close

Enter

Log in using OpenID

25.04.2014 Cuma Hutbesi tıklayınız.

embedDownload
İLİ
: Giresun
TARİH: 25.04.2014
ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ
َّ ‫ي الَّ ِذٌنَ اَس َْزفُىا ع َۤلى اَ ْنفُ ِس ِه ْم الَ تَ ْقنَطُىا ِم ْن َرحْ َم ِة‬
َ ‫قُلْ ٌَا ِعبَا ِد‬
ِ‫َّللا‬
َّ َّ ِ‫ا‬
‫َّحٍ ُم‬
َ ُ‫َّللاَ ٌَ ْ فِ ُز ال ُّذذن‬
ِ ‫ىو َ ِمٍيًعا اِنَّ ُ ُ َى ْال َ فُى ُر الز‬
َّ ‫إذا دخل ر ب قال رسىل‬
: ‫سلَّم‬
َ ‫صلّى َّللاُ َعلَ ٍْ ِ و‬
َ ‫َّللا‬
‫ و بارك لنا فً رمضا‬، ‫اللهم بارك لنا فً ر ب وشيبا‬
Değerli Müslümanlar
Yüce Allah (cc) bazı zaman dilimlerinde rahmetini
insanlara bol bol ihsan eder işte bu zaman dilimlerinin en
önemlilerinden biri mübarek üç aylardır. Rahmetin,
merhametin, af ve mağfiretin Recep ile başlayıp Şaban ile
devam eden ve gözümüzün nuru Ramazan ayı ile zirve
yaptığı bu maneviyat iklimine yaklaşmış bulunuyoruz. Bu
manevi sağanaktan olabildiğince nasiplenmeyi rabbim
hepimize nasip eylesin.
“Müminler için bütün günler ve aylar, Allah’ı hoşnut
etmek ve rızasını kazanma amacıyla ve kulluk bilinciyle
geçirilir. Ancak üç aylar olarak bilinen bu aylar, manevi
coşkunun daha yoğun yaşandığı bir mevsimdir. Bu ayların
içindeki bazı geceler bu coşkunun heyecana ve manevi
hazza dönüştüğü müstesna zaman dilimleridir.
Üç aylar! bir sene boyunca kararan kalplerimizi tövbeistiğfarla , yorulan midemizi oruçla, bükülmeyen belimizi,
eğilmeyen başımızı namazla, Allahı unutan dilimizi zikirle,
açılmayan kesemizi sadaka ve hayır-hasenatla, katılaşan
kalbimizi şefkatle onarma zamanıdır.
Aziz Mü’minler!
Bu aylardan ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi
mübarek Regaip kandilidir. 30 Nisan Çarşamba günü üç
ayların başlangıcı, Perşembe günü de mübarek regaib
kandili bizleri şefkat ve sevgi ile kucaklayacaktır.
Regaib; herhangi bir şeyi istemek, arzu duymak,
meyletmek, bu emeller doğrultusunda azimle çaba sarf
etmek demektir. Regaib Kandili ise; her türlü arzu ve
isteklerimizi, tutkularımızı, doğruya, güzele, faydalı olana,
hakka ve hakikate; rağbetibimizi Rabbimize yöneltme,
bütün işlerimizi Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun hâle
getirme çabasıdır.
Bu gece rahmetin sağanak sağanak yağdığı ve duaların
kabul olduğu bir gecedir. Efendimiz “Beş gece vardır ki
onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recep’in ilk (cuma)
gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan gece, cuma gecesi,
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.”1
buyurmaktadır.
Muhterem Kardeşlerim
Üç aylar ve kandil geceleri bizler için, Allah ve
Resulünün isteklerinin ne kadarını yerine getirdiğimizin ne
kadarını yerine getiremediğimizin sorusuna cevap bulma
zamanlarıdır. Bu aylar, Allah-u Teâlâ’nın üzerimize
yağdırmış olduğu merhamet ve mağfiret yağmurlarından
istifade edip, isyanlarımıza, hatalarımıza ve günahlarımıza
tövbe etme vaktidir. Nitekim Yüce Allah, tövbeyle ilgili
olarak şöyle buyurmaktadır: “Ey kendi nefisleri aleyhine
kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah, günahlarınızın hepsini
bağışlar. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet
edendir.”2 Peygamber efendimiz (sav) ise bir hadisi
şerifinde ''Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ise
ümmetimin ayıdır''3 buyurarak bu ayların önemine vurgu
yapmıştır.
Saygıdeğer Müslümanlar
Öyleyse geliniz! Benliğimizi ilahi rahmetten uzaklaştıran
bencillik ve kıskançlıktan kurtaralım ki, ruhumuz kemale
ersin. Kendimizi bilelim ki, Rabbimizi bilelim. İmanımız
sahih ve amelimiz salih olsun ki, kurtuluşa erelim.
Kendimizi nifaktan, hasetten, kinden ve nefretten
uzaklaştıralım ki, Allah (cc)’nun lütfuyla kardeş olalım.
Allah’ın bize verdiği nimetleri zaaflarımızın kurbanı
yapmayalım ki,
Allah’a daha yakın olalım.
Yetimin hakkını yemeyelim, öksüzü itelemeyelim ve yolda
kalmışın elinden tutalım ki, Allah’ın yardımı hep bizimle
olsun.
Sadece
Allah’a sığınalım ki, her türlü sıkıntıdan ve zorluklardan
rahmetiyle bizleri korusun. Nefsimizi her türlü şeytani
vesveseden, fesattan ve fitneden arındıralım ki, yeryüzü
ıslah edilmiş olsun. Kuran’ın ahlakını kendimize rehber
edinelim ki, insanlar bizden memnun, Rabbimiz de bizden
hoşnut ve razı olsun(3). Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye
değil, sadece O’na olsun ki, her gecemiz Regaib olsun.
Değerli Kardeşlerim!
Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere
bütün İslâm âleminin üç aylarını ve Regaib Kandili’ni
tebrik ediyor bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve
yakarışların kabul olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz
ediyorum.’’ Hutbemi peygamber (s.a.v.)in bir dusıyla
bitiriyorum''Allah’ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle
ve bizi Ramazan'a kavuştur”4
1 Beyhakî, Sünen, Şuabül-İman, 3/342.
2
Zümer Süresi, 39/53.
3
Camiü's-Sağır c.4, s.18.
4
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259.
Hazırlayan :
Şaban SADAN
Bulancak İlçe Müftüsü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content