close

Вход

Log in using OpenID

07 Haziran 2014

embedDownload
Sa¤lık Bakanlı¤ı Tanıtım Yönetmeli¤i ve buna ba¤lı AIFD Tanıtım İlkeleri kurallarına göre, ilaç firmaları bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalıma sunumunda bulunanlar ve toplantılara
e¤itim amaçlı katılanlar dıındaki kiilerin katılımı konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Bu kapsamın dıındaki kiilere yapılacak katkılar a¤ır hukuki yaptırımlara ba¤lanmıtır. Bu nedenle toplantıya
ve ba¤lı aktivitelere refakatçi getirmemenizi özellikle rica ederiz. Sa¤lık sektörünün yüksek standartlarını koruma konusunda gösterece¤iniz duyarlılık ve destek için teekkür ederiz.
Bu davetiye bir kiiliktir.
Saygılarımızla,
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sayın Doktor,
Hastane Enfeksiyonlarında
Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Yaklaşımları
07 Haziran 2014
İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi
Mavi Salon, Malatya
Program:
Kayıt 8:30-9:15 / Açılış 9:15-9:30
1. Oturum:
9:30 -10:45
Bölgemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Direnç Sorunu
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Fırat Üniversitesi Deneyimleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Deneyimleri
Konuşmacı: Dr. Müge ÖZGÜLER
Elazığı Eğitim Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
İnönü Üniversitesi Deneyimleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Çiğdem KUZUCU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Malatya Devlet Hastanesi Deneyimleri
Konuşmacı: Dr. Özlem ÇAĞAŞAR
Malatya Devlet Hastanesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
YBÜ’lerinde Acinetobacter spp Sorunu Bilinenler/Bilinmeyenler
Konuşmacı : Doç. Dr. Barış OTLU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD
10:45 - 11:00 Kahve arası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hastane Enfeksiyonlarında
Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Yaklaşımları
2. Oturum:
3. Oturum:
11:00- 12:30
13:30-15:00
Yoğun Bakım Ünitelerinde Direnç Sorunu Önlenebilir mi?
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kandida Enfeksiyonları ve Yönetimi
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Üner KAYABAŞ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Türkan TOĞAL
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Yoğun Bakımda Antibiyotik Direncinin Azaltılması
Politikaları ve Acinetobacter Enfeksiyonlarının Tedavisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
YBÜ’lerinde Direnç Sorunun Önlenmesinde
Bulaş Yollarına Yönelik Uygulamalar
Konuşmacı: Prof. Dr. Yasemin ERSOY
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Olgu Sunumu
Doç. Dr. Funda YETKİN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kandida Enfeksiyonu Sorunu
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Affan DENK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kandida Enfeksiyonlarının Yönetimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan AKBULUT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Olgu Sunumu
Dr. Sibel TOPLU
Malatya Devlet Hastanesi, Merkez Kampüsü,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
15:00 Kapanış
Koordinatör:
Prof. Dr. Yasemin ERSOY
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Tel: 0 535 679 2288
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
996 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа