close

Enter

Log in using OpenID

(Demir çelik varil ve muhtelif teneke hurdası)(Muhtelif tank Hurdası)

embedDownload
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
MALZEMELERİN SATIŞINDA(GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ)
HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen,
müfredatı
kayıtlı
mevcut
teknik
4 KALEM DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE HURDASI
8 KALEM MUHTELİF TANK HURDASI
8 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
,kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
24.04.2015 Cuma günü saat 14:00
Teklifler en geç
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
e kadar
MALZEMELERİN SATIŞINDA (GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ)
HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye vb.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Söz Konusu Malzemelerin Taşıma/Bertaraf/Geri Kazanım Ve İşlemlerde
Kullanılan Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) Birer Nüshası İle Tehlikeli
Atıkları Taşıyan Firma/Firmalara Ait Bilgi/Belgeler Ve Bu Atıkların Bertaraf/Geri
Kazanımına İlişkin Yapılan İş/İşlem/Tesis Hakkındaki Bilgiler Ve Atığı Taşıyan
Araçların Plakalarına Ait Lisans Belgelerinin Birer Nüshası Ve Ulusal Atık Taşıma
Formlarının (UATF) Birer Nüshası Teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü Sevk Ekip
Personeline Teslim Edilecektir. Alıcı Ve Taşıyıcı Firmalar Ulusal Atık Taşıma
Formlarının (UATF) İlgili Nüshalarını (Her Aşamada Yapılan İşlem Sonucunda) İlgili
Makamlara Ulaştırmakla Mükelleftir
Malzemenin Teslim Alınmasında T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat
Hükümlerine Ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İlgili Hükümlerine Uygun
Hareket Edilecek Olup, Gerekli Emniyet Tedbirleri Alınacaktır, Doğabilecek Her
Türlü Zarardan Ve Çevre Mevzuatına Aykırı İşlemlerden Dolayı Gelecek Cezalardan
Alıcı Firma Sorumludur.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul
ve-taahhüt-etmiş-sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR.
YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2014YERSAT1609
137.600
Geçici Teminat
KG
Çekim Süresi
18.000,00 TL
20
İş Günü
AĞRI, VAN, MARDİN İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO (O BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN AĞRI, VAN, MARDİN İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO (O BÖLGESİ)
BULUNAN 137.600 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN
ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP
VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2014YERSAT1609 - AĞRI, VAN, MARDİN İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO (O BÖLGESİ)
1
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
AĞRI PATNOS 3. JANDARMA ALAY
20.000
KOMUTANLIĞI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
YAKIT TANKI HURDASI(4 ADET)
2
VAN DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 15.000
FUEL OİL TANKI HURDASI
3
VAN KARAYOOLARI 11. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
50.600
AKARYAKIT TANKI HURDASI
4
MARDİN ŞENYURT DDY 6. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
12.000
FUEL OİL TANKI VE TESİSİ HURDASI
5
MARDİN KIZILTEPE ŞENYURT DDY
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 66. YOL
BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
664. KISIM ŞEFLİĞİ
40.000
AKARYAKIT TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
TOPLAM 137.600
(± % 20 toleranslı)
2
24.04.2015 Cuma / 14:00
2014YERSAT1684
163.000
KG
18.000,00 TL
20
İş Günü
S. NO
ANTALYA, KONYA, KARAMAN, NİĞDE, KAYSERİ, NEVŞEHİR, İLİ VE İLÇELERİ (12 AYRI DEPO/SAHADA )
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANTALYA, KONYA, KARAMAN, NİĞDE, KAYSERİ, NEVŞEHİR, İLİ
VE İLÇELERİ (12 AYRI DEPO/SAHADA ) BULUNAN 163.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM
EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR
TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ
YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR. LİSANSLARIN
(17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI
VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK
EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ
(UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA
MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331 SAYILI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET
TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN
DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
2014YERSAT1684-ANTALYA, KONYA, KARAMAN, NİĞDE, KAYSERİ, NEVŞEHİR, İLİ VE İLÇELERİ (12 AYRI DEPO/SAHADA )
1
DEPO/SAHA ADI
ANTALYA KARAYOLLARI 13.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2
ANTALYA MANAVGAT DEVLET
HASTANESİ
3
ANTALYA DEMRE DEVLET
HASTANESİ
4
5
6
7
8
KONYA İLLER BANKASI A.Ş.
KONYA KKK 56. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
KONYA KOSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA CİHANBEYLİ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
10.000
FUEL OİL TANKI , MAZOT TANKI VE ASFALT TANKI HURDASI
10.000
YAKIT TANKI HURDASI( 2 Adet Fuel-Oil tankı)
8.000
YAKIT TANKI, KALORİFER KAZANI VE AKUPLE VAZİYETTE ELEKTRİK
MOTORU HURDASI (Malzemeler takribi 48.980 kg (2 adet fuel oil
tankı, 3 adet kalorifer kazanı) ve takribi 1.020 kg (30 adet elektrik
motoru) hurdasından oluşmaktadır.
FUEL OİL TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
4.000
LPG TANKI HURDASI
6.000
YAKIT TANKI VE MAZOT TANKI HURDASI
20.000
ZİFT TANKI (6 ADET) VE ASFALT ÜRETİM TESİSİ (2 ADET) HURDASI
40.000
ASFALT TANKI HURDASI (41 adet Asfalt-Zift tankı hurdası)
4.000
FUEL OİL TANKI HURDASI NOT: TANKLARIN İÇERİSİNDE TAKRİBİ
2.000 KG YAKIT KALINTISI BULUNMAKTADIR.
50.000
9
NİĞDE GENÇLİK SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
10
NİĞDE ÇİFTLİK DEVLET HASTANESİ
7.000
MÜDÜRLÜĞÜ
FUEL OİL TANKI HURDASI
11
KAYSERİ ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ SÜMER KAMPÜSÜ
3.000
FUEL OİL TANKI VE YAKIT TANKI HURDASI
12
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
ASFALT ZİFTİ MAKİNASI HURDASI (2 ADET)
TOPLAM
163.000
(± % 20 toleranslı)
3
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1205
10.000
KG
2.000,00 TL
7
İş Günü
KIRKLARELİ KKK 55. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KIRKLARELİ KKK 55. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
SAHASINDA BULUNAN 10.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE
HURDASI'NDAN OLUŞMAKTADIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPODA BELİRTİLEN TONAJ TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 10 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 10 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1205 - KIRKLARELİ KKK 55. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
1 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
KIRKLARELİ KKK 55. MEKANİZE
PİYADE TUGAY KOM. LIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
10.000 DEMİR ÇELİK VARİL VE YAĞ TENEKESİ HURDASI
TOPLAM 10.000
(± % 20 toleranslı)
4
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1206
26.000
KG
4.000,00 TL
15
İş Günü
SAKARYA, BALIKESİR, İZMİR , DENİZLİ MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHADA
DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN SAKARYA, BALIKESİR, İZMİR , DENİZLİ MUĞLA İLİ VE
İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHADA BULUNAN 26.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) DEMİR ÇELİK VARİL VE
MUHTELİF TENEKE HURDASI'NDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE
DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU
DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA
İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 10 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 10 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1206 - SAKARYA, BALIKESİR, İZMİR , DENİZLİ MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ
6 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
SAKARYA DEFTERDARLIK MİLLİ
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
3.000
DEMİR ÇELİK VARİL VE YAĞ TENEKESİ HURDASI
7.000
DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
2
BALIKESİR KKK 6. ANA BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
3
İZMİR/BORNOVA 10. JANDARMA
2.000
EGİTİM ALAY KOMUTANLIĞI
YAĞ TENEKESİ HURDASI
4
DENİZLİ TEİAŞ 21. İLETİM TESİS
VE İLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
5
MUĞLA MİLAS BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ
1.000
BOYA VE YAĞ TENEKESİ HURDASI
6
MUĞLA/MARMARİS DKK AKSAZ
DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI
10.000 DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
TOPLAM 26.000
(± % 20 toleranslı)
5
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1207
36.000
KG
6.000,00 TL
15
İş Günü
AFYONKARAHİSAR, KÜTAHYA, ESKİŞEHİR, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO/SAHADA
DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN AFYONKARAHİSAR, KÜTAHYA, ESKİŞEHİR, ANKARA İLİ VE
İLÇELERİ 5 AYRI DEPO/SAHADA BULUNAN 36.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) DEMİR ÇELİK VARİL VE
MUHTELİF TENEKE HURDASI'NDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE
DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU
DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA
İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 10 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 10 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1207 - AFYONKARAHİSAR, KÜTAHYA, ESKİŞEHİR, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ
5 AYRI DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL
İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
DEMİR ÇELİK VARİL VE YAĞ TENEKESİ HURDASI
2
KÜTAHYA TCDD 7. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI
İSTASYONU DEPO MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
3
ESKİŞEHİRHKK 1. HAVA
İKMALBAKIMMERKEZKOM.LIĞI
10.000 DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
4
ESKİŞEHİR TEİAŞ 6. İLETİM GRUP
15.000 DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
MÜDÜRLÜĞÜ
5
ANKARA MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
TOPLAM 36.000
YAĞ TENEKESİ HURDASI
(± % 20 toleranslı)
6
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1208
24.000
KG
4.000,00 TL
15
İş Günü
DİYARBAKIR , KARS İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN DİYARBAKIR , KARS İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
BULUNAN 24.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) DEMİR ÇELİK VARİL VE MUHTELİF TENEKE HURDASI'NDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 10 ATIK KODUNA SAHİP LİSANS,
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR
KATILACAKTIR.
LİSANSLARIN 15 01 10 GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. İHALEYE
KATILACAK OLAN FİRMALAR LİSANS BİLGİ VE BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1208 - DİYARBAKIR , KARS
1
2
DEPO/SAHA ADI
DİYARBAKIR KKK 52. BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
KARS KARAYOLLARI 18. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
TONAJI
(KG)
4.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
20.000 BOYA TENEKESİ HURDASI
TOPLAM 24.000
(± % 20 toleranslı)
7
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1209
50.800
KG
10.000,00 TL
15
İş Günü
İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA ( A BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA ( A BÖLGESİ) BULUNAN
50.800 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ
ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI
FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK
EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF)
İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331 SAYILI İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1209 - İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA ( A BÖLGESİ)
1
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
İSTANBUL ESENLER FİDAN DEMİRCİOĞLU
ORTAOKULU
300
10
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL SAHİL GÜVENLİK MARMARA BÖLGE
KOMUTANLIĞI İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI
İSTANBUL YEŞİLYURT İL AFET VE ACİL DURUM
ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEK OKULU
İSTANBUL AVCILAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI
-NURETTİN BARANSEL KIŞLASI
İSTANBUL ZEYTİNBURNU SÜLEMANİYE KADIN
DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL TUZLA PİYADE OKULU KOMUTANLIĞI
3.000
11
İSTANBUL KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.500
12
13
İSTANBUL ÜNİV.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AVCILAR 5.000
İSTANBUL HKK FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI
8.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
16.000
DEKANLIĞI AVCILAR
2
3
4
5
6
7
8
9
14
500
500
MALZEMENİN NİTELİĞİ
MONİTÖR,KLAVYE,YAZICI,BİLGİSAYAR KASASI VB.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR,KLAVYE, YAZICI, FOTOKOPİ
MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR,KLAVYE VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MLZ.
1.000
BİLGİSAYAR KASALARI,MONİTÖRLER VB.
2.000
MONİTÖR, KLAVYE, BİLGİSAYAR KASASI VB.
2.000
KLİMA, BİLGİSAYAR KASALARI,FAKS CİHAZI,MONİTÖRLER
3.000
BİLGİSAYAR PARÇALARI V.B ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
3.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, ASPİRATÖR,
BUZDOLABI, ÇOCUK KUVÖZÜ VB.ELEKTRK ELEKTRONİK MLZ.
3.000
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR, BUZDOLABI,ANESTEZİ
CİHAZI,KLİMA VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI,MONÜTÖR VS. ELEK. ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR,KLAVYE, YAZICI, FAX VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
MONİTÖR, KLAVYE, YAZICI,BİLGİSAYAR KASASI VB.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİMAKİNESİ,
TELEFON AVİZESİ, PROJEKTÖR VB.
TOPLAM 50.800
(± % 20 toleranslı)
8
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1210
179.000
KG
35.000,00 TL
30
İş Günü
KİLİS, GAZİANTEP, HATAY, ADANA İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO/SAHADA (C BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KİLİS, GAZİANTEP, HATAY, ADANA İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI
DEPO/SAHADA (C BÖLGESİ) BULUNAN 179.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1210 - KİLİS, GAZİANTEP, HATAY, ADANA İLİ VE İLÇELERİ
5 AYRI DEPO/SAHADA (C BÖLGESİ)
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
KİLİS SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
1.000
İL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR ,BİLGİSAYAR APARATLARI, FOTOKOPİ MAKİNASI,
YAZICI, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
2
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İŞLETME
VE İŞTİRAKLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI YAMAÇOBA
ŞANTİYESİ
5.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
8.000
BİLGİSAYAR PARÇALARI, FOTOKOPİ MAKİNASI, YAZICI, DAKTİLO,
TEPEGÖZ V.B ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
4
HATAY İSKENDERUN İKMAL
DESTEK KOMUTANLIĞI ŞEHİT
REMZİ İLBAĞA KIŞLASI
5.000
KLİMA, SU SEBİLİ, BİLGİSAYAR PARÇALARI, TV,
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
5
3 ADET ENERJİ ÜRETİM TURBOSU,90.000 KG YÜKSEK GERİLİM
ADANA BOTAŞ PETROL
160.000 KESİCİ PANOSU, 60.000 KG ALÇAK GERİLİM PANOSU, KLİMA VB.
İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
TOPLAM 179.000
TELEFON VB.
(± % 20 toleranslı)
9
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1211
79.000
KG
12.000,00 TL
20
İş Günü
ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 12 AYRI DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 12 AYRI DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ)
BULUNAN 79.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1211 - ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 12 AYRI DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEPO/SAHA ADI
ANKARA SAVUNMA SANAYİ
MÜŞTEŞARLIĞI
ANKARA TÜRKİYE ORTADOĞU
AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
ANKARA RADYO TELEVİZYON ÜST
KURULU
TONAJI
(KG)
500
500
1.000
ANKARA ULUS DEVLET HASTANESİ 2.000
ANKARA SERMAYE PİYASASI
KURULU
ANKARA NÜFUS VA VATANDAŞLIK
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA KARAYOLLARI GENEL
MÜD. ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM
KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
3.000
4.000
5.000
5.000
8.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYARA KASASI, MONİTÖR,KLAVYE,FOTOKOPİ MAKİNASI VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ
MAKİNASI,KLİNA, BUZDOLABI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, FOTOĞRAF MAKİNESİ, MATBAA
MAKİNESİ FOTOKOPİ MAKİNESİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR,BUZDOLABI,FOTOKOPİ
MAKİNASI,BÜRO TELEFONLARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNASI VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, ELEKTRİK PANOLARI, KLAVYE,
FOTOKOPİ MAKİNASI,YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
MONİTÖR,FAKS CİHAZI,TIBBI CİHAZLAR
ANKARA SGK BAŞKANLIĞI DESTEK
BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI,FOTOKOPİ, TELEVİZYON VB. ELEKTRİK
10.000
HİZM. DAİRE BAŞK. ARŞİV BİNASI
ELEKTRONİK MLZ.
11
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
1 ADET OTOKLAV CİHAZI,1 ADET GAMMA KNİFE, TV,BUZDOLABI,
KOŞU BANDLARI, FİZİK TEDAVİ CİHAZI, KÜVEZ, BİLGİSAYAR KASASI,
20.000
MONİTÖR,2 ADET DEFİBLATÖR,1 ADET DİŞ ÜNİTESİ VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
12
ANKARA 3. HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZ KOM.LIĞI
20.000 ELEKTRİK PANOSU,RADAR MALZEMESİ,BİLGİSAYAR KASASI VB.
TOPLAM 79.000
(± % 20 toleranslı)
10
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1212
91.000
KG
12.000,00 TL
20
İş Günü
ERZİNCAN, TRABZON İLİ VE İLÇELERİ
7 AYRI DEPO/SAHADA (H BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ERZİNCAN, TRABZON İLİ VE İLÇELERİ 7 AYRI DEPO/SAHADA
(H BÖLGESİ) BULUNAN 91.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1212 - ERZİNCAN, TRABZON İLİ VE İLÇELERİ
7 AYRI DEPO/SAHADA (H BÖLGESİ)
1
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ERZİNCAN KKK 53. BAKIM MERKEZ
15.000 BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
KOMUTANLIĞI
2
TRABZON TRT MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
MONİTÖR,BİLGİSAYAR,FOTOKOPİ MAKİNESİ,TV,VERİCİ CİHAZLAR
3
TRABZON 14. İLETİM VE TESİS
GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
GİRESUN İLİ TRAFO MERKEZİ
2.000
KESİCİ KUMANDA PANOLARI, KESİCİ KUTBU VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
4
TRABZON 14. İLETİM VE TESİS
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (MÜDÜRLÜK
MERKEZİ)
4.000
BİLGİSAYAR,MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNASI,AKIM GERİLİM
RÖLESİ-KONDEKTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
5
TRABZON TEİAŞ 14. İLETİM VE
TESİS GRUP MÜDÜRLÜĞÜ RİZE İLİ 5.000
İYİDERE TRAFO MERKEZİ
KESİCİ TAKIM VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
6
TRABZON 14. İLETİM VE TESİS
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ ŞALT SAHASI
20.000
KESİCİ KUTBU,PARAFADUR,GEÇİT İZOLATÖRLERİ, MESNET
İZOLATÖRLERİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
7
TRABZON 14. İLETİM VE TESİS
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYELİ
TRAFO MERKEZİ
40.000
KESİCİ KUTBU, PARAFADUR, GEÇİT İZOLATÖRLERİ, MESNER
İZOLATÖRLERİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
TOPLAM 91.000
(± % 20 toleranslı)
11
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1213
76.000
KG
12.000,00 TL
20
İş Günü
MUĞLA, AYDIN, İZMİR, BALIKESİR, ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA (I BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN MUĞLA, AYDIN, İZMİR, BALIKESİR, ÇANAKKALE İLİ VE
İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA (I BÖLGESİ) BULUNAN 76.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE
DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU
DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA
İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1213 - MUĞLA, AYDIN, İZMİR, BALIKESİR, ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİ
9 AYRI DEPO/SAHADA (I BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
MUĞLA KÖYCEĞİZ MAL
MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
1.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
KLİMA, BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, DAKTİLO VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
2
MUĞLA MİLAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
3
AYDIN HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, FOTOKOPİ MAKİNASI, BUZDOLABI
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
4
İZMİR/GAZİEMİR HAVA TEKNİK
OKULLAR KOMUTANLIĞI
15.000 MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ. HURDASI
5
MANİSA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, TELEFON, KLAVYE, TIBBİ CİHAZ VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
6
MANİSA SOMA SEAŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
PARAFUDUR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
7
BALIKESİR BANDIRMA 9. ANA JET
ÜS KOM.LIĞI
15.000 BİLGİSAYAR,MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
8
BALIKESİR BAKIM OKULU VE
EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI
20.000 MONİTÖR,KLAVYE,TV,BİLGİSAYAR KASASI VB.
9
ÇANAKKALE GELİBOLU 42. BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
2.000
TOPLAM 76.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ. HURDASI
(± % 20 toleranslı)
12
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1214
22.250
KG
6.000,00 TL
15
İş Günü
EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA (K BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI
DEPO/SAHADA (K BÖLGESİ) BULUNAN 22.250 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM
EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR
TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN
YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN
BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA
ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331 SAYILI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET
TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN
DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1214 - EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ İLİ VE İLÇELERİ
9 AYRI DEPO/SAHADA (K BÖLGESİ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
EDİRNE KAPIKULE TRAKYA
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE
750
MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ İL JANDARMA
500
KOMUTANLIĞI
KIRKLARELİ KKK 55. MEKANİZE
1.500
PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
KIRKLARELİ BOTAŞ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
KIRKLARELİ DR. FUAT UMAY
ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KKK 65.
MEKANİZE PİYADE TUGAY
KOMUTANLIĞI
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ
KAYMAKAMLIĞI MAL
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRDAĞ ÇORLU KKK 43. BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
4.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖRLERİ MOUSE,KLAVYE V.B. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
KIRIK BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASALARI,TV,YAZICI,KLAVYE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR,KLAVYE, FOTOKOPİ
MAKİNESİ,SİSTEM PANOLARI, TELEVİZYON VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR,YAZICI, BUZDOLABI, ÇAMAŞIR
MAKİNESİ,SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
1.500
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
4.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE, KLİMA, FOTOKOPİ
MAK., TELEVİZYON VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
3.000
5.000
TOPLAM 22.250
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR,YAZICI,FAKS,FOTOKOPİ
MAKİNASI,KLAVYE V.B. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR,TV,RÖNTGEN CİHAZLARI VB.
(± % 20 toleranslı)
13
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1215
61.360
KG
10.000,00 TL
15
İş Günü
YALOVA, BURSA, ESKİŞEHİR, İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO/SAHADA (L BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN YALOVA, BURSA, ESKİŞEHİR, İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI
DEPO/SAHADA (L BÖLGESİ) BULUNAN 61.360 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1215 - YALOVA, BURSA, ESKİŞEHİR, İLİ VE İLÇELERİ
5 AYRI DEPO/SAHADA (L BÖLGESİ)
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
YALOVA PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
BİLGİSAYAR, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
2
BURSA GENÇLİK HİZMETLERİ VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, YAZICI,TELEVİZYON VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
3
4
5
BURSA IŞIKLAR ASKERİ HAVA
4.000
LİSESİ KOMUTANLIĞI
ESKİŞEHİR DEFTERLIK MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ(İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ,
SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ, GELİR
1.360
İDARESİ BAŞKANLIĞI(İDARİ MALİ
İŞLER)İESKİŞEHİR BÖLGE İDARE
MAHKEMESİ,YILDIRIM BEYAZIT
İLKOKUL)
ESKİŞEHİR HKK 1. HAVA İKMAL
50.000
BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI
TOPLAM 61.360
BİLGİSAYAR PARÇALARI, MONÜTÖRLERİ BİLGİSAYAR KASASI,
YAZICI, KARTUŞ V.B ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR,KLAVYE,YAZICI,TELEVİZYON VB.
(± % 20 toleranslı)
14
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1216
141.100
KG
30.000,00 TL
25
İş Günü
KONYA, ANTALYA İLİ VE İLÇELERİ 10 AYRI DEPO/SAHADA (N BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KONYA, ANTALYA İLİ VE İLÇELERİ10 AYRI DEPO/SAHADA (N
BÖLGESİ) BULUNAN 141.100 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP;
MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI
HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME
, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN
BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA
ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331 SAYILI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET
TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN
DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1216 - KONYA, ANTALYA İLİ VE İLÇELERİ
10 AYRI DEPO/SAHADA (N BÖLGESİ)
1
2
3
4
5
6
7
8
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
KONYA DHMİ HAVALİMANI
500
MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL
1.500
MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA ALANYA DEVLET HASTANESİ 3.000
ANTALYA OYMAPINAR MANAVGAT
HES BAŞMÜHENDİSLİĞİ
ANTALYA AŞIR AKSU EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANTALYA MANAVGAT DEVLET
HASTANESİ
ANTALYA TEİAŞ 19. İLETİM TESİS
İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KEPEZ
TEİAŞ DEPOSU
ANTALYA TEİAŞ 19. İLETİM TESİS
İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KEPEZ
TEİAŞ DEPOSU
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR MONİTÖRLERİ, YAZICI V.B. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR,KLAVYE VB.
5.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
7.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖRLERİ, TELEVİZYON, FAX, FOTOKOPİ, YAZICI
V.B. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
10.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
100
ELEKTRİK SAYACI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
500
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, YAZICI, FAKS VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
9
ANTALYA TEİAŞ 19. İLETİM TESİS
İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ VARSAK 43.000
TRAFO MERKEZİ VE KEPEZ DEPOSU
KEPEZ SAHASINDA 15.000 KG YÜKSEK GERİLİM AYIRICI VE 13.000 KG
ORTA GERİLİM AYIRICI- VARSAK SAHASINDA 5.000 KG YÜKSEK GERİLİM
AYIRICI VE 10.000 KG ORTA GERİLİM AYIRICI MEVCUTTUR.
10
ANTALYA TEİAŞ 19. İLETİM TESİS
İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ VARSAK 70.500
TRAFO MERKEZİ VE KEPEZ DEPOSU
KEPEZ SAHASINDA 39 ADET YÜKSEK GERİLİM KESİCİ KUTBU-VARSAK
SAHASINDA 55 ADET YÜKSEK GERİLİM KESİCİ KUTBU MEVCUTTUR.
TOPLAM 141.100
(± % 20 toleranslı)
15
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1217
36.000
KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
BOLU , KOCAELİ İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN BOLU , KOCAELİ İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
BULUNAN 36.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN
ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP
VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1217 - BOLU , KOCAELİ İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
1
2
DEPO/SAHA ADI
BOLU/GEREDE MESLEK YÜKSEK
OKULU
KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ
ASFALT ŞANTİYESİ
TONAJI
(KG)
6.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
YAKIT TANKI HURDASI
YAKIT TANKI HURDASI ( Malzeme 1 adet 2 ton kapasiteli fuel oil
tankı, 1 adet 8 ton kapasiteli mazot tankı, 1 adet 5 ton kapasiteli
30.000 asfalt distiribitörü, 4 adet muhtelif ebatlarda zift tankı, 1 adet 5
ton kapasiteli mazot tankı olmak üzere toplam 8 adet muhtelif
tank hurdasından oluşmaktadır.)
TOPLAM 36.000
(± % 20 toleranslı)
16
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1218
18.000
KG
6.000,00 TL
12
İş Günü
ESKİŞEHİR, BURSA İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ESKİŞEHİR, BURSA İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
BULUNAN 18.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN
ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP
VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1218 - ESKİŞEHİR, BURSA İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
1
2
DEPO/SAHA ADI
ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
5.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
FUEL OİL TANKI HURDASI (2 ADET)
YAKIT TANKI HURDASI (Malzeme 2 adet 12 metrelik,2 adet 3
BURSA GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR
13.000 metrelik,1 adet 12 metrelik sac yakıt tankı hurdasından
İL MÜDÜRLÜĞÜ
oluşmaktadır.)
TOPLAM 18.000
(± % 20 toleranslı)
17
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1219
127.000
KG
15.000,00 TL
20
İş Günü
ANKARA, KIRIKKALE İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANKARA, KIRIKKALE İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
BULUNAN 127.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN
ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP
VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1219 - ANKARA, KIRIKKALE İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
ANKARA SGK ETLİK ARŞİV
BİNALARI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
16.000
FUEL OİL TANKI HURDASI (2 ADET)
2
ANKARA 3. HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZ KOM.LIĞI
25.000
YAKIT TANKI VE GENLEŞME TANKI HURDASI ( Malzeme 5 adet
büyük, 7 adet küçük yakıt tankı ve 7 adet büyük genleşme tankı
hurdasından oluşmaktadır.)
3
ANKARA ELMADAĞ MKE
BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
6.000
ASİT TANKI HURDASI (1 ADET)
4
KIRIKKALE MKE AĞIR SİLAH VE
ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
80.000
YAKIT DEPOLAMA TANKI (Malzeme 4 adet 1.000 ton kapasiteli
yakıt depolama tankından oluşmaktadır. Diplerinde yakıt tortusu
bulunmaktadır. Tankarın üzerinde 5 adet dinamo, vana , dirsek ve
müştemilatı bulunmaktadır.
TOPLAM 127.000
(± % 20 toleranslı)
18
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1220
42.000
KG
8.000,00 TL
15
İş Günü
SAMSUN, KASTAMONU İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN SAMSUN, KASTAMONU İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
BULUNAN 42.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN
ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP
VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1220 - SAMSUN, KASTAMONU İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA
1
2
DEPO/SAHA ADI
SAMSUN BAFRA KYK KARADENİZ
YURT MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU KARAYOLLARI 15.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
12.000 FUEL OİL TANKI HURDASI (1 adet)
30.000
TOPLAM 42.000
YAKIT TANKI HURDASI(Malzeme 4 adet roley tankı ve 3 adet
akaryakıt tankı hurdasından oluşmaktadır.)
(± % 20 toleranslı)
19
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1221
27.000
KG
7.000,00 TL
12
İş Günü
MERSİN TC. KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 52. ŞUBE ŞEFLİĞİ 1 DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN MERSİN TC. KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 52. ŞUBE
ŞEFLİĞİ 1 DEPO/SAHADA BULUNAN 27.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1221 - MERSİN TC. KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 52. ŞUBE ŞEFLİĞİ
1 DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
MERSİN TC. KARAYOLLARI 5.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 52. ŞUBE
ŞEFLİĞİ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ASFALT, AKARYAKIT VE FUEL OİL TANKI HURDASI (Malzeme 6 adet
27.000 akaryakıt tankı,1 adet fueloil tankı (şaseli), 1 adet asfalt tankı
hurdasında oluşmaktadır.)
TOPLAM 27.000
(± % 20 toleranslı)
20
24.04.2015 Cuma / 14:00
2015YERSAT1222
25.000
KG
7.000,00 TL
12
İş Günü
ELAZIĞ, DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ELAZIĞ, DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
BULUNAN 25.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN
ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP
VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1222 - ELAZIĞ, DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
3.000
ASFALT TANKI HURDASI (1 ADET)
YAKIT TANKI HURDASI(1ADET)
2
DİYARBAKIR DSİ 10.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
3
DİYARBAKIR KARAYOLLARI 9.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ROLEY VE DİSTRİBİTÖR TANKI HURDASI (Malzeme 2 adet roley, 1
20.000 adet distribitör tankından oluşmaktadır. Şase ve lastikleri akupleli
vaziyettedir.)
TOPLAM 25.000
(± % 20 toleranslı)
21
24.04.2015 Cuma / 14:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content