close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel program için tıklayınız.

embedDownload
11
11
13 Nisan 2015
08:30 - 09:00
Kayıt
09:00 - 10:30
Açılış Töreni
Kasım SEZEN
Sağlık-Der Başkanı
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ veya Prof. Dr. Özkan ÜNAL
Kongre Başkanı
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
10:30 - 11:00
22
Kahve Arası
2
13 Nisan 2015
SALON-A
I. Oturum : SAĞLIK YÖNETİMİNDE YENİ TÜRKİYE VİZYONU
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sebahattin AYDIN
Medipol Üniversitesi Rektörü
11:00-12:30
Nasıl Bir Sağlık Yönetimi?
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Yeni Türkiye Vizyonunda Eğitim Araştırma Hastaneleri
Yönetimi ve Eğitim Çalışmaları
Prof. Dr. Nurullah ZENGİN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi
Sağlık Yönetiminde Yeni Türkiye Vizyonunda Üniversite Hastaneleri ve Paydaşlarla İlişkileri
Prof. Dr. Murat TUNCER
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Soru-Cevap
12:30-14:00
3
Öğle Yemeği
33
13 Nisan 2015
SALON-A
II. Oturum : SAĞLIK İSTİHDAM POLİTİKALARI VE PLANLAMA
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Metin DOĞAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
14:00-15:30
Sağlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
Dr. İsmail KARTAL
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, Türkiye’de Sağlık İş Gücünün Gelişiminde Üniversitelerin Rolü
Prof. Dr. Metin DOĞAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Sağlık İşletmelerinde Atıl Kapasite Değerlendirmesi ve Çalışan Hareketleri
Dr. Aziz Alper BİTEN
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Daire Başkanı
Yeni Sağlık Meslekleri (Hemşire Yardımcılığı vb.) ve Mesleki Sınırların Değişimi
Prof. Dr. Osman HAYRAN
Medipol Üniversitesi
Soru-Cevap
44
4
13 Nisan 2015
I. Oturum : SALON-B
SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA YÖNETİM MODELİ
Oturum Başkanı:
Dr. Muhammet ÖRNEK
Ankara Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreteri
14:00-15:30
İl Sağlık Müdürlüğü Yapılanması
Dr. M.Erkan ÇİÇEK
Ankara İl Sağlık Müdürü
Halk Sağlığı Müdürlüğü Yapılanması
Dr. Muhammet Mustafa SAYMAZ
Rize Halk Sağlığı Müdürü
Genel Sekreterlik Yapılanması
Dr. Güven BEKTEMUR
İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
15:30-16:00
5
Kahve Arası
55
13 Nisan 2015
SALON-A
III. Oturum : SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sıdıka KAYA
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölüm Başkanı
16:00-17:30
Sağlık Teknolojilerinin Yönetiminde Teknolojik
Değerlendirme
Doç. Dr. Rabia KAHVECİ
Kanıta Dayalı Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sağlık Teknolojilerinin Sağlık Sonuçlarına (Outcomes) Etkisi
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Hacettepe Hastanelerinde Biyomedikal Yönetimi
Uygulamaları
Prof. Dr. İsmet ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi
Özel Hastanelerde Biyomedikal Yönetimi Uygulamaları
Ozan YAŞAR
Medicana Hastaneleri Genel Müdürü
Kamu Hastane Birliklerinde Biyomedikal Yönetimi
Dr. Güven BEKTEMUR
İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Soru-Cevap
66
6
13 Nisan 2015
SALON-B
II. Oturum : SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMET PLANLAMASI
Oturum Başkanı:
Dr. İsmail KAYA
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Daire Başkanı
16:00-17:30
Onkoloji Hizmetleri Planlaması
Dr.Fatih Göksel
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Yanık Planlaması ve Algoritması
Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KVC Planlaması ve İnme Merkezi Yönetimi
Doç. Dr. Ümit KERVAN
Kritik Bakım Derneği
Peritanoloji ve Önlenebilir Anne Ölümleri
Doç. Dr. Şevki ÇELEN
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hast.
