close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTE SİSTEM
Laboratuvarları A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0125-T
Revizyon No: 07 Tarih: 21-Nisan-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0125-T
Adresi : Değirmen Sok. Ar Plaza B-Blok
No:16
Kozyatağı, Kadıköy 34742
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 445 27 27
Faks
: 0 216 416 07 08
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.kalitesistem.com
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Nem Tayini
TS EN ISO 712
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Ham Kül Tayini
TS EN ISO 2171
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Ham Yağ Tayini
Tecator app. Notes / Gerhardt App.
Notes (ML 6.01-011)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Ham Protein Tayini
Gerhardt app. Notes (ML 6.01-006)
Tahıl ve Tahıl Bazlı Ürünler
Zearalenon Tayini
R-Biopharm RP91/RP90.V13
(12.10.11) (ML-6.01-890)
Tahıl ve Tahıl Bazlı Ürünler
Aflatoksin Tayini
R-Biopharm A18-P07.V1
(Mayıs 2009) (ML-6.01-891)
Tahıl ve Tahıl Bazlı Ürünler
Deoksinivalenol Tayini
R-Biopharm P50.V10
(04.10.11) (ML-6.01-888)
Tahıl ve Tahıl Bazlı Ürünler
Okratoksin A Tayini
AOAC 2000.03
Süt, Süt Tozu, Bebek Maması
Aflatoksin M1 Tayini
TS EN ISO 14501
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
Aflatoksin Tayini
AOAC 2000.16
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
Okratoksin A Tayini
AOAC 2000.03
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
Zearalenon Tayini
R-Biopharm A4-RP91.V1 (19.04.11)
(ML-6.01-311)
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
Deoksinivalenol Tayini
R-Biopharm A2-P50.V8
(31.10.11 ) (ML-6.01-310)
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
(Mısır Bazlı)
Fumonisin Tayini
AOAC 2001.04
R-Biopharm A4-P31.V7
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
Nitrat Tayini
BS EN 12014-5
Mısır Bazlı Ürünler
Fumonisin Tayini
AOAC 2001.04
R-Biopharm A2-P31.V7
Fındık ve Fındık Ezmesi
Aflatoksin Tayini
Journal of AOAC International Vol.88,
No.2 (2005)
Çikolata ve Çikolata İçeren Ürünler
Aflatoksin Tayini
Journal of AOAC International Vol.88,
No.2 (2005)
Kırmızı Biber, Karabiber, Zencefil,
Zerdeçal, Hint Cevizi
Okratoksin A Tayini
R-Biopharm, A3-P14.V4
Haziran 2005 (ML-6.01-887)
Şarap
Okratoksin A Tayini
AOAC 2001.01
R-Biopharm A10-P14.V5
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTE SİSTEM
Laboratuvarları A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0125-T
Revizyon No: 07 Tarih: 21-Nisan-2014
AB-0125-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mısır Gevreği
Okratoksin A Tayini
Ocratoxin extraction:corn,ochra test
instruction manual, Vicam (2008)
Kahve
Okratoksin A Tayini
R-Biopharm, A1-P14.V4 (2005)
R-Biopharm, A1-P14.V7 (2009)
Meyve ve Sebze Mamulleri
pH Tayini
TS 1728 ISO 1842
Katı ve Sıvı Yağlar
Asit Değeri
A.O.C.S Cd 3d-63
Peynir
Yağ Tayini
TS 3046
Peynir
Kuru madde (Nem) Tayini
TS EN ISO 5534
Gıdalar
Kurşun-Kadmiyum Tayini
TS EN 14083
Gıda Takviyeleri
Kurşun ve Kadmiyum Tayini
TS EN 14083
TS EN 13805
Gıda Takviyeleri
Civa Tayini
AOAC 971.21
TS EN 13805
Balık
Civa Tayini
AOAC 974.14
AOAC 971.21
AOAC 977.15
TS EN 13805
Su Ürünleri
Civa Tayini
AOAC 971.21
AOAC 974.14
Meyve suları, konsantreden üretilen Patulin Tayini
meyve suyu ve meyve nektarları,
Distile alkollü içkiler, elma şarabı ve
elmadan üretilen veya elma suyu
içeren diğer fermente içkiler, Bebek
ve küçük çocuklar için üretilen elma
suyu ve katı haldeki elma ürünleri
(elma kompostosu ve elma püresi
dahil)
Et ve Et Ürünleri
Balık Eti ve Yumuşakçalar
Bebek ve Çocuk Ek Gıdaları
Bebek Formülleri ve Devam
Formülleri
Bebekler İçin Özel Tıbbi Amaçlı
Diyet Gıdalar
Benzo(a)piren,
Benzo(a)anthrasen,
Benzo(b)floranthen ve Krisen
Tayini
TS EN 14177
Agilent Application Note (Analysis of
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in
Fish With Agilent Bont Elut Quechers
AOAC kit and HPLC-FLD)
Acta Chromatographica No 17-2006
(p:233-249)
(ML-6.01-895)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTE SİSTEM
Laboratuvarları A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0125-T
Revizyon No: 07 Tarih: 21-Nisan-2014
AB-0125-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bebek Maması
Süt Tozu
Melamin Tayini
Agilent Application Note (Quantitative
Liquid Chromatography Analysis of
Melamine in Dairy Products
(ML-6.01-896)
Gıdayla temas eden seramik, cam
seramik, cam, camsı emaye kaplar
ve silikat yüzeyler
Kurşun ve Kadmiyum Tayini
TS EN 1388-1
TS EN 1388-2
Gıdayla temas eden plastik madde
ve malzemeler
Yapı Tayini (FTIR)
ATR Aldrich Library
Gıdayla temas eden plastik madde
ve malzemeler
Toplam Migrasyon- Sulu
gıdalar (sulu, asitli, alkollü)
TS EN 1186-3
TS EN 1186-9
Gıdayla temas eden plastik madde
ve malzemeler
Toplam Migrasyon- Yağlı
gıdalar (izooktan ve %95
etanol )
TS EN 1186-14
Gıdayla temas eden baskılı kağıt,
karton, plastik madde ve
malzemeler
Boya Geçirgenliği Tayini (Sulu,
Asitli ve Yağlı)
EN 646
Yem ve Yem Hammaddeleri
Nişasta Tayini
EC Third Comm.Directive
1972L0199
Yem ve Yem Maddeleri
Ham Kül Tayini
TS ISO 5984
Yem ve Yem Maddeleri
Tuz Tayini
TS 8674
Yem ve Yem Maddeleri
Kalsiyum Tayini
AOAC 927.02
Yem ve Yem Maddeleri
Toplam Fosfor Tayini
EC 152/2009
Yem ve Yem Maddeleri
Nem Tayini
EC 152/2009
Yem ve Yem Hammaddeleri
Ham Protein Tayini
Gerhardt App. Notes 5.2.1
Yem ve Yem Hammaddeleri
Toplam Şeker Tayini
EC First Comm. Dir. No L 71/250
Yem ve Yem Hammaddeleri
Ham Yağ Tayini
Tecator App. Notes ASN 3414
Gerhardt App. Notes 4.2
Yem ve Yem Hammaddeleri
Metabolik Enerji Hesaplanması
TS 9610
EC 152/2009
Tüm Gıdalar
Mezofilik Aerobik Bakteri
Sayımı
FAO Manual of Food Quality Control
Ch.2
Tüm Gıdalar ve Yemler
Mezofilik Aerobik Bakteri
Sayımı
TS 7703 EN ISO 4833
Tüm Gıdalar
Staphylococcus aureus Sayımı
APHA, Compendium of Methods for
the Microbiological Examination of
Foods, Ch.39
Tüm Gıdalar
Koagulaz Pozitif Stafilokok
Sayımı
TS 6582-1 EN ISO 6888-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTE SİSTEM
Laboratuvarları A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0125-T
Revizyon No: 07 Tarih: 21-Nisan-2014
AB-0125-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tüm Gıdalar ve Yemler
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
Tüm Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
TS ISO 16649-2
Tüm Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
FDA, BAM Ch.4
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
APHA, Compendium of Methods for
the Microbiological Examination of
Foods, Ch.8
Tüm Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
ISO 7251
Tüm Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
APHA, Compendium for the
Microbiological Examination of
Foods, Ch.8
Tüm Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
TS ISO 4832
Tüm Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS ISO 4831
Tüm Gıdalar
Küf Maya Sayımı
APHA, Compendium of Methods for
the Microbiological Examination of
Foods, Ch.20
Tüm Gıdalar ve Yemler
(Su aktivitesi 0.95'den büyük
ürünler)
Küf Maya Sayımı
ISO 21527-1
Tüm Gıdalar ve Yemler
(Su aktivitesi 0.95'den küçük veya
eşit ürünler)
Küf Maya Sayımı
ISO 21527-2
Tüm Gıdalar
Bacillus cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
Tüm Gıdalar
Sülfit İndirgeyen Anaerobik
Bakteri Sayımı
ISO 15213
Tüm Gıdalar
Listeria monocytogenes
Aranması
AOAC 2004.02, (VIDAS LMO II)
Tüm Gıdalar
Listeria monocytogenes
Aranması
TS EN ISO 11290-1
Tüm Gıdalar
Salmonella spp. