close

Enter

Log in using OpenID

(SÜNNET) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ

embedDownload
DOKÜMAN NO
SİRKUMSİZYON (SÜNNET)
AMELİYATI HASTA
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-OFR-263
15.02.2014
0
1/2
SİRKUMSİZYON (SÜNNET) AMELİYATI konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.(Bu bölüm
hasta tarafından okunacak ve doldurulacaktır.)
……………………………………………………………………………………………………………
Hasta Yakını Adı Soyadı
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:
Sünnet erkeklerde penisi örten prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi
yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Hekimin tercihine ve hastanın
durumuna göre genel yada lokal anestezi yapılabilir.
Ameliyatın süresi: Normal şartlarda 20-30dk olup ameliyatın seyrine göre ve hasta faktörlerine bağlı
değişebilir.
Alternatif Tedaviler: Sünnetin alternatifi bulunmamaktadır.
İşlem Sonrası: Çocuğun sünnet sonrasında belli bir süre ağrısı olmayabilir çünkü pipisi uyuşturulmuştur.
Yine de işlemden sonra bazı çocukların huzursuzluğu ve ağlaması olabilir. Sünnet sonrası kanam nadir
olarak sızıntı şeklinde olabilir ve kendiliğinden durur. Kanamanın fazla olması durumunda ihmal edilmeyip
operasyon yapılan merkeze gidilmelidir. Bez kullanan bebekler sünnet sonrası da bez
kullanabilmektedirler. Büyük çocuklar için de sünnet külotları koruyucu olabilmektedir.
Sünnet komplikasyonları ve riskleri:
Enfeksiyon: Gerekli antisepsi koşullarının sağlanamadığı evde ya da toplu olarak açık alanda yapılan
sünnetlerde daha sık görülür.
Kanama: En sık ortaya çıkan sorundur. Normal veya kan hastalığı olan çocuklarda uygun olmayan
tekniklerle yapılan sünnetlerde ya da sünnet sonrası travmayı takiben gözlenir. Normal çocuklarda ikinci bir
cerrahi işlem yeterlidir.
Şekil bozukluğu: Uygun olmayan teknik ya da işin uzmanı olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerde gözlenir
ve bu durumda revizyon gerekebilir.
Prepisyumla birlikte fazla penis cildi kesilmesi: Ciddi şekil bozukluklarına ve bu deformitelerin
düzeltilmesi için majör ameliyatların uygulanmasına neden olabilir.
Glans penis (penis başı) yaralanması: Glans penis parsiyel ya da komplet olarak yaralanabilir. Parsiyel
kesiler kolay düzeltilebilirken, komplet yaralanmalarda önemli sorunlar yaşanabilir.
Kötü nedbe (iyileşme) dokusu: Yara uçları dikilmeyip sekonder iyileşmeye bırakılmış, uygun olmayan
koşullarda yapılan sünnetlerden sonra ya da koter benzeri aletler kullanılarak yapılan sünnetlerden sonra
ortaya çıkmaktadır.
Nekroz: Koter kullanılması ya da uygun olmayan bandaj teknikleri ile yapılan sünnetlerden sonra yara
iyileşmesi gecikebilir
Üretral Fistül: Sünnet sırasında üretranın yaralanması sonucu üretrokütanöz fistül gelişebilir. Cerrahi
olarak düzeltilmesi gerekir.
Sünnet derisinin yetersiz kesilmesi: Bu durumda sünnet ile amaçlanan görünüm sağlanamaz.
İdrar retansiyonu: Sünnetten sonra yapılan bandajın çok sıkı olması nedeniyle idrar çıkım güçlüğü
yaşanabilir ve bu durum idrar yolu enfeksiyonuna ve böbrek hasarına yol açabilir.
Meatal Stenoz: İdrar yolu çıkımında darlık gelişebilir.
Sünnet derisinin geri çekilememesi: Özellikle elektrik akımının kontrol edilemediği koterle yapılan
sünnetlerden sonra oluşan fibrozise bağlı gelişir.
Psikolojik bozukluklar: Özellikle 3-6 yaş arası ve/veya uygun olmayan koşullarda yapılan sünnetlerden
sonra sıklıkla oluşur.
Hastaya özel durumlar:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………
DOKÜMAN NO
SİRKUMSİZYON (SÜNNET)
AMELİYATI HASTA
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-OFR-263
15.02.2014
0
2/2
(Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim tüm
sorularıma yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vaz geçme hakkına sahip olduğumu
biliyorum, bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………
Hastanın Adı Soyadı ……………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:………………
İmza
İmza
Tarih – saat: …/ …/…- …..
Tarih-saat …/ …/…- …..
Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content