close

Enter

Log in using OpenID

çorum ticaret ve sanayi odası 2013 yılı iş planı

embedDownload
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ
ODASI
2013 YILI İŞ PLANI
Yayın Tarihi:31.03.2014
ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞ PLANI
Ana Tema: KURUMSL YAPI
1 Strateji: Odanın Tanıtımı için İletişim ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi
Hedef:2013 Yılında Oda, kendisini tanıtmak, hizmetleri ve başarıları hakkında üyelerini ve kamu oyunu bilgilendirmek
amacıyla, (Toplantı, web, e-posta, SMS , gazete ve dergi ve sosyal ağlar gibi iletişim kanallarının etkin kullanılmasının
sağlanması
1.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Halkla ilişkiler ve Basın Yayın Birimi, Kalite ve Akreditasyon Birimi
1.1 Faaliyetler
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Gerçekleşen
Bütçe
1.1.1. Sosyal Medya aracı olan Odanın Resmi Facebook Sayfası
01.11.2012
01.01.2013
08. 11. 2012√
açılması
1.1.2. Aynı anda 5000 kişiye Mail gönderebilen Inbox-mail
01.05.2013
01.09.2013
1069,22 TL
Ağustos 2013√
Marketing programına geçilmesi
01.01.2013
01.05.2013
1.1.3.Yerel gazetelere aboneliklerin güncellenmesi,
700 TL
√
Süreç Devam
1.1.4 . Oda resmi Web Sitesinin dizaynının yeniden yapılması
01.01.2013
01.06.2014
2360 TL
tam donanımlı hale getirilmesi www.ctso.org. tr
Ediyor √
1.1.5. Odamızın sürekli yayını İş Dünyası Dergisi için Domain
alınarak www.corumisdunyasi.com adresinde 2009 yılında
01.06.2013
31.12.2013
16. 12,2013 √
bugüne ve bundan sonra yayınlanacak dergilerin bu site
üzerinden de ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşılması.
1.1.6. Üyelerimize yönelik, tanınırlıklarının artırılması, iş
yapabilirliklerine destek vermek amacıyla domain alınarak
01.10.2013
31.12.2013
www.corumisrehberi.com adresinde tüm üyelerimizin
31.12.2013√
ürettikleri ürünler ve bağlı oldukları meslek kodlarıyla birlikte
iletişim bilgileri yer alacakları web sitesi oluşturmak
01.01.2013
1.1.7. Odamız SMS sistem programını değiştirmiş olup,
tarihinden
01.01.2013
01.03.2013
Sınırsız sayıda SMS gönderebileceği bir sistem programına
19.150 TL
geçmiştir.
itibaren √
Toplam: 23,279 TL
1
Açıklama: Oda Web sitesiyle ilgili dışarıdan bir firma ile anlaşılarak Web sitesi domain ‘i güncellenmiş. Site işlevsel bir hale getirilmiştir.
Websitesi içerisine, duyurular, oda hakkında tarihçe, birimler ve istenilen belgeler, üye sorgulama, üye aidat sorgulama, Odamızın hazırlamış
olduğu ekonomik araştırmalar, ve istatistiki çalışmalar, yerel ve ulusal bilgi kaynaklarına eirşim linkleri , üye rehberi, online bilgi talep, haber
arşivi, ihracatçı üye listesi , yakınlaşan faaliyetlerin belirtildiği bir takvim, gibi bir çok işlevsellik içeren bölüm konulmuştur.
Web sitesi çok dilli olarak dizaynı sağlanmış, Yabancı dil desteği düşünülmüş tür. Dil desteği kısmıyla ilgili çalışmalar Odamız tarafından
yürütülmekte olup 2014 yılı Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2.Strateji: Odanın En iyi Biçimde Yönetilmesi
Hedef 2.1. 2013 Yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitelerine, odayı Odanın tüm iş süreçlerini,
kendi görevlerini ve yöneticilik vasıflarını anlatan Nitelikli Oryantasyon Kitapçığının dağıtılması ve onlara Yönelik bir Çalıştay
düzenlenerek, kaynaşmalarını ve Çorum TSO’nun vizyonun ve misyonunun benimsetilmesini sağlamak.
2.1.Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yrd, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sor, Kalite ve Akreditasyon
Birimi
2.1. Faaliyetler
Gerçekleşme Planı
Gerçekleşme
2.2.1. Odamızın hem çalışanların hem üyelerin hem de Oda
Planlanan
Gerçekleşen
Bütçe
Tarihi
organları olan Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek
Ocak - Mayıs
Komitelerine yönelik hazırlanmış bir El kitabı çıkarılması ve
20.05.2013
√
0 TL
2013
bunun dağıtımının sağlanması.
2.2.2.Odamız stratejik plan çalıştayı düzenleyerek, Aynı
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
19.630 TL
2
zamanda yeni başlayan meclis üyelerine ve meslek
komiteleri üyelerine yönelik Odanın görevleri, hizmetleri ve
Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Sistemi ile ilgili bir
eğitim verilmesi .
Ağustos -Aralık
2013
√
22-24 .11.2013
Toplam: 19.630 TL
2.1.Açıklama: 22-24 Kasım 2013 tarihlerinde Odamız İzmir – Çeşmede bir çalıştay düzenlemiş olup toplamda 42 meclis üyesi katılım
sağlamıştır. Ayrıca çalıştaya Genç Girişimciler kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu Temsilcileri de katılım göstermişlerdir. Çalıştayda Odanın
görevleri ve hizmetleri ve Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Sistemi ile ilgili bir eğitim verilmiştir. Böylelikle yeni göreve başlayan meclis
üyeleri Oda ile ilgili oryantasyonlarını tamamlamışlardır.
Hedef 2.2. 2013 yılı sonuna kadar tüm Meslek Komitelerinin etkin ve verimli çalışması için toplantılar
gerçekleştirilmesi.Meslek Komitelerinin toplantılarının desteklenmesi, Ayrıca Meslek Komite başkanlarının bir araya geldiği
bir toplantı organize edilmesi
2.2.Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yrd, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sor.
2.2. Faaliyetler
Gerçekleşme Planı
2.2.1 Meslek Komite Başkanlarının bir araya geldiği
toplantı düzenlenmesi.
2.2.2 Çorum Ticaret Ve Sanayi Odasının bünyesindeki 11
Nolu Turizm Meslek Komitesinin,
Çorum’da faaliyet
gösteren turizm acentelerinin yetkililerini Çorum Ticaret ve
Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir
araya gelmelerinin sağlanması
2.2.3 Odamız 11 Nolu Meslek Grubundan Ziyaretler
Lobicilik Faaliyetlerinin düzenlenmesi
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Mayıs- Ekim
2013
27.08. 2013
√
49,95 TL
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Mayıs-Ağustos
2013
08.07.2013
√
0 TL
Mayıs –Ağustos
2013
27.08.2013
√
0 TL
Toplam: 49,95 TL
Aylık Toplantılar: Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının 21 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Odamız Meslek Komiteleri
tarafından yapılan toplantılarda her komite kendi üyelerinin sorunlarını-görüşlerini alarak gerekli görülen konuların meclis
gündemine alınmasını sağlamaktadır. Alınan tüm kararlar ilgili meslek komitesi defterine de yazılarak kayıt altına
alınmaktadır.
2.2. Açıklama 11 no’lu Turizm Meslek Komitesinin Lobicilik faaliyeti kapsamında; Turizm sektörü meslek komiteleri
turizm acenteleriyle geniş katılımlı toplantıların rutin hale getirilmesini, il müdürlüğüyle de koordineli çalışmalar sağlanmıştır.
3.Strateji: Odanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi
Hedef 3.1 2013 yılında, Bilişim alt yapısının yenilenmesi ve Personelin daha iyi ve hızlı hizmet verebilmesi için gerekli
donanım ve yazılım süreçlerinin planlanmasının yapılması.
3.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter,Genel Sekreter Yardımcısı Halkla ilişkiler ve Basın Yayın Birimi, Satın Alma
ve İdari İşler, Bilgi İşlem
Gerçekleşme Planı
3.1 Program Faaliyetleri
3.1.1.Yeni Yazılımların satın alınması – Windows 8 ve
Windows 7 ve Office programları
SPA Arşiv programı , InboX Mail (Mail Programı)
Planlanan
Ocak Aralık 2013
Planlanan
3.1.2 Yeni Donanımların Satın Alınması
3 adet Tarayıcı – Yazıcı, 1 adet Renkli Yazıcı, 5 adet siyah
Yazıcı, 4 adet Pro 2000 bilgisayar, 1 adet HP Server, 1 adet
Güç Kaynağı ve 2 adet ‘ Terabaytlık harici hard disk’ – Nikon
lens, sony kamera, Nikon flash , sony şarj cihazı ve pil , Odaya
alınan bulaşık makinesi ve kahve makinesi
Mayıs –
Aralık 2013
Gerçekleşme
Tarihi
06.03.2013
15.08.2013
Gerçekleşme
Tarihi
24.01.2013
06.03.2013
22.03.2013
28.05.2013
17.07.2013
24.07.2013
13.08.2013
Gerçekleşen
Bütçe
√
2.061,62 TL
Gerçekleşen
Bütçe
√
24.913,02 TL
3
Planlanan
3.1.3 Dijital Arşiv Çalışmalarının devam ettirilmesi, Dışarıdan
bir firmadan hizmet alımı yapılması ve bu kapsamda odada 3
kişinin çalıştırılması
Mayıs
2013–
Aralık 2015
Planlanan
3.1.4 Odamız Gelen – Giden Evrak evrak programı 2013 yılı
tanımlanması
Mayıs
2013–
Aralık 2015
Gerçekleşme
Tarihi
23.08.2013
tarihinde
başlanmıştır.
23.12.2013
tarihine kadar
Gerçekleşme
Tarihi
09.01.2013
Gerçekleşen
Bütçe
√
20.945 TL
Gerçekleşen
Bütçe
√
236 TL
Toplam: 46.094 TL
3.1.Açıklama Odamızın bilişim alt yapısının güçlendirilmesi için odamıza yeni donanım ve yeni yazılım programları alınmış, 2012
yılında başlanan Dijital arşiv çalışması kapsamında 2013 yılı Mayıs ayının 23’ünde başlanmıştır Toplam Dosya sayısı : 15000
Taranan Dosya Sayısı 2434 Toplam taranan evrak sayısı 135402 ‘dir. Dijital arşive geçiş 2015 Aralık ayına kadar devam edecektir.
4. Strateji: Odanın Üyeleriyle olan İlişkilerinin Geliştirilmesi
Hedef 4.1 : Oda Hizmetlerini geliştirmek amacıyla , üye ihtiyaç , beklenti ve memnuniyetini belirleyecek önlemlerin
alınması
4.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı , Kalite ve Akreditasyon Birimi. Tüm Biirmler
4.1 Program Faaliyetleri
4.1.1. Odamız tarafından dönem içerisinde düzenlenen müşteri
memnuniyet anketlerinde, yüz yüze, web sitesinden ya da
telefon ile alınan şikayetlerin girişinin sağlanması. Müşteri
memnuniyetinin artırılması
Planlanan
Ocak –
Aralık 2013
Gerçekleşme Planı
Gerçekleşme
Gerçekleşen
Tarihi
Tüm aylar 2013
√
Bütçe
0 TL
Toplam: 0 TL
4.1 Açıklama 2013 yılında ise Ocak – Haziran döneminde %86,1 iken aynı yılın Temmuz – Aralık döneminde %88,1 dir. İkisinin
ortalaması sonucunda 2013 yılı müşteri memnuniyeti oranı: %87,1 ’dır. 2013 yılında Müşteri memnuniyet oranı % 10 oranında artış
göstermiştir.
Hedef 4.2 : Oda Personelinin üyenin ihtiyaç ve beklentilerini ivedilikle çözebilecek yetkinliğe kavuşturma için eğitim
verilmesi
4.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı , Kalite ve Akreditasyon Birimi.
4.1 Program Faaliyetleri
4.2.1. Oda personelinin eğitim talepleri alınıp yıllık program
hazırlanarak tüm personelin ortak alacakları eğitimlerin
karalaştırılması için Eğitim İhtiyaç Anketi Düzenlemek, Eğitim
İçeriklerinin Belirlenmesiyle hizmet içi eğitim verilmesi
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Ocak –
Aralık 2013
Gerçekleşme
Tarihi
27.08.2013
Gerçekleşen
Bütçe
√
0 TL
4.1 Açıklama 2013 yılında Odamız Personeline yönelik 1 eğitim düzenlenebilmiştir, Odanın Görevleri – İşleyiş- Verilen Hizmetler
Oryantasyon Eğitimi27.08.2013 tarihinde Oda Genel Sekreteri tarafından verilmiştir. Önümüzdeki dönem kalite hedefleri listesine
konmak üzere oda personelinin kişilik ve motivasyonunu artırıcı eğitimler konulması planlanmıştır.
Toplam: 0 TL
5. Strateji: Odanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 5.1 : Oda Koordinasyon Biriminin Oluşturulması
4
5.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi, proje
koordinatörü
Gerçekleşme Planı
5.1 Program Faaliyetleri
5.1.1. Oda içerisinde Koordinasyon Birimin oluşturulmasının
sağlanması
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Mayıs –
Aralık 2013
Haziran 2013
√
0 TL
Toplam: 0 TL
5. 1 Açıklama Oda içerisinde Haziran 2013 yılında oluşturulan Koordinasyon birimi kapsamında Odamızda yetkili personelinden
3 kişi yönlendirildi.
Hedef 5.2 : Oda kapsamında Projelerinin geliştirilmesi
5.2 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi , AB – Kalite
ve Akreditasyon Birimi – Proje koordinatörü
5.2.Program Faaliyetleri
5.2.2. Çorum’da yer alan , ve güçlü olan Tarımsal Gıda
Makineleri Sektörüne yönelik 1 adet UR-GE projesi yazılması ve
hibe alınması
5.2.3. KOBİ Kümelenme projesinin tamamlanması ve
Kapatılması Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Kümesi Oluşumu
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Mayıs –
Aralık 2013
14.11.2013
√
1.500.000 $
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Mayıs –
Aralık 2013
Kasım 2013
√
100.000
AVRO
Toplam: 3.300.000 TL
5. 2 Açıklama KOBİ Kümelenme Projesi başarıyla tamamlanmış proje sonunda Tarımsal Gıda Makine Kümesini oluşturan 18
firma için UR-GE projesi yazılmıştır. UR-GE projesinin toplam maliyeti 1.500.000 Dolar olacaktır öngörülen bitiş tarihi Kasım
2016’dır. Oda içerisinde Haziran 2013 yılında oluşturulan Koordinasyon birimi kapsamında Odamızda yetkili personelinden 3 kişi
yönlendirildi.
6. Strateji: Odanın Araştırma – Geliştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef 6.1 : 2013 Yılının Sonunan Kadar Bölgesindeki Mesleki Eğitimin , Üyelerinin Sektörel Bazda Ara Eleman İhtiyaçlarına
Cevap Verecek Nitelikte Şekillenmesi İçin UMEM Projesi İle De Uyumlu Çalışmalar Yapacaktır.
6.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi ,
6.1.1Program Faaliyetleri
6.1.1. Çorum Organize Sanayi Bölgesine kurulmak üzere TOBB
Endüstri Meslek Lisesi Projesisini hayat geçirecektir.
6.1.2. Odamız , Çorum ilinde TEKNOKENT kurulması için çapa
harcamıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansna Güdümlü Proje
sunulmuş olup, Protokolü imzalamıştır.
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Ocak –
Haziran 2013
22 Ocak 2013
√
0 TL
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Aralık 2012
18 Aralık 2012
√
0 TL
Toplam: 0 TL
6.1 Açıklama: Çorum'da Mesleki Eğitime destek vermek üzere Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ne 24 derslikli Endüstri Meslek
Lisesi yapılmasına karar verildi protokol imzalandı.
Hedef 6,2: 2013 yılında Odamız raporlarının güncellenmesi ve ekonomik ve ticari bilgilerin raporlarının üyeler ile
paylaşılması, erişilebilir kılınması
6.2 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi, Kapasite ve
Dış Ticaret
5
6.2.Program Faaliyetleri
6.2.1 2013 Yılında Hazırlan Ve Güncellenen Rapor Sayısı Ve
Raporların Adları: Toplamda 6 Adet Rapor hazırlanmıştır.
1 AD. ÇORUM TSO RAPORU
1 AD. ÇORUM SANAYİSİNİN MEVCUT DURUMU RAPORU
1 AD. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU RAPORU
1 AD. DEMİRYOLU İHTİYAÇ ANALİZ RAPORU
1 AD. SORUNLARIMIZ VE ÖNERİLERİMİZ RAPORU
1 AD. SAVUNMA SANAYİ RAPORU
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Ocak –
Haziran
2013
Güncellenme Her
ay 2013 yılı
boyunca
√
1.155,02TL
Toplam: 1.155,02TL
6.2.Açıklama: 5 rapor hazırlanmıştır. 2013 yılında çeşitli mercilere ve üstlere sunulmuştur zaman zaman, lobicilik
faaliyetlerinde kullanılmıştır. Üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Güncellikleri aylık olarak kontrol edilmektedir.
7. Strateji: Üyelerin Sorunlarını Çözecek , beklentilerini karşılayacak Geliştirme , Eğitim , Bilgi ve Danışmanlık gibi
Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef 7.1 : Oda’da 2013 yılında üyelerine İş geliştirme , yeni iş süreçleri ve imkanları sunmak için araştırma yapacak ve
sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.
7.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi ,AB- Kalite
ve Akreditasyon Birimi
7.1.1. Program Faaliyetleri
7.1.1.KOBİ Kümelenme Projesi kapsamında Odamız sektör
temsilcilerine yönelik Kümelenme Eğitim Stratejisi belirleme
toplantısı yapmıştır.
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Ocak –2013
12.01.2013
√
Proje bütçesi
Toplam: 0 TL
7.1.1.Açıklama: Eğitim stratejisi belirleme eğitiminden sonra Şubat ayından itibaren kümeye yönelik eğitimler
verilmeye başlanacaktır.
Hedef 7.2: Üye İhtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim planına dahil edilecek ve plan
uygulanacaktır.
7.2 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi ,AB- Kalite ve
Akreditasyon Birimi
7.2. Program Faaliyetleri
Gerçekleşme Planı
7.2.1.KOBİ Kümelenme Projesi kapsamında Odamız sektör
temsilcilerine yönelik eğitimler düzenlemiştir.
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Küme Yönetimi Araçları Eğitimi
Küme oluşturma ve Öncelikleri Belirleme Eğitimi
Ar-Ge İnovasyon Yönetimi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
Tedarik Zinciri ve değer zinciri Yönetimi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
Uluslararasılaştırma Eğitimi
Kümelerde İşbirliği ve Ağ Oluşturma ve Güven Yönetimi
Eğitimi
Tedarik Zinciri ve değer zinciri Yönetimi Eğitimi
Şubat 2013
Şubat 2013
Şubat 2013
Şubat 2013
Mart 2013
Mart 2013
Nisan 2013
12-13. 02.2013
20.02.2013
21.02.2013
26.02.2013
20-21 .03.2013
26 .03.2013
15.04.2013
√
√
√
√
√
√
√
Proje bütçesi
Proje bütçesi
Proje bütçesi
Proje bütçesi
Proje bütçesi
Proje bütçesi
Proje bütçesi
Nisan 2013
18.04.2013
√
Proje bütçesi
Ağustos 2013
26-27.08.2013
Gerçekleşme
Tarihi
√
Proje bütçesi
Gerçekleşen
Bütçe
Gerçekleşen
Bütçe
7.2.2 Odamızın üyelerine yıllık plan dahilinde düzenlediği
eğitimler
Planlanan
MARKA TESCİL ve COĞRAFİ İŞARETLER’
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE YENİ YASANIN GETİRDİKLERİ
Ocak 2013
Ocak 2013
08.01.2013
21.01.2013
√
√
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Mart 2013
13.03.2013
√
AB-REKABET HUKUKU KONFERANSI
DIŞ TİCARET EĞİTİMİ
Mayıs 2013
Mart 2013
30.05.2013
25-29 .03.2013
√
√
6
E-FATURA VE E- DEFTER UYGULAMASI SEMİNERİ
YALIN DÜŞÜNCE YALIN DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
Ekim 2013
Kasım 2013
8.10.2013
26.11.2013
√
√
Toplam: 23.061,26 TL
7.2.2.Açıklama: Yıllık plan doğrultusunda üyelere sunulan eğitimler yapılmış ve kimi plansız gerçekleştirilmiş kimi de planlı
olarak gerçekleştirilmiştir.
Hedef 7.3: Üyenin Talep Ettiği Danışmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir biçimde verilmesinin sağlanması
7.3 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AB- Kalite ve Akreditasyon Birimi, basın yayın ve Halkla İlişkiler Birimi,
7.3.Program Faaliyetleri
7.3.1.Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hem Kosgeb hem de
diğer ekonomik yardım konusunda üyelere desteğin sağlanması
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
Ocak-Aralık
Aylık 2013
√
2013
7.3.1.Açıklama: 2013 yılında 29 kişiye Danışmanlık hizmeti verilmiş olup, Bilgi , doküman, ekonomik veri, tez yardımı, AB
ilişkileri konusnda danışmanlık hizmeti verilmiştir. AB – Kalite ve Akreditasyon Uzmanı tarafından. Toplamda 32 firma AİA
networküne katılım sağlamıştır. Yurt dışı iş birliği ağları kuvvetlenerek ihracat potansiyelinin artışı için zemin hazırlanmıştır.
8. Strateji: Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi
Hedef 8.1 : Oda 2013 yılında üyelerinin ihracatlarını destekleyecek ve ihracatın arttırılması için belirlenecek yabancı yatırım
heyetlerini Oda bünyesinde ağırlayacak ve toplantı yapacaktır.
8.1 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı , Basın yayın ve Halkla İlişkiler Birimi,
8.1Program Faaliyetleri
Gerçekleşme Planı
8.1.1.Üyelerimiz ihracatını artırmaya Yönelik düzenlenen
toplantı ve etkinlikler, yapılan faaliyetler.
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
ÇİN TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ TOPLANTISI
Mart 2013
14.03.2013
√
Nisan 2013
26.04.2013
√
Nisan 2013
Mayıs 2013
Haziran 2013
Kasım 2013
Aralık 2013
30.04.2013
24.05.2013
29. 06,2013
01.11.2013
06.12.2013
√
√
√
√
√
TÜRK-AMERİKAN TİCARET VE SANAYİ ODASI - ROWAN
ÜNİVERSİTESİ
FİLİPİNLİLER HEYETİ TOPLANTISI
TAYVAN HEYETİ - TAYVAN BÜYÜKELÇİSİ TOPLANTISI
KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME ÇORUM KONFERANSI
İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLAMA TOPLANTISI TİM
KONGO CUMHURİYETİ TOPLANTISI
Bütçe
Toplam: 0 TL
8.1.1.Açıklama: Odamız 2013 yılında birçok ülke üst mercine ev sahipliği yapmıştır. Yatırım imkanları hem yurt dışındaki hem de
çoruma yapılacak yatırımlar konusunda istişare yapılmıştır.
Hedef 8.2 : Oda 2013 yılında üyelerinin ilgilendiren konularda ulusal / uluslar arası fuara ve ya iş gezisi organizasyonlarının
etkin olarak katılınması ,
8.2 Sorumlular: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı , Basın yayın ve Halkla İlişkiler Birimi,
8.2 Program Faaliyetleri
Gerçekleşme Planı
Planlanan
Gerçekleşme
Tarihi
Gerçekleşen
Bütçe
HOLLANDA İŞ GEZİSİ
Mayıs 2013
25-29 Mayıs 2013
√
Proje bütçesi
SAVUNMA SANAYİ GEZİSİ ANKARA
Mart 2013
15-16 Mart 2013
√
9.297 TL
SAVUNMA SANAYİ GEZİSİ ESKİŞEHİR
Eylül 2013
06 Eylül 2013
√
5.117,50 TL
8.2.1 Yurt Dışı İş Gezisi Organizasyonları:
Toplam: 14.414, 50 TL
8.2.1.Açıklama: Hollanda iş gezisi sırasında: Avrupa’nın en büyük unlu mamuller hammadde üreticilerinden Zealende, paketleme
makinelerinde uzmanlaşmış The Langen Packaging, dünya tütün mamulleri lider üreticisi Philip Morris ve Hollanda Yalın Enstitü ziyaret
edilmiştir.Ankara Savunma Sanayi Gezisi sırasında: TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., ASELSAN ve
ROKETSAN’gezilmiştir. Eskişehir Savunma sanayi gezisi Sırasında: ALP HAVACILIK -SAVRONİK FİRMASI- ÇOŞGUN ÖZ -ESKİŞEHİR HAVACILIK
7
KÜMESİ –gezilmiştir. Program boyunca ziyaret edilen fabrikalarda yalın üretim uygulamaları örnekleri yanı sıra üretim, teknoloji, pazarlama ve
satış konularında katılımcı firmalar bencmarking (kıyaslama) yapma fırsatı elde etmiştir .
Gerçekleşme
Planlanan
Gerçekleşen
Bütçe
Tarihi
8.2.2 Fuar Organizasyonu
TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
SANAYİ TİCARET VE İSTİHDAM FUARI'
ÇORUM TANITIM GÜNLERİ
Kasım –
Aralık 2013
Haziran 2013
Ocak 2013
28 Kasım – 1
Aralık 2013
25-30 Haziran
2013
23 Ocak2013
√
√
√
Toplam:1.550 ,TL
8.2.2.Açıklama: TARIM VE HAYVANCILIK FUARI’NA, Toplamda 80000 kişinin ziyaret ettiği fuara 150 firma katılım göstermiştir. SANAYİ
TİCARET VE İSTİHDAM FUARI'NA 115 firmanın katılmıştır.
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 548 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content