close

Enter

Log in using OpenID

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

embedDownload
EK-2
BULANIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
Trafik Kazası Tespit
Tutanağı
2
Fahri Trafik
Müfettişliği Müracaatı
Kazaya karışan sürücü veya Araç sahibinin müracaatı ile;
1- Nüfus cüzdanı veya Sürücü Belgesi
2- Araç Şirkete ait ise yetki belgesi
1-İki adet (2) vesikalık fotoğraf
2-Sürücü Belgesi
3-Öğrenim Durumu Belgesi
3
4
5
6
Fahri Trafik
Müfettişliği Kayıp
Kimlik Müracaatı
Fahri Trafik
Müfettişliği Kayıp Suç
Tespit Tutanağı
Müracaatı
İnşaat kazı ve çalışma
izni
Alkolden alınan Sürücü
Belgesinin geri teslimi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 İŞ GÜNÜ
15 Dakika
1- 2 Adet fotoğraf (Yeni Kimlik İçin)
15 Dakika
1- Nüfus Cüzdanı
15 Dakika
1- Belediyeden çalışma yapabileceğine dair izin belgesi
1a- 1.Kez sürücü belgesi alınmış ise Nüfus Cüzdanı
1b- 2. Kez sürücü belgesi alınmış ise İl Sağlık Müdürlüğünden Sürücü Davranışlarını
Geliştirme Sertifikası
1c- 3. Kez Sürücü Belgesi Alınmış ise Özel Psiko Teknik
Değerlendirme Merkezinden Psiko Teknik Rapor Aslı ve Fotokopisi
15 Dakika
15 Dakika
SIRA
NO
7
8
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Alkolden alınan Sürücü
Belgesinin geri teslimi
(Yabancı Sürücü Belge
Sahipleri İçin)
Hız İhlalinden Geri
Alınan Sürücü Belgesi
Teslimi
2-Pasaport veya kimlik belgesi
3-Maliyeden "T.İ.P.C. Borcu Yoktur" kağıdı
1- Nüfus Cüzdanı
2- Özel Psiko Teknik Değerlendirme Merkezinden Psiko Teknik Rapor
3-Maliyeden "Borcu Yoktur" kağıdı
9
100 Ceza Puanından
Alınan Sürücü
Belgesinin Teslimi
10
Sürücü Belgesi ceza
Nedeni ile Başka İllerde
Alınmış ve İlimizden
geri teslim alınma
durumu
11
Muayeden Geri alınan
Motorlu Araç Tescil
Belgesinin Teslimi
1- Nüfus Cüzdanı (Sürücü Belge sahibi veya noter tasdikli vekalet sahibi)
2- Sürücü Kurslarından Çevre Bilgisi Dersi Sertifikası
3-Maliyeden "T.İ.P.C. Borcu Yoktur"
1- 1.Kez sürücü belgesi alınmış Sürücü Belge sahibi veya noter tasdikli vekalet sahibinin
müracaatı
2 -Nüfus Cüzdanı
3- 2. Kez sürücü belgesi alınmış ise İl Sağlık Müdürlüğünden
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Sertifikası
4- 3. Kez Sürücü Belgesi Alınmış ise Özel Psiko Teknik Değerlendirme Merkezinden
Psiko Teknik Rapor
5-Maliyeden "T.İ.P.C. Borcu Yoktur"
1-Trafikten men edilen aracın fenni muayenesi yapıldığını gösterir trafik belgesi.
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
15 Dakika
15 Dakika
15 Dakika
15 Dakika
15 Dakika
SIRA
NO
12
HİZMETİN
ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Trafikten Men edilen
Araçların geri Teslimi
1- Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi
2- Araç sahibi değil ise Muvafakat name veya Noter tasdikli vekâletname
3- Şirket Araçları için yetki belgesi
4- Araç Trafik ve Tescil Belgesi
5-Trafik Sigorta Poliçesi
15 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine
başvurunuz
İlk Müracaat Yeri
: Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği
İkinci Müracaat Yeri :İlçe Emniyet Müdürlüğü
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
: Bülent DEMİREL
: Kom. Yard.
: Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği
: 0 436 3114160 Dahili:4115
: 0 436 3112565
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
: Fikret SARI
: 4. Sınıf Emniyet Müdürü
: İlçe Emniyet Müdürlüğü
: 0 436 3114160 Dahili: 4110
: 0 436 3112565
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content