close

Enter

Log in using OpenID

Bülteni pdf olarak indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

embedDownload
1. SINIFLAR
BÜLTEN
1
Geometrik Cisimler
Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtildi.
Küp, prizma, silindir, koni ve küreyi kullanarak farklı yapılar oluşturuldu.
Uzamsal İlişkiler:
Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanıldı.
Bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumları uzamsal ilişkilerin uygun terimleri kullanılarak açıklandı.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Örüntü ve Süslemeler
Bir örüntüdeki ilişki belirlendi.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeler belirlenerek tamamlandı.
02
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
03
EŞLİK
Eş nesnelere örnekler verildi.
UZUNLUKLARI ÖLÇME
Nesneler uzunlukları yönünden karşılaştırılarak ilişkileri belirtildi.
Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirledik.
DOĞAL SAYILAR
Nesne grupları azlık ve çokluklarına göre karşılaştırıldı.
Rakamlar okundu ve yazıldı.
Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısı belirtildi ve bu sayı rakamla
yazdırıldı.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Matematik dersinde
yaptığımız etkinlikler.
04
DİNLEME
•Dinlemeye hazırlık yapıldı.
•Duyduğu sesler ayırt edildi..
•Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırma çalışmaları yapıldı.
•Metin takip edilerek dinlendi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KONUŞMA
•Resim ve fotoğraflar yorumlandı.
•Renkler tanıtıldı, anlamlandırıldı ve yorumlandı.
•Kelimeleri doğru telaffuz edildi.
•Görsellerden yararlanılarak söz varlığını geliştirici çalışmalar yapıldı.
06
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
OKUMA
•Okumak için hazırlık yapıldı.
•Yankılayıcı(tekrar ederek) okuma çalışması yapıldı.
•Rehber yardımıyla okuma yapıldı.
•Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturularak okutuldu.
•Ön bilgiler kullanılarak okuduğu anlamlandırıldı.
•Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanıldı.
•İşitilebilir bir ses tonuyla okuma yapıldı.
•Oluşturulan metinleri okutuldu.
•Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuma yapıldı.
07
YAZMA
•Yazmak için hazırlık yapıldı.
•Düzenli çizgi çalışmaları yapıldı.
•Serbest çizgi çalışmaları yapıldı.
•Bitişik eğik yazı harfleri kurallarına uygun şekilde yazıldı.
•Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturularak yazıldı.
•Dikte çalışmalarına katılım sağlandı.
•Oluşturulan metinler yazıldı.
•Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakıldı.
•Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat edilerek yazı çalışmaları yapıldı.
•Verilen cümle ya da metne bakarak yazma yapıldı.
•Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı.
•Matematiksel ifadeleri doğru yazıldı.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Pano ve sınıf
çalışmalarımızdan
örnekler.
08
•Fiziksel özellikleri fark ettirilerek kendini tanıması sağlandı.
•Duyguları fark ettirilerek kendisini tanımasına yardımcı olunur.
•Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verildi.
•Bir gününü nasıl geçireceğinin planlaması yapıldı ve yaptığı plana uyması konusunda yönlendirildi.
•Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunulması için
çalışmalar yapıldı.
•Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul etmesi sağlandı.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
OKUL HEYECANIM
10
OKUL HEYECANIM
•Kullanacağı ders araç gereçleri seçildi.
•Kişisel bakımını sağlamak için yapabilecekleri belirlendi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
•Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramlar (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde,
11
arkasında, üstünde ve altında) kullanıldı.
•Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katıldı ve bu kurallara uyması konusunda rehberlik edildi.
•Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışlar gözlemlendi.
•Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışlar sergilendi.
•Görev almak istediği kulübü tercih etme nedeninin açıklanması sağlandı.
•Kulüp ve diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için işbirliği yapıldı ve sorumluluk paylaşıldı.
•Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı tanıtıldı ve bunlara saygı gösterildi.
•Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinlemesi anlatıldı.
•Arkadaşları ile benzer ve farklı yönleri fark ettirildi.
•Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenler sözlü olarak ifade edildi.
•Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyması için çalışmalar yapıldı.
•Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışlarının etik olup olmadığı fark ettirildi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
OKUL HEYECANIM
12
OKUL HEYECANIM
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
•Okul ve sınıf eşyalarını tanıtıldı ve özenli kullanmaya yönlendirildi.
13
•Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sınıfta bulunma nedenleri hakkında
sorular soruldu.
•Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılımı sağlandı.
•Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olması sağlanır.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda yürüyüş
yapıldı. Atatürk Haftası
kapsamında Dolmabahçe
Sarayı’na gezi düzenlendi.
14
EYLÜL
3. Hafta:
Okul eşyaları konusuna giriş yapıldı. Bu konuyla ilgili dinleme, eşleştirme içerikli aktiviteler yapıldı. ‘Can I
have’ yapısı okul eşyaları kullanılarak öğrenildi. Okul eşyalarının resimleri okul çantası şeklinde hazırlanmış
sınıf içi pano çalışmasına yapıştırıldı. Okul eşyası satın alma üzerine dramatizasyon aktivitesi yapıldı. Hava
durumu konusu işlendi. ‘Aa’ sesi öğrenildi.
4. Hafta:
Okul eşyaları tekrar edildi, ‘This is my…’ yapısı verilerek kelimeler pekiştirldi. ‘P’ sesi öğrenildi, bu sesle
başlayan kelimeler ve bu kelimelerle ilgili kalem şeklinde sınıf dışına asılan bir çalışma yapıldı. Şekiller ve
renkler konusu işlendi, ‘Ee’ sesi öğrenildi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
2. Hafta:
Karşılıklı selamlaşma, kendini tanıtma öğrenildi . Sınıf dili ve kurallarına giriş yapıldı. Bu konularla ilgili
aktiviteler yapıldı. Sınıf kuralları ile ilgili sınıf içi oyunlar oynandı. ‘Pete the cat’ isimli hikaye dinlendi ve onunla
ilgili çalışma kağıtları yapıldı.
16
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
17
1. Hafta:
‘P’ sesiyle başlayan kelimeler ve okul eşyaları konuları tekrar edildi. Okul eşyaları şarkısı öğrenildi. ‘li’
sesi öğrenildi, bu sesle ilgili sınıf içi aktiviteler yapıldı.
2. Hafta:
Aile üyeleri konusuna giriş yapıldı aile üyelerinin isimleri öğrenildi. ‘Ailem’ isimli şarkı öğrenildi. ‘Oo’ sesi
öğrenildi bununla ilgili sınıf içi çalışmalar yapıldı.
3. Hafta:
Aile üyeleri konusu tekrar edildi. Bu konuyla ilgili dramatizasyon ve resim eşleştirme oyunları oynndı. ‘g’
sesi tanıtıldı. Bu sesle başlayan kelimeler öğrenildi. ‘g’ sesini temsilen sınıf dışına asılmak üzere bir
pano çalışması hazırlandı. Vücut ve yüz konusu işlendi, ’Oo’ sesi öğrenildi.
EKİM
4. Hafta:
Aile üyeleri konusu tekrar edildi. Bu konuyla ilgili dramatizasyon ve resim eşleştirme oyunları oynndı. ‘g’
sesi tanıtıldı. Bu sesle başlayan kelimeler öğrenildi. ‘g’ sesini temsilen gitar şeklinde sınıf dışına asılmak
üzere bir pano çalışması hazırlandı. Kıyafetler konusu işlendi. ‘Uu’ sesi öğrenildi.
KASIM
1. Hafta:
Vücudumuzun bölümleri konusuna girildi. Konuyla ilgili resimlerle çeşitli oyunlar oynandı. Vücudumuz
şarkısı öğrenilidi. Yiyecek ve içecekler konusu işlendi. ‘Cc’ sesi öğrenildi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
5. Hafta:
Aile üyeleri, öğrenilen ‘g, p’ sesleri, ‘This is my….’, ‘Can I have…’ yapıları tekrar edildi. Bu konularla ilgili
tekrar oyunları oynandı. Günlük rutinler işlendi. ‘Bb’ sesi öğrenildi.
18
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KASIM
19
2. Hafta:
Vücudumuzun bölümleri konusuna devam edildi. 10 Kasım Atatürk’ü anma haftası kapsamında çalışma
yapıldı. Oyuncaklar konusu ve ‘Dd’ sesi işlendi.
3. Hafta:
Yiyecekler konusu işlendi. Konu ile ilgili hikaye öğrenildi. Hikayeye bağlı olarak dramatizasyon ve hikaye
oluş sırası çalışmaları yapıldı. ‘Do you like..’ kalıbı öğrenildi. ‘i’ sesi verildi. ‘Evimizin bölümleri’ konusu
işlenerek ‘Ff’ sesi verildi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Sınıf içi
çalışmalarımızdan
örnekler
20
2.Hafta
Öğrencilerle tanışıldı, sınıf oturma planı yapılarak, Bilgisayar Dersliği kuralları hakkında sunum izlendi.
Sunum esnasında kurallar neden gereklidir? Üzerine tartışma yapıldı.
3. Hafta:
“Bilginin çeşitli formlarda sunulabileceğini anlar” kazanımı çerçevesinde görüntü seyrederek, uyarıcı
levhalara bakarak, ses dinleyerek, dokunarak kısaca 5 duyu organımızı kullanarak çevredeki bilgileri
yakaladığının farkındalığıyla bunlar hakkında bir bilginin yorumlandığı ile ilgili sunum ve tartışma yapıldı.
4. Hafta:
“Bilginin çeşitli kaynaklardan gelebileceğini anlar.” kazanımıyla ilgili olarak trafik sesi dinletildi. Sessiz
trafik görüntüleri izlendi. Pixar’ın “For_The_Birds.avi” filmi izletildi. Öğrencilerin izledikleri film üzerine
yorumları alınırken günlük yaşamda bilgiyi öğrenmenin farklı yol ve kaynakları tartışıldı.
EKİM
1. Hafta:
“BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini anlar.” kazanımı çerçevesinde çeşitli
fotoğraflar kullanılarak bunların hangi ihtiyaçlarımızı karşıladığı tartışıldı. Dünden bugüne teknolojik
aletlerin boyut ve işlevsel açıdan gelişimi vurgulandı.
2. Hafta:
“BT araçlarının gerçek ya da kurgusal durumları yansıtmak için kullanılabileceğini anlar.” kazanımı
doğrultusunda “Ice Age” çizgi filmi seyrettirildi ve soru-cevap şeklinde gerçek olabilecek ya da olması
mümkün olmayan durumlar tartışıldı.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
22
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
23
3. Hafta:
“Kişisel bilgisayarın ana parçalarını ve çevre birimlerini tanır.” Kazanımı doğrultusunda “bilgisayar temel
birimleri” nin çizili olduğu flash oyun yazılımı kullanıldı. Oyundaki resimlerde aynı parçaların aynı
renklere boyanması öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.
4. Hafta:
“BT ile uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yardım edebilecek unsurları ve uygulamaları belirler;
Bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemlerini listeler.” kazanımları çerçevesinde
doğru oturuş konulu sunum izlendi. Bilgisayar kullandığımız ve ders çalıştığımız ortamın nasıl olması
gerektiği tartışıldı.
5. Hafta:
“Teknolojinin kullanıcılar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini kavrar” kazanımı çerçevesinde
teknolojik araçları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konulu tartışma yapıldı. Bilgisayar dersliği
kuralları konulu sunum izlendi.
KASIM
1. Hafta:
“Bilgisayarı ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini alır” kazanımı çerçevesinde
güvenlik konulu ve bilgisayarın çalışma düzeni konulu sunum izlendi. Konu ile ilgili tartışma yapıldı.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Dersimizden örnek
çalışmalar.
24
2.Hafta: Araç gereç bilgisi verildi . Öğrencilere kullanacakları malzemeler hakkında ve nasıl
kullanmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.
3.Hafta: Renkli çalışma . Tatilde neler yaptım konusu işlendi. öğrencilere tatilde neler yaptıkları
soruldu , daha sonra resim defterlerine pastel boya ile konuyu çizmeleri ve boyamaları istendi biten
çalışmalar sınıfa gösterildi , yardıma ihtiyacı olanlara destek verildi.
4.Hafta: Değişik duygu ifade edici çalışma yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konusu işlendi.
Cumhuriyet Bayramı neler yapıldığı ile ilgili öğrencilere bilgiler verildi, resim defterlerine pastel boya ile
kompozisyon oluşturmaları ve pastel yada sulu boya ile boyamaları istendi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
26
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
27
1.Hafta : Cumhuriyet Bayramı konusuna devam edildi. Yardıma ihtiyacı olanlara destek verildi.
2.Hafta: Cumhuriyet Bayramı konulu resimler tamamlandı bitiren öğrencilere istedikleri boya ile serbest resim
yapmaları söylendi.
3.Hafta: Doğa gözlemi çalışması yapıldı. Öğrencilere sanat killerini çıkartmaları ve doğada gördükleri
hayvanlar ,evler ,ağaçlar vs. ilgili üç boyutlu çalışmalar yapmaları söylendi.
4. Hafta: Değişik duygu ifade edici çalışma yapıldı. Sonbahar konusu işlendi. Öğrencilere sonbaharda doğada
ne gibi değişiklikler olduğu soruldu, resim defterlerine bu konuyla ilgili kompozisyon çizmeleri söylendi ,pastel
suluboya karışık boyamaları istendi.
5. Hafta: Sonbahar konusuna devam edildi. Yardıma ihtiyacı olanlara destek verildi.
1.Hafta: Kolaj tekniği.10 Kasım Atatürk konulu çalışma yapıldı. Öğrencilere 10 Kasım hakkında bilgi verildi,
bu konuyla ilgili resim çizmeleri söylendi . Çizimini bitirenlere, çizdikleri resmi pastel boya ile fonu sulu boya
ile boyamaları söylendi.
2.Hafta: 10 Kasım Atatürk konulu resme devam edildi. Boyaması bitenlere Atatürk resimleri dağıtıldı ,biten
resimlerin uygun yerlerine yapıştırıldı.
3. Hafta: Renkli Çalışma. Öğretmen portreleri. Portrenin ne olduğu anlatıldı. Öğrencilere derslerine giren
öğretmenlerin fiziksel özellikleri soruldu ( sarı saçlı, siyah saçlı , mavi gözlü, vs.) istedikleri öğretmenin
portresini çizmeleri , pastel ve sulu boya ile boyamaları portrenin dışında kalan yerleri minik süslerle
doldurmaları söylendi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KASIM
28
EYLÜL
3. Hafta:
‘Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını öğrendi. ‘’Okula Başladık’’ şarkısını çalıştı.
4. Hafta:
Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt edebildi. Müziklere uygun hızda hareket etmesine çalıştı. ‘’Okula
Başladık’’ şarkısını söyledi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
2. Hafta:
Sınıf kuralları öğrenildi. Ses ve nefes çalışmaları yaptı. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullandı.
30
EKİM
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
1. Hafta:
İstiklal Marşı’nı piyano eşliğinde söylemesini öğrendi. ‘’Sınıf Şarkısı’’ parçasını çalıştı.
31
2. Hafta:
İstiklal Marşı’nı piyano eşliğinde söylemesini öğrendi. ‘’Sınıf Şarkısı’’ parçasını çalıştı
3. Hafta:
Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katıldı. ‘’Cumhuriyet Marşı’’ nı çalıştı
4. Hafta:
Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılmasını öğrendi. ‘’ Cumhuriyet’’ Marşını çalıştı.
5. Hafta:
Atatürk ile ilgili belli başlı şarkıları tanıdı. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katıldı. ‘’Cumhuriyet’’
Marşını söyledi.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Bireysel ve grup olarak
söyleme çalışmalarının
yanı sıra öğrencilerimizin
kendilerini ifade
edebileceği sınıf
dinletileri yapıldı.
32
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
34
1. Hafta: Satranç tahtasını ve taşlarını öğrendik.
2. Hafta: Kalenin özelliklerini öğrendik.
3. Hafta: Kaleler ile çeşitli alıştırmalar yaptık.
EKİM
1. Hafta: Filin özelliklerini öğrendik.
2. Hafta: Fillerle ilgili alıştırmalar yaptık.
3. Hafta: Vezirin özelliklerini öğrendik.
4. Hafta: Vezirlerle ilgili alıştırmalar yaptık.
5. Hafta: Vezir, kale ve fillerle ilgili alıştırmalar yaptık.
KASIM
1.
Hafta: Piyonun özelliklerini öğrendik.
2.Hafta: Fiziksel etkinliklerde kullanacağı malzemeler için çanta hazırlanması , okulumuzun spor
malzemeleri ve spor alanları ile ilgili bilgi verildi. Boy sırasını oluşturduk.
3.Hafta: Fiziksel etkinlikler öncesi yapılan ısınma hareketlerinin önemini öğrendik ve birlikte
uyguladık. Yer değiştirme hareketlerini yaparken vücut alan farkındalığını geliştirdik.
4.Hafta: Dengeleme hareketlerinden, önce dinamik denge (vücut hareket halinde iken) sonra statik
denge (vücut belli bir duruş ve konumda iken) geliştirmeye çalıştık.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
36
EKİM
1.Hafta: Yaş düzeyine uygun bireysel, eş ve grupla dengeleme çalışmaları yaptık.
2.Hafta: Nesne kontrolü gerektiren hareketler yapıldı. Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini fark etti.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
3.Hafta: Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirdik. Fiziksel etkinliklere katılırken
dengeli ve düzenli beslenmenin önemini kavradık.
37
4.Hafta : İki yada daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynadık.
5.Hafta: Temel hareket becerisini geliştirici bireysel, eşli ve küçük grup ile oyunlar oynadık.
KASIM
1.Hafta: Basit ritmik hareketleri bireysel, eşli ve grupla müzik eşliğinde yaptık.
2.Hafta: Öğrencilerin kendilerini hareketlerle ifade edebilmesi ve yaratıcılıklarını desteklemek için çalışmalar
yaptık.
3.Hafta: Vücut ağırlık merkezinin değişiminde , vücut bölümlerini koordineli çalıştırdık. Atlama konma
hareketleri yaparken vücut dengemizi korumayı öğrendik.
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Oyun ve Fiziki etkinlik dersinde
sıralanma çalışmaları, jimnastik
hareketleri ,top alıştırmaları,
oyun ve yarışmalar yapıyoruz.
38
YAZAR ADI: KAMURAN DEMİRKESEN
YAYINLAYAN: YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK
Yaşasın Dostluk ve Dayanışma!
Denizi balık kaynayan, rengârenk bitki örtüsüyle kaplı Yıldız
Koyu’nda sevimli bir balıkçı kasabası varmış. Kasabanın en
becerikli, en bilgili balıkçısı Huysuz Balıkçı imiş. Ama yaşlandıkça
huysuzluğu arttığı için adı Huysuz Balıkçı kalmış. Yalnızlığı seven
bu geçimsiz ihtiyarın başına bir gün bir felaket gelmiş. Dostları onun
kaybolduğunu sanıp her yerde aramaya koyulmuş...
Çaresizlik, endişe, bekleyiş, efsaneler ve umutların iç içe geçtiği bir
dostluk ve dayanışma hikâyesi...
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
HUYSUZ BALIKÇI
40
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
ANNEM BİR MELEK-EL YAZISI ÖĞRENİYORUM
41
YAZAR ADI: CARL NORAC, INGRID GODON
YAYINLAYAN: TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR SANAT YAYINLARI
Herkesin annesi dünyanın en iyi annesidir.
Annem şarkı söylediği zaman, kelebekler gelip onu dinler. Ne zaman
kulağına gizli bir şey fısıldasam, daha ben bitirmeden annem ne olduğunu
anlar! Ve ne zaman canım sıkılsa annem bütün sıkıntılarımı kovalar.
Senin annen de bir melek, değil mi?
HATASIZ DÜŞÜNME SANATI
1.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
YAZAR: ROLF DOBELLI
YAYINLAYAN: NTV YAYINLARI
43
Beynimiz avcı ve toplayıcı bir yaşam için optimize edilmiş. Günümüzde ise kökten
farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum sistematik düşünce hatalarına sebep
oluyor ve bu hatalar paranız, kariyeriniz, mutluluğunuz için feci sonuçlar
getirebiliyor.
Ne kadar kolay yanılabileceğini bilenler daha donanımlıdır: Rolf Dobelli, tekrar
tekrar tuzağına düştüğümüz en sinsi "düşünce hatalarını" mercek altına alıyor.
Ve bize şu soruların cevaplarını veriyor:
Kendi bilgimizi neden sistematik olarak gözümüzde büyütürüz
Neden bir şey, sırf milyonlarca insan doğru buluyor diye olduğundan daha doğru
değildir?
Neden yanlış oldukları ispatlanmış teorilerden bile kopamayız?
Rolf Dobelli'nin metinleri hem içerik olarak zenginleştirici hem de gerçek bir
okuma keyfi.
Bülten Sorumlusu
Serap TOMBULOĞLU
Sınıf Öğretmenleri
Cannur PEHLİVANOĞLU
Müyesser BOZDURGUT
Funda DEMİR
Yasemin ERKAYNAK
Ezgi KARACA
Nahide ASLAN
Çilem DOĞAN
Branş Öğretmenleri
Aysun As ÇETİN(Beden Eğitimi ÖĞT.)
Murat AKBULUT(Müzik ÖĞT.)
Gülşen ELİBOL (Görsel Sanatlar ÖĞT.)
Burcu DURHAN ( Görsel Sanatlar ÖĞT.)
Bülent GÜNER (Satranç ÖĞT.)
M.Oğuz ARGUN (Bilişim Teknolojileri ÖĞT.)
Nur ŞENYÜZ (İngilizce ÖĞT.)
Şeyda BAHAROĞLU (İngilizce ÖĞT.)
Merve ÜNAL (İngilizce ÖĞT.)
Kütüphane Sorumlusu
Sezi ARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content