close

Enter

Log in using OpenID

"Avrupa komisyonu Başkanı Jose Manuel Barraso ev sahipliğinde

embedDownload
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Avrupa Komisyonu İnovasyon
Konferansı
10-11 Mart 2014
Brüksel
Dr. A. Ahmet YÜCER
Genel Müdür Yardımcısı
30.04.2014
Tarihte km taşları…
• Ateşin bulunması…..
• Tekerleğin icadı – MÖ 3500
• Yazının bulunması -MÖ 3200
• Takvimin icadı - MÖ 45
• Barutun icadı - 1000
• Pusulanın icadı - 1050
• Matbaa – 1439
• Piri Reis haritası - 1521
• Mikroskop, teleskop – 1608
• Barometre – 1643
• Buhar motoru - 1698
• Çiçek aşısı – 1796
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mendel ve Dominatlık -1865
Telefon - 1876
Penisilin -1896
Çamaşır makinesi - 1906
Bilgisayar – 1936
Siyah beyaz TV - 1936
Mikro Chip - 1958
Aya yolculuk - 1969
Cep telefonu - 1973
Damarda dolaşabilen küçük robot - 1989
İnternet – 1991
İnsanın 21. kromozom haritası - 1992
100 milyar işlem/sn. bilgisayar – 1995
Genetik kopyalama - 1997
Elektrik - 1832
2
(ideallerini, yeteneklerini)
Birey, bir alt kategorideki ihtiyaçlarını
gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç
kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme
düzeyine geçemez.
(özgüven, başarı, fark edilme, takdir edilme)
(sevme, sevilme, cinsellik, yardım, şefkat)
(can, aile ve mal güvenliği)
(yemek, içmek, giyinmek, uyumak, barınmak)
Abraham Maslow, (1908- 1970) ABD’li Psikolog,, The Theori of Human Motivation
Önümüzdeki dönem için öngörüler…
Maslow’un İhtiyaçlar Pramidinin temelinde ne vardı?
Dün; Dünya nüfusu 17. yüzyıl ortalarına kadar son derece yavaş arttı.
• 1650’lerde 500 milyondu,
• 1802’de 1 milyar,
• 1927’de 2 milyar,
• 1961’de 3 milyar,
• 1971’de 4 milyar,
• 1987’de 5 milyar,
• 1999’da 6 milyar,
Bu gün;
• 2011’de 7,3 milyar
• 900 milyon insan aç,
• 500 milyon obez,
Gelecekte;
• 2050’de dünya nüfusu 9,6 milyar olacak,
• Gıda üretiminin artırılması gerekiyor.
Malthus’un teorisini neydi?
Thomas Malthus (1776-1834) İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisatçı
teorisinde;
• Tarımsal üretim aritmetik dizi halinde artarken,
• Nüfusun geometrik dizi halinde artacağı,
• Aradaki bu farkın çatışmalara yol açacağı,
• Popülasyonda bireylerin bir kısmının ölümüne yol açacağı ve
• Yeni bir denge sağlanacağı,
«An Essay on the Principle of Population, 1st edition, 1798»
Ar-Ge’ciler;
• Geliştirdikleri teknoloji ve artırdıkları verimlilik ile
• Malthus’un teorisini doğrulatmadılar,
• 216 yıldır felaketleri önlediler…
Gıda Güvenliği…
Gıda güçtür!
Biz bunu davranışları kontrol etmek için kullanırız.
Bazıları buna rüşvetçilik diyebilir. Özür dilemiyoruz.
Catherine Bertini - ABD Eski Tarım Bakanı Yardımcısı
Gıda kaynaklarını kontrol eden, insanları kontrol eder…
Henry Kissinger - ABD Eski Dışişleri Bakanı
Bu yüzden Türkiye;
• Dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek,
• Gelişmiş ülkelere bağımlı kalmamak ,
• İthal etmek yerine kendi teknolojisini geliştirmek ve
• Gıda güvenliğini sağlamak için Ar-Ge yapmak zorundadır…
6
Ar-Ge …
Ar-Ge’ye yapılan her yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır.
Günümüz dünyasında söz sahibi olmanın en önemli yolu; araştırma,
geliştirme ve inovasyondur.
Başkalarının ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojiyi kullananlar ancak bilgi
tüketicisi bir toplum olurlar.
Bilgi çağında bir ülke;
 ürettiği bilgi,
 geliştirdiği teknoloji ve
 gerçekleştirdiği yenilikler ölçüsünde
dünyada söz sahibi olacaktır…
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
7
Neredeyiz?
8
GSYIH, Büyüme Hızları ve Tarım
Yıllar
GSYIH
($)
Büyüme
(%)
Tarımsal
GSYIH ($)
Tarımsal
Büyüme (%)
2002
230,5
7,9
23,7
8,8
2003
304,9
5,9
30,2
-2,0
2004
390,4
9,4
37,0
2,8
2005
481,5
8,4
48,0
7,2
2006
526,4
6,9
43,5
1,4
2007
648,7
4,7
49,5
-6,7
2008
742,1
0,7
54,4
4,3
2009
616,7
-4,8
51,0
3,6
2010
731,6
9,2
61,7
2,4
2011
774,0
8,8
61,8
6,1
2012
786,3
2,1
62,5
3,5
2013
820,0
4,0
61,0
3,1
Uzun dönemde tarım
sektöründe büyümenin
testere dişi gibi sonu;
• Çift biten yıllarda
pozitif,
• Tek biten yıllarda ise
negatif olduğu görülür.
Sektör son 10 yılın
9’unda büyümesine
(küresel krizler ve
kuraklığa) rağmen değer
olarak GSYIH durağan bir
döneme girmiştir.
Ekonomide Orta Sınıf
Tuzağı!
9
Ekonomide Orta Gelir Büyüme Tuzağı
– Dünya bankasına göre kişi başına gelir grupları;
•
•
•
•
Düşük gelir 1.000 $’ın altındakiler,
Alt orta gelir 1.000-4.000 $ gelir,
Üst orta gelir 4.000-12.000 $ gelir,
Üst gelir 12.000 $’ın üstündekiler
– Gruplar arası geçiş süreleri toplumlara ve ülkelere göre
farklılık göstermiştir.
– GYÜ faktör ve verimlilik odaklı üretim yapıp pazarlarken,
– GÜ yenilikçi odaklı teknoloji ve kalite pazarlamaktadır.
– Şimdi YPK Kararıyla teknoloji yoğun üretim ve Ar-Ge için
TÜBITAK yeni yeni programlar açmaktadır.
10
AB İnovasyon İndeksi ve Göstergeleri
EU
ENABLERS
Human resources
1.1.1 New doctorate graduates
TR
1,7
0,4
35,8
18,0
1.1.3 Youth with upper secondary level education 80,2
Open, excellent and attractive research systems
1.2.1 International scientific co-publications
343,2
1.2.2 Scientific publications among top 10% most
cited
11,0
1.2.3 Non-EU doctorate students
24,2
58,3
1.1.2 Population completed tertiary education
Finance and support
1.3.1 Public R&D expenditure
1.3.2 Venture capital
FIRM ACTIVITIES
Firm investments
2.1.1 Business R&D expenditure
2.1.2 Non-R&D innovation expenditure
Linkages & entrepreneurship
2.2.1 SMEs innovating in-house
2.2.2 Innovative SMEs collaborating with others
2.2.3 Public-private co-publications
0,75
0,277
84,7
7,0
3,2
0,49
1,31
0,56
0,37
0,16
31,8
11,7
7,3
28,2
5,3
1,3
EU
OUTPUTS
Innovators
3.1.1 SMEs introducing product or process innovations
3.1.2 SMEs introducing marketing/organisational
innovations
3.1.3 Employment fast-growing firms of innovative
sectors
Economic effects
3.2.1 Employment in knowledge-intensive activities
3.2.2 Contribution of MHT product exports to trade
balance
3.2.3 Knowledge-intensive services exports
3.2.4 Sales of new to market and new to firm
innovations
3.2.5 Licence and patent revenues from abroad
Intellectual Assets
2.3.1 PCT patent applications
2.3.2 PCT patent applications in societal challenges
2.3.3 Community trademarks
2.3.4 Community designs
İNDEX
Source: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
TR
38,4 50,3
40,3 41,7
16,2 16,8
13,9 15,2
1,27 2,27
45,3 42,3
14,4 12,4
0,77 0,75
1,98
0,92
5,91
4,75
0,554
0,76
0,44
0,38
0,23
0,224
11
AB’de İnovasyon Performansı
Source: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
İlk sıralarda İsveç, isviçre, Danimarka, Almanya ve Finlandiya gelirken,
Son sıralarda ise Bulgaristan, Latvia, Türkiye, Romanya ve Makedonya gelmektedir.
12
Küresel inovasyon gelişme hızı
Source: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
Türkiye’nin inovasyon performansı 2006-2013 döneminde düzenli bir şekilde gelişme
göstermiştir.
İnovasyon sıralamasında 0,224 puan ile G.Afrika, Brezilya, Rusya ve Hindistan’ın üzerinde
Çin’in altında yeralmaktadır.
Türkiye Küresel inovasyon gelişim oranında dünyada % 3,2 ile AB ortalamasının üzerinde
G.Kore, Çin ve Portekiz’den sonra 4. sırada gelmektedir.
13
14
PPP=Purchasing Power Parity
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home
15
• Ne yapıyoruz?
16
17
18
TÜRKİYE'DE AR-GE HARCAMALARI VE TARIMSAL AR-GE HARCAMALARININ PAYI
%
2012
2011
2010
322.589.487
268.774.628
202.857.627
322.589.487
268.774.628
202.857.627
- Doğal Bilimler
525.198.552
482.097.066
427.245.822
- Tarım Bilimleri
262.611.250
240.779.571
231.021.219
787.809.802
722.876.637
658.267.041
- Tarım Orman ve Balıkçılık
12.634.510
12.828.103
9.127.531
- Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
82.433.947
75.733.504
60.859.416
- Su Arıtılması ve Atık Yönetimi
6.071.550
5.196.689
2.922.306
101.140.007
93.758.296
72.909.253
1.211.539.296
1.085.409.561
934.033.920
9,27
9,73
10,07
13.062.263.394
11.154.149.797
9.267.589.617
0,92
0,86
0,84
1) Sosyo-Ekonomik Amaca Göre Kamu Kesimi Ar-Ge Harcaması (TL)
- Tarım
- Toplam
26,
6
2) Bilim Dalına Göre Yükseköğretim Ar-Ge Harcaması (TL)
- Toplam
65,
0
3) Ekonomik Faaliyet Grubuna Göre Ticari Kesim Ar-Ge Harcaması (TL)
- Toplam
TARIMSAL AR-GE HARCAMALARI TOPLAMI (1+2+3)
AR-GE HARCAMALARDA TARIMSAL AR-GE'NİN PAYI (%)
YURT İÇİ AR-GE HARCAMALARI TOPLAMI
GSYİH İÇİNDE AR-GE HARCAMASININ PAYI (%)
8,4
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
1.416.817.000.000 1.294.892.893.000 1.098.799.348.445
19
Kaynak: TURKSTAT, Research And Development Activities Survey, 2010-2011-2012
20
Ar-Ge Teknoloji Geliştirme Hızı
Tarla Çeşitleri (Adet)
250
R² = 0,8782
2004 Islahçı Hakları Kanunu
200
2006 Tohumculuk Kanunu
Özel sektörün Ar-Ge
çalışmalarına katılması
150
100
Hatların özel sektöre devri
50
Yerli teknoloji gelişim
hızının daha da artırılması
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Tarımsal eğitim ve araştırmaların yönü…
Bu nedenle ZİRAAT FAKÜLTELERİ’nde değişen/yeni açılan
bölümlerin;
– Biyo-proses mühendisliğine ve
– Biyo-teknolojiye giderek ağırlık verdiği,
– Biyo-sistem mühendisliği vb isimler aldığı görülmektedir.
Son yıllarda tüm dünyada tarım ve gıda alanında;
– enzim ve protein araştırmaları,
– biyosensörler,
– moleküler araştırmalar yapılması zorunluluk haline
gelmiştir.
Kaynak: Dünyada Tarım ve İlgili Alanlarda Akademik Bölümler ve Lisans Programları, YÖK Yayını, Ocak-2011,
Öncelikli araştırma alanları…
1) Bioteknoloji (molecular biology and genetic)
2) Bilgi iletişim teknolojileri (information communication technology)
• Veri tabanları (databases)
• Biyosensörler (electronics, photonics)
• Hassas tarım (precising farming, system eng., automation)
3) Gıda işlemeler, (food process, conservations)
4) Bitki özütleri (plant extract),
5) İklim değişikliği (climate change)
6) Biyoyakıtlar (biodisel, bioethenol, biomass)
7) Nanoteknoloji (advanced materials),
8) Ekonometrik modeller (future estimates) yeni araştırma alanları olarak ön plana
çıkmaktadır.
Dünyada ve AB’de İnovasyon Konferansları…
24
Dünyada ve AB’de İnovasyon Konferansları
• Dünya 5. İnovasyon Konferansı, 4-6 Kasım 2014 Cannes-Fransa
“İnovasyon ve Yaratıcılık”
• AB 1.İnovasyon Konferansı, 5-6 Aralık 2011 Brüksel
– İklim değişikliğine Adaptasyon
• AB 2.İnovasyon Konferansı, 10-11 Mart 2014 Brüksel
– İnovasyon ve Araştırma - Yeni ürünler ve Biyoteknoloji”
• AB 3.İnovasyon Konferansı, Mart 2016 Madrid
25
EU 2. İnovasyon Konferansı
•
•
•
•
•
José Manuel Barroso, AB Komisyon Başkanı,
Mark Rutte Hollanda Başbakanı,
Farklı ülkelerden yaklaşık 1200 davetli,
Oturumlar aynı anda 3 ana, 3 yan salonda,
Bu oturumlarda her sektörle ilgili temel inovasyon konuları,
– Enerji, iletişim, yazılım, otomasyon, sağlık, eğitim, tarım, sosyal, ekonomi,
pazarlama, risk yönetimi, problem çözümü konularında geliştirilen inovasyonlar
tanıtılmış ve tartışılmıştır.
26
Genç İnovatörler Oturumu
Elif Bilgin – Koç Lisesi Öğrencisi (Muz Kabuğundan Bioplastik Üretimi Projesi ile
2013 Google Bilim Fuarı Finalisti)
• Kadın inovatörler ödül töreni,
• İnovator Kentler yarışması düzenlenmiştir.
27
Bitki Genetik Teknolojileri Raporu ve Sunumu
• Bu rapor AB’ye üye ülkelerin bilim akademileri birliğinin
(EASAC) ortak açıklamasıdır.
• Raporun sonucu sağlam kanıtlara dayandırılmıştır,
Bu nedenle raporu tüm kalbimle onaylıyorum.
Anne Glover - Chief Scientific Adviser to the President, EC
• Araştırma ve teknolojiden faydalanmak AB politikalarının gereğidir.
• AB olarak tarımsal verimliliği geliştirmede ve tarımın çevreye olumsuz etkisini
azaltmada hepimiz ortak sorumluluk sahibiyiz.
• Tarımsal İnovasyon için politikalarda tutarlılık sağlanmalıdır.
• Yeni ürün geliştirmede biliminin ışığında geleneksel ve yeni ıslah tekniklerine
ilişkin bütün yaklaşımlar uygulanmalıdır.
• Bitki genetik teknolojilerinin gelişme/yaygınlaşma potansiyeli çok yüksektir.
28
Rapor Sonucu…
• GD teknolojilerin geleneksel ıslah tekniklerinden daha riski olduğuna dair
hiçbir delil yoktur. Bu durum binlerce araştırma projesi ile ortaya konulmuştur.
European Academies Science
Advisory Council (EASAC) Policy
Report
21 June 2013
29
Türkiye’de inovasyon etkinlikleri…
30
Türkiye’de İnovasyon Etkinlikleri
• İnovasyon Fuar
düzenlenmekte,
ve
Konferansları
TİM
öncülüğünde
• İstanbul Kongre Merkezinde 6-8 Aralık 2012 tarihlerinde,
İnovasyon Türkiye Fuarı düzenlenmiş ve Merkezin girişine TAGEM
Standı açılmış,
31
Türkiye’de İnovasyon Etkinlikleri
• Yine TİM tarafından 2012-2013 yıllarında İzmir’de düzenlenen
Proje Pazarlarına TAGEM araştırmacıları projeleri ile katılmışlar,
• 2012 yılında Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonundan
Didar SEVİM’in Projesi” Mansiyon ödülü almıştır.
(Zeytin yaprağı ilave edilerek elde edilen zeytin yağlarının bazı temel kalite kriterleri ve
antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi Projesi)
• 2013 yılında proje pazarında GAP Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nden Ümran ATAY’ın projesi ile Mansiyon ödülü
almıştır. (Mobil Güneş Pili Sulama Makinası Projesi)
• Ayrıca Enstitülerden yarışmaya katılan 68 projenin 15’i
sergilenmeye değer bulunmuştur.
32
Sonuç
• TAGEM olarak;
– Araştırma kapasitesinin geliştirilmesi,
– Özel sektörle işbirliğinin tohumculuk dışında da
yaygınlaştırılması,
– Araştırma sonuçlarının daha fazla uygulamaya aktarılması ve
ticarileştirilmesi konusunda çalışmaların genişletilmesi,
– İnovatif kişi ve kuruluşların seçilerek ödüllendirilmesi üzerine
çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.
33
Dikkatiniz ve ilginiz için teşekkürler…
[email protected]
www.tarim.gov.tr/TAGEM
34
Küresel Tarımsal ve Sosyal Zorluklar
• Gıda güvenliği- artan nüfus, değişen tüketim paterni, iklim değişikliği, sosyal
ve ekonomik istikrarsızlıklar,
• Sürdürülebilir arz-talep dengesi,
• Biyolojik çeşitlilikteki kayıplar,
• Tarım alanlarındaki bozulmalar (Global % 25)
• Gelecek 40 yılda üretimi % 60 artırma zorunluluğu,
• Biyo ekonomiden ilave talepler - hayvan besleme, yenilenebilir enerji,
kimyasal hammadde
35
Proje/Rapor “Geleceğin Şekillendirilmesi”
Hedefler:
• Bitki genetik araştırmalarında alternatif seçeneklerin EU politikacılarına
sunulması,
• GM ürünlerini aktif benimseyen diğer ekonomilerde neler olduğunun
karşılaştırılması,
• AB Politikalarından etkilenen Afrikalı uzmanlarla tarımsal biyoteknolojide
işbirliği,
• AB konularının mevzuat reformu için gözden geçirilmesi; bilim ve kamu
sorumluluğu, fikri mülkiyet, yeni çevre şartları, biyoekonomide diğer
uygulamalar
36
Bitki Islahında Kullanılan Teknikler (GM&NPBT*)
• Transgenik (GM): başka bir organizmadan bir genin (DNA kodlanan
bölgeye) transfer edilmesi,
• Cisgenesis: aynı ya da yakın akraba türlerden bir bitkiye bir genin transfer
edilmesi (inter-fertile),
• Intragenesis: aynı türden alınan gen ya da gen parçasının eklenerek
yeniden organize edilmesi (promatör ya da terminatör ile birleştirilmesi),
• Targeted mutagenesis: Side Directed Nuclease (SDN) Teknolojisiyle ile özel
mutantlar üretilmesi,
* Genetic Modify and New Plant Breeding Technologies
37
Bitki Islahında Kullanılan Teknikler (GM&NPBT*)-2
Rekombinant DNA’nın geçici olarak tanıtımı:
• Oligonükleotidler veya infiltrasyon teknikleri ile yönetilen mutasyonlar
sonucu elde edilen bitki geleneksel yöntemler ile geliştirilmiş bitkilere çok
benzer ve ayırt edilemezler.
Diğer Teknikler;
• RNA indüke edilmiş DNA (genin susturulması) ve ters ıslah yöntemi ile
geliştirilen ara ürün GM olmakla birlikte elde edilen son ürünü geleneksel
ıslah yöntemleri ile geliştirilen son ürün (çeşit)’lerden farklı değildir.
• GM olmayandan aşı alarak GM aşılanması yada daha az genetik
transformasyon taşıyan kimerik bitkilerin kullanılması,
38
Karşılaştırılan Ülkeler ve Özel Konuları
• Arjantin’de herbisitlere dayanıklı GD soyada etkisi,
• Hindistan’da Bt pamuğun sosyo - ekonomik etkisi,
• Avusturya’da Bt pamukğun tarihçesi,
• Brezilya’da GD araştırmalarında trendler,
• Kanada’da bitkiler için yeni mevzuat sistemi oluşturulması,
39
Durum Çalışmaları; Kesişen Konular
• Rekabetçi ülke ekonomilerinde tarım ürünleri ihracatı
artmaktadır.
Sonuçta temel bilim ve inovasyon teşvik
edilmektedir.
• Bir teknolojinin spesifik etkisi, diğer tarımsal uygulamalardaki
değişikliklerin sonuçları ve sosyal gelişmeler arasında hayati
önem taşımaktadır.
• GM bitkileriyle ilgili yararları (kanıtları) anlatan dokümanların
miktarı giderek artmaktadır. GM teknolojilerinin etkisi bitki
ıslahında kullanılan diğer teknolojilerden daha büyük değildir.
• Modern, etkin, şeffaf çerçeve düzenlemeler, teknolojiden çok
ürüne odaklanmalı, yatırım teşvikleri ve inovasyon
planlanmalıdır.
40
Bilim Akademilerine göre AB ve Afrika tarımları
arasındaki yakınlığın analizi
• 13 Afrika ülkesinden akademisyenin katılımı ile Ghana, Kenya, Uganda ve
Tanzanya’da çalıştaylar yapılmıştır.
• Kanıtlar AB’nin faaliyetlerinde; çiftçiler, bilim adamları ve politika yapıcılar
için bitki genetik teknolojisindeki ilerlemelerin Afrika ülkelerinde
kullanımında tarihi zorluklar olduğunu göstermektedir
• Son zamanlarda Afrika’da yöresel ihtiyaçlar için GD bitkilerin üretimi
artmaktadır.
•
Yöresel sistemi güçlendirmede AB ve Afrika arasında araştırma ve
geliştirme ortaklığı ve bilgi paylaşılması önemli fırsattır.
• Birlikte çalışan bilim akademilerinin rolünün devamı, bilim ve teknoloji
önceliklerini belirlenmesi, mükemmeliyet merkezlerinin güçlendirilmesi,
kamuoyu tartışması ve politika yapıcılara desteğin devam etmesi
gerekmektedir.
41
Son OECD Çalıştay Sonuçları
• Yeni bitki çeşitlerine uygulanacak risk değerlendirme prensiplerinde, yeni
teknikler göz önünde bulundurulmalıdır.
• Mevzuatı tetiklemeyen ve teknik olmayan fenotipi verilen ürün odaklıdır.
• Çeşit karakterizasyonunda teknikten yararlanılabilir.
• Yeni ıslah teknikleri için tanımlanan yeni güvenilirlik konuları
bulunmamaktadır.
• Belirli durumlarda yapılmış olan değerlendirme sadeleştirilebilir mi?
Yeni Bitki Islah Tekniklerinden çıkarılmış Ürünlerin Çevre Risk Değerlendirmesinde OECD Çalıştayı
42
EASAC Tavsiyeleri,
• Kamu sorumluluğu; Açıkça konuş!, ayağa kalk ve harekete geç, Anne Glover
• Bilimsel topluluklar inovasyon için fırsatları ve araştırma sonuçlarını
açıklamalıdır,
• Tarımda Avrupa İnovasyon Birliği anahtar role sahiptir,
• Örnek; Entegre Zararlı Yönetim Stratejileri ile GD ürün hedeflerinin
entegrasyonu sağlanmalı,
• Ürün/uygulamaya odaklı çerçeve düzenlemelerin yeniden oluşturulması,
Bunlar bilimsel temelli, şeffaf, orantılı, tahmin edilebilir, uluslararası deneyim
ve kanıtlara dikkate almalı,
43
• Gazete Haberi
• http://www.gazeteport.com.tr/haber/162339/gdo-sirketlerinin-yenihedefi-afrika
• http://www.theguardian.com/global-development/2014/feb/24/gmcrops-european-scientists-africa-promote-biotech
• http://www.rawstory.com/rs/2014/02/24/european-scientists-descendon-africa-to-promote-genetically-modified-crops/
• http://www.easac.eu/home/easac-news.html
44
theguardian;
GM crops: European scientists descend on Africa to promote biotech
• Delegation to meet Ghanaian, Ethiopian, Kenyan and Nigerian farm
ministers as well as officials from the African Union
•
John Vidal, theguardian.com, Monday 24 February 2014 15.06 GMT
•
Africa is expected to be the next target of GM food companies, as European scientists and
policymakers travel to Ethiopia to boost the prospect of growing more of the controversial
crops on the continent.
Anne Glover, the chief scientific adviser to the European commission, and other prominent
pro-GM researchers and policymakers from European countries including Germany, Hungary,
Italy and Sweden will this week meet Ethiopian, Kenyan, Ghanaian and Nigerian farm
ministers as well as officials from the African Union.
The British environment secretary, Owen Paterson, who said last year that the UK would be
acting immorally if it did not make GM crop technologies available to poor countries, pulled
out of the conference in Addis Ababa, organised by the European Academies Science
Advisory Council (Easac).
According to an Easac spokeswoman, the meeting is intended to help EU and African
scientists collaborate to allow the crops to be grown more easily on the continent. "EU policy
on GM crops is massively important for Africa," she said. "A lot of countries are scared to do
any research. They fear they will be punished by EU restrictions. They depend on the EU for
their exports."
Critics, however, said the meeting was a thinly disguised attempt to promote GM farming at a
governmental level, whether or not it was good for local farmers.
•
•
•
•
45
•
•
•
•
•
•
•
"The meeting has the appearance of giving the European stamp of approval on GM crops, even
though the majority of EU citizens oppose GM in food," said a spokeswoman for GM Watch, a
UK-based NGO.
The talks take place as industry data shows the increase in the planting of GM crops has
practically halted in the US and as G8 countries, led by the US and Britain, press African states
to liberalise their farming as part of the New Alliance for Food Security and Nutrition initiative.
The New Alliance is intended to accelerate African agricultural production, but farmers have
widely criticised it as a new form of colonialism.
Olivier de Schutter, the UN special rapporteur on the right to food, has described Africa as the
last frontier for large-scale commercial farming. "There's a struggle for land, for investment, for
seed systems, and, first and foremost, there's a struggle for political influence," he said.
According to the International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Isaaa),
South Africa grows GM food crops, and Burkina Faso and Sudan cotton. Seven other African
countries – Cameroon, Egypt, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria and Uganda – have conducted
GM field trials. The first drought-tolerant genetically modified maize is expected to be grown
on the continent in 2017, it says.
Annual figures from Isaaa show that US farmers planted 70.1m hectares (173m acres) of GM
crops in 2013, less than 1% more than in 2011 and 2012. Latin American and Asian farmers
grow more than half of the world's GM crops, mostly for animal feed or cotton production.
The latest figures show that 77% of the world's GM crops are grown in three countries – 40%
in the US, 23% in Brazil and 14% in Argentina – with plantings in Europe and Africa negligible,
and concern growing worldwide about the emergence of herbicide-resistant "superweeds".
46
GAZETEPORT/DIŞ HABERLER
24 Şubat 2014 Pazartesi Saat: 11:49
GDO şirketlerinin yeni hedefi Afrika
Avrupalı bilim insanları Afrika'da
biyoteknolojiyi desteklemek için
bastırıyor.
Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO)
üreten şirketlerin bir sonraki
hedefinin Afrika olması bekleniyor.
Bir delegasyon Afrika Birliği'nin yanı
sıra Gana, Etiyopya, Kenya ve Nijerya
Tarım Bakanları ile bir araya gelecek.
Avrupa Komisyonu'nun bilimsel danışmanlar şefi Anne Glover ve Almanya, Macaristan,
İtalya ve İsveç dahil Avrupa ülkelerinin önemli politikacıları ve GDO araştırmalarını
destekleyenler bu hafta Afrika Birliği yetkililerinin yanı sıra Etiyopya, Kenya, Gana ve
Nijerya tarım bakanları ile bir araya gelecek.
Geçen yıl ahlaksızca olacağını düşünerek yoksul ülkelerde GDO teknolojilerinin
uygulanmasına izin vermeyen İngiltere Çevre Bakanı Owen Paterson Avrupa Akademileri
Bilimsel Danışma Konseyi'nin (EASAC) organize ettiği Addis Ababa'daki konferanstan
çekildi.
47
•
EASAC sözcüsüne göre toplantının amacı AB ve Afrikalı bilim insanlarının kıtada ürünlerinni daha fazla
yetişmesini sağlayacak işbirliğini yapmak. Sözcü "GDO'lu ürünler konusunda AB politikası Afrika için çok
büyük ölçekte önemli. Birkaç ülke herhangi bir araştırmadan korkuyor. Onlar AB kısıtlamaları nedeniyle
cezalandırılmaktan korkuyor. Onlar ihracat için AB'ye bağımlıdır" dedi.
Muhalifler ise toplantının yerel çiftçilere iyi olup olmamasından daha çok GDO'lu tarımın örtülü olarak
hükümetler tarafından teşvik edilmesi olduğunu düşünüyor.
İngiltere merkezli GM Watch adlı sivil toplum kuruluşunun sözcüsü "Toplantı hala birçok Avrupa Birliği
vatandaşı GDO'lu gıdalara karşı olmasına rağmen, GDO'ya Avrupa'nın onay damgasının verildiğinin açık bir
göstergesi" dedi.
Yeni Antlaşma'nın amacı Afrika tarım ürünlerini artırmak ama çiftçiler genel olarak bunun sömürgeciliğin
yeni bir şekli olduğunu ifade ederek eleştiriyor.
BM gıda hakkı özel raportörü Olivier de Schutter Afrika'yı geniş ölçekli ticari tarımın son sınırı olarak
tanımlıyor. De Schutter "Toprak, yatırım, tohum sistemi için mücadele var ve en önemlisi siyasi etki için bir
çaba var" dedi. (GAZETEPORT/DIŞ HABERLER)
48
Teşekkürler…
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
www.tagem.gov.tr
www.gsb.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 037 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content