close

Enter

Log in using OpenID

1 tc nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü

embedDownload
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI İLANI
Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının da yer
aldığı Programlara ilişkin, başvuru tarihi ve yeri aşağıda belirtilmiştir.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI
ALES Yabancı
Mezuniyet
Puanı ve
Dil
Notu
Türü
Puanı
Program
Yabancılara Türkçe
Öğretimi (Tezli)(*)2-3-4
Turizm İşletmeciliği
Tezsiz Uzaktan Öğretim
Y.L.1-2-4
Türk
Bilimsel
Uyruklu
Hazırlık
Kontenjan
Yabancı
Özel
Uyruklu
Öğrenci
ÜNİP
Öğrenci
Kontenj
Kontenjan
an
55 SÖZ
--
50.00
30
--
--
--
--
--
--
50.00
50
--
--
--
--
(*) Bu programda mülakat yapılacaktır.
1. Bu Programlarda Müracaatta ALES puanı istenilmemektedir.
2. Bu programlarda Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır. Yabancı Dil Puanı bulunan adayların başarı
puanı hesaplanmasında yabancı dil puanları değerlendirmeye alınacaktır.
3. Mülakat Sınavına katılmak zorunludur. Mülakat sınavına katılmayan adaylar doğrudan başarısız
sayılacaktır.
4 Lisansını Yabancı bir ülkede tamamlayan ve Lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, ilgili
programın Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul
edilebilirler.
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Yabancılara Türkçe Öğretimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı
Yüksek lisans programına, Türkçe Eğitimi Bölümünden, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Programından, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden, Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı
ana bilim dallarından, Dil Bilim Bölümünden, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden,
Mütercim ve Tercümanlık Bölümünden mezun olan öğrenciler başvurabilirler.
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
a. Lisans derecesine sahip olmak.
b. Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler öğrenim
ücreti Toplam 3.750 ( Üç bin yedi yüz elli) TL olup; Üç eşit taksitte alınacaktır. Bu
program en az 3 (üç) dönemden oluşmaktadır.
c. Bu programın açılması için en az 30 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir.
1
BAŞVURU TARİHLERİ VE MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER
BAŞVURU TAKVİMİ
Tarih
04-15 Ağustos 2014
21 Ağustos 2014
26 Ağustos 2014
28 Ağustos 2014
01 Eylül -05 Eylül 2014
08 Eylül 2014
09 Eylül 2014
Açıklama
Başvuruların Kabulü
(Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta
ile yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen Postalar kabul
edilmeyecektir.)
Mülakata (Sözlü Sınava) Alınacak Adayların İlanı
Mülakat (Sözlü Sınav)
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Kesin Kayıt (Asıl Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar
İçin).
Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin ilanı
Yedek Aday İken Kesin Kayda Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Mülakat Sınavı Yapılanların;
a. Başvuran adayların ALES puanının %60’ı,Yüksek Lisans veya Lisans mezuniyet
notunun %20'si, yabancı dil notunun %20'si dikkate alınarak sıralama yapılacak,
yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına
alınacaktır. Diğer adaylar mülakat sınavına alınmayacaktır.
b. Mülakata alınan adayların ALES puanının %50'i, Yüksek Lisans veya lisans
mezuniyet notunun %20'i, yabancı dil notunun %10 i, mülakat sınavı notunun % 20'i
dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Mülakat sınavından 100 üzerinden en az 50
puan almak şartıyla toplam Puanın Yüksek Lisans Programları için en az 50 olması
gerekmektedir.
b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların
a. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adayların: Lisans mezuniyet
notunun % 80” i ile varsa Yabancı Dil Puanının % 20 si alınarak sıralama yapılacak,
yapılan sıralama sonucuna göre asil ve yedek liste ilan edilecektir.
b. Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları
takdirde kayıt hakkını kaybederler. İlgili programa süresi içerisinde kesin kayıt
yaptırmayan adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılır ve bu işlem sırasında
yedek sıralamasına uyulur.
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Başvuru Formu. (Enstitüden veya internet sayfamızdan alınacaktır.)
Yüksek Lisans Programı için Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Onaylı
Örneği Doktora Programı için Lisans ve Yüksek Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya
Bu Belgenin Onaylı Örneği
Transkript (Not Durum Belgesi) Onaylı Örneği
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya Bilgisayar
Çıktısı
Doktora programına müracaat edecek adaylar için Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya
Bilgisayar Çıktısı, Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adaylardan varsa Yabancı Dil
Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Onaylı Örneği (T.C. Kimlik Numaralı)
(2) Adet Vesikalık Fotoğraf
2
Kesin Kayıtlarda istenilecek belgeler:
1. Başvuru Formu. (Enstitüden veya internet sayfamızdan alınacaktır.)
2. Yüksek Lisans Programı için Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin
Onaylı Örneği Doktora Programı için Lisans ve Yüksek Lisans (Diploma, Mezuniyet)
Belgesi veya Bu Belgenin Onaylı Örneği
3. Transkript (Not Durum Belgesi) Onaylı Örneği
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya
Bilgisayar Çıktısı
5. Doktora programına müracaat edecek adaylar için Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
veya Bilgisayar Çıktısı, Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adaylardan varsa
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Onaylı Örneği (T.C. Kimlik Numaralı)
7. (2) Adet Vesikalık Fotoğraf
8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
9. Özgeçmiş
ENSTİTÜ KAYIT YERİ/ ADRES VE TELEFONLARI:
Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Eğitim Fakültesi Binası 1. Kat 107 Nolu oda
NEVŞEHİR
e-mail: [email protected]
Tel
: (0 384) 228 10 00 Dahili 13086-13092
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
309 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content