close

Вход

Log in using OpenID

2, 3 ve 4. Sınıflar 1. Dönem Başarı Tespit Sınavı Soru Dağılımları

embedDownload
BAŞARI TESPİT SINAVI - 1
2. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 2 Görgü kurallarına uygun dinleme (D.1.3)
2 Türkçe 2 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade etme (K.2.8)
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili
3 Türkçe 2
soruları cevaplama (O.2.2)
4 Türkçe 2 Okuduklarında karşılaştırmalar yapma (O.2.7)
5 Türkçe 2 Şiirin ana duygusunu belirleme (O.2.10)
6 Türkçe 2 Eş ve zıt anlamlı kelimeler (O.4.2)
7 Türkçe 2 Anlamlı ve kurallı cümleler yazma (Y.1.6)
8 Türkçe 2 Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma (Y.1.7)
9 Türkçe 2 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanma (Y.2.1)
10 Türkçe 2 Trafik işaretlerinin anlamlarını bilme (GO.1.3)
Bu sınavda öğrenciler, ortak soruları çözdükten sonra okudukları kitaba
yönelik aynı numaralı soruları çözeceklerdir.
MEB
DERS
Geometrik Cisimler ve Şekiller 1
2 Matematik 2
Geometrik Cisimler ve Şekiller 1
3 Matematik 2
Geometrik Cisimler ve Şekiller 2
4 Matematik 2
Geometrik Cisimler ve Şekiller 3
5 Matematik 2
Geometrik Cisimler ve Şekiller 4
6 Matematik 2
Uzunlukları Ölçme 1
7 Matematik 2
Uzunlukları Ölçme 2
8 Matematik 2
Uzunlukları Ölçme 3
9 Matematik 2
Uzunlukları Ölçme 6
10 Matematik 2
ÖZEL YAYIN
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 2
Tablo 1
4 Matematik 2
Doğal Sayılar 1
5 Matematik 2
Doğal Sayılar 1
6 Matematik 2
Doğal Sayılar 2
7 Matematik 2
Doğal Sayılar 2
8 Matematik 2
Doğal Sayılar 3
9 Matematik 2
Doğal Sayılar 3
10 Matematik 2
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
4
ORTAK
SORULAR
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Hayat Bilgisi 2 Okulla ilgili günlük işleri öncelik sırası ile yapma (A.2.1)
araç-gereçlerini günlük programına göre
2 Hayat Bilgisi 2 Ders
hazırlama (A.2.2)
3 Hayat Bilgisi 2 Kişisel bakımını yapma (A.2.3)
4 Hayat Bilgisi 2 Sınıfının ve sırasının yerini şekille gösterme (A.2.4)
5 Hayat Bilgisi 2 Okul kurallarının nedenlerini açıklama (A.2.5)
6 Hayat Bilgisi 2 Demokrasi kültürüne katkıda bulunma (A.2.6)
veya grup çalışmalarında iş birliği yapma
7 Hayat Bilgisi 2 Kulüp
(A.2.7)
bayrağına ve İstiklâl Marşı’na saygı gösterme
8 Hayat Bilgisi 2 Türk
(A.2.11)
9 Hayat Bilgisi 2 Dengeli ve düzenli beslenme (A.2.12)
10 Hayat Bilgisi 2 Farklılıkların doğal olduğunu kabul etme (A.2.14)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 İngilizce 2
Words (Students will be able to identify words that are
common to both Turkish and English.)
2 İngilizce 2
Words (Students will be able to identify words that are
common to both Turkish and English.)
3 İngilizce 2
Words (Students will be able to identify words that are
common to both Turkish and English.)
4 İngilizce 2
Words (Students will be able to identify words that are
common to both Turkish and English.)
5 İngilizce 2
Words (Students will be able to identify words that are
common to both Turkish and English.)
6 İngilizce 2
Meeting (Students will be able to ask questions to learn
someone’s name and find out how he or she is doing.)
7 İngilizce 2
Meeting (Students will be able to introduce themselves.)
8 İngilizce 2
Greeting (Students will be able to understand when
someone introduces him or herself.)
9 İngilizce 2
Greeting (Students will be able to use everyday
expressions for greeting and meeting someone.)
10 İngilizce 2
Greeting (Students will be able to use everyday
expressions for greeting and meeting someone.)
5
BAŞARI TESPİT SINAVI - 1
3. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 3 Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat etme (D.2.3)
2 Türkçe 3 Olayları oluş sırasına göre anlatma (K.2.2)
3 Türkçe 3
Okuma öncesi, okuma sırası ve ve sonrasında metinle ilgili
soruları cevaplandırma (O.2.3)
4 Türkçe 3 Sebep-sonuç ilişkileri kurma (O.2.11)
5 Türkçe 3 Eş ve zıt anlamlı kelimeleri bulma (O.4.2)
6 Türkçe 3 Anlamlı ve kurallı cümleler yazma (Y.1.5)
7 Türkçe 3
Noktalama işaretlerini doğru yazma ve yerinde kullanma
(Y.1.6)
8 Türkçe 3 İmlâ (yazım) kurallarını uygulama (Y.1.7)
9 Türkçe 3 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanma (Y.2.1)
10 Türkçe 3 Beden dilini yorumlama (GO.1.8)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 3 Doğal Sayılar 1
2 Matematik 3 Doğal Sayılar 1
3 Matematik 3 Doğal Sayılar 2
4 Matematik 3 Doğal Sayılar 4
5 Matematik 3 Doğal Sayılar 5
6 Matematik 3 Doğal Sayılar 5
7 Matematik 3 Düzlem 1
8 Matematik 3 Düzlem 2
9 Matematik 3 Düzlem 2
10 Matematik 3 Düzlem 3
6
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Hayat Bilgisi 3 Okula hazırlıklı gelme (A.3.1)
2 Hayat Bilgisi 3 Benzerlik ve farklılıklar (A.3.2)
3 Hayat Bilgisi 3 Arkadaş seçiminde olumlu değerleri gözetme (A.3.3)
4 Hayat Bilgisi 3 Başkalarıyla iletişimde bulunma (A.3.4)
5 Hayat Bilgisi 3 Duygularını uygun biçimde ifade etme (A.3.5)
6 Hayat Bilgisi 3 Başkalarının duyarlılıklarına saygı gösterme (A.3.6)
7 Hayat Bilgisi 3 Demokratik uygulamaların üstünlükleri (A.3.7)
8 Hayat Bilgisi 3 Yanlılık içermeyen davranışlar (A.3.8)
9 Hayat Bilgisi 3 Sorun çözme becerisini kullanma (A.3.9)
10 Hayat Bilgisi 3 Okulunun ve sınıfının krokisini çizme (A.3.10)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Fen Bilimleri 3 Duyu organları (3.1.1.1)
2 Fen Bilimleri 3 Duyu organlarının temel görevleri (3.1.1.2)
3 Fen Bilimleri 3 Duyu organlarının temel görevleri (3.1.1.2)
4 Fen Bilimleri 3 Duyu organlarının sağlığı (3.1.1.3)
5 Fen Bilimleri 3 Hareketli varlıkların özellikleri (3.2.1.1)
6 Fen Bilimleri 3 Hareketli varlıkların özellikleri (3.2.1.1)
7 Fen Bilimleri 3 İtme ve çekme kuvveti (3.2.2.1)
8 Fen Bilimleri 3 İtme ve çekme kuvveti (3.2.2.1)
hareketine itme ve çekme kuvvetlerinin
9 Fen Bilimleri 3 Cisimlerin
etkisi (3.2.2.2)
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeler
10 Fen Bilimleri 3 Hareketli
(3.2.2.3)
7
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 İngilizce 3
Verbs (Students will be able to recognize verbs related
to playing a game.)
2 İngilizce 3
Verbs (Students will be able to tell someone what to
do during a game.)
3 İngilizce 3
Numbers (Students will be able to recognize the numbers 11-20.)
4 İngilizce 3
Numbers (Students will be able to recognize the numbers 11-20.)
5 İngilizce 3
How much/many (Students will be able to say the
numbers 11 through 20.)
6 İngilizce 3
Colours (Students will be able to ask and answer
questions using their previous knowledge and lexis.)
7 İngilizce 3
Colours (Students will be able to ask and answer
questions using their previous knowledge and lexis.)
8 İngilizce 3
Family members (Students will be able to recognize
kinship terms (names for family members.))
9 İngilizce 3
Family members (Students will be able to ask about
and state the relationship of their family members.)
10 İngilizce 3
Family members (Students will be able to introduce
their family members by pointing to them in a photograph or drawing.)
8
BAŞARI TESPİT SINAVI - 1
4. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 4
Başlık - içerik ilişkisi (D.2.30)
2 Türkçe 4
Kelimede anlam (K.1.5)
3 Türkçe 4
Söz varlığını kullanma (K.2.3)
4 Türkçe 4
Kelimede anlam (O.2.2)
5 Türkçe 4
Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.3)
6 Türkçe 4
Karşılaştırma yapma (O.2.10)
7 Türkçe 4
Metnin konusu (O.2.18)
8 Türkçe 4
Metinde çıkarım yapma (O.2.25)
9 Türkçe 4
Eş ve zıt anlamlı kelimeleri bulma (O.4.2)
10 Türkçe 4
Anahtar kelimeleri bulma (O.5.11)
11 Türkçe 4
Noktalama işaretleri (Y.1.5)
12 Türkçe 4
Yazım kuralları (Y.1.6)
13 Türkçe 4
5N1K (Y.2.32)
14 Türkçe 4
Resim ve fotoğraf yorumlama (GO.1.5)
15 Türkçe 4
Metin ve görsel ilişkisi (GO.1.7)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 1
2 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 2
3 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 3
4 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 4
5 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 5
6 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 6
7 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 1
8 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 2
9 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 3
10 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 4
11 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 6
12 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 7
13 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 7
14 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 8
15 Matematik 4 Simetri 1
9
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Fen ve Teknoloji 4
Kemiklerin özellikleri (1.1.1)
2 Fen ve Teknoloji 4
İskeletin temel kısımları (1.1.2)
3 Fen ve Teknoloji 4
Şekillerine göre kemik çeşitleri (1.1.3)
4 Fen ve Teknoloji 4
Eklemler (1.1.4)
5 Fen ve Teknoloji 4
Kaslar ve kasların çalışması (1.1.6, 1.7)
6 Fen ve Teknoloji 4
İskelet ve kas sağlığı (1.1.8, 1.9)
7 Fen ve Teknoloji 4
Solunumda görevli yapı ve organlar (1.2.1)
8 Fen ve Teknoloji 4
Solunumda havanın izlediği yol (1.2.2)
9 Fen ve Teknoloji 4
Soluk alıp-verme olayı (1.2.3)
10 Fen ve Teknoloji 4
12 Fen ve Teknoloji 4
Kan dolaşımını sağlayan yapı ve organlar (1.3.1)
Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta
dolaşması (1.3.2)
Kanın maddeleri taşıması (1.3.3)
13 Fen ve Teknoloji 4
Doğru soluk alıp-verme (1.2.4)
14 Fen ve Teknoloji 4
Nabız (1.3.4)
15 Fen ve Teknoloji 4
Steteskop (1.3.5)
11 Fen ve Teknoloji 4
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Sosyal Bilgiler 4
Bireysel farklılıkları tanıma (1.1)
2 Sosyal Bilgiler 4
8 Sosyal Bilgiler 4
Bireysel farklılıkları tanıma (1.1)
Duygu ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark
etme (1.2)
Duygu ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark
etme (1.2)
Duygu ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark
etme (1.2)
Farklı durumlara ait duygu ve düşünceleri ifade
etme (1.3)
Farklı durumlara ait duygu ve düşünceleri ifade
etme (1.3)
Farklı duygu ve düşüncelere saygı duyma (1.4)
9 Sosyal Bilgiler 4
Farklı duygu ve düşüncelere saygı duyma (1.4)
3 Sosyal Bilgiler 4
4 Sosyal Bilgiler 4
5 Sosyal Bilgiler 4
6 Sosyal Bilgiler 4
7 Sosyal Bilgiler 4
10 Sosyal Bilgiler 4
Olayları kronolojik sıraya koyma (1.5)
11 Sosyal Bilgiler 4
Olayları kronolojik sıraya koyma (1.5)
12 Sosyal Bilgiler 4
Kimlik bilgilerini analiz etme (1.6)
13 Sosyal Bilgiler 4
Kimlik bilgilerini analiz etme (1.6)
14 Sosyal Bilgiler 4
Sözlü tarih yöntemi ile aile tarihi oluşturma (2.1)
15 Sosyal Bilgiler 4
Sözlü tarih yöntemi ile aile tarihi oluşturma (2.1)
10
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
ifadelerin günlük konuşmalarımızda kulla1 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Dinî
nıldığını fark etme (1.1)
ifadelerin günlük konuşmalarımızda kulla2 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Dinî
nıldığını fark etme (1.1)
ifadelerin günlük konuşmalarımızda kulla3 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Dinî
nıldığını fark etme (1.1)
iletişimdeki önemini fark etme
4 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Selamlaşmanın
(1.2)
iletişimdeki önemini fark etme
5 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Selamlaşmanın
(1.2)
ve kelimeişehadetin anlamını
6 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Kelimeitevhit
açıklama (1.3)
ve kelimeişehadetin anlamını
7 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Kelimeitevhit
açıklama (1.3)
hakkında bilgi sahibi olmanın önemini fark
8 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Din
etme (1.4)
hakkında bilgi sahibi olmanın önemini fark
9 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Din
etme (1.4)
10 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Din ve ahlak kavramlarını tanımlama (1.5)
11 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Din ve ahlak kavramlarını tanımlama (1.5)
12 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark etme (1.6)
13 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark etme (1.6)
14 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Güzel söz/davranış sergilemeye istekli olma (1.7)
15 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Güzel söz/davranış sergilemeye istekli olma (1.7)
11
DERS
1 İngilizce 4
2 İngilizce 4
3 İngilizce 4
4 İngilizce 4
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
Classroom objects (Students will be able to recognize
simple classroom instructions.)
Classroom objects (Students will be able to recognize
simple classroom instructions.)
Classroom objects (Students will be able to recognize
simple classroom instructions.)
Numbers (Students will be able to recognize numbers
twenty through one hundred.)
5 İngilizce 4 Numbers ( Students will be able to count to one hundred.)
6 İngilizce 4
7 İngilizce 4
8 İngilizce 4
9 İngilizce 4
10 İngilizce 4
11 İngilizce 4
12 İngilizce 4
13 İngilizce 4
14 İngilizce 4
15 İngilizce 4
Classroom instructions (Students will be able to recognize
simple classroom instructions.)
Classroom instructions (Students will be able to interact
with their classmates through asking for and giving permission in short sentences and phrases.)
Classroom instructions (Students will be able to give and
respond to simple instructions verbally.)
Request/Permission (Students will be able to understand
short and clear speech on making requests and asking for
permission.)
Request/Permission (Students will be able to understand
short and clear speech on making requests and asking for
permission.)
Countries/Nationalities (Students will be able to recognize
personal information about other people such as where
they are from and where they live.)
Countries/Nationalities (Students will be able to identify
different people’s personal possessions.)
Countries/Nationalities (Students will be able to identify
different people’s personal possessions.)
Flags/National dress (Students will be able to identify flags
and national dress of different countries.)
Continents (Students will be able recognize personal information about other people such as where they are from
and where they live.)
12
BAŞARI TESPİT SINAVI - 2
2. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına
1 Türkçe 2
cevap arama (D.2.6)
2 Türkçe 2 Konuşmalarında karşılaştırmalar yapma (K.2.13)
3 Türkçe 2 Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurma (O.2.8)
4 Türkçe 2 Okuduklarının konusunu belirleme (O.2.9)
5 Türkçe 2 Okuduklarını zihninde canlandırma (O.2.4)
6 Türkçe 2 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt etme (O.4.3)
7 Türkçe 2 Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma (Y.1.7)
8 Türkçe 2 Yazılarında imla (yazım) kurallarını uygulama (Y.1.8)
9 Türkçe 2
Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazma
(Y.2.10)
10 Türkçe 2 Resim ve fotoğrafları yorumlar. (GO.1.5)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 2 Doğal Sayılar 1
2 Matematik 2 Doğal Sayılar 2
3 Matematik 2 Doğal Sayılar 3
4 Matematik 2 Geometrik Cisimler ve Şekiller 3
5 Matematik 2 Geometrik Cisimler ve Şekiller 4
6 Matematik 2 Uzunlukları Ölçme 1
7 Matematik 2 Uzunlukları Ölçme 2
8 Matematik 2 Uzunlukları Ölçme 3
9 Matematik 2 Uzunlukları Ölçme 3
10 Matematik 2 Zamanı Ölçme 1
13
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını
1 Hayat Bilgisi 2 Kulüp
açıklama (A.2.8)
ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanıma
2 Hayat Bilgisi 2 Kendisinin
(A.2.13)
kendisini ve arkadaşlarını nasıl
3 Hayat Bilgisi 2 Duygularının
etkilediğini fark etme (A.2.15)
4 Hayat Bilgisi 2 Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanma (A.2.16)
5 Hayat Bilgisi 2 Ulaşım araçlarını sınıflandırma (A.2.17)
6 Hayat Bilgisi 2 Trafikte doğru-yanlış davranışları ayırt etme (A.2.18)
7 Hayat Bilgisi 2 Vücudun bölümlerini tanıma (A.2.20)
8 Hayat Bilgisi 2 Okulda sağlığını koruma (A.2.21)
9 Hayat Bilgisi 2 Nezaket ifadeleri kullanma (A.2.24)
10 Hayat Bilgisi 2 Mesleklerin farklı özelliklerini tanıma (A.2.25)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 İngilizce 2
Meeting (Students will be able to introduce themselves.)
2 İngilizce 2
Greeting (Students will be able to understand when
someone introduces him or herself.)
3 İngilizce 2
Apologizing (Students will be able to understand
instructions and follow short, simple directions.)
4 İngilizce 2
Thanks (Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions.)
5 İngilizce 2
Giving instructions (Students will be able to respond to
instructions both verbally and by acting accordingly.)
6 İngilizce 2
Giving instructions (Students will be able to respond to
instructions both verbally and by acting accordingly.)
7 İngilizce 2
Making request (Students will be able to understand
instructions and follow short simple directions.)
8 İngilizce 2
Making request (Students will be able to understand
instructions and follow short simple directions.)
9 İngilizce 2
Telling someone what to do (Students will be able to
tell others to do things around the classroom.)
10 İngilizce 2
Telling someone what to do (Students will be able to
tell others to do things around the classroom.)
14
BAŞARI TESPİT SINAVI - 2
3. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 3 Gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt etme (D.2.10)
2 Türkçe 3 Karşılaştırmalar yapma (K.2.11)
3 Türkçe 3 Duygusal ve abartılı ögeleri belirleme ve sorgulama (O.2.6)
4 Türkçe 3
Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına
cevap arama (O.2.7)
5 Türkçe 3 Okuduklarından çıkarımlar yapma (O.2.21)
6 Türkçe 3
Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin etme
(O.2.30)
7 Türkçe 3 Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma (Y.1.6)
8 Türkçe 3 Kelime türlerini işlevine uygun kullanma (Y.2.5)
9 Türkçe 3 Yazılarında karşılaştırmalar yapma (Y.2.10)
10 Türkçe 3 Resim ve fotoğrafları yorumlama (GO.1.6)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 3 Doğal Sayılar 2
2 Matematik 3 Doğal Sayılar 3
3 Matematik 3 Doğal Sayılar 4
4 Matematik 3 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
5 Matematik 3 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 2
6 Matematik 3 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3
7 Matematik 3 Düzlem 3
8 Matematik 3 Şekil Grafiği 2
9 Matematik 3 Şekil Grafiği 3
10 Matematik 3 Tablo 1
15
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Hayat Bilgisi 3 Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanma (A.3.12)
2 Hayat Bilgisi 3 Acil durumda yapılması gerekenler (A.3.19)
3 Hayat Bilgisi 3 Özel günler için alternatifler üretme (A.3.20)
4 Hayat Bilgisi 3 Millî bayramları kutlama nedenleri (A.3.21)
5 Hayat Bilgisi 3 Atatürk’ün öğretim hayatı (A.3.22)
6 Hayat Bilgisi 3 Tüketici olarak sahip olduğumuz haklar (A.3.23)
7 Hayat Bilgisi 3 Kendisine uygun öğrenme tekniği seçme (A.3.24)
takip ederek bilgi teknolojilerini kullanma
8 Hayat Bilgisi 3 Yönergeleri
(A.3.25)
9 Hayat Bilgisi 3 Güvenliği için trafik işaret ve levhalarına uyma (A.3.26)
10 Hayat Bilgisi 3 Kabul edilmez önerileri reddetme (A.3.27)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Fen Bilimleri 3 Duyu organları (3.1.1.1)
2 Fen Bilimleri 3 Duyu organlarının temel görevleri (3.1.1.2)
3 Fen Bilimleri 3 Duyu organlarının sağlığı (3.1.1.3)
4 Fen Bilimleri 3 Hareketli varlıkların özellikleri (3.2.1.1)
5 Fen Bilimleri 3 İtme ve çekme kuvveti (3.2.2.1)
hareketine itme ve çekme kuvvetinin etkisi
6 Fen Bilimleri 3 Cisimlerin
(3.2.2.2)
7 Fen Bilimleri 3 Maddeyi niteleyen özellikler (3.3.1.1)
8 Fen Bilimleri 3 Maddeyi niteleyen özellikler (3.3.1.1)
9 Fen Bilimleri 3 Duyu organlarına zarar verebilen maddeler (3.3.1.2)
10 Fen Bilimleri 3 Maddelerle çalışırken güvenlik tedbirleri alma (3.3.1.3)
16
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 İngilizce 3
Verbs (Students will be able to recognize verbs related
to playing a game.)
2 İngilizce 3
Numbers (Students will be able to recognize the numbers 11-20.)
3 İngilizce 3
How much/many (Students will be able to say the
numbers 11 through 20.)
4 İngilizce 3
Family members (Students will be able to ask about
and state the relationship of their family members.)
5 İngilizce 3
Adjectives (Students will be able to recognize the personal and physical qualities of individuals.)
6 İngilizce 3
Adjectives (Students will be able to recognize the personal and physical qualities of individuals.)
7 İngilizce 3
Adjectives (Students will be able to ask and answer questions about personal and physical qualities of individuals.)
8 İngilizce 3
Can/can’t (Students will be able to ask and answer
questions about what people can or connot do.)
9 İngilizce 3
Can/can’t (Students will be able to ask and answer
questions about what people can or connot do.)
10 İngilizce 3
Can/can’t (Students will be able to ask and answer
questions about what people can or connot do.)
17
BAŞARI TESPİT SINAVI - 2
4. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 4
Kelimede anlam (D.2.6)
2 Türkçe 4
Metinden çıkarım yapma (D.2.21)
3 Türkçe 4
Olayların oluş sırasını belirleme (K.2.2)
4 Türkçe 4
Kelimede anlam (O.2.2)
5 Türkçe 4
Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.3)
6 Türkçe 4
Metnin konusu (O.2.18)
7 Türkçe 4
Ana duygu (O.2.21)
8 Türkçe 4
Eş ve zıt anlamlı kelimeler (O.4.2)
9 Türkçe 4
Noktalama işaretleri (Y.1.5)
10 Türkçe 4
Yazım kuralları (Y.1.6)
11 Türkçe 4
Söz varlığını kullanma (Y.2.6)
12 Türkçe 4
Kelime türlerini işlevine uygun kullanma (Y.2.9)
13 Türkçe 4
Ana fikir (Y.2.11)
14 Türkçe 4
Görselden hareketle cümle yazma (GO.1.13)
15 Türkçe 4
İçeriğe uygun görsel seçme (GS.2.8)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 4 Doğal Sayılar 1
2 Matematik 4 Doğal Sayılar 2
3 Matematik 4 Doğal Sayılar 3
4 Matematik 4 Doğal Sayılar 6
5 Matematik 4 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
6 Matematik 4 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 4
7 Matematik 4 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 1
8 Matematik 4 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4
9 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 4
10 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 2
11 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 4
12 Matematik 4 Simetri 1
13 Matematik 4 Örüntü ve Süslemeler 1
14 Matematik 4 Sütun Grafiği 1
15 Matematik 4 Sütun Grafiği 2
18
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Fen ve Teknoloji 4
Şekillerine göre kemik çeşitleri (1.1.3)
2 Fen ve Teknoloji 4
İskeletin ve kasların vücuda şekil vermesi (1.1.5)
3 Fen ve Teknoloji 4
Solunumda görevli yapı ve organlar (1.2.1)
4 Fen ve Teknoloji 4
Kan dolaşımını sağlayan yapı ve organlar (1.3.1)
5 Fen ve Teknoloji 4
10 Fen ve Teknoloji 4
Egzersizin nabza etkisi (1.4.1, 4.4)
Egzersiz dışında nabız ve soluk alıp verme
hızına etki eden olaylar (1.4.5)
Duyu organları ile maddelerin özelliklerini
belirleme (2.1.1, 1.2)
Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramlar (2.1.5)
Mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeler (2.1.6)
Maddelerin özelliklerine göre sınıflandırılması (2.1.7)
11 Fen ve Teknoloji 4
Maddelerin günlük alanda kullanım alanları (2.1.8)
12 Fen ve Teknoloji 4
Katıların ve sıvıların şekil özellikleri (2.2.1, 2.2)
13 Fen ve Teknoloji 4
Küçük taneli katıların sıvı gibi davranması (2.2.3)
14 Fen ve Teknoloji 4
Katıların kütle ve hacimlerini ölçme (2.3.1, 3.6)
15 Fen ve Teknoloji 4
Sıvıların hacimlerini ölçme (2.3.4)
6 Fen ve Teknoloji 4
7 Fen ve Teknoloji 4
8 Fen ve Teknoloji 4
9 Fen ve Teknoloji 4
DERS
1 Sosyal Bilgiler 4
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
3 Sosyal Bilgiler 4
Bireysel farklılıkları tanıma (1.1)
Farklı durumlara ait duygu ve düşünceleri ifade
etme (1.3)
Kimlik bilgilerini analiz etme (1.6)
4 Sosyal Bilgiler 4
Sözlü tarih yöntemi ile aile tarihi oluşturma (2.1)
5 Sosyal Bilgiler 4
Millî kültür ögelerini fark etme (2.2)
6 Sosyal Bilgiler 4
Millî kültür ögelerini fark etme (2.2)
7 Sosyal Bilgiler 4
Geleneksel Türk oyunlarına örnek verme (2.3)
8 Sosyal Bilgiler 4
14 Sosyal Bilgiler 4
Geleneksel Türk oyunlarına örnek verme (2.3)
Kültür ögelerinin değişimine kanıtlar gösterme
(2.4)
Millî Mücadele sürecinde Türkiye’yi betimleme,
Atatürk’ün rolü (2.5, 6)
Millî Mücadele sürecinde Türkiye’yi betimleme,
Atatürk’ün rolü (2.5, 6)
Millî Mücadele sürecinde Türkiye’yi betimleme,
Atatürk’ün rolü (2.5, 6)
Millî Mücadele sürecinde Türkiye’yi betimleme,
Atatürk’ün rolü (2.5, 6)
Yön bulma (3.1)
15 Sosyal Bilgiler 4
Yön bulma (3.1)
2 Sosyal Bilgiler 4
9 Sosyal Bilgiler 4
10 Sosyal Bilgiler 4
11 Sosyal Bilgiler 4
12 Sosyal Bilgiler 4
13 Sosyal Bilgiler 4
19
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
ifadelerin günlük konuşmalarımızda kulla1 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Dinî
nıldığını fark etme (1.1)
2 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Güzel söz/davranış sergilemeye istekli olma (1.7)
3 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Sübhâneke duasının anlamını söyleme (1.8)
4 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Sübhâneke duasının anlamını söyleme (1.8)
dininin temizliğe verdiği önemi açıklama
5 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 İslam
(2.1)
dininin temizliğe verdiği önemi açıklama
6 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 İslam
(2.1)
7 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 İbadet ve temizlik arasında ilişki kurma (2.2)
8 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 İbadet ve temizlik arasında ilişki kurma (2.2)
9 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 İbadet ve temizlik arasında ilişki kurma (2.2)
10 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Beden ve giysi temizliğine özen gösterme (2.3)
11 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Beden ve giysi temizliğine özen gösterme (2.3)
12 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Beden ve giysi temizliğine özen gösterme (2.3)
13 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Çevreyi temiz tutmaya önem verme (2.4)
14 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Çevreyi temiz tutmaya önem verme (2.4)
15 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Çevreyi temiz tutmaya önem verme (2.4)
20
DERS
1 İngilizce 4
2 İngilizce 4
3 İngilizce 4
4 İngilizce 4
5 İngilizce 4
6 İngilizce 4
7 İngilizce 4
8 İngilizce 4
9 İngilizce 4
10 İngilizce 4
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
Classroom objects (Students will be able to recognize
simple classroom instructions.)
Numbers (Students will be able to recognize numbers
twenty through one hundred.)
Classroom instructions (Students will be able to recognize
simple classroom instructions.)
Classroom instructions (Students will be able to interact
with their classmates through asking for and giving permission in short sentences and phrases.)
Request/Permission (Students will be able to understand
short and clear speech on making requests and asking for
permission.)
Request/Permission (Students will be able to understand
short and clear speech on making requests and asking for
permission.)
Countries/Nationalities (Students will be able to recognize
personal information about other people such as where
they are from and where they live.)
Countries/Nationalities (Students will be able to identify
different people’s personal possessions.)
Flags/National dress (Students will be able to identify flags
and national dress of different countries.)
Continents (Students will be able recognize personal information about other people such as where they are from
and where they live.)
11 İngilizce 4 Activities (Students will be able to say what they like doing.)
12 İngilizce 4 Activities (Students will be able to say what they like doing.)
Likes/Dislikes (Students will be able to say what they like
doing.)
Likes/Dislikes (Students will be able to say what they like
14 İngilizce 4
doing.)
Likes/Dislikes (Students will be able to say what they like
15 İngilizce 4
doing.)
13 İngilizce 4
21
BAŞARI TESPİT SINAVI - 3
2. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 2 Vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat etme (D.2.4)
2 Türkçe 2 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanma (K.1.4)
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunma (O.2.3)
Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına
4 Türkçe 2
cevap arama (O.2.5)
3 Türkçe 2
5 Türkçe 2 Şiirin ana duygusunu belirleme (O.2.10)
6 Türkçe 2 Anlamlı ve kurallı cümleler yazma (Y.1.6)
7 Türkçe 2 Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma (Y.1.7)
8 Türkçe 2 Olayları oluş sırasına göre yazma (Y.2.4)
9 Türkçe 2 Sebep-sonuç ilişkileri kurma (Y.2.8)
10 Türkçe 2 İçeriğe uygun görseller seçme ve kullanma (GS.2.5)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 2 Doğal Sayılar 6
2 Matematik 2 Doğal Sayılar 7
3 Matematik 2 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
4 Matematik 2 Geometrik Cisimler ve Şekiller 3
5 Matematik 2 Simetri 1
6 Matematik 2 Simetri 2
7 Matematik 2 Örüntü ve Süslemeler 1
8 Matematik 2 Örüntü ve Süslemeler 2
9 Matematik 2 Uzunlukları Ölçme 1
10 Matematik 2 Zamanı Ölçme 1
22
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
ve diğer çalışmalarda arkadaşlarını
1 Hayat Bilgisi 2 Kulüp
cesaretlendirme (A.2.9)
ilişkilerinde olumlu değerleri gözetme
2 Hayat Bilgisi 2 Arkadaşlarıyla
(A.2.23)
3 Hayat Bilgisi 2 Atatürk’ün öğrenim hayatını araştırma (A.2.29)
4 Hayat Bilgisi 2 Millî bayram kutlamaları için fikir üretme (A.2.30)
bayramların özel günler olduğunu fark etme
5 Hayat Bilgisi 2 Dinî
(A.2.31)
6 Hayat Bilgisi 2 Okuldaki sorunlar için çözüm üretme (A.2.33)
Heyecanım” temasında geçen kavramları
7 Hayat Bilgisi 2 “Okul
doğru kullanma (A.2.34)
8 Hayat Bilgisi 2 Canlıların yuvalarını birbirinden ayırt etme (B.2.1)
9 Hayat Bilgisi 2 Evinin eşsiz olduğunu açıklama (B.2.2)
10 Hayat Bilgisi 2 Evinin bölümlerini yönlere göre tarif etme (B.2.3)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 İngilizce 2
Words (Students will be able to identify words that are
common to both Turkish and English.)
2 İngilizce 2
Greeting (Students will be able to use everyday
expressions for greeting and meeting someone.)
3 İngilizce 2
Giving instructions (Students will be able to respond to
instructions both verbally and by acting accordingly.)
4 İngilizce 2
Describing people (Students will be able to understand and
say the correct name of a thing in a particular situation.)
5 İngilizce 2
Quantity (Students will be able to express numbers
and quantities of things.)
6 İngilizce 2
Quantity (Students will be able to express numbers
and quantities of things.)
7 İngilizce 2
Naming objects (Students will be able to identify and
understand the names of some classroom objects.)
8 İngilizce 2
Naming objects (Students will be able to identify and
understand the names of some classroom objects.)
9 İngilizce 2
Naming objects (Students will be able to identify and
understand the names of some classroom objects.)
10 İngilizce 2
Numbers (Students will be able to identify the numbers
1 through 10)
23
BAŞARI TESPİT SINAVI - 3
3. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 3 Şiirin ana duygusunu belirleme (D.2.12)
2 Türkçe 3
Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade etme
(K.2.14)
3 Türkçe 3 Okuduklarının konusunu belirleme (O.2.16)
4 Türkçe 3
Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanma
(O.2.31)
5 Türkçe 3 Ekleri kullanarak kelimeler türetme (O.4.5)
6 Türkçe 3 Anlamlı ve kurallı cümleler yazma (Y.1.5)
7 Türkçe 3 Yazım (imla) kurallarını uygulama (Y.1.7)
8 Türkçe 3 Olayları oluş sırasına göre yazma (Y.2.4)
9 Türkçe 3 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma (Y.2.7)
10 Türkçe 3
DERS
Sunularında içeriğe uygun görseller seçme ve kullanma
(GS.2.7)
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 3 Doğal Sayılar 7
2 Matematik 3 Doğal Sayılar 9
3 Matematik 3 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 1
4 Matematik 3 Düzlem 2
5 Matematik 3 Doğru 3
6 Matematik 3 Nokta 2
7 Matematik 3 Simetri 1
8 Matematik 3 Örüntü ve Süslemeler 1
9 Matematik 3 Şekil Grafiği 3
10 Matematik 3 Tablo 1
24
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
kazanmanın da kaybetmenin de doğal
1 Hayat Bilgisi 3 Oyunda
olduğunu kabul etme (A.3.13)
2 Hayat Bilgisi 3 Okul kurallarına uyma (A.3.14)
3 Hayat Bilgisi 3 Arkadaşlarının güvenini kazanma (A.3.31)
arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanma
4 Hayat Bilgisi 3 Grup
(A.3.32)
Heyecanım” temasında geçen kavramları doğru
5 Hayat Bilgisi 3 “Okul
kullanma (A.3.34)
6 Hayat Bilgisi 3 Barınmanın temel ihtiyaç olduğunu bilme (B.3.1)
7 Hayat Bilgisi 3 Hayalindeki evi sanat yoluyla ifade etme (B.3.3)
8 Hayat Bilgisi 3 Adres bilgilerinin önemi (B.3.4)
9 Hayat Bilgisi 3 Yön bilgilerini kullanarak evinin yerini tarif etme (B.3.5)
10 Hayat Bilgisi 3 Yön bulmada kullanılan yöntem ve araçlar (B.3.6)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Fen Bilimleri 3 Duyu organları (3.1.1.1)
2 Fen Bilimleri 3 Duyu organlarının sağlığı (3.1.1.3)
3 Fen Bilimleri 3 Hareketli varlıkların özellikleri (3.2.1.1)
cisimlerin sebep olabileceği tehlikeler
4 Fen Bilimleri 3 Hareketli
(3.2.2.3)
5 Fen Bilimleri 3 Maddeyi niteleyen özellikler (3.3.1.1)
6 Fen Bilimleri 3 Maddenin hâlleri (3.3.2.1)
7 Fen Bilimleri 3 Maddenin hâlleri (3.3.2.1)
8 Fen Bilimleri 3 Görme olayında ışık (3.4.1.1)
9 Fen Bilimleri 3 Görme olayında ışık (3.4.1.1)
10 Fen Bilimleri 3 Işık kaynakları (3.4.2.1)
25
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 İngilizce 3
Numbers (Students will be able to recognize the numbers 11-20.)
2 İngilizce 3
Colours (Students will be able to ask and answer
questions using their previous knowledge and lexis.)
3 İngilizce 3
Family members (Students will be able to ask about
and state the relationship of their family members.)
4 İngilizce 3
Adjectives (Students will be able to recognize the personal and physical qualities of individuals.)
5 İngilizce 3
Can/can’t (Students will be able to ask and answer
questions about what people can or cannot do.)
6 İngilizce 3
Emotions (Students will be able to recognize the
names of emotions/feelings.)
Emotions (Students will be able to ask and answer
questions about personal details such as how someone feels.)
P. Cont. Tense (Students will be able to ask and
answer questions about what someone is doing at the
moment.)
P. Cont. Tense (Students will be able to ask and
answer questions about what someone is doing at the
moment.)
P. Cont. Tense (Students will be able to ask and
answer questions about what someone is doing at the
moment.)
7 İngilizce 3
8 İngilizce 3
9 İngilizce 3
10 İngilizce 3
26
BAŞARI TESPİT SINAVI - 3
4. SINIF
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Türkçe 4
Gerçek - hayal ürünü ifadeler (D.2.12)
2 Türkçe 4
Yardımcı fikir (D.2.17)
3 Türkçe 4
Söz varlığını kullanma (K.2.3)
4 Türkçe 4
Betimleme (K.3.7)
5 Türkçe 4
Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.3)
6 Türkçe 4
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler (O.2.8)
7 Türkçe 4
Sebep-sonuç ilişkisi (O.2.11)
8 Türkçe 4
Metnin konusu (O.2.18)
9 Türkçe 4
Yazarın amacını belirleme (O.2.32)
10 Türkçe 4
Eş ve zıt anlamlı kelimeler (O.4.2)
11 Türkçe 4
Noktalama işaretleri (Y.1.5)
12 Türkçe 4
Yazım kuralları (Y.1.6)
13 Türkçe 4
Kelimede anlam (Y.2.1)
14 Türkçe 4
Resim ve fotoğraf yorumlama (GO.1.5)
15 Türkçe 4
Görselden hareketle cümle yazma (GO.1.13)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Matematik 4 Doğal Sayılar 3
2 Matematik 4 Doğal Sayılar 6
3 Matematik 4 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 4
4 Matematik 4 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4
5 Matematik 4 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 1
6 Matematik 4 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 1
7 Matematik 4 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 3
8 Matematik 4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 2
9 Matematik 4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 2
10 Matematik 4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 3
11 Matematik 4 Açı ve Açı Ölçüsü 3
12 Matematik 4 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 7
13 Matematik 4 Simetri 1
14 Matematik 4 Örüntü ve Süslemeler 1
15 Matematik 4 Sütun Grafiği 2
27
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
1 Fen ve Teknoloji 4
7 Fen ve Teknoloji 4
İskeletin temel kısımları (1.1.2)
İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz
etkileyen davranışlar (1.1.9)
Solunum olayında oksijen ve karbondioksit
alışverişi (1.2.3)
Kanın maddeleri taşıması (1.3.3)
Egzersiz sonucu nabzındaki değişikliğin
yorumlanması (1.4.2)
Maddelerin özelliklerine göre sınıflandırılması
(2.1.7)
Maddelerin hâllerine göre sınıflandırılması (2.2.7)
8 Fen ve Teknoloji 4
Gazların kütlesi (2.3.2)
9 Fen ve Teknoloji 4
Hacim birimlerinin birbirine dönüşmesi (2.3.5)
2 Fen ve Teknoloji 4
3 Fen ve Teknoloji 4
4 Fen ve Teknoloji 4
5 Fen ve Teknoloji 4
6 Fen ve Teknoloji 4
10 Fen ve Teknoloji 4
Katıların hacimlerinin ölçülmesi (2.3.6)
11 Fen ve Teknoloji 4
Doğal, yapay ve işlenmiş maddeler (2.4.1)
12 Fen ve Teknoloji 4
Doğa olaylarının madde üzerine etkisi (2.4.3)
13 Fen ve Teknoloji 4
Sıcaklık birimi ve termometreler (2.5.1)
14 Fen ve Teknoloji 4
Isınma ve soğumanın özellikleri (2.5.3)
15 Fen ve Teknoloji 4
Sıvıların katıya dönüşmesi (2.5.5)
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
5 Sosyal Bilgiler 4
Duygu ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark
etme (1.2)
Farklı duygu ve düşüncelere saygı duyma (1.4)
Millî Mücadele sürecinde Türkiye’yi betimleme,
Atatürk’ün rolü (2.5, 6)
Millî Mücadele sürecinde Türkiye’yi betimleme,
Atatürk’ün rolü (2.5, 6)
Yön bulma (3.1)
6 Sosyal Bilgiler 4
Gördüklerini şema ve şekil ile anlatma (3.2)
7 Sosyal Bilgiler 4
Kullandığı sembolleri açıklama (3.3)
8 Sosyal Bilgiler 4
Kroki çizme (3.4)
9 Sosyal Bilgiler 4
Hava olaylarını grafiğe aktarma (3.5)
1 Sosyal Bilgiler 4
2 Sosyal Bilgiler 4
3 Sosyal Bilgiler 4
4 Sosyal Bilgiler 4
10 Sosyal Bilgiler 4
Doğal ve beşerî unsunları ayırt etme (3.6)
11 Sosyal Bilgiler 4
13 Sosyal Bilgiler 4
Doğal ve beşerî unsunları ayırt etme (3.6)
Yaşanılan yerin coğrafi özelliği ile ilgili çıkarımda bulunma (3.7)
Doğal afetlere hazırlıklı olma (3.8)
14 Sosyal Bilgiler 4
İstek ve ihtiyaçları ayırt etme (4.1)
15 Sosyal Bilgiler 4
İstek ve ihtiyaçları ayırt etme (4.1)
12 Sosyal Bilgiler 4
28
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
iletişimdeki önemini fark etme
1 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Selamlaşmanın
(1.2)
2 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark etme (1.6)
3 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 İbadet ve temizlik arasında ilişki kurma (2.2)
4 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Beden ve giysi temizliğine özen gösterme (2.3)
5 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Çevreyi temiz tutmaya önem verme (2.4)
temizliğinin sağlık açısından öne6 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Beden-çevre
mini açıklama (2.5)
temizliğinin sağlık açısından öne7 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Beden-çevre
mini açıklama (2.5)
8 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Manevi temizliğin ne olduğunu kavrama (2.6)
9 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Manevi temizliğin ne olduğunu kavrama (2.6)
sevgisini kazanmada temizliğin önemini
10 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Allah’ın
yorumlama (2.7)
sevgisini kazanmada temizliğin önemini
11 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Allah’ın
yorumlama (2.7)
12 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Fatiha suresinin anlamını söyleme (2.8)
Muhammed’in doğduğu çevrenin özellikleri13 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Hz.
ni açıklama (3.1)
Muhammed’in doğduğu çevrenin özellikleri14 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Hz.
ni açıklama (3.1)
Muhammed’in doğduğu çevrenin özellikleri15 Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 Hz.
ni açıklama (3.1)
29
DERS
TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM
Classroom objects (Students will be able to recognize
1 İngilizce 4
simple classroom instructions.)
Numbers (Students will be able to recognize numbers
2 İngilizce 4
twenty through one hundred.)
Countries/Nationalities (Students will be able to recognize
3 İngilizce 4 personal information about other people such as where
they are from and where they live.)
4 İngilizce 4 Activities (Students will be able to say what they like doing.)
5 İngilizce 4
6 İngilizce 4
7 İngilizce 4
8 İngilizce 4
9 İngilizce 4
10 İngilizce 4
11 İngilizce 4
12 İngilizce 4
13 İngilizce 4
14 İngilizce 4
15 İngilizce 4
Likes/Dislikes (Students will be able to say what they like
doing.)
Likes/Dislikes (Students will be able to say what they like
doing.)
Likes/Dislikes (Students will be able to say what they like
doing.)
Ability/Inability (Students will be able to get the main idea
when people describe their own or others abilities in clear
and short sentences.)
Ability/Inability (Students will be able to get the main idea
when people describe their own or others abilities in clear
and short sentences.)
Ability/Inability (Students will be able to get the main idea
when people describe their own or others abilities in clear
and short sentences.)
Ability/Inability (Students will be able to get the main idea
when people describe their own or others abilities in clear
and short sentences.)
Ability/Inability (Students will be able to get the main idea
when people describe their own or others abilities in clear
and short sentences.)
Possessions (Students will be able to talk about their own
and others possessions.)
Possessions (Students will be able to talk about their own
and others possessions.)
Possessions (Students will be able to talk about their own
and others possessions.)
30
31
32
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 032 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа