close

Вход

Log in using OpenID

20 Ekim 2014 Haftalık Ekonomi Raporu

embedDownload
HAFTALIK RAPOR
20 Ekim 2014
Cari İşlemler Açığı Ağustos ayında 2.8 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.
Ağustos ayında cari işlemler açığı 2.8 milyar dolar ile 3.2 milyar dolar olan beklentilerin altında gerçekleşti.
Ocak-Ağustos döneminde cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemine göre %35 azalarak 29.6 milyar dolar
olurken, yıllık cari işlemler açığı ise 48.8 milyar dolar oldu. Yılın ilk sekiz ayındaki bu gerilemede, geçen yılın aynı
dönemine göre dış ticaret açığı ve gelir dengesi açığındaki azalış ile net hizmet gelirlerindeki artış etkili oldu. Bu
haftaki raporumuzda, cari işlemler hesabında yer alan bu ana başlıkların alt kalemlerinin detaylarını ele
alacağız.
Cari İşlemler Açığı (yıllık, milyar $)
Enerji ve Altın Hariç Cari İşlemler Açığı (yıllık milyar $) (sağ eksen)
Ağu.14
Şub.14
Ağu.13
Şub.13
Ağu.12
Şub.12
Ağu.11
Şub.11
Ağu.10
Şub.10
Ağu.09
Şub.09
Ağu.08
Şub.08
Ağu.07
Şub.07
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Ağu.06
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kaynak: TCMB
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına
göre %13.7 artarak 2.8 milyar dolar ile 3.4 milyar dolar olan beklentimizin altında açıklandı (piyasa beklentisi:
3.2 milyar dolar). Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 58.5 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, bu yılın
aynı ayında %16.5 azalarak 48.9 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylelikle Temmuz ayında 48.5 milyar dolar
seviyesinden Ağustos ayında 48.9 milyar dolara yükselen yıllık cari işlemler açığı Ocak ayından bu yana ilk defa
artış yaşamış oldu. Mayıs ayından bu yana fazla veren enerji ve altın hariç cari işlemler dengesinin ise, Ağustos
ayında hafif gerileme yaşamasına rağmen 1.48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek pozitif değer almaya
devam ettiği görülüyor. Yıllıklandırılmış verilerle enerji ve altın hariç cari işlemler fazlasının ise bir önceki aya
göre %11 oranında azalış yaşamasına rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 6.6 milyar dolar artarak 4.2 milyar
dolar fazla vermesi enerji ve altın ticaretinin cari işlemler açığındaki ağırlığının korunduğuna işaret ediyor.
Ağustos ayı cari işlemler açığı verileri incelendiğinde, cari işlemler hesabında önemli bir ağırlığa sahip olan dış
ticaret açığının ilk sekiz aylık dönemde geçen yılın aynı döneminde göre %25’lik azalış yaşamasına karşın, aylık
bazda ise %31’lik artış kaydettiği görülüyor. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde parasal olmayan net altın
kaleminde yaşanan 8.9 milyar dolarlık döviz çıkışının bu yıl yerini 357 milyon dolarlık çıkışa bırakmasında, geçen
yıl 11.7 milyar dolarlık altın ithalatının bu yıl aynı dönemde 3.4 milyar dolara gerilemiş olması etkili oldu.
Bununla birlikte cari işlemler hesabının diğer bir alt kalemi olan hizmetler dengesinin geçen yılın Ağustos ayına
göre 507 milyon dolarlık artışı cari işlemler açığının aylık beklentilerden olumlu yönde sapmasında etkili olan
ana faktör oldu. Ağustos ayında hizmetler dengesindeki artışa pozitif yönlü en büyük katkıyı 3.7 milyar dolarlık
döviz girişi ile net turizm gelirleri yaparken, inşaat hizmetlerindeki 217 milyon dolarlık döviz girişi ise net turizm
gelirlerinden sonra aylık hizmet gelirlerine önemli katkıda bulunan bir diğer kalem oldu.
Cari İşlemler Hesabı
(3 aylık h.ort., yıllıklandırılmış, milyar $)
Turizm Gelirleri (milyar $)
3
2
1
Oca.14
Ağu.13
Mar.13
Eki.12
May.12
Ara.11
Tem.11
0
Şub.11
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
Eyl.10
Parasal Olmayan Net Altin (İthalat-İhracat) (sağ eksen)
Nis.10
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
3.7
4
Cari İşlemler Açığı
Haz.14
Genel Mal Ticareti Açığı
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
Cari işlemler hesabının kümülatif verilerinin 3 aylık hareketli ortalamalarını incelediğimizde, Şubat ayında
başlayan iyileşmenin Ağustos ayında da sürdürüldüğü görülüyor. Cari işlemler açığındaki azalma hızının yavaş
bir seyirle gerçekleşmesinde, parasal olmayan net altındaki iyileşmenin hızlı gerçekleşmesine rağmen genel mal
ticaretindeki iyileşmenin yavaş bir ivmeyle yaşanmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Ağustos ayında cari
işlemler dengesine önemli katkıda bulunan hizmetler dengesi alt kalemi olan turizm gelirlerinin önceki yıllara
paralel şekilde yükseldiği görülüyor. Ancak önceki yıllardan farklı olarak daha sert bir artış kaydederek 2009 yılı
Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış cari işlemler
açığında Şubat-Mayıs döneminde görülen
Cari İşlemler Dengesi
toparlanmanın yerini Haziran ayından itibaren
Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi
Enerji ve Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi
2
artışa bıraktığı görülüyor. Altın hariç cari işlemler
0
açığında ise cari dengeden farklı olarak ilk kez
Ağustos ayında bir artış yaşandı ve böylelikle
-2
Temmuz ayında 3.1 milyar dolar olan altın hariç
-4
cari işlemler açığı Ağustos ayında 3.7 milyar
-6
dolara yükseldi. Mart ayından itibaren fazla
veren enerji ve altın hariç cari işlemler
-8
dengesindeki kademeli artışta ise Ağustos ayında
diğer aylardan farklı olarak yaşanan sert azalış
Kaynak: TCMB, Vakıfbank
dikkat çekiyor. Mevsimsellikten arındırılmış
verilerin Ağustos ayında bize çizdiği görümünün önümüzdeki aylarda da devam edip etmemesi yılsonu
gerçekleşmeleri açısından önemli bir gösterge olacaktır.
May.08
Ağu.08
Kas.08
Şub.09
May.09
Ağu.09
Kas.09
Şub.10
May.10
Ağu.10
Kas.10
Şub.11
May.11
Ağu.11
Kas.11
Şub.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
Şub.13
May.13
Ağu.13
Kas.13
Şub.14
May.14
Ağu.14
Mevsimsellikten Arındırılmış Cari İşlemler Dengesi
( 3 Ay.Har.Ort.; milyar dolar)
Finansman Hesabı (yıllık, milyar dolar)
100
Doğrudan
Portföy
Diğer
80
60
40
20
Ağu.14
Tem.14
Haz.14
May.14
Nis.14
Şub.14
Mar.14
Ara.13
Oca.14
Eki.13
Kas.13
Eyl.13
Ağu.13
Tem.13
Haz.13
00
Kaynak: TCMB
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
Ödemeler dengesi bilançosu finansman hesabı
gelişiminde geçtiğimiz aydan farklı olarak
Ağustos ayında portföy yatırımlarında çıkış
yaşanması ve diğer yatırımlardaki artış dikkat
çekici oldu. Cari işlemler açığının finansman
kaynaklarından en önemli kalemi olan portföy
yatırımlarında Ağustos ayında 1.7 milyar dolarlık
çıkış yaşandı. Mart ayından sonra ilk defa
Ağustos
ayında
çıkış
görülen
portföy
yatırımlarındaki sermaye çıkışlarının ana
kaynağını 1.6 milyar dolarlık borç senetlerindeki
çıkış oluşturdu. Ocak-Ağustos dönemindeki
portföy yatırımları geçen sene aynı dönemde
2
16.8 milyar dolar iken bu yıl 12.1 milyar dolar oldu. Doğrudan yatırımlar kanalı ile Ocak ayından bu yana ülkeye
döviz girişi ilk defa Ağustos ayında yerini döviz çıkışına bıraktı. 991 milyon dolarlık döviz çıkışı yaşanan doğrudan
yatırımlarda yıllık olarak baktığımızda ise 8.2 milyar dolarlık döviz girişi yaşanmış oldu. Yılın ilk sekiz ayında ise
doğrudan yatırımlar kanalı ile 4.6 milyar dolarlık sermaye girişi yaşandı. Ağustos ayında bir önceki aya göre en
dikkat çekici gelişme ise dış borçlanma ve yabancı kredi kullanım imkanını görebilme açısından önemli olan
diğer yatırımlardaki artış oldu. Temmuz ayında 3.6 milyar dolarlık döviz çıkışı yaşanan diğer yatırımlar
kaleminde Ağustos ayında 6.5 milyar dolarlık döviz girişi önemli görünüyor. Türk bankalarının ve reel sektörün
yurt dışındaki muhabirleri nezdinde bulunan efektif ve mevduat varlıklarında 3.8 milyar dolarlık döviz girişi
yaşandı. Bankacılık sektörü Ağustos ayında 309 milyon dolarlık net kredi kullanımı gerçekleştirirken, banka dışı
diğer sektörlerin ise 252 milyon dolar net kredi kullanıcı konumunda olduğu görülüyor. Yılın ilk sekiz ayında
bankacılık sektörü net kredi kullanım miktarı ise 4.7 milyar dolar oldu. Bankacılık sektörünün Ocak-Ağustos
dönemini kapsayan kredi kullanımı ve geri ödeme tutarlarından hareketle hesaplanan sektörün uzun vadeli
borç çevirme oranı %175 oldu. Söz konusu oran, ABD’nin çıkış stratejisi kapsamında Ocak ayından bu yana
tahvil alımlarını azalttığı bir ortamda Türk bankacılık sektörünün yurtdışından borç bulabilme konusunda bir
sıkıntı çekmediğine işaret ediyor. Bankacılık dışı diğer sektörlerin yılın ilk sekiz ayını kapsayan uzun vadeli borç
çevirme oranı ise %125 oldu.
Rezerv Varlıklar (milyar dolar)
Kaynak: TCMB
Ağu.14
Tem.14
Haz.14
Nis.14
Mar.14
Şub.14
Oca.14
Kas.13
Ara.13
Eyl.13
Eki.13
Ağu.13
Haz.13
May.14
DİBS
Hisse Senetleri (Sağ Eksen)
08
06
04
02
00
-02
-04
-06
-08
Tem.13
Ağu.14
Nis.14
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Haz.14
Şub.14
Ara.13
Eki.13
Ağu.13
Haz.13
Nis.13
Ara.12
Şub.13
Ağu.12
Haz.12
Eki.12
Portföy Yatırımları (yıllık, milyar $)
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Kaynak: TCMB
Döviz giriş çıkışının net görüldüğü portföy yatırımları tarafında yaşanan gelişmelere yıllık bazda baktığımızda
DİBS kanalı ile 1.6 milyar dolarlık döviz çıkışı, hisse senetleri piyasasında ise 3.8 milyar dolarlık döviz girişinin
yaşandığını görüyoruz. Yurtdışı yerleşiklerin DİBS satımı Ağustos ayında 1.5 milyar dolar olurken, 189 milyon
dolarlık ise hisse senetlerinde Ağustos ayında döviz çıkışı yaşandı. Ağustos ayında ABD’de açıklanan Fed
tutanaklarında Fed üyelerinin faiz artırımına ilişkin söylemlerinin gelişmekte olan ülkelerden çıkışları tetiklemesi
bu çıkışları etkileyen unsurlardan oldu. TCMB’nin kullanıma hazır olan dış varlık gelişiminin takip edildiği rezerv
varlıklarda Temmuz ayında yaşanan sınırlı artışın ardından Ağustos ayında 1.8 milyar dolarlık sert bir artış
yaşandığı görülüyor. Net hata noksan kaleminde ise 817 milyon dolarlık çok sınırlı bir artış yaşandı.
Sonuç olarak, cari işlemler açığı Ağustos ayında 2.8 milyar dolar ile 3.4 milyar dolar olan bizim ve 3.2 milyar
dolar olan piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleşti. İlk sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 16.2 milyar dolar azalan cari azalarak 29.6 milyar dolara gerileyen cari işlemler açığının
beklentilerden sapmasında, turizm gelirlerinde aylık bazda görülen sert artıştan kaynaklanan net hizmet
gelirlerindeki 1.7 milyar dolarlık yükseliş baş rolü oynuyor. Ödemeler dengesinin finansman hesabı tarafında ise
portföy yatırımlarındaki çıkışla birlikte dış borçlanma ve yabancı kredi kullanım imkanını gördüğümüz diğer
yatırımlar kanalı ile döviz girişindeki artış dikkat çekici oldu. Diğer yatırımlar kaleminde Ağustos ayında görülen
6.6 milyar dolarlık döviz girişinin 3 milyar dolarının bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
3
varlıklarındaki artıştan kaynaklığı olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra, bankacılık sektörünün Ağustos ayında net
kredi kullanıcısı konumunda olduğunu da söyleyebiliriz. ABD’deki faizlerin artışına ilişkin beklentiler portföy
yatırımlarında döviz çıkışına sebep olsa da, yılın ilk sekiz ayında %175 uzun vadeli borç çevirme oranına sahip
olan bankacılık sektörünün ABD’nin çıkış stratejisi kapsamında uyguladığı politikadan beklenildiği kadar
etkilenmediğine işaret ediyor.
Irak’a yapılan ihracattaki gerilemenin ivme kaybedeceği beklenilen önümüzdeki dönemde, yıllık olarak baz
etkisinin yaşandığı altın ticaretindeki gelişmeler ve kurdaki artış kaynaklı gelişmelerin cari işlemler açığındaki
toparlanmanın süreceğine işaret ediyor. Halihazırdaki global büyüme endişelerine rağmen petrol fiyatlarında
özellikle Haziran ayından bu yana görülen %20’lik düşüş yaşanması geçen yıldaki %4’lük büyümenin altında
kalmasını beklediğimiz GSYH düşünüldüğünde, dış ticaretteki toparlanmanın cari işlemler açığına olumlu
yansıyacağını düşünüyoruz. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar olarak cari işlemler açığının yılsonunu 47 milyar
dolar seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz. Ancak, kurda ve faizde görülen yukarı yönlü hareketler ve petrol
fiyatlarında yaşanan düşüşün devam etmesi yılsonu beklentimiz üzerinde aşağı yönlü riskler doğursa da, bu
etkinin gerçekleşebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede değil yıl ortalamasını aşağı çekecek
kadar uzun sürede devam etmesi gerekiyor.
Genel olarak ifade etmek gerekirse, TL’nin Euro karşısında değer kaybının dolara göre daha az olması kur
etkisinin ihracatımıza olumlu katkısını sınırlandırabilir. Ancak petrol fiyatlarındaki düzelmenin yukarıda
bahsettiğimiz gibi yıl ortalamasını etkileyecek boyutta olması durumunda, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık
düşüşün cari açığı 3-4 milyar dolar iyileştirebilecek olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, petrol
fiyatlarının cari açık üzerindeki aşağı yönlü etkisinin kura göre daha baskın olacağını düşünüyoruz. Bununla
birlikte, yurtiçi tasarrufların artırılması amacıyla, kamu otoriteleri tarafından bazı ithal mallara yönelik vergi
artışı düzenlemelerinin hayata geçirilmesinin de cari açığa olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Kamu
otoriteleri tarafından açıklanan 2015-2017 Orta Vadeli Program (OVP) da da belirtildiği gibi program sürecinde
yurtiçi tasarrufları artırmaya ve üretimin ithalata olan yüksek bağımlılığını azaltmaya yönelik politikaların
katkısıyla cari işlemler açığının yılsonunu 46 milyar dolar seviyesinde tamamlaması bekleniyor.
4
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
Haftalık Veri Takvimi ( 20-24 Ekim 2014)
Tarih
20.10.2014
Ülke
Açıklanacak Veri
Merkezi Yönetim Borç Stoku (Eylül)
Euro Bölgesi
Beklenti
593.4 milyar TL
--
Cari İşlemler Dengesi (Ağustos)
32.3 milyar euro
--
İtalya
Sanayi Siparişleri (Ağustos, a-a)
-%1
--
Japonya
Öncül Göstergeler Endeksi (Ağustos)
104
--
21.10.2014
ABD
İkinci El Konut Satışları (Eylül, a-a)
-%1.8
%1
22.10.2014
ABD
TÜFE (Eylül, y-y)
%1.7
%1.6
İngiltere
BoE Toplantı Tutanakları (Ekim)
--
--
Japonya
Dış Ticaret Dengesi (Eylül)
-948.5 milyar yen
-780 milyar yen
Türkiye
TCMB Toplantısı (Eylül)
--
--
ABD
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
264 bin
284 bin
23.10.2014
Türkiye
Önceki
PMI İmalat Endeksi (Ekim, öncül)
57.5
57
Öncül Göstergeler Endeksi (Eylül)
%0.2
%0.7
Chicago Fed Aktivite Endeksi (Eylül)
-0.21
0.10
6
6
-11.4
-12
PMI İmalat Endeksi (Ekim, öncül)
50.3
49.9
Almanya
PMI İmalat Endeksi (Ekim, öncül)
49.9
49.5
Fransa
PMI İmalat Endeksi (Ekim, öncül)
48.8
48.5
91
91
Kansas Fed İmalat Aktivitesi Endeksi (Ekim)
Euro Bölgesi
Tüketici Güveni (Ekim)
İş Dünyası Güveni (Ekim)
24.10.2014
Japonya
PMI İmalat Endeksi (Ekim, öncül)
51.7
51.7
ABD
Yeni Konut Satışları (Eylül, a-a)
%18
-%6.8
İtalya
Perakende Satışlar (Ağustos, y-y)
-%1.5
--
102
101.3
GSYH (3.çeyrek, ç-ç)
%0.9
%0.7
IFO İş Dünyası Güven Endeksi (Mayıs)
111.2
110.9
Perakende Satışlar (Mart, y-y)
-%1.0
-%1.0
Tüketici Güven Endeksi (Ekim)
İngiltere
5
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
TÜRKİYE
Türkiye Büyüme Oranı
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
Reel GSYH (y-y, %)
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
20
15
10
15
2.1
5
10
0
-5
5
-10
0
-15
Sanayi
İnşaat
Ticaret
2014-I
2014-II
2013-III
2013-IV
2013-I
2013-II
2012-IV
2012-II
2012-III
2012-I
2011-IV
2011-II
2011-I
1999Ç4
2000Ç2
2000Ç4
2001Ç2
2001Ç4
2002Ç2
2002Ç4
2003Ç2
2003Ç4
2004Ç2
2004Ç4
2005Ç2
2005Ç4
2006Ç2
2006Ç4
2007Ç2
2007Ç4
2008Ç2
2008Ç4
2009Ç2
2009Ç4
2010Ç2
2010Ç4
2011Ç2
2011Ç4
2012Ç2
2012Ç4
2013Ç2
2013Ç4
2014Ç2
Tarım
Kaynak:TÜİK
Kaynak:TÜİK
2011-III
-5
-20
Ulaştırma
Sanayi Üretim Endeksi
Harcama Bileşenlerinin Büyüme Hızları (y-y, %)
40
20
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (yy, %)
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim
Endeksi (a-a, %) (Sağ Eksen)
7
30
15
5
20
10
10
5
0
0
-3
-10
-5
-5
Harcama Bileşenleri Büyüme Hızları (%)
50
3
Tüketim
Devlet
Yatırım
İhracat
İthalat
Ağu.14
Nis.14
Ara.13
Ağu.13
Nis.13
Ara.12
Ağu.12
Nis.12
Ara.11
-1
Ağu.11
2014-I
2014-II
2013-IV
2013-II
2013-III
2013-I
2012-IV
2012-II
2012-III
2012-I
2011-III
2011-IV
2011-I
2011-II
1
Kaynak: TÜİK
Kaynak: TÜİK
Sanayi Ciro Endeksi
Toplam Otomobil Üretimi
Toplam Otomobil Üretimi (Adet)
(12 aylık Har. Ort.)
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Aylık Sanayi Ciro Endeksi (2010=100)
190
170
150
163.3
130
110
Kaynak: OSD, VakıfBank
70
Nis.09
Tem.09
Eki.09
Oca.10
Nis.10
Tem.10
Eki.10
Oca.11
Nis.11
Tem.11
Eki.11
Oca.12
Nis.12
Tem.12
Eki.12
Oca.13
Nis.13
Tem.13
Eki.13
Oca.14
Nis.14
Tem.14
Ağu.01
Şub.02
Ağu.02
Şub.03
Ağu.03
Şub.04
Ağu.04
Şub.05
Ağu.05
Şub.06
Ağu.06
Şub.07
Ağu.07
Şub.08
Ağu.08
Şub.09
Ağu.09
Şub.10
Ağu.10
Şub.11
Ağu.11
Şub.12
Ağu.12
Şub.13
Ağu.13
Şub.14
Ağu.14
90
Kaynak:TÜİK
6
Beyaz Eşya Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Beyaz Eşya Üretimi (Adet)
2300000
2100000
1900000
1700000
1500000
1300000
1100000
900000
700000
85
80
75
70
65
60
55
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TCMB
PMI Endeksi
PMI Imalat Endeksi
60
55
50
45
40
35
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
30
Kaynak:Reuters
7
ENFLASYON GÖSTERGELERİ
TÜFE ve Çekirdek Enflasyon
ÜFE
TÜFE (y-y, %)
ÜFE (y-y, %)
Çekirdek-I Endeksi (y-y, %)
25
14
12
10
8
6
4
2
0
20
8.86
15
9.88
10
05
9.25
00
Kaynak: TCMB
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
-05
Kaynak: TCMB
Dünya Gıda ve Emtia Fiyat Endeksi
Gıda ve Enerji Enflasyonu (y-y, %)
UBS Emtia Fiyat Endeksi (sağ eksen)
BM Dünya Gıda Fiyat Endeksi
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
Kaynak: Bloomberg
Enerji
TÜFE
Haz.09
Eyl.09
Ara.09
Mar.10
Haz.10
Eyl.10
Ara.10
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
Mar.12
Haz.12
Eyl.12
Ara.12
Mar.13
Haz.13
Eyl.13
Ara.13
Mar.14
Haz.14
Eyl.14
31.08.2007
31.01.2008
30.06.2008
28.11.2008
30.04.2009
30.09.2009
26.02.2010
30.07.2010
31.12.2010
31.05.2011
31.10.2011
31.03.2012
31.08.2012
31.01.2013
30.06.2013
30.11.2013
30.04.2014
31.09.2014
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Gıda
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Kaynak: TCMB
Enflasyon Beklentileri
Reel Efektif Döviz Kuru
12 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
TÜFE Bazlı (2003=100)
24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
135
8
7.54
125
7
120
115
109.41
110
105
Kaynak: TCMB
Eyl.14
Mar.14
Eyl.13
Mar.13
Eyl.12
Mar.12
Eyl.11
Mar.11
Eyl.10
Mar.10
100
Eyl.08
5.5
6.79
Eyl.09
6.5
6
130
Mar.09
7.5
Kaynak: TCMB
8
İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
İşsizlik Oranı
İşgücüne Katılım Oranı
Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%)
İşgücüne Katılma Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
İstihdam Oranı (%)
Kaynak: TÜİK
Tem.14
Oca.14
Tem.13
Oca.13
Tem.12
Oca.12
Tem.11
Oca.11
Tem.10
Oca.10
Tem.09
Oca.09
Tem.08
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
Kaynak: TÜİK
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı (Adet)
4,700
4,200
3,700
3,200
2,700
2,200
1,700
1,200
700
Kaynak: TOBB
9
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
İthalat-İhracat
Dış Ticaret Dengesi
İhracat (milyon dolar)
Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar)
İthalat (milyon dolar)
25000
0
20000
-2000
15000
-4000
-6000
10000
-8000
5000
-10000
Kaynak: TCMB
-12000
Tem.04
Oca.05
Tem.05
Oca.06
Tem.06
Oca.07
Tem.07
Oca.08
Tem.08
Oca.09
Tem.09
Oca.10
Tem.10
Oca.11
Tem.11
Oca.12
Tem.12
Oca.13
Tem.13
Oca.14
Tem.14
Tem.04
Oca.05
Tem.05
Oca.06
Tem.06
Oca.07
Tem.07
Oca.08
Tem.08
Oca.09
Tem.09
Oca.10
Tem.10
Oca.11
Tem.11
Oca.12
Tem.12
Oca.13
Tem.13
Oca.14
Tem.14
0
Kaynak: TCMB
Cari İşlemler Dengesi
Sermaye ve Finans Hesabı
6000
-4000
-14000
-24000
-34000
-44000
-54000
-64000
-74000
-84000
3000
1000
-1000
-3000
-5000
-7000
-9000
-11000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
Doğrudan Yatırımlar (12 aylık-milyon dolar)
Portföy Yatırımları (12 aylık-milyon dolar)
Diğer Yatırımlar(12 aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (12 Aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar-sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
TÜKETİM GÖSTERGELERİ
Tüketici Güveni ve Reel Kesim Güveni
Tüketici Güven Endeksi
105
95
85
75
65
55
Kaynak: TCMB
Reel Kesim Güven Endeksi (sağ eksen)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
10
KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİ
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Bütçe Dengesi (12 aylık toplam-milyar TL)
Faiz Dışı Denge (12 aylık-milyar TL)
10000
Eyl.14
Eyl.13
-3
Mar.14
-60000
Eyl.12
7
Mar.13
-50000
Eyl.11
17
Mar.12
-40000
Eyl.10
27
Mar.11
-30000
Mar.10
37
Eyl.09
-20000
Eyl.08
47
Mar.09
-10000
Kaynak: TCMB
Kaynak:TCMB
Türkiye’nin Net Dış Borç Stoku
İç ve Dış Borç Stoku
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
11
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2001
200
2007
250
28.1
2006
300
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
350
220
200
180
160
140
120
100
80
60
2004
400
Türkiye'nin Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)
2003
450
İç Borç Stoku (milyar TL)
Dış Borç Stoku (milyar TL-sağ eksen)
2002
Mar.08
57
Eyl.07
0
LİKİDİTE GÖSTERGELERİ
TCMB Faiz Oranı
Reel ve Nominal Faiz
Borç Alma Faiz Oranı (%)
Reel Faiz
Borç Verme Faiz Oranı (%)
Nominal Faiz
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.14
-5
Eyl.14
Eyl.13
Mar.14
Eyl.12
Mar.13
Eyl.11
Mar.12
Mar.11
Eyl.10
Eyl.09
Mar.10
Eyl.08
Mar.09
Eyl.07
Mar.08
Mar.07
Eyl.06
0
Kaynak:TCMB, VakıfBank
Kaynak:TCMB
Dünya Piyasalarında Son Açıklanan Ekonomik Göstergeler
Reel Büyüme
(y-y,%)
Enflasyon (y-y,%)
Cari Denge/GSYH*
(%)
Merkez
Bankası Faiz
Oranı (%)
Tüketici
Güven
Endeksi
ABD
2.6
1.7
-2.26
0.25
86
Euro Bölgesi
0.7
0.3
2.88
0.05
-11.40
Almanya
1.2
0.80
7.52
0.05
99
Fransa
0.10
0.40
-1.61
0.05
-24.00
İtalya
-0.60
-0.10
-1.99
0.05
102.00
Macaristan
3.90
-0.50
1.05**
2.10
-19.10
Portekiz
0.90
0.00
-2.02**
0.05
-23.20
İspanya
1.20
-0.20
0.70
0.05
-9.60
Yunanistan
-5.50
-1.10
0.68
0.05
-55.80
İngiltere
3.10
1.20
-3.34
0.50
-1.00
Japonya
-0.10
3.30
0.70
0.10
39.90
Çin
7.50
1.60
2.35**
6.00
103.80
Rusya
0.80
8.00
1.56
8.25
--
Hindistan
5.70
6.75
-1.99
8.00
--
Brezilya
-0.87
6.75
-3.63
11.00
109.70
G.Afrika
1.00
6.40
-5.24**
5.75
-1.00
2.10
8.86
8.25
74.00
-7.9
Kaynak: Bloomberg. *: Cari denge verileri IMF’den alınmaktadır ve 2013 verileridir.
**: 2012 verisi.
Türkiye
12
Türkiye Makro Ekonomik Görünüm
2012
2013
En Son Yayımlanan
2014
Yılsonu
Beklentimiz
Reel Ekonomi
GSYH (Cari Fiyatlarla. Milyon TL)
1 415 786
1 561 510
423 920
(2014 2Ç)
--
GSYH Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla. y-y%)
2.2
4.0
2.1
(2014 2Ç)
3.2
Sanayi Üretim Endeksi (y-y. %)(takvim etk.arnd)
2.5
3.4
5.2
(Ağustos 2014)
--
Kapasite Kullanım Oranı (%)
74.2
74.6
74.4
(Eylül 2014)
--
İşsizlik Oranı (%)
9.2
10.0
9.8
(Temmuz 2014)
9.6
Fiyat Gelişmeleri
TÜFE (y-y. %)
6.16
7.40
8.86
(Eylül 2014)
9.3
ÜFE (y-y. %)
2.45
6.97
9.25
(Eylül 2014)
--
Parasal Göstergeler (Milyon TL)
M1
167,404
225,331
246,650
(20.10.2014)
--
M2
731,770
910,052
994,307
(20.10.2014)
--
M3
774,651
950,979
1,038,874
(20.10.2014)
--
Emisyon
54,565
67,756
81,592
(20.10.2014)
--
TCMB Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $)
100,320
112,002
113,561
(20.10.2014)
--
Faiz Oranları
TCMB O/N (Borç Alma)
3.50
3.50
7.50
(17.10.2014)
--
TRLIBOR O/N
5.78
8.05
11.17
(17.10.2014)
--
Ödemeler Dengesi (Milyon $)
Cari İşlemler Açığı
48,497
65,004
2,768
(Ağustos 2014)
47,000
İthalat
236,545
252,140
19,862
(Temmuz 2014)
İhracat
152,462
152,803
13,402
(Temmuz 2014)
---
Dış Ticaret Açığı
84,083
99,337
6,460
(Temmuz 2014)
83,000
Borç Stoku Göstergeleri (Milyar TL)
Merkezi Yön. İç Borç Stoku
386.5
403.0
407.4
(Ağustos 2014)
--
Merkezi Yön. Dış Borç Stoku
145.7
182.8
186.0
(Ağustos 2014)
--
Kamu Net Borç Stoku
240.6
197.6
191.8
(2014. 1Ç)
--
Kamu Ekonomisi (Milyon TL)
2012 Ağustos
2013 Ağustos
Bütçe Gelirleri
30,250
31,905
30,339
(Eylül 2014)
--
Bütçe Giderleri
31,822
35,050
39,550
(Eylül 2014)
--
Bütçe Dengesi
-1,572
-3,145
-9,211
(Eylül 2014)
--
Faiz Dışı Denge
-4,217
4,387
-4,578
(Eylül 2014)
--
13
Vakıfbank Ek
V
konomik Araştırmalar ek
konomik.arastirm
[email protected]
k.com.tr
Cem Eroğğlu Müdür [email protected]
akifbank.com.tr
Nazan Kılıç Müdür Yard
dımcısı [email protected]
Buket Alkkan Uzman [email protected]
akifbank.com.tr
0212‐398 19 03 Fatma Özzlem Kanbur Uzman fatmaozlem.kan
[email protected] 0212‐398 18 91 Sinem Ullusoy Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 19 05 Elif Engin
n Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 18 92 0212‐398 18 98 0212‐398 19 02 Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ttarafından güvennilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilggiler kullanılarak h
hazırlanmıştır. Vakıflar Bankası TT.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluuğu hakkında herrhangi bir garanti vermemekte vee bu rapor ve için
ndeki bilgilerin Türkiye V
kullanılm
ması nedeniyle do
oğrudan veya dolaylı olarak oluşaacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmem ektedir. Bu rapo
or sadece bilgi vermek aamacıyla hazırlanmış olup, hiçbir kkonuda yatırım önnerisi olarak yoru
umlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar r Bankası T.A.O. b
bu raporda yer alan bilgilerde daha önced
den bilgilendirme
e yapmaksızın kıs men veya tamam
men değişiklik yap
pma hakkına sahi ptir. Vakkıfbank Ekonom
mik Araştırmalarr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 446 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа