close

Enter

Log in using OpenID

ÇYAYLA OİŞ.pdf - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

embedDownload
www.atekl ft.com
TARİHÇE
Atek A les , 1950 yılında Bulgar stan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşm ş ve 1954 yılında büyük baba “Mustafa Keser” tarafından kurulmuştur.
Başlangıçta otomot v yan sanay ve küçük çapta üret mler yaparak şe devam ederken 1964 yılında büyük babanın vefatı le anneler Hat ce Keser
ve oğulları “Altan, Turhan, Ertan Keser” gerekl eğ t mler alarak f rmayı gel şt rmek ç n mücadele etm şlerd r.
Bugün ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul- Hadımköy'dek modern fabr kasında son s stem mak na ve ek pmanları, bünyes ndek özerk Ar-ge
departmanı le, ISO 9001, CE, İSO 16949, TSE, TSEK, GOST belgeler yle dünya standartlarında ve en ler teknoloj yle üret m yapmaktadır.
ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul - Kıraç'tak 4000 metrekarel k mağazasında, üretm ş olduğu mak nalarının ve mümess l olduğu ürünler n
satışını, pazarlamasını,ve gez c araçlarıyla dağıtımını yapmaktadır.
Atek Grup bünyes nde, ATEK LİFT H drol k Kaldırma S stemler adıyla yen b r yatırıma başlamıştır. ATEK LİFT, h drol k konusundak eng n deney m yle,
mühend s ve tasarımcılarıyla en y teknoloj , performans, güvenl k ve dayanıklılık komb nasyonunu sunacak l ft üret mler yapmaktadır.
ATEK LİFT, farklı araç özell kler ve artan yaşam beklent ler ç n, gen ş b r ürün yelpazes yle faal yet göster rken, aynı zamanda bakım ve onarımlar
ç n tekn k serv s h zmet vermekted r.
Buna paralel olarak 2001 yılında ürün çeş tler n Bulgar stan‘ın Plovd v şehr nde açtığı mağazada ve gez c satış araçları ağı le Bulgar stan
p yasasına sunmaktadır. Ayrıca Bulgar stan'da Tur zm ve Otelc l k sektöründe 2012 yılında h zmete g ren C ty Hotel Plovd v, b r fuar bölges olan
Plovd v şehr ne de b r değer ve zeng nl k katmıştır.
Şu anda ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. mamüller n d rekt ve end rekt olarak 76 ülkede 102 satış noktasına gururla hraç etmekted r.
HISTORY
Atek fam ly, mm grated from Bulgar a to İstanbul n 1950 and Grandfather “Mustafa Keser“ establ shed the company n 1954. At the early ages the
company started produc ng Automot ve suppl er ndustry products slowly. After Granfather' s death, the r mother Hat ce Keser and h s sons
“Altan, Turhan, Ertan Keser” took the necessary educat ons and struggled to mprove the company.
Today ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. produces latest technology mach nes and equ pments by latest tecnology at world standarts w th ts research
and development (R&D) Department and Cert f cates of ISO 9001, CE, ISO 16949, TSE, TSEK, GOST at the modern factory n Hadımkoy –Istanbul.
ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. makes sales, market ng and makes d str but on by mob le sales veh cles for ts products, d str buted products at
the 4000 m2 store n Kıraç İstanbul.
It has started the new nvestment under Atek Group const tut on and under name of “ATEK LİFT Hydraul c L ft ng Systems”. Atek Mak na produces
l ft wh ch prov des latest technology, performance, safety and durab l ty by ts exper ence, exper enced eng neers and des gners.
ATEK LİFT prov des large product range for d fferent types of veh cles and ncreas ng l fe expectat ons t also g ves techn cal serv ce for
ma ntenence and repa r.
Furthermore Atek's Branch s n Plovd v-Bulgar a, was establ shed n 2001. Bes des that there s also mob le sales veh cles network n Bulgar a.
Also Atek has got an nvestment at Tour sm and Hotel F eld, there s a Hotel n Plovd v wh ch s expected open ng n 2012 and called “C ty Hotel
Plovd v” that the c ty of Plovd v as a fa r value and the enr ched reg on.
Presently ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. proudly exports ts products d rectly and nd rectly at 102 po nts n 76 countr es.
ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş.
www.atekl ft.com
AÇIK KASA KAMYONETLER İÇİN KATLANIR ARKA KAPAK LİFTİ
FOLDING TAIL LIFTS FOR LIGHT TRUCKS OR PICKUPS
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
500 kg
90 cm
12 / 24 V
172 kg
750 kg
90 cm
12 / 24 V
172 kg
750 kg
115 cm
12 / 24 V
220 kg
1000 kg
95 cm
12 / 24 V
172 kg
* 1000 kg
115 cm
12 / 24 V
220 kg
Opt onal
DM Model
(Mekan k T lt)
(Mechan cal T lt)
DAR ve GENİŞ ŞASE KAPALI KASA KAMYONETLER İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ
TAIL LIFTS FOR LIGHT TRUCKS
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
500 kg
95 cm
12 / 24 V
181 kg
1000 kg
95 cm
12 / 24 V
170 kg
* Dar şase ve gen ş şase kamyonet t pler ç nd r.
* İst hab hadd düşük olan kamyonetlere takılmaktadır.
* Ç ft kaldırma ve Ç ft kırma s l nd r .
* Uygulanan araç t pler ;
Ford Trans t Kamyonet, Renault Master Kamyonet, F at Ducato Kamyonet,
Mercedes Spr nter ve Iveco Da ly
* Is for narrow chass s, and for large van types.
* Is f tted on low load ng capac ty van.
* Dual l ft and Double-break ng roller.
* Types of treatment dev ces;
Ford Trans t Van, Renault Master Van, F at Ducato van,
Mercedes Spr nter and Iveco Da ly
www.atekl ft.com
MİNİBÜS / VAN TİPİ ARAÇLAR İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ
TAIL LIFTS FOR PANEL MINIBUS / VANS
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
500 kg
65 cm
12 V
181 kg
500 kg
65 cm
12 V
170 kg
Tam Kapak
Full Cover
Yarım Kapak
Half Cover
* Tüm M n büs ve Van T p modellere takılmaktadır.
* Uygulanan araç t pler ;
Ford Trans t Van M n büs, F at Ducato Van M n büs, İveco Da ly Van M n büs, Renault Master
* Are assembled on M n bus and Van Type of all models
* Types of treatment dev ces;
Ford Trans t Van, F at Ducato Van, Iveco Da ly Van, Renault Master Van
Fabr ka çıkışlı panelvanlara uygundur .Kaldırma kollarının benzers z şekl sayes nde, araç üzer nde h çb r kes m olmadan aracın şas alt
gövdes ne montaj ed l r. L ft aracın altında zem n boşluğuna yerleşt r l r.
Fabr ka çıkışlı panelvanlar üzer nde olası en büyük platform ölçüsü sunar ve paletler dah l, kargo her türlü ç n uygundur.
Su table for factory or g nal panelvans. Thanks to the un que des gn of the l ft ng arms w thout any mod f cat on on the car, can be
eas ly montaged to the vessel.
L ft can be eas ly f t under the vessel. Offers the max mum poss ble platform s ze on the factory or g nal panelvans, su table for all
k nd of cargo.
www.atekl ft.com
KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 750 kg / 1000 kg
TAIL LIFTS FOR TRUCK, PICKUP 750 kg / 1000 kg
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
750 kg
90 cm
12 V / 24 V
172 kg
750 kg
115 cm
12 V / 24 V
220 kg
1000 kg
95 cm
12 V / 24 V
172 kg
1000 kg
115 cm
12 V / 24 V
220 kg
1000 kg
135 cm
12 V / 24 V
230 kg
KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 750 kg / 1000 kg (Mekan k T lt)
TAIL LIFTS FOR TRUCK, PICKUP 750 kg / 1000 kg (Mechan cal T lt)
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
750 kg
115 cm
12 V / 24 V
220 kg
1000 kg
115 cm
12 V / 24 V
220 kg
1000 kg
135 cm
12 V / 24 V
230 kg
* Uygulanan araç t pler ;
İveco Da ly Kamyonet, Renault Master Kamyonet, Ford Trans t Kamyonet, K a Bongo Kamyonet, Mercedes Spr nter Kamyonet.
* For the following vehicle models;
Iveco Daily Pickup Truck, Renault Master Pickup Truck, Ford Transit Pickup Truck, Kia Bongo Pickup Truck, Mercedes Sprinter Pickup Truck
4 s l nd rl , Haf f tonajlı l ft aralığında Atek L ft n en y satıcı olduğu ürün grubudur. Rak pler 2 s l nd rl l fter ve rekabetç
f yatlandırmasına kıyasla üstün st krar ve performansı sayes nde, mükemmel b r f yat-kal te oranı sunmaktadır.
1000 kg kapas tes ne kadar genel amaçlı ş ve dağıtım ulaşım ç n deal b r çözümdür.
T car kamyonet ve haf f kamyonlar ç n uygun olup , aynı zamanda küçük römork ve yarı-römork monte ed leb l r.
Atek L ft's most popular tems are 4 cyl nders and l ght platforms. Compared to compet tors 2 cyl nders, low cost offers, Atek l ft offers
the perfect qual ty - pr ce rat o. Very pract cal solut on for 1000 kgs capac ty for del very and transport solut ons.
Su table for l ght commerc al veh cles and vans and poss ble to mount small tra lers and sem -tra lers
www.atekl ft.com
TIR, KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 1500 / 2000 kg
TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK, PICKUP 1500 / 2000 kg
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
1500 kg
115 cm
12 V / 24 V
244 kg
1500 kg
135 cm
12 V / 24 V
251 kg
1500 kg
155 cm
12 V / 24 V
256 kg
2000 kg
115 cm
12 V / 24 V
264 kg
2000 kg
135 cm
12 V / 24 V
280 kg
2000 kg
155 cm
12 V / 24 V
287 kg
TIR, KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 1500 / 2000 kg (Mekan k T lt)
TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK, PICKUP 1500 / 2000 kg (Mechan cal T lt)
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
1500 kg
115 cm
12 V / 24 V
244 kg
1500 kg
135 cm
12 V / 24 V
251 kg
1500 kg
155 cm
12 V / 24 V
256 kg
2000 kg
115 cm
12 V / 24 V
264 kg
2000 kg
135 cm
12 V / 24 V
280 kg
2000 kg
155 cm
12 V / 24 V
287 kg
www.atekl ft.com
TIR, KAMYON İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 2500 / 3000 kg
TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK 2500 / 3000 kg
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
2500 kg
135 cm
12 / 24 V
320 kg
2500 kg
155 cm
12 / 24 V
325 kg
3000 kg
135 cm
12 / 24 V
380 kg
3000 kg
155 cm
12 / 24 V
385 kg
TIR, KAMYON İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 2500 / 3000 kg (Mekan k T lt)
TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK 2500 / 3000 kg (Mechan cal T lt)
Kapas tes
Capac ty
Düz Katlanır Alum nyum
Maks. Kaldırma Yüksekl ğ Çalışma Voltajı
Max. L ft ng He ght
Work ng Voltage Flat Foldable Alum num
Çel k
Steel
L ft Ağırlığı
L ft We ght
2500 kg
135 cm
12 / 24 V
320 kg
2500 kg
155 cm
12 / 24 V
325 kg
3000 kg
135 cm
12 / 24 V
380 kg
3000 kg
155 cm
12 / 24 V
385 kg
www.atekl ft.com
ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ YOLCU LİFTİ
PASSENGER LIFTS FOR BUS
Araç T p
Veh cle Type
Kapas tes Maks. Kaldırma Yüks. Çalışma Voltajı
Kaset Ölçüler Platform Ölçüler L ft Ağırlığı
Capac ty Max. L ft ng He ght Work ng Voltage F tt ng D mens. Platform D mens. L ft We ght
300 kg
80 cm
12 / 24 V
102x8,5x102cm
80x120 cm
- kg
Otobüs, M.büsler / Bus, M.buses 300 kg
100 cm
12 / 24 V
91x14x148cm
80x120 cm
230 kg
Otobüs, M.büsler / Bus, M.buses 350 kg
100 cm
12 / 24 V
91x14x148cm
80x120 cm
230 kg
H.Otobüsü / Pub. Trans. Buses
300 kg
102 cm
12 / 24 V
102x16,5x200 cm
80x120 cm
259 kg
Ş.arası Otobüs / Intercity Buses
300 kg
160 cm
12 / 24 V
102x16,5x222 cm
80x120 cm
230 kg
M.büs, P. Vanlar / M.buses, Van
-Kaymayı engelley c alüm nyum platform / Otomat k kapanan platformun önüne monte ed lm ş yükleme rampası / Otomat k kapanan platformun
arkasına monte ed lm ş araç ç köprüsü / Platformun her k tarafına takılmış katlanab l r güvenl k bar yer / Çalışma esnasında sesl ve ışıklı uyarı
s stem / Kend l ğ nden açılmayı engelleyen mekan k k l t / Arıza durumunda manuel kaldırma ve nd rme s stem / Güçlü ç ft s l nd r s stem / Kaset çe
ve dışa hareketler ç n yüksek güçlü redüktörlü motor / Tüm hareketl bölgeler az bakım gerekt ren özel yataklarla donatılmış / 2 butonlu ve sp ral
kablolu kumandayla kolay kullanım / Otomat k çe ve dışa hareket kab l yet / Arıza ve bakımlarda ekonom k çözüm sunmak amacı le elektron k parça
kullanılmamıştır / Tüm hareketl m ller ve h drol k p ston m ler nde nd ks yonlu sert krom kaplı m l kullanılmıştır / Elektrostat k toz boya / 12 volt veya
24 volt seçeb lme mkanı / Ac l durumlar ç n manuel çalışab len el pompası / Güçlü satış sonrası serv s mkanı / CE d rekt f ne uygunluk.
-Sl p blocker alum num platform / Self-clos ng, wh ch s mounted n front of the platform load ng ramp / Automat c clos ng of the platform mounted
to the rear of the veh cle br dge / Foldable platform attached to both s des of the secur ty barr er/ Sound and l ght warn ng system dur ng operat on
/ Self-mechan cal lock that prevents open ng / Manual l ft ng and lower ng system n case of fa lure / Strong double roller system / For Tape ns de
and outward movements The h gh-powered geared motors / All mov ng reg ons equ pped w th spec al beds that requ re less ma ntenance / 2 buttons
and scroll / Easy to use w red control /Automat c nward and outward mob l ty / In fa lure and ma ntenance, w th the goal of prov d ng econom cal
solut ons, has not been used electron c parts /All mov ng shafts and hydraul c cyl nders are used n the Induct on hard chrome plated shafts
/ Electrostat c powder coat ng / Electrostat c powder coat ng /12 volts or 24 volts opportun ty to choose / Manually operable hand pump for
emergenc es / Strong after-sales serv ce fac l t es / CE compl ance.
Otobüs ve M d büsler ç n personel l ft
Foldable cassette lift for buses and midibuses.
Otobüs ve M d büsler ç n personel l ft manuel
Şeh rlerarası otobüsler ç n personel l ft
Foldable cassette lift for buses and midibuses.(manuel) Cassette lift for ntercity buses
Belediye ve Halk Otobüsleri için personel lifti.
Casette l ft for publ c transport on buses.
www.atekl ft.com
MİNİBÜSLER/PANELVANLAR İÇİN ENGELLİ YOLCU LİFTİ
PASSENGER LIFTS FOR VANS
Kapas tes Maks. Kaldırma Yüks. Çalışma Voltajı Katlanır
Capac ty Max. L ft ng He ght Work ng Voltage Foldable
Ç ft Kollu
Double Arm
Ç ft Kollu
Double Arm
Tek kollu
S ngle Arm
Düz
Flat
Kaset Ölçüler
F tt ng D m.
Platform Ölçüler L ft Ağırlığı
Platform D m.
L ft We ght
350 kg
90 cm
12 / 24 V
102x16,5x200 cm
80x120 cm
259 kg
350 kg
90 cm
12 / 24 V
102x16,5x200 cm
80x120 cm
259 kg
300 kg
90 cm
12 / 24 V
93x17,5x149 cm
80x120 cm
230 kg
-Kaymayı engelley c alüm nyum platform / 1200 X 800 mm Avrupa normuna uygun platform ölçüsü / L ft kalkmadan önce kapanan ve tamamen
nd kten sonra açılan platform önüne monte ed lm ş yükleme rampası / Platformun arkasına monte ed lm ş otomat k kapanan ve dengel çalışan araç ç
köprüsü / Araç ç köprüsü kullanımını kolaylaştırmak ç n kullanılmış gazlı amort sör s stem platformun her k tarafına takılmış katlanab l r güvenl k
bar yer / El ve ayak sıkışmasını önlemek ç n tasarlanmış kaldırma kolu ve ç ne g zlenm ş denge kolu s stem çalışma esnasında sesl ve ışıklı uyarı s stem
/ Kend l ğ nden açılmayı engelleyen mekan k k l t / Arıza durumunda manuel kaldırma ve nd rme s stem / Güçlü ç ft s l nd r s stem / Tüm hareketl
bölgeler az bakım gerekt ren özel yataklarla donatılmış / 2 butonlu ve sp ral kablolu kumandayla kolay kullanım / Otomat k çe ve dışa hareket kab l yet
/ Arıza ve bakımlarda ekonom k çözüm ç n elektron k parça kullanılmamıştır / Arıza ve bakımlarda kolay ulaşılab l rl k ç n l ft n dışına monte ed lm ş
h drol k ün te ve elektr k s stem / Tam kapalı ve r j t ön rampa p stonu le daha güvenl ve uzun ömürlü / Tam muhafazalı kablo ve h drol k hortum
s stemler yle extra güvenl k / Tüm hareketl m ller ve h drol k p ston m ller nde nd ks yonlu sert krom kaplı m l kullanılmıştır / Kolay montaj ç n
tasarlanmış her model araca uygun bağlantı braketler / CE d rekt f ne uygunluk.
- Sl p blocker alum num platform / 1200 X 800 mm accord ng to the European standard platform s ze / Before attempt ng the l ft closed and completely
after move down, mounted n front of the platform drop-down load ng ramp / Mounted to the rear of the platform and balanced runn ng automat cally
clos ng car br dge / Br dge-veh cle used to fac l tate the use of the gas spr ng system, s nstalled on both s des of the platform, fold ng secur ty barr er
/ Des gned to prevent p nch ng of hands and feet h dden ns de the l ft arm and the balance arm system dur ng operat on, sound and l ght warn ng system
/ Mechan cal lock that prevents un ntent onal open ng / Manual l ft ng and lower ng system n case of fa lure / Powerful tw n-cyl nder system / all mov ng
pr vate bedroom equ pped w th low-ma ntenance areas / 2 Easy to use control button and sp ral cable / Automat c nward and outward mob l ty
/ Fa lure and ma ntenance of electron c components for cost-effect ve solut on was used n / Fa lure l ft for easy access n and out of care-mounted
hydraul c un t and electr cal system / Fully closed and r g d front ramp w th a more secure and durable p ston / Fully sh elded cables and hydraul c hoses
system w th the extra secur ty / all mov ng shafts and hydraul c p ston shaft Induct on hard chrome plated shafts are used n / For easy nstallat on Each
model s des gned accord ng to the veh cle mount ng bracket / CE compl ance d rect ves. / All mov ng pr vate bedroom equ pped w th low-ma ntenance
areas / 2-button control and sp ral cable, easy to use / Automat c nward and outward mob l ty / In fa lure and ma ntenance, w th the goal of prov d ng
econom cal solut ons, has not been used electron c parts / For easy access and ma ntenance of the fault, the l ft has been nstalled outs de hydraul c un t
and electr cal system / Fully closed and r g d p ston w th the front ramp safer and durable / Fully sh elded cables and hydraul c hoses system w th the extra
secur ty / In all mov ng shafts and hydraul c p ston rods, has been used Induct on hard chrome plated shafts / For easy nstallat on des gned mount ng
brackets su table for all models of veh cles / CE compl ance.
Ç ft Kollu Düz Platformlu M n büs l ft
Double Arm Flat Platform Van L fts
Ç ft Kollu Katlanır Platformlu M n büs l ft
Double Arm Foldable Platform Van L fts
Tek Kollu Katlanır Platformlu M n büs l ft
One Arm Foldable Platform Van L fts
www.atekl ft.com
MİNİBÜSLER İÇİN ÇİFT KOLLU DÜZ ve KATLANIR PLATFORMLU
ENGELLİ YOLCU LİFTİ
DOUBLE ARM FOLDABLE & FLAT PLATFORM PASSENGER LIFTS FOR MINIBUSES
ÇİFT KOLLU DÜZ PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ
DOUBLE ARM FLAT PLATFORM PASSENGER LIFTS
ÇİFT KOLLU KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ
DOUBLE ARM FOLDABLE PLATFORM PASSENGER LIFTS
MİNİBÜSLER İÇİN TEK KOLLU KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ
SINGLE ARM FOLDABLE PLATFORM PASSENGER LIFTS FOR MINIBUSES
www.atekl ft.com
STANDART MODEL ARKA KAPAK LİFTLERİ AÇMA-KAPAMA İŞLEMİ
STANDARD MODEL TAIL LIFTS OPEN-CLOSE PROCESS
Şek l:01
Şek l:03
Şek l:02
Şek l:04
A - Standart model arka kapak l ftler nde kapağı aşağı nd r rken Şek l:01'dek butona basılarak kapağın paralel şek lde tekerleğ 'n n zem ne
oturtulması sağlanır.
B - Şek l:02'dek butona basılarak kapağın t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) yapılır.
C – Yukarı kaldırma şlemler sırasıyla Şek l:03 ve Şek l:04 tek res mlerdek butonlara basılarak yapılır.
A - The standard model, the back cover of the lift, while lowering the cover, Figure: 01 Press the button, ensuring that the cover of the wheel sitting
parallel to the floor.
B - Figure: 02 by pressing the button, the tilting movement (automatic head crushing process) is done.
C – Up lifting operations, respectively Figure 04 and Figure 03 in photos is done by pressing the buttons.
- Ops yonel 5. p ston (Comfort) takıldığında h drol k p ston yardım le t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) daha
kontrollü şek lde sağlanır.
- When the 5.th p stons s nserted, with the help of hydraulic cylinders, tilt movement (auto head shading process) is
provided in a more controlled manner.
DM MODEL (MEKANİK TİLT) ARKA KAPAK LİFTLERİ AÇMA-KAPAMA İŞLEMİ
DM MODEL (MECHANICAL TILT) TAIL LIFTS OPEN-CLOSE PROCESS
Şek l:01
Şek l:02
A - DM model (MEKANİK TİLT'Lİ) arka kapak l ftler nde kapağı aşağı nd r rken Şek l:01'dek butona basılarak kapağın paralel şek lde tekerleğ 'n n
zem ne oturtulması sağlanır. Butona basmaya devam ed lerek kapağın t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) yapılır.
B - Yukarı kaldırma şlem res mdek butona basılarak yapılır. Şek l:02.
A - DM model (MECHANICAL of TİLT) in the rear door lift the platform while lowering Figure: 01 by pressing the button, ensuring that the platform
of the wheel sitting parallel to the floor. To continue to press the button, the tilting movement (auto head crushing process) is done.
B - Up removal process is done by pressing the button in the picture. Figure: 02
- Ops yonel 5. p ston (Comfort) takıldığında h drol k p ston yardımı le t lt hareket (otomat k kafa kırma
şlem ) daha kontrollü şek lde sağlanır.
Not: DM Modellerde 5. piston (Comfort) takıldığında mekanik tilt bağlantı klempi ana gövdeye cıvata ile
sabitlenmesi gerekmektedir.
- When the 5.th p stons s nserted, with the help of hydraulic cylinders, tilt movement (auto head shading
process) is provided in a more controlled manner.
Note: When the 5th piston is inserted to DM Models, mechanical tilt patch clamp main body is to be secured with bolts.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 505 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content