Yenidoğan Ölümleri ve Prematurite
Doç. Dr. Ahmet Yağmur BAŞ
Soru – Cevap
18:30-20:00
7
Açılış Kokteyli
77
14 Nisan 2015
SALON-A
IV. Oturum : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME
FAALİYETLERİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Orhan Gazi YİĞİTBAŞI
Medipol Mega Hastaneleri Kompleksi Medikal Direktörü
09:00-10:30
Sağlık Hizmetleri Hasta Memnuniyet Değerlendirmeleri
Prof. Dr. Sıdıka KAYA
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölüm Başkanı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Kurumlarında Etkinlik Analizi / İzleme Değerlendirme Çalışmaları
Dr. Merve AKIN
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkan Yardımcısı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Etkinlik Analizi / İzleme
Değerlendirme Çalışmaları
Uzm. Dr. Ahmet Feyzi İNCEÖZ
Güven Hastanesi Başdanışmanı
Kamu Sağlık İşletmelerinde Performansa Dayalı Sağlık
Yönetimi ve Yönetimde Profesyonelleşme
Prof. Dr. Mehveş TARIM
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Soru – Cevap
88
8
14 Nisan 2015
SALON-B
III. Oturum : SAĞLIK KURULUŞLARINDA UZAMIŞ DÖNEM BAKIM HİZMETLERİ
Oturum Başkanı:
Op. Dr. Orhan KOÇ
09:00-10:30
Evde Sağlık Hizmetleri Türkiye ve Yabancı Ülke Uygulamaları
Prof. Dr. Rukiye PINAR
Evde Bakım ve Palyatif Bakım Hizmetlerine Kamu Yaklaşımı
Aynur DİK
Evde Bakım Derneği
Evde Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Politikaları
Dr. Bahattin İLTER
Edirne Halk Sağlığı Müdürü
Sağlık Kuruluşlarında Bütünleşik Bakım Modelleri
Op. Dr. Orhan KOÇ
Soru – Cevap
10:30-11:00
9
Kahve Arası
99
14 Nisan 2015
V. Oturum : SALON-A
KONFERANS
Oturum Başkanı:
11:00-12:30
Türkiye’nin Avantaj ve Dezavantajlarıyla Sağlık Turizmi
Potansiyeli, Plan ve Politikaları
Konuşmacı
Sağlık Yönetiminin Tarihsel Gelişiminin Halk Sağlığına Etkisi
Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD.
Soru – Cevap
12:30-14:00
10
10
Öğle Yemeği
10
14 Nisan 2015
SALON-A
VI. Oturum : SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Zeynep Aytül ÇAKMAK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
14:00-15:30
……………………………………………..
Prof. Dr. Ferdi TANIR
Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Uygulama Araştırma Merkezi Md.
Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları
Dr. Sedat GÜLAY
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanı
6331 Sayılı Kanunun Getirdikleri
Konuşmacı
Ülkemizde Meslek Hastalıkları ve SGK
Doç. Dr. Hınç YILMAZ
Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi
Soru – Cevap
11
11
11
14 Nisan 2015
SALON-B
IV. Oturum : ULUSLARARASI SAĞLIK YARDIM ÇALIŞMALARININ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Dr. Öner GÜNER
Sağlık Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü
14:00-15:30
Türkiye’nin Uluslararası Sağlık Yardımı Çalışmaları
Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU
Kızılay Genel Müdürü
Uluslararası Sağlık Yardımı Organizasyonları
Uzm. Dr. Mehmet SILAY
Afetlerde Uluslararası Sağlık Desteği ve BM Yaklaşımı
Dr. Kerem KINIK
Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı
Sığınmacılara Yönelik Devam Eden Sağlık Hizmetleri
Türkiye Deneyimi
Dr. Kanuni KEKLİK
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanı
Soru – Cevap
15:30-16:00
12
12
Kahve Arası
12
14 Nisan 2015
SALON-A
VII. Oturum : SAĞLIK POLİTİKALARINDA YENİ YAKLAŞIM: ÇOK PAYDAŞLI SAĞLIK SORUMLULUĞUNU GELİŞTİRME PROGRAMI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
16:00-17:30
Sağlıkta Çokpaydaşlı Yaklaşım Gereksinimi
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
ÇPSSGP’de Diğer Paydaşların Rollerine Yaklaşım:
Tarım Bakanlığı Uygulamalarında Çok Paydaşlılık
Ahmet ANTALYALI
Tarım Bakanlığı, Daire Başkanı
ÇPSSGP Yönetim Modeli
Uzm. Dr. Derya ÇAMUR
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Finansal Planlamada ÇPSSGP
Fatih TÜRKMEN
Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı
Soru – Cevap
13
13
13
14 Nisan 2015
V. Oturum : SALON-B
KONFERANS
Oturum Başkanı:
16:00-17:30
Şehir Hastaneleri
Ahmet DOSTBİL
Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
Oturum Başkanı: Sağlık İdarecileri İçin Protokol Yönetimi
Nihat AYTÜRK
Kamu Yönetimi Uzmanı
14
14
14
15 Nisan 2015
SALON-A
VIII. Oturum : KONFERANS
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
09:00-10:30
Hasta Veri Mahremiyeti, Bilgi Güvenliği, Bilginin Değeri ve SGK Politikaları
Konuşmacı
Sağlık Bilgi Sistemleri Modern Uygulamaları ve Sağlık
İşletmeleri Performansına Etkileri
Dr. Şuayip BİRİNCİ
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Soru – Cevap
15
15
15
15 Nisan 2015
SALON-B
VI. Oturum : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Niyazi ÖZÜÇELİK
09:00-10:30
Acil Sağlık Hizmetleri Eğitimlerinde Yeni Yaklaşımlar
Dr. Duygu CENGİZ
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve
Projeler Daire Başkanı
Dünden Bugüne 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Dr. Malik Türkay ESİN
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) Yurtiçi ve
Yurtdışı Operasyonları ve Göçmenlere Verilen Sağlık Hiz.
Uz.Dr. Muzaffer AKKOCA
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı
Acil Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi ve Planlama
Oğuz CESUR
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı
Acil Sağlık Hizmetlerinde Vizyon
Doç. Dr. Osman NACAR
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Soru-Cevap
16
10:30-11:00
Kahve Arası
16
16
15 Nisan 2015
SALON-A
IX. Oturum : SAĞLIKTA REKABET
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Medipol Üniversitesi Rektörü
11:00-12:30 Sağlıkta Regüle Edilen Rekabet Tartışmaları
Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık
Yönetimi Bölüm Başkanı
Sağlık Bakanlığı’nın Rekabet Politikası
Dr. Mehmet DEMİR
Sağlık Politikaları Kurul Üyesi
Rekabetin Kalite ve Verimliliğe Etkisi
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Özel Sağlık Kuruluşları Arasında Rekabet Stratejileri
Dr. Mehmet ALTUĞ
Özel Hastaneler Platformu
Soru – Cevap
17
17
17
15 Nisan 2015
SALON-B
VII. Oturum : SAĞLIK KURULUŞLARINDA LOJİSTİK (STOK) YÖNETİMİ VE
TEDARİK ZİNCİRİ GÜNCEL UYGULAMALARI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İsmet ŞAHİN
11:00-12:30
……………………………………………..
Yrd. Doç. Dr. Özgür KARAGÜLLE
Kamu Hastane Birliklerinde Tedarik Zinciri
Murat BULUT
Kahramanmaraş Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
………………………………………………
Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Soru-Cevap
12:30-14:00
18
Öğle Yemeği
18
18
15 Nisan 2015
SALON-A
X. Oturum : ÜNİVERSİTE HASTANELERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
14:00-15:30
Sağlık Hizmetlerine Talepte Üniversite Hastaneleri
Prof. Dr. Öner ODABAŞ
Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tıbbi Hizmetler Başkanı
3. Basamak Hastanelerde Modern Yönetim Organizasyon Yapıları
Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
Üniversite Hastanelerinde Finansal Analiz ve Paydaşların Sorumluluğu
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı
Üniversite Hastanelerinde Yönetici Seçim Esaslarının
Performansa Etkisi
Prof. Dr. Mustafa PAÇ
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yöneticisi
Soru – Cevap
19
19
19
15 Nisan 2015
SALON-B
VIII. Oturum : SAĞLIK KURULUŞLARINDA EKONOMİ, MUHASEBE VE
FİNANSAL YÖNETİM
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
14:00-15:30
Sağlık Ekonomisi
Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN
Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi
Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü
Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel
Uygulamalar
Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN
Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Makro ve Mikroiktisadi Açıdan Sağlık Sigortacılığı
Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ
Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi
Soru-Cevap
15:30-16:00
20
Kahve Arası
20
20
15 Nisan 2015
SALON-A
XI. Oturum : KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Haydar SUR
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
16:00-17:30
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yönetim Organizasyon Yapısı
Konuşmacı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yönetici Karne
Uygulaması
Op. Dr. Merve AKIN
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Yönetimi
Konuşmacı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Bağlamında Yalın İşletmecilik Uygulamaları
Prof. Dr. Esra Nemli ÇALIŞKAN
Soru – Cevap
21
21
21
15 Nisan 2015
SALON-B
IX. Oturum : SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU VE MEMNUNİYET
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa KARAHOCAGİL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dekan Yardımcısı
16:00-17:30
Sağlık Çalışanlarında Memnuniyet ve Sağlıkta Mecburi Hizmet Politikaları
Metin MEMİŞ
Sağlık Sen Genel Başkanı
Mecburi Hizmetin Yerine Önerilen Yeni Yöntemler
Uzm. Dr. Kasım SEZEN
Sağlık-Der Başkanı
Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hasta Haklarına Yaklaşım
Konuşmacı
Sağlık Hizmet Sunucuları Açısından Sağlık Hizmetlerinde Tarafların Memnuniyeti
Dr. Ali MUMCU
Soru-Cevap
22
22
22
16 Nisan 2015
SALON-A
XII. Oturum : SAĞLIK ENDÜSTRİSİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Özkan ÜNAL - TİTCK Başkanı
09:00-10:30
Sağlık Teknolojilerinde AR-GE Yönetimi
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
Boğaziçi Üniv.
Geri Ödeme Sisteminde Yeni Türkiye Vizyonu
İsmet KÖKSAL
GSS Genel Müdürü
İnnovatif Tıbbi Cihaz Sektörünün Geleceği
Metin DEMİR
SEİS Başkanı
İlaç Pazarı
Dr. Yavuz Selim SILAY
Soru – Cevap
10:30-11:00
23
23
Kahve Arası
23
16 Nisan 2015
SALON-A
XIII. Oturum : SAĞLIK HUKUKU VE ETİK
Oturum Başkanı:
Halil ŞEN - THSK 1. Hukuk Müşaviri
11:00-12:30
İdarenin Yetkileri ve Sorumluluğu
Prof. Dr. Turan YILDIRIM
Sağlık Yöneticilerinin Sorumluluğuna Bağlı Suç Tipleri
Yrd. Doç. Dr. Volkan DÜLGER
Medipol Üniversitesi
Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Özel Hukuk Sorumluluğu
Doç. Dr. Fulya İLÇİN GÖNENÇ
Medipol Üniversitesi
Sağlıkta Arabuluculuk
Hakan ÖZTATAR
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı
Soru – Cevap
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
Kapanış Töreni, Genel Değerlendirme ve Plaket Töreni
24
24
24
25
25
25
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 499 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content