close

Enter

Log in using OpenID

"Toprak ve Su Kaynaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan

embedDownload
TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE
UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI
22.10.2014
Aylin ÇELİK
Ziraat Yüksek Mühendisi
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.
Sulama Sistemleri Çalışma Grubu
EĞİTİME GİDİLEN YER:
Cartagena Teknik Üniversitesi
Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir
Kullanımı, Yönetimi ve Islahı Araştırma Grubu
Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü
Cartagena, Murcia, İspanya
RIVERPHY PROJECT
Projenin temel amacı, Lorca şehrinden ve endüstri bölgesinden
geçerek kirlilik sınırlarını aşmış olan Guadalentín Nehri’nin çevresel
rehabilitasyonu için sürdürülebilir bir alternatif sunmak, yaymak ve
değerlendirmektir.
RIVERPHY PROJECT
Nehir yatağındaki ve kıyısındaki topraklar kirlenmiş, endüstriyel
atıkların doğrudan boşaltımı nedeni ile bitki örtüsü zarar görmüştür.
• Tabakhaneler
• Domuz çiftlikleri
• Tarım alanlarında aşırı
domuz gübresi kullanımı
RIVERPHY PROJECT
Fitoekstraksiyon yöntemi ile projenin amacı
gerçekleştirilecektir. Böylece doğal bitki örtüsü, flora ve fauna
iyileştirilecek, toprak erozyonu azaltılacaktır.
RIVERPHY PROJECT
Topraktaki ağır metal ve tuzların azaltılması
ve nehir kıyısındaki vejetasyonun
iyileştirilmesi ile kararlı ekolojik denge
yeniden kurulmuş olacaktır.
Projenin amacına (Ağır Metal Kirliliği Yaşanan Guadalentin Nehir
yatağının Rehabilitasyonu İçin Bir Yol Belirlenmesi) ulaşabilmesi
için izlenecek yol:
1. Fitoekstraksiyon tekniği kullanılarak nehir yatağı ve kıyılarındaki kirli
toprakların ıslah edilmesi:
• Topraktaki metallerin ve iyonların
çekilmesi için akümülatör yerli
bitki türlerinin kullanılması.
• Bitkilerin periyodik olarak hasat
edilmesi
• Yeni bitkilerin dikimi.
Projenin amacına (Ağır Metal Kirliliği Yaşanan Guadalentin Nehir
yatağının Rehabilitasyonu İçin Bir Yol Belirlenmesi) ulaşabilmesi
için izlenecek yol (Devam):
2. Biyomühendislik ve peyzaj teknikleri
kullanılarak eğimlerin korunması, nehir
yatağındaki ve kıyılardaki doğal bitki
örtüsünün korunması, erozyonun
azaltılması ve ekolojik dengesinin
iyileştirilmesi.
3. Fitoekstraksiyon tekniği ile elde edilen kirlenmiş biyokütle
kalıntısının, diğer ürünlerin üretiminde değerlendirilmek üzere
toplanması.
Projenin amacına (Ağır Metal Kirliliği Yaşanan Guadalentin Nehir
yatağının Rehabilitasyonu İçin Bir Yol Belirlenmesi) ulaşabilmesi
için izlenecek yol (Devam):
4. Çalışma alanında bitki örtüsünün yanı sıra toprak özelliklerindeki
değişimin izlenmesi (temel olarak metaller ve iyonlar).
5.Ekolojik planlama ve projeleme bazlı peyzaj alanı rehabilitasyonu.
Projenin amacına (Ağır Metal Kirliliği Yaşanan Guadalentin Nehir
yatağının Rehabilitasyonu İçin Bir Yol Belirlenmesi) ulaşabilmesi
için izlenecek yol (Devam):
6. İl, ulusal ve Avrupa düzeyinde farklı paydaşlara edinilen deneyim ve
bilginin yayımı ve aktarımı.
Çalışma Alanı Sınırlarının Harita Üzerinde Gösterimi
Toprak Sınıflama
Nehir yatağı
boyunca toprakların
fiziksel, kimyasal ve
biyolojik
karakteristiklerini ve
ağır metal birikim
seviyesini belirlemek
amacı ile sediment
örnekleri alınmıştır.
60 noktada; 0-20 cm, 20-50 cm ve 50-100 cm derinliklerde örnekleme yapılmıştır.
X Sampling point
AĞIR METAL ANALİZLERİ
•
•
•
•
•
•
Total Cr
Total Cu
Total Zn
Çözünebilir Cu
Çözünebilir Cr
Çözünebilir Zn
İspanya’da Topraklarda İzin Verilen
Ağır Metal Sınır Değerleri
Ağır Metal
İspanya
Türkiye
Birim
Cr
79
100
mg/kg
Cu
43
140
mg/kg
Zn
113
300
mg/kg
Nehir yatağı boyunca çalışma alanı
500 metrelik 3 alt bölüme ayrılmış ve
her alt bölümde 10 metre derinliğinde
mekanik sondaj açılmıştır.
Ağır metal analiz sonuçlarına
göre en yüksek değerler:
o 343 mg/kg for Cr,
o 166 mg/kg for Cu
o 128 mg/kg for Zn.
• Yüzeyden 1 metre derinliğe kadar Cr total değeri yüksek
olmuş, sonrasında keskin bir düşüş yaşanmıştır.
• Cu total ve Zn değerleri, derinlikle homojenlik
göstermiştir. En yüksek değerler, kumlu tınlı katmanlarda
görülmüştür.
• Çözünebilir Cr değerleri her üç sondajda
da yakın değerler göstermiş olup,
derinlikle ilişkili olmamıştır.
• Çözünebilir Cu değerleri, akıntı yönünde
artış göstermiştir.
• Çözünebilir Zn değeri 0 (sıfır) olmuştur.
• Cr ve Organik Ca
arasında doğrusal bir ilişki
bulunmuştur.
• Cr ve pH arasında negatif bir
ilişki vardır.
• Organik karbon değeri ile Cu
arasında pozitif bir ilişki
vardır.
Aylin ÇELİK
Ziraat Yüksek Mühendisi
GTHB, TRGM
Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı
Sulama Sistemleri Grubu
Tel: 312 258 81 68
E-mail: [email protected]
TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content