close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Program için tıklayınız.

embedDownload
Davet
Değerli meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden
biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik faaliyetlerde iş
birliği içinde olma kararlılığımız her iki derneğin kurumsal yapısı içinde içten bir işbirliği ile
devam ediyor.
Ülkemizde kalp sağlığı ve kalp hastalıkları konularının temel sorumlusu olan bu iki branşın
resmi mesleki örgütleri olarak, mesleki dayanışma, ortak hedefler belirleme ve bu hedeflere
ulaşmada güç birliği yapması için bir araya gelmemiz gereklidir ve bunu gerçekleştiriyor
olmamız önemli bir başarıdır.
Bu nedenle, sorunlara ve hastalıklara farklı gözlerle bakıp, aynı hedef ve yaklaşımlarda
buluşabilmek, kardiyologlar ve kalp ve damar cerrahları olarak, aynı ortak paydada bilimsel
tartışmalar yapabilmek ve kalp sağlığına yaptığımız hizmetleri bir adım öteye taşıyabilmek
amacı ile 21-23 Mart 2014 tarihleri arasında İzmir’de bir araya geleceğiz.
Bu toplantımız, bir bilimsel toplantıdan öte, cerrah ve kardiyologların ortak akıl oluşturacağı
bilimsel bir zirvedir.
Amacımız kardiyologlar ile kalp ve damar cerrahlarının kesişen yollarında birbirini daha
iyi anlayabilmesi ve bilimsel tecrübe paylaşımı gerçekleştirebilmesi olacak bu toplantı,
bizlerin gerek cerrahi kararların alınması, gerek girişimsel uygulamaların gerçekleştirilmesi
ile medikal tedavi seçeneklerinin uygulanması aşamasında ortak dilde buluşması yolunun
açılmasıdır.
Bu buluşmaya katılımınız, tecrübelerinizi paylaşmanız bizler için büyük önem taşımaktadır.
21-23 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirecek olduğumuz Kardiyoloji - Kalp ve Damar
Cerrahisi Zirvesi´nde buluşmak üzere;
Saygılarımızla
Prof. Dr. Ömer Kozan
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ali Gürbüz
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi
Derneği Başkanı
-1-
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Veznedar
Sayman
Üyeler
Gen. Sek. Yrd.
Dr. Ali GÜRBÜZ
Dr. Anıl APAYDIN
Dr. A. Rüçhan AKAR
Dr. Vedat ERENTUĞ
Dr. Murat DEMİRTAŞ
Dr. A.Kürşat BOZKURT
Dr. Sadettin DERNEK
Dr. Ümit KERVAN
Dr. Ahmet ÖZYAZICIOĞLU
Dr. Murat SARGIN
Türk Kardiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu
Başkan
Gelecek Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Sayman
Üyeler
Dr. Ömer KOZAN
Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
Dr. Mehmet AKSOY
Dr. Mustafa Kemal EROL
Dr. Adnan ABACI
Dr. Ramazan ÖZDEMİR
Dr. Enver ATALAR
Dr. Engin BOZKURT
Dr. Mehmet Sıddık ÜLGEN
Düzenleme Kurulu
TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ
Dr. Serap AYKUT AKA
Dr. Rüçhan AKAR
Dr. Tahir YAĞDI
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
Dr. Ömer KOZAN
Dr. Oktay ERGENE
Dr. Ömer GÖKTEKİN
-2-
Bilimsel Program
21 Mart 2014, Cuma
SALON A
13:00 - 14:00 Uydu Sempozyumu - Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 PROKSİMAL LAD LEZYONU NASIL TEDAVİ EDİLMELİDİR?
Oturum Başkanları: Dr. Lale Tokgözoğlu, Dr. Ali Gürbüz
14:00 - 14:15 Cerrahi tedavi yapılmalıdır
Dr. Şeref Alp Küçüker
14:15 - 14:30 Stent konmalıdır
Dr. Tevfik Gürmen
14:30 - 15:00 Tartışma
15:00 - 16:00 AKUT PULMONER EMBOLİ TEDAVİSİNDE SEÇENEKLER
Oturum Başkanları: Dr. Adnan Abacı, Dr. Cevat Yakut
15:00 - 15:15 Konvansiyonel tedavi hala altın standardtır
15:15 - 15:30 Girişimsel tedavi daha üstündür
Dr. Mehdi Zoghi
Dr. Sadettin Dernek
15:30 - 16:00 Tartışma
16:00-16:30
Kahve Molası
16:30-17:30 GÜNÜMÜZDE KLİNİK PRATİĞİMİZİ ETKİLEYEN RANDOMİZE
KLİNİK ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Aksoy, Dr. Gökhan İpek
16:30 - 16:37 Syntax Dr. Nezihi Barış
16:37 - 16:44 Freedom
Dr. Selim İsbir
16:44 - 16:51 Plato&Tritron
Dr. İstemihan Tengiz
16:51 - 16:58 Excel
Dr. Suat Nail Ömeroğlu
16:58 - 17:05 Crest Dr.Ramazan Özdemir
17:05 - 17:12 Shock 2
Dr. Orhan Gökalp
17:12 - 17:30 Tartışma
-3-
Bilimsel Program
21 Mart 2014, Cuma
SALON A
17:30 - 18:30 CİDDİ AORT DARLIĞINA KALP EKİBİ YAKLAŞIMI
Oturum Başkanları: Dr. Engin Bozkurt, Dr. Mehmet Balkanay
17:30 - 17:40 Görüntüye dayalı konuşma
Dr. Tufan Paker
17:40 - 17:50 Görüntüye dayalı konuşma
Dr. Oğuz Yavuzgil
17:50 - 18:00 Görüntüye dayalı konuşma
Dr. Ramazan Akdemir
18:00 - 18:10 Görüntüye dayalı konuşma
Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan
18:10 - 18:30 Tartışma
Dr. Mehmet Özkan
18:30 - 19:00 Açılış Konuşması
19:30 - 21:30 Açılış Yemeği - Kokteyl Prolange
SALON B
14:00 - 16:00 BT VE MR KURSU - 1
Kurs Başkanı: Dr. İrem Sezer
16:00-16:30
Kahve Molası
16:30 - 18:30 BT VE MR KURSU - 2
Kurs Başkanı: Dr. İrem Sezer
* Kurs kontenjanı 80 kişi
-4-
Bilimsel Program
22 Mart 2014, Cumartesi
SALON A
09:00 - 10:00 CİDDİ MİTRAL YETMEZLİĞİ KALP EKİBİ YAKLAŞIMI
Oturum Başkanlar: Ali Metin Esen, Dr. Rüçhan Akar
09:00 - 09:15 Girişimsel yöntemle tedavisi uygundur
Dr. Mehmet Bilge
09:15 - 09:30 Cerrahi onarım uygundur
Dr. Cengiz Köksal
09:30 - 09:45 Tedavi seçimine ekokardiyografik görüntüleme sonrası karar verilmelidir
09:30 - 09:45 Medikal tedavi uygundur
Dr. Zehra İlke Akyıldız
Dr. Hamza Duygu
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 11:00 GENEL KARDİYOVASKÜLER GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları: Dr. Çetin Erol, Dr. Serap Aykut Aka
10:00 - 10:20 Kardiyolog gözüyle görüntüleme yöntemleri ve
klinik yararları
10:20 - 10:40 Kardiyovasküler görüntüleme yöntemleri
kardiyologlara ve cerrahlara ne fayda sağlar?
Dr. Mehmet Özkan
Dr. Mustafa Parıldar
10:40 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30 AORTIC INTRAMURAL HEMATOM: CERRAHİ, STENT Mİ, İLAÇ MI?
Oturum Başkanları: Dr. Cevat Kırma, Dr. Sinan Arsan
11:30 - 11:40 Ekokardiyografi ile intramural hematom tanımı
Dr. Necla Özer
11:40 - 11:50 Cerrahi tedavi
Dr. Fuat Bilgen
11:50 - 12:00 Stent ile tedavi
Dr. Erdoğan İlkay
12:00 - 12:10 İlaç tedavisi
Dr. Sinan Aydoğdu
12:10 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:10 Öğle Yemeği - Uydu Sempozyum
Oturum Başkanı: Dr. Çetin Erol
Yeni antiplateletlerin kardiyovasküler
mortalite üzerine etkisi
13:10 - 13:20 Ara
-5-
Dr. Mehmet Aksoy
Dr. Kürşat Bozkurt
Bilimsel Program
22 Mart 2014, Cumartesi
SALON A
13:20 - 14:00 Öğle Yemeği - Uydu Sempozyum
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Bayezid, Dr. Oktay Ergene
Kalp yetersizliği tedavis için kalp takımı - olasılıklar ve stratejiler
Son dönem kalp yetmezliğinin tedavisinde mekanik destek cihazları kime ne zaman?
MCS therapy: Past-present-future
Dr. Sanem Nalbantgil
Dr. Hasan Bushnaq
14:00 - 15:00 KARDİYAK ARREST GELİŞEN HASTADA EKSTA-KORPOREAL
YAŞAM DESTEĞİ
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Kozan, Dr. Mustafa Paç
14:00 - 14:10 Cerrahi sonrasında uygulamalar
Dr. Bahadır İnan
14:10 - 14:20 Kardiyoloji de uygulama yeri
Dr. Sanem Nalbantgil
İLERİ DÖNEM KALP YETMEZLİĞİNDE MEKANİK DESTEK
İÇİN ZAMANLAMA
14:20 - 14:40 Ne kadar erken o kadar başarılı
14:40 - 15:00 Tıbbi tedavi zaman kazandırır
Dr. Tahir Yağdı
Dr. Yüksel Çavuşoğlu
15:00 - 16:00 CABG OPERASYONUNA GİDECEK HASTADA ASEMPTOMATİK
CİDDİ KAROTİS ARTER DARLIĞI TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Dr. Ramazan Özdemir, Dr. İsa Durmaz
15:00 - 15:20 Stent bir seçenektir
Dr. Ramazan Akdemir
15:20 - 15:40 Endarterektomi gereklidir
Dr. Kaan Kırali
15:40 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30 ANA FEMORAL ARTER VE SUPERFİSYAL FEMORAL ARTERİN UZUN
DARLIKLARINDA CERRAHİ TERCİH EDİLMESİ GEREKEN TEDAVİ YÖNTEMİDİR
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Ergene, Dr. Melih Hulusi Us
16:30 - 16:45 Cerrahi yapalım
Dr. Murat Sargın
16:45 - 17:00 Stent yapalım
Dr. Aydın Yıldırım
17:00 - 17:15 Tıbbi tedavi
Dr. Tanzer Çalkavur
17:15 - 17:30 Tartışma
17:30 - 18:00 Kapanış
-6-
Bilimsel Program
22 Mart 2014, Cumartesi
SALON B
09:00 - 11:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TAVI KURSU - 1 Kurs Başkanları: Dr. Engin Bozkurt, Dr. Genco Yücel, Dr. Tufan Paker
11:30 - 12:30 SAĞLIK EKONOMİSİ VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Kurs Başkanı: Dr. Ali Metin Esen
11:30 - 12:15 Koroner revaskülarizasyon: Maliyet / yararlanım ülkemiz verileri
Dr. Yücel Balbay
12:15 - 12:30 Tartışma
SALON C
09:00 - 11:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EVAR-TEVAR KURSU - 1 Kurs Başkanları: Dr. İbrahim Özsöyler, Dr. Cevat Kırma
SALON D
09:00 - 11:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PERİFERİK ARTER GİRİŞİM KURSU - 1
Kurs Başkanları: Dr. Tankut Akay, Dr. Erdoğan İlkay
11:00 - 11:30 Kahve Molası
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği - Uydu Sempozyum
SALON B
14:00 - 16:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TAVI KURSU - 2 Kurs Başkanları: Dr. Engin Bozkurt, Dr. Genco Yücel, Dr. Tufan Paker
SALON C
14:00 - 16:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EVAR-TEVAR KURSU - 2 Kurs Başkanları: Dr. Cevat Kırma, Dr. İbrahim Özsöyler
SALON D
14:00 - 16:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PERİFERİK ARTER GİRİŞİM KURSU - 2
Kurs Başkanları: Dr. Erdoğan İlkay, Dr. Hikmet Selçuk Gedik
* Kurs kontenjanı 30 kişi
-7-
Kayıt
29 Kasım 2013 Sonrası
Kayıt
120 €
Kurs Katılımı + Kayıt
180 €
• Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:
- Bilimsel oturumlara katılım,
- Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.
• Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel
dokümanlardan faydalanamayacaktır.
• Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
Konaklama Bedelleri
29 Kasım 2013 Sonrası
OTEL
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
HILTON OTEL
225 €
335 €
• Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 21 - 23 Mart 2014 tarihleri arasında 2 gece oda&kahvaltı
dahil konaklama, 21 - 22 Mart tarihlerinde açık büfe öğle yemeği, günde 2 kez kurabiyeli
kahve molası ve 21 Mart 2014 tarihinde Açılış Kokteyli dahildir.
• Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan
katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre oteli İzmir Hilton Hotel’in dış katılımcı bedeli
olan 200 €+KDV ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.
• Fiyatlara KDV dahil değildir.
GenX Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka
: Garanti Bankası AŞ.
Şube Adı ve Kodu : Ahmediye Şubesi
Hesap Adı
: Geniks Kongre Organizasyon Turizm Hiz. Tic. Ltd
IBAN (EURO)
: TR46 0006 2000 7400 0009 0775 27
IBAN (TL)
: TR77 0006 2000 7400 0006 2985 01
-8-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 652 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content