close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ
EĞİTİM ÇEVRE KALİTE ARAŞTIRMA İKTİSADİ İŞLETMESİ
Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları
Akreditasyon No: AB-0007-T
Revizyon No: 011 Tarih: 30-Haziran-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0007-T
Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
1605 Cadde, Dilek Binası
BİLKENT 06800
ANKARA / TÜRKİYE
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Kimyasal - Farin ve
Hammadde (Kil, Kalker,
Marn, Kum)
Fiziksel ve MekanikÇimento ve Benzeri Yapı
Malzemeleri
: 444 50 57
Faks
: 0 312 265 09 06
E-Posta : [email protected]
Website : www.tcma.org.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Kimyasal - Çimento ve
Benzeri Yapı
Malzemeleri
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kızdırma Kaybı Tayini
TS EN 196-2 / EN 196-2
Klorür Tayini
TS EN 196-2 / EN 196-2
KKL.TA.01 (İşletme İçi Metod XRF)
Na₂CO₃ ile Çözünmeyen Kalıntı Tayini
TS EN 196-2 / EN 196-2
Sülfat Tayini
TS EN 196-2 / EN 196-2
KKL.TA.12 (İşletme İçi Metod
Spektrofotometre)
Puzolanik Özellik Tayini
TS EN 196-5 / EN 196-5
XRF ile Ana Oksitlerin Tayini (CaO, MgO, Al2O3, SiO2,
Fe2O3)
KKL.TA.01 (İşletme İçi Metod)
Alkali Tayini
TS EN 196-2 / EN 196-2
Çimentoda Suda Çözünen Krom (Cr(VI)) Tayini
TS EN 196-10 / EN 196-10
Sülfür Tayini
TS EN 196-2 / EN 196-2
Reaktif Kalsiyum Oksit (R. CaO) Tayini
TS EN 197-1 / EN 197-1
Karbondioksit Muhtevası ASTM C
114
Kükürt Trioksit Muhtevası TS EN 1962/EN 196-2
Toplam Kalsiyum Oksit Muhtevası
KKL.TA.112 (İşletme içi Metod)
Metodlarına göre deney yapılarak TS
EN 197-1/EN 197-1 Standardına göre
Hesaplama
Uçucu Külde Serbest Kalsiyum Oksit (S.CaO) Tayini
TS EN 451-1 / EN 451-1
XRF ile Ana Oksitlerin Tayini (CaO, MgO, Al2O3, SiO2,
Fe2O3)
KKL.TA.01 (İşletme İçi Metod)
Toprak/Kayaçta Rutubet Tayini
ASTM D 2216
Digital Piknometre ile Özgül Ağırlık Tayini
KKB.TA.09 (İşletme İçi Metod)
Otomatik Blaine Cihazı ile Özgül Yüzey Tayini
KKB.TA.06 (İşletme İçi Metod)
Priz Başlangıç Süresinin Tayini
TS EN 196-3 / EN 196-3
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ
EĞİTİM ÇEVRE KALİTE ARAŞTIRMA İKTİSADİ İŞLETMESİ
Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları
Akreditasyon No: AB-0007-T
Revizyon No: 011 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0007-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Priz Bitiş Süresinin Tayini
TS EN 196-3 / EN 196-3
Genleşme Tayini
TS EN 196-3 / EN 196-3
Spektral Renk Ölçüm Cihazı ile Beyazlık Tayini
KKB.TA.11 (İşletme İçi Metod)
Bünyede Su Tutma
TS EN 413-2 / EN 413-2
Alkol Metodu ile Hava Miktarı Tayini
TS EN 413-2 (Madde 7.3)
EN 413-2 (Madde 7.3)
Elek Bakiyesi (90 µm)
TS EN 196-6 / EN 196-6
Basınç Dayanımı Tayini
TS EN 196-1 / EN 196-1
Hidratasyon Isısı Tayini
TS EN 196-9 / EN 196-9
Uçucu Külde Islak Yıkama ile İncelik Tayini
TS EN 451-2 / EN 451-2
Beton
Basınç Dayanımı Tayini
TS EN 12390-3 / EN 12390-3
Kömür
Kömür ve Kokta Numune Hazırlama
ASTM D 2013 / D 2013M
Kömür ve Kokta Kaba Rutubet Tayini
ASTM D 3302 / D 3302M
Kömür ve Kokta Bünye Rutubeti Tayini
ASTM D 3173
ASTM D 7582
Kömür ve Kokta Kül Tayini
ASTM D 3174
ASTM D 7582
Kömür ve Kokta Uçucu Madde Tayini
ASTM D 3175
ASTM D 7582
Kömür ve Kokta Toplam Kükürt Tayini
ISO 334
ASTM D 4239
Kömür ve Kokta Karbon, Hidrojen, Azot Tayini
ASTM D 5373
Kömür ve Kokta Üst ve Alt Isıl Değerinin Bombalı
Kalorimetre Yöntemi ile Tayini
ASTM D 5865
ISO 1928
Kömür ve Kokta Farklı Bazlara Göre Hesaplama
ASTM D 3180
ISO 1170
Sabit Karbon
ASTM D 7582
Absorpsiyon ve İyon Kromotografi İle Sabit
Kaynaklarda Flor (HF) Emisyonlarının Tayini
EPA Metot 26 (Numune alma hariç)
EPA Metot 26A (Numune alma hariç)
Absorpsiyon ve İyon Kromotografisi İle Sabit
Kaynaklarda Klor (Cl₂ ve HCl) Emisyonlarının Tayini
EPA Metot 26 (Numune alma hariç)
EPA Metot 26A (Numune alma hariç)
TS EN 1911 (Numune alma hariç)
Adsorpsiyon ve Yüksek Çözünürlüklü GC-MS Analizi
İle Sabit Kaynaklardan PCDD/PCDF Tayini
TS EN 1948- 2,3
(Fiziksel ve MekanikÇimento ve Benzeri Yapı
Malzemeleri Devam)
Baca Gazı numunesinde
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ
EĞİTİM ÇEVRE KALİTE ARAŞTIRMA İKTİSADİ İŞLETMESİ
Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları
Akreditasyon No: AB-0007-T
AB-0007-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
numunesinde Devam)
Fuel oil
Farin ve Hammadde (Kil,
Kalker, Marn, Kum),
Toprak/Kayaç
Revizyon No: 011 Tarih: 30-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynaklarda Metallerin Tayini ICP-Ms ile
(Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ag, Tl, Zn, V,
Hg, Sn)
+ Önişlemler
(As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V)
EPA Metot 29 (Numune alma hariç)
EPA 6020a
Adsorpsiyon ve GC-MS ile Sabit Kaynaklarda PAH
(Polisiklik Aromatik Hidrokarbon) Tayini
ISO 11338- 2
Likit Hidrokarbon Yakıtların Bomba Kalorimetresi ile
Yanma Isısı Tayini
ASTM D 240
Petrol Ürünlerinde Kül Tayini
ASTM D 482
Petrol Ürünlerinde Sülfür Tayini (Yüksek Sıcaklık
Metodu)
ASTM D 1552
Petrol Ürünlerinde ve Yağlarda Karbon Hidrojen ve
Nitrojen Tayini
ASTM D 5291
Kuru Yakma İşleminden Sonra Organik (TOC) ve
Toplam Karbon (TC) Tayini (Elementel Analiz)
ATK.TA.21 (İşletme İçi Metod )
TS EN 14385 (Numune alma hariç)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content