close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Mühendisliği N.Ö 2014-2015 Güz Dönemi Final Sınav Programı

embedDownload
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ 2014–2015 GÜZ YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI
Ders
Kodu
Ders
08:30-09:30 1201108
A.Đ.Đ.T
H. Yıldırım
1
Ç4, TRS C
09:40-10:40 1201503
Çevre Ekonomisi
M. Kızıl
3
Ç1, Ç4
10:50-11:50 1201713
Atıksuların Yeniden Kullanılması
M.E. Argun
4
Ç1
10:50-12:10 1201711
Biyolojik Nutrient Giderimi
D. Erdirençelebi
4
Ç3
13:30-14:50 1201301
Çevre Kimyası 1
D. Erdirençelebi
G. Kara
2
A: E201, E202
B: E301, E302
10:00-10:45 1201702
Katı Atık Yönetimi
Ş. Dursun
4
Ç4
11:00-12:00 1201522
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
D. Güçlü
3
Ç1
13:30-15:00 1201513
Malzeme Bilimi
H. Açıkel
3
Ç4
Matematik 1
Y. Çenesiz
O. Karaoğlu
1
A: Ç1, Ç4,
B: MF2, TRS A
1
A: E201, E202
B: E301, E302
Ç1, Ç2
Saat
Dersin Sorumlusu
N.Ö.
Final
Sınav Yeri
Sınıf
5.1.2015 (Pazartesi)
6.1.2015 (Salı)
15:15-16:45 1201101
7.1.2015 (Çarşamba)
09:00-10:20 1201111
Çevre Mühendisliğine Giriş
D. Erdirençelebi
D. Güçlü
11:00-11:45 1201316
Çevre Mikrobiyolojisi
Ş. Dursun
2
13:30-14:50 1201704
Çevre Modellemesi
D. Güçlü
4
1201512
Yapı Mühendisliği
S. Döndüren
1201514
Ölçme Bilgisi
H. Karabörk
15:30-17:00
3
E201, E202
Ç4
Amfi B
8.1.2015 (Perşembe)
13:30-15:00 1201317
Mesleki Etik
Ş. Đnam
2
Amfi B, Amfi C
15:30-17:00 1201501
Fiziksel Temel Đşlemler
E. Yel
3
E201, E202, E301, Amfi C
Ç3, Ç4
9.1.2015 (Cuma)
10:30-12:00 1201731
Đşçi Sağlığı ve Güvenliği
Đ. Çınar
4
13:30-15:00 1201303
Matematik 3
Y. Çenesiz
2
Ç1, Ç4, Amfi B
15:30-16:30 1201525
TOSD
Đ.Ö.E
3
Đ.D.
09:00-10:30 1201515
Çevre Jeolojisi
H. Kurt
3
Ç4, TRS A
13:30-15:00 1201324
Statik Mukavemet
A. Özütok
S. Döndüren
2
A: Ç3 Ç4
B: Ç1, Ç2
15:30-17:30 1201709
Atıksu Arıtımı
A.Berktay, B. Nas
4
E201, E202
12.1.2015 (Pazartesi)
13.1.2015 (Salı)
09:00-10:30 1201122
Genel Kimya
S. Edebali
1
E201, E202, E301, E302, TRS A
11:00-12:00 1201712
Arıtma Çamurlarının Kontrolü
S. Küçükçongar
4
Ç1
15:30-16:45 1201502
Su Kalitesi Yönetimi
B. Nas
3
E301, E302, Ç1, Ç2
14.1.2015 (Çarşamba)
1201121
Yabancı Dil 1
1201120
Đleri Yabancı Dil 1
13:30-15:00 1201305
08:30-09:30
TRS A
B. A. Esen
1
Đstatistik ve Olasılık
D. Sezer
2
Amfi B, Amfi C, Ç1
15:30-17:30 1201506
Su Temini ve Sis. Tas.
M. F. Sevimli
3
MF2, TRS A
08:30-09:30 1201107
Türk Dili 1
Ç1, Ç4
15.1.2015 (Perşembe)
E. B. Akhan
S. Küçükçongar
S. Tongur
A. Berktay,
M. F. Sevimli
1
4
TRS A, Amfi C, Ç1
A: Ç4
B: Ç2
A: Ç1, Ç2, Ç4
B: Amfi B, Amfi C
10:30-11:45 1201706
Đçme Suyu Arıtımı Y.Đ.U.
15:30-17:10 1201307
Akışkanlar Mekaniği
08:40-10:10 1201113
Teknik Resim
A. Karaduman
B. Kekeç
1
A: TRS A
B: TRS C
10:30-12:00 1201701
ÇMU
Đ.Ö.E
4
Đ.D.
12:30-14:30 1201710
Müh.Dis.Çalışmalar
Đ.Ö.E
4
Đ.D.
2
16.1.2015 (Cuma)
Ver.2
Ç1, Ç2, Ç3, Ç4, ŞBP1: C Blok Giriş Kat
MF2: A Blok 1. Kat
TRS A: Teknik Resim Salonu A Blok 1. Kat
TRS C: Teknik Resim Salonu C Blok Bodrum Kat
Çevre Müh. Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Şükrü DURSUN
E201, E202: Đnşaat Müh. Böl. E Blok 2. Kat
E301, E302: Đnşaat Müh. Böl. E Blok 3. Kat
AMFĐ B-C: Halil Cin Konferans Salonu
Müh. Fak. Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. M. Muzaffer KARADAĞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content