korunmasını esas alarak, toplumun iş ve yaşam
koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amacıyla
hazırlanan Kargın Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan
notları ve plan açıklama raporlarının onaylanması, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte, 5216
sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, daha
önce aynı konuya ilişkin alınan Çubuk Belediye Meclisinin 05.07.2013 gün ve 2013/165 sayılı kararının
dikkate alınmaması komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar
verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Meclise
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 04/07/2014
: 2014/147
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 23.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Yavuz
Selim Mahallesi 5009 ada 10 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi
komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Başkanlığımıza 30.04.2014 tarihli dilekçe ile; İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi 5009 ada 10 parsele ait
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin sunulduğu ve söz konusu plan değişikliğinin onaylanması
için gereğinin yapılmasının talep edildiği görülmüştür.
İlçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait 562 m²
yüzölçümlü 5009 ada 10 numaralı parselin;
-Güneyinde 12 metre genişliğinde Park Sokak ve Türk Telekom Binası, doğuda ticaret kullanımlı 9
numaralı komşu parsel, batıda 12 metre genişliğinde PTT Caddesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası,
kuzeyde ise konut kullanımlı 11 numaralı komşu parselin bulunduğu,
-En son Çubuk Belediye Meclisinin 30.06.2004 gün ve 50 sayılı kararı ile onanmış olan 1/5000
ölçekli Çubuk Nazım İmar Planında; Ticaret kullanımlı olduğu,
-Ancak, en son Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 gün ve 350 sayılı kararı ile uygun görülen,
5216 sayılı yasa gereğince, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2009 gün ve 2729 sayılı kararı ile
de onaylanan Çubuk Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamında kullanım amacının
Resmi Kurum Alanı (Karakol), Emsal:2.00, Hmax: Serbest (26.plan notu), yapı yaklaşma mesafelerinin tüm
yönlerden 5'er metre olduğu ve üzerinde 3 katlı yapının bulunduğu, buna göre; mevcut 1/5000 ve 1/1000
ölçekli imar planlarının 5009 ada 10 parselde uyumsuz olduğu görülmektedir.
-Mülkiyeti Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait parsel ve üzerindeki mevcut 3 katlı yapının, uzun yıllar
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanıldığı, ancak şuanda binanın boşaltılmış olduğu,
-İlçe Merkezindeki 3 katlı, eski, kullanışsız, yetersiz atıl durumdaki binanın yıkılıp yerine yenisinin
yapılmak istendiği, ancak mevcut imar durumunun (Karakol kullanım amacının) buna engel olduğu tespit
edilmiştir.
Yapılan imar planı değişikliği ile;
*Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına, ada bazındaki yapılaşma koşullarına, yapılaşmalara,
onaylı plan ve plan notlarına istinaden; kullanım amacının “Ticaret”e dönüştürüldüğü, yapı nizamının
Bitişik, kat adedinin (bodrum hariç) 5 kat olarak belirlendiği,
*“1)5009 ADA 10 NUMARALI PARSELDE; TİCARET KULLANIMLI ALANLARDAKİ YAPILAŞMA
KOŞULLARI GEÇERLİ OLUP, BİTİŞİK YAPI NİZAMLI, ASMA KATLI 5 (BEŞ) KATLI YAPI YAPILABİLİR.
2)BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA; ONAYLI PLAN NOTLARI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE
İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” şeklinde iki adet plan notunun eklendiği görülmüştür.
İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi 5009 ada 10 numaralı parsele ait uygulama imar planı
değişikliğinin, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki kentsel donatı alanları toplamının
standartların altına düşmesine sebep olacağından uygun görülmemiş olup, alınan bu kararın 5216 sayılı
Yasanın 14.maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu
rapor tarafımızca düzenlenmiştir. Şeklindeki komisyon raporu Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 04/07/2014
KARAR NOSU
: 2014/148
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 24.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Taşpınar Mahallesi 108 ada 1 numaralı (eski K540) parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğinin görüşülmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Türe Gıda Ent.Bes.Tah.Zah.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin Başkanlığımızdan 20.05.2014 kayıt
tarihli dilekçesi ve ekleri ile; söz konusu Şirketin maliki olduğu, Ankara İli Çubuk İlçesi Taşpınar
Mahallesi 108 ada 1 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinde
bulunduğu,
Öneri plan değişikliğinde sunulan ve yüzölçümü yaklaşık 10.887 m² olan planlama alanının
Çubuk Belediye Meclisi’nin 05.04.2004 tarih ve 26 sayılı kararı ile onanan K540 (yeni 108 ada 1)
parsele ait Mevzi İmar Planı kapsamında olduğu, bu plana göre; 10.131 m² yüzölçümlü 108 ada 1
parselin kuzey bitişiğinde yaklaşık 756 m² büyüklüğünde Park, kuzeydoğu ve kuzeybatısında 15’er
m genişliğinde taşıt yolu, diğer yönlerde ise imarsız tarlaların yer aldığı,
Bahse konu taşınmazın yapılaşma koşullarının ise; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
(KDKÇA) kullanımlı, 0.50 Emsalli, 6.50 m Hmax’lı, kuzeydoğu ve kuzeybatıdan 10’ar, diğer
yönlerden ise 5’er m yapı yaklaşma mesafeli olduğu,
Bu imar planına istinaden 10.05.2005 tarihli ve 2005-83 sayılı Yapı (inşaat) Ruhsatı’nın
düzenlendiği, ardından tesise ait yapılara 13.12.2005 tarih ve 2005099 sayılı Yapı Kullanma İzin
(iskan) Belgesinin düzenlendiği tespit edilmiştir.
Başkanlığımıza sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; sadece Hmax
değerinin “6.50 m” den “Serbest”e dönüştürüldüğü, diğer yapılaşma koşullarının ve ada formunun
aynen muhafaza edildiği,
“…1-KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANINDA; EMSAL 0.50, Hmax:
ESENBOĞA HAVALİMANI MANİA PLANI KRİTERLERİNE UYULMASI KAYDIYLA
SERBEST'TİR.
2-BU PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA; 3194 SAYILI İMAR KANUNU, İLGİLİ
YÖNETMELİKLERİ VE ONAYLI PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR…” şeklinde 2 adet plan
notunun eklendiği tespit edilmiştir.
İlçemiz Taşpınar Mahallesi 108 ada 1 numaralı parseli kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporlarının, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar
planının 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde
görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu
Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 04/07/2014
KARAR NOSU
: 2014/149
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 25.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Fatih
(Eski Cumhuriyet) Mahallesi 1169 ada 1 parsele, 1170 ada 1,2, 6,7,8, 9, 10, 11 parsellere, 1177 ada
2,3,4,5 parsellere, 1178 ada 1, 2 parsellere, 1181 ada 1,2,3,4,8 parsellere, 1182 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
parsellere ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesi hususu
komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
S.Ahmet ATEŞ ve Hacer ATEŞ’in Başkanlığımızdan 02.06.2014 kayıt tarihli dilekçesi ve ekleri
ile; maliki oldukları, Ankara İli Çubuk İlçesi Fatih (Eski Cumhuriyet) Mahallesi 1169 ada 1 parsele, 1170
ada 1,2, 6,7,8, 9, 10, 11 parsellere, 1177 ada 2,3,4,5 parsellere, 1178 ada 1, 2 parsellere, 1181 ada
1,2,3,4,8 parsellere, 1182 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsellere ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunduğu,
Öneri plan değişikliğinde sunulan ve yüzölçümü 54761,50 m² olan planlama alanının batısında 12 m’lik
Kampüs Sk., kuzeyinde 14.50 m’lik Elçi Cd., doğusunda 35 m’lik Ankara Bulvarı, güneyinde ise 10 m’lik
Süleymaniye Sk.ın yer aldığı, Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.06.2004 gün ve 33 sayılı kararı ile onanan
Çubuk 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon İmar Planında;
1169 ada 1 parsel, 1170 ada 6 ve 7 parsellerin: ayrık yapı nizamlı, bodrum hariç 4(dört) katlı, 0.30 TAKS,
1.20 KAKS’lı, ön bahçeden 15 m, yan bahçeden 3 m çekme mesafeli, konut kullanımlı ve toplamda 8233 m²
yüzölçümlü,
1177 ada 3 ve 4 parseller, 1178 ada 1 ve 2 parseller, 1182 ada 3,4,5,6 ve 7 parsellerin: ayrık yapı nizamlı,
bodrum hariç 4(dört) katlı, 0.30 TAKS, 1.20 KAKS’lı, ön bahçeden 5 m, yan bahçeden 3 m çekme mesafeli,
konut kullanımlı ve toplamda 10003 m² yüzölçümlü,
1170 ada 1,2,8,9,10 ve 11 parseller, 1177 ada 2 ve 5 parseller, 1181 ada 1,2,3,4 ve 8 parseller, 1182 ada
1,2,8,9,10 ve 11 parsellerin ise: ayrık yapı nizamlı, bodrum hariç 3(üç) katlı, 0.30 TAKS, 0.90 KAKS’lı, ön
bahçeden 5 m, yan bahçeden 3 m çekme mesafeli, konut kullanımlı ve toplamda 18104 m² yüzölçümlü
olduğu,
Ayrıca bu parsellerden 12 m ve daha geniş yollara cephesi bulunan parsellerde inşa edilecek yapılarda, onaylı
imar planının 13. ve 29. plan notlarına istinaden zemin katlarında ticari tesisin yer alabileceğinin ifade edildiği
görülmektedir.
Yapılan imar planı değişikliği ile;
-1169 ada ile 1170 adanın arasındaki 7 metrelik yolun kısmen kapatıldığı ve 1170 ada 3,4,5
parsellerin etrafından geçirilerek yeniden düzenlendiği,
-1170 ada 3,4,5 parsellerin yapılaşma koşullarının aynen muhafaza edildiği, 1169 ada ve 1170 adanın
geri kalan kısmının ise A adası olarak adlandırıldığı,
-A adasının kullanım amacının konut+ticaret, emsalinin 1.00, Hmax Serbest, yapı yaklaşmaların ise
güneyden 5 m, doğudan (Ankara Bulvarından) 15 m, diğer yönlerden de 10’ar m olacak şekilde yeniden
belirlendiği,
-1182 adanın güneyindeki park, otopark ve imar yolunun yeniden düzenlendiği, oluşan imar adasının
B adası olarak adlandırıldığı,
-B adasının kullanım amacının konut+ticaret, emsalinin 1.20, Hmax’ın Serbest, yapı yaklaşmaların ise
kuzey ve güneyden 5’er m, doğu ve batıdan 10’ar m olacak şekilde yeniden belirlendiği,
-1181 ada 1,2,3,4 ve 8 numaralı parsellerin formunun aynen korunduğu, oluşan alanın C olarak
adlandırıldığı,
-C alanının kullanım amacının konut, emsalinin 1.00, Hmax’ın Serbest, yapı yaklaşmaların ise
kuzeyden 5 m, diğer yönlerden 10’ar m olacak şekilde yeniden belirlendiği,
-Konut kullanımlı 1178 ada 1 ve 2 parselin parka, 1177 adanın güneyindeki park kullanımlı alanın da
konuta dönüştürüldüğü, teknik altyapı alanının (trafonun) ise yüzölçümünün ve üzerindeki trafo göz önünde
bulundurularak yeniden düzenlendiği, konuta dönüştürülen park ve 1177 adanın bulunduğu alanın D olarak
adlandırıldığı,
-D alanının kullanım amacının konut, emsalinin 1.00, Hmax’ın Serbest, yapı yaklaşmaların ise batı ve
güneyden 10’ar m, diğer yönlerden 5’er m olacak şekilde yeniden belirlendiği ve 14 adet plan notunun
eklendiği,
Emsal ve Hmax dağılımının; B adasında Emsalin 1,20, Hmax’ın Serbest, A, C ve D adalarında
Emsalin 1.00, Hmax’ın ise Serbest olduğu tespit edilmiştir.
Ancak; S.Ahmet ATEŞ’in 25.06.2014 kayıt tarihli ikinci dilekçesi ve ekleri ile de; özel
sebeplerden dolayı Fatih Mahallesi 1169 ada 1 numaralı parselin öneri plan değişikliği talebinden
çıkarılmasını, ekte sunulan yeni imar planı örneğine göre daha önce sunulan plan paftalarında gerekli
tadilatların yapılarak plan değişikliğinin onanmasının talep edildiği,
Ekte Başkanlığımıza sunulan ikinci imar planı önerisinde; 1169 ada 1 parselin onama sınırı dışına
alındığı, bu nedenle adalar arasında muadil inşaat alanı korunarak tekrar Emsal dengelemelerinin yapıldığı,
buna göre de;
Emsal ve Hmax dağılımının; B adasında Emsalin 1.20 den 1.10’a, D adasında Emsalin 1.00’dan
0.90’a düşürüldüğü, A ve C adalarında Emsalin (1.00), Hmax değerlerinin (Serbest), yapı yaklaşma
mesafelerinin, ada formlarının aynen korunduğu, 14 adet plan notunda da gerekli değişikliklerin yapıldığı
tespit edilmiştir.
Böylece; A,B,C ve D olarak adlandırılan alanlardaki parsellerin birleştirilmesi sonucunda; parsel
üzerinde yapılacak yapı veya yapıların daha özgün ve kullanışlı olacağı, yapının diğer ortak kullanım
alanlarının (bahçe düzenlemesi, otopark vb.) daha iyi çözümlenebileceği, İlçe nüfusunun sürekli artması
dolayısıyla, bölgede ki konut talebinin artacağı ve çeşitleneceği göz önünde bulundurulduğunda, bu plan ile
özgün-elit konut ihtiyacının giderilebileceği, bundan sonraki imar çalışmalarına ve inşa edilecek yapılara
örnek teşkil edeceği öngörülmüştür.
Buna göre; İlçemiz Fatih (Eski Cumhuriyet) Mahallesi 1170 ada 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsellere,
1177 ada 2,3,4,5 parsellere, 1178 ada 1, 2 parsellere, 1181 ada 1, 2, 3, 4, 8 parsellere, 1182 ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsellere ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan
notları ve plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı Yasanın 14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye
Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir. Şeklindeki komisyon
raporu Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul
edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 04/07/2014
KARAR NOSU
: 2014/150
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 26.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Yavuz
Selim Mahallesi 2646 ada 2 ve 6 numaralı parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesi
hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Necip EKER’in Başkanlığımızdan 30.05.2014 kayıt tarihli dilekçesi ve ekleri ile; maliki olduğu,
Ankara İli Çubuk İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 2646 ada 2 ve 6 numaralı parsellere ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunduğu,
Öneri plan değişikliğinde sunulan ve yüzölçümü 830 m² olan planlama alanının güneyinde 12 metre
genişliğinde Gazi Emir Caddesi, kuzeyinde 7 metre genişliğinde Şh Ömer Öztürk Sokak, doğu ve batısında
ise konut kullanımlı 2646 ada 3 ve 8 numaralı komşu parsellerin bulunduğu,
Söz konusu taşınmazların; Çubuk Belediye Meclisi’nin 04.06.2004 gün ve 33 sayılı kararı ile
onaylanan Çubuk 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon İmar Planı kapsamında yer aldığı, buna göre;
2646 ada 6 parselin: ayrık yapı nizamlı, bodrum hariç 5(beş) katlı, konut kullanımlı, ön bahçe 5m,
yan bahçe 3.5 m çekme mesafeli, 0.40/2.00 TAKS/KAKS oranlı ve 415 m² yüzölçümlü,
2646 ada 2 parselin: ayrık yapı nizamlı, bodrum hariç 4(dört) katlı, konut kullanımlı, ön bahçe 5m,
yan bahçe 3 m çekme mesafeli, 0.40/1.60 TAKS/KAKS oranlı ve 415 m² yüzölçümlü olduğu, belirtilmeyen
hususlarda plan notları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu tespit
edilmiştir.Kat farkı ve farklı yola cepheli ara parsel olmalarından dolayı iki parselin birleştirilemediği (tevhid
edilemediği), mevcut imar durumu ile iki ayrı yapının yapılması halinde parsel içi ortak kullanım alanlarının
(otopark, bahçe vs.) kısıtlanacağı, bahse konu parsellerin plandaki konumundan kaynaklanan yapı ebatlarının
kullanışsız ve kentsel estetiği olumsuz etkileyecek siluetlerin oluşabileceği, ada bazındaki yapılaşmanın
düzensiz olacağı, ayrıca normalde 12 m genişliğindeki Gazi Emir Caddesinin 2646 ada 6 parselin cephesinde
10.50 m ye kadar daraldığı görülmüştür.Bu durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanan imar planı
değişikliği ile; TAKS’ı, muadil inşaat alanı, yapı nizamı, ön bahçe mesafesi ve kullanım amacının aynen
korunduğu, kat sayısının 5 kat, KAKS’ın: 1.80, yan bahçe mesafesinin 3.5 m olarak belirlendiği,
batıdaki 8 numaralı parselin cephe hattı göz önünde bulundurularak sadece 6 parselin güneyindeki yol
genişliğinin en az 12 m olacak şekilde yeniden düzenlendiği,
“…1)2646 ADA 2 VE 6 PARSELLERİN TEVHİD VE YOLA TERK İŞLEMLERİ SONUCUNDA
OLUŞACAK YENİ PARSELİN MUADİL İNŞAAT ALANI; YOLA TERK İŞLEMİNDEN ÖNCEKİ TAPU
YÜZÖLÇÜMLERİ TOPLAMI (830 M²) ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.
2)DÜZENLEME SONUCU OLUŞACAK PARSELDE, +/-0.000 KOTU KOMŞU PARSELLERDEKİ GİBİ 12
M'LİK YOLDAN VERİLECEKTİR.
3)BU PLANDA BELİRİTİLMEYEN HUSUSLARDA; ONAYLI İMAR PLANI PLAN NOTLARI, 3194 SAYILI
İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR…” şeklinde üç adet plan notunun
eklendiği görülmüştür. Böylece iki parselin tevhit edilebilmesine, yolun güneyindeki daralmanın en az 12 m
ye kadargenişletilmesine ve ada bazındaki yapılaşma düzeninin daha iyi duruma getirilmesine olanak
sağlandığı tespit edilmiştir.İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi 2646 ada 2 ve 6 numaralı parselleri kapsayan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı Yasanın
14.Maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu
rapor tarafımızca düzenlenmiştir..Şeklindeki komisyon raporu belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 822 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content