close

Enter

Log in using OpenID

1 Bu derste yüksek güvenilirlik düzeyine sahip sistemlerin tasarımı

embedDownload
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE TASARIMI
DOKTORA PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Kodu
Dersin Adı
Tasarım için Güvenilirlik
MODES
632
Yarıyılı
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
1-2
Ön Koşul Dersleri
:
Olasılık ve İstatistik
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
İngilizce
Odak; Sistem ve Tasarım
Doktora
Prof.Dr. Serkan Eryılmaz
Prof.Dr. Serkan Eryılmaz
-
Dersin Öğrenme
Çıktıları
:
3
Kredisi
AKTS
3
7.5
0
Bu derste yüksek güvenilirlik düzeyine sahip sistemlerin tasarımı için
gerekli olan güvenilirlik analizi araçları ve tekniklerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
1. Güvenilirliğin mühendislikteki öneminin öğrenilmesi
2. Sistem güvenilirliğinin bileşen güvenilirlikleri ile hesaplanabilmesi
ve değerlendirilebilmesi
3. Mühendislik sistemlerinin değerlendirilebilmesi için etkin istatistiksel
yöntemlerin kullanılabilmesi
4. Güvenilirlik ve maliyet kısıtları altında optimal sistem tasarımlarının
yapılabilmesi
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
:
Bu ders; sistem güvenilirliği kavramları ve yöntemlerini, sistemlerin
değerlendirilmesi için gerekli teknikleri, güvenilirlik optimizasyonu gibi
konuları içermektedir.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
Konular
Güvenilirlik mühendisliğinin tanımı ve gerekliliği
Olasılık ve istatistiksel yöntemlere ilişkin hatırlatmalar
Güvenilirlik kavramları
4
Sistem güvenilirliğinin değerlendirilmesine ilişkin yöntemler
5
Bazı önemli güvenilirlik yapıları: Seri ve paralel sistemler, n’den
k’lı ve ardıl n’den k’lı sistemler ve genelleşmeleri
6
7
8
Ön Hazırlık
Dinamik güvenilirlik analizi: Yaşam zamanı dağılımı, Ortalama
yaşam süresi
Dinamik güvenilirlik analizi: Bozulma oranı, Ortalama geriye
kalan yaşam fonksiyonu
Dinamik güvenilirlik analizi: Sistem imzası ve uygulamaları
1
9
10
11
12
13
Yedek bileşenli sistem modelleri
Çok durumlu sistem modelleri
Markov süreçleri ile ilişkili çok durumlu sistem modelleri
Güvenilirlik optimizasyonu problemleri
n’den k’lı sistemlerin tasarımı
14
Güvenilirlik mühendisliğinde güncel konular üzerine tartışma
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
:
Diğer Kaynaklar
:
“Optimal Reliability Modeling: Principles and Applications” by W. Kuo and M. J.
Zuo, John Wiley, 2003.
Reliability Engineering: Theory and Practice, Springer, 2007 (Electronic Access)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Arasınav
Proje
Yarıyıl Sonu sınavı
SAYISI
1
1
KATKI PAYI
50
50
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
50
50
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Uzmanlık/Alan Dersi
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
Transfer edilebilen Beceri/Yetenek Dersi
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Program Yeterlilikleri
No
1
2
Katkı Düzeyi
1
2
4
5
X
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama
X
becerisi.
X
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama
3
3
becerisi.
4
Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
X
5
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
X
6
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
X
2
7
8
9
Etkin iletişim kurma becerisi.
X
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu
X
eğitime angaje olma becerisi.
X
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını,
10
tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
X
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri
11
12
tanıma.
X
Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri
yaratabilme yeteneği.
X
13
Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14
Yöntem bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
X
15
Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme,
X
raporlama ve sunma yeteneği.
16
X
Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (14x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25.5
Dersin AKTS Kredisi
Sayısı
Süresi (Saat)
14
14
1
1
3
7
50
2
Toplam
İş Yükü
42
98
50
2
192
7.529
7.5
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content