close

Вход

Log in using OpenID

17/01/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 17/01/2014
TOPLANTI NO
: 2014/02
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 17/01/2014 tarihinde saat
11:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
15.01.2014 tarih, 93733444-004 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Selda SARIKAYA ve Prof. Dr. Şenay ÖZDOLAP’ın, 9 (dokuz) farklı merkezde yapılacak
olan “Fibromyalji Hızlı Tarama Testi (FIRST) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliğinin
Araştırılması” ve Fibromyalji Katılım Ölçeği (FKÖ)’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve
Güvenilirliğinin Araştırılması” konulu iki adet araştırmaya katılmalarına ve anılan araştırmaya
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine
başvuran hastaların dahil edilmesine,
2-
Sinop Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon
50786431-602.99-359 sayılı yazısı ve eki okundu.
Müdürlüğü’nün
13.01.2014
tarih
ve
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nejat
DEMİRCAN’ın, 08-09/02/2014 tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek olan “Sinop İli I. Kalkınma
Çalıştayı”na katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 2 (iki) gün süreyle
yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.01.2014 tarih,
21664500-462-08 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Turgut
KARABAĞ’ın, özlük hakları Üniversitemizde kalmak ve her ayın 10 (on) günü Üniversitemizde
çalışmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. Maddesi uyarınca 17/01/2014
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği’nde eğitim görevlisi olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 17/01/2014
TOPLANTI NO
: 2014/02
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 21664500-462-77 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Muhammet Raşit SAYIN’ın 28/03/2014-31/03/2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik
Devletleri/Washington DC’de düzenlenecek olan “ACC 2014 Cardiology Medical Congress”e
katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz,
yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji (Lomber Spondilopitozis'in
Cerrahi Tedavisi ile ilgili çalışması olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent
kadrosuna müracaat eden Uzm. Dr. Ercan ŞAHİN’e ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel
yayınlarına ait jüri raporları ve takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Ercan ŞAHİN’in, Fakültemiz
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna
2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8.
maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji (Biyomedikal enformatik ve kanser
alanlarında çalışmaları olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna
müracaat eden Uzm. Dr. Ertuğrul DALKIÇ’a ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına
ait jüri raporları ve takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Ertuğrul DALKIÇ’ın,
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna
2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8.
maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 09.01.2014 tarih, 17267245-101 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 27.12.2013 tarih, 2013/55-4 sayılı kararı ile Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavının 15 Ocak
2014 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılması belirlenen Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları
Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Namık Kemal TURHAN’ın Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Dahiliye 1 polikliniğinden 09.01.2014 tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün süreyle sağlık
kurulu raporu alması nedeniyle uzmanlık sınav tarihinin 24.02.2014 tarihine ertelenmesine ve
uzmanlık sınav jürisinin Fakültemiz Yönetim Kurulunun 27.12.2013 tarih, 2013/55-4 sayılı kararı
ile belirlenen asil ve yedek jüri üyelerinden oluşmasına ve ilgiliye tebliğine,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 17/01/2014
TOPLANTI NO
: 2014/02
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Hüseyin ENGİN
Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğre
im Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Şehmus ERTOP
8-
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Rektörlük Makamı’nın 10.01.2014 tarih, 39633678-103 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Merkezi’nde 1994-1997 yılları arasında
Hastalıkları ve Doğum” dalında uzmanlık eğitimi alan Dr. Muneer AHMAD’ın Tıpta
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 33. maddesinin 2. fıkrası uyarınca
sınavının yapılabilmesi için Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan görüşleri ile
denklik sınavında görev alacak öğretim üyesi isimlerinin istenmesine,
9-
“Kadın
ve Diş
denklik
birlikte
Fakültemiz Dekanı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.
Dr. Mustafa AYDIN’ın, 31/01/2014 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “Üniversite
Hastaneleri Birliği XVII. Toplantısı”na katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca
yol hariç 1 (bir) gün yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 17/01/2014
TOPLANTI NO
: 2014/02
Toplamı 4 sayfa olan 17.01.2014 tarih ve 2014/02 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 9 (dokuz) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
4
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 082 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа