close

Enter

Log in using OpenID

09.03.2015 Tarihli Sözleşmeli Zabıt Katipliği Nihai Başarı Listesi

embedDownload
laboratuar sarf malzemeleri
95
PCR ürünleri
PCR ürünleri, FDA onaylý, ultra þeffaf, saf
polipropilenden üretilirler.
PCR ürünleri, termal transfer ve “realtime” Polymerase
Chain Reaction (PCR) reaksiyonlarý için özel olarak
tasarlanmýþlardýr.
Tüm PCR ürünleri ve pipet uçlarý, bakteriden arýnmýþ
aseptik (steril) koþullarda, çok sýký sterilite denetimleri
altýnda, class 10.000 sýnýfý steril alanlarda
üretilmektedir. DNAse, RNAse ve PCR inhibitörleri
içermemektedirler.
Tüplerin, standart ve devamlýlýk gösteren ince
kalýnlýklarý maksimum ýsý transferine olanak saðlar.
Ürün sterilizasyon sertifikalarý internet üzerinden
saðlanýr.
Piyasada rastlanan benzer PCR ürünlerine göre en
önemli avantajlardan biri, PCR tüplerinin özel tasarým
kapaklarýdýr.
Gövde içine tam uyumlu kapaklar, sývý kaybýna izin
vermezler.
katalog
no
PCR-02-C
PCR-02-L-C
PCR-05-C
PCR-0208-CP-C
PCR-0208-FCP-C
PCR-384M2-C
PCR-96-AB-C
PCR-96-FLT-C
PCR-96M2-HS-C
PCR-96-MB-C
PCR-AS-200
PCR-SP
PCR-TS
ürün taným & özellikleri
PCR tüpü - 0,2 ml - düz kapak - þeffaf
PCR tüpü - 0,2 ml - düz kapak - þeffaf - max. recovery
PCR tüpü - 0,5 ml - düz kapak - þeffaf
PCR tüpü & kapak - 0,2 ml - 8’li sýra - bombeli kapak
PCR tüpü & kapak - 0,2 ml - 8’li sýra - düz kapak
PCR plak - 384 kuyulu
PCR plak - 96 kuyulu - düz
PCR plak - 96 kuyulu
PCR plak - 96 kuyulu - yarým etekli - amplification
PCR plak - 96 kuyulu - mega tabanlý
Plak kapatma filmi - alüminyum
Axyseal
Cyclerseal
ambalaj
adedi
1000 adet
1000 adet
1000 adet
125 adet
125 adet
10 adet
10 adet
5 adet
10 adet
10 adet
100 adet
100 adet
100 adet
PCR transfer tepsisi
Yüksek yoðunluklu otoklavlanabilen polipropilenden üretilir.
Bu tepsiler ince ve kolay taþýnabilir olup 96 kuyucuklu tüp
stantlarýnýn üzerine mükemmel biçimde oturacak þekilde
tasarlanmýþtýr.
0,2 ml’lik tüpler veya 8/12 tüp stripleri ile çalýþýrken vakitten
tasarruf saðlar.
Kulplarýndan tutularak thermo analiz cihazýna taþýnmasý
çok basit ve kolaydýr.
katalog
no
089.08.001
dýþ
ölçüler
114x 74 x 11 mm
ambalaj
adedi
1 adet
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content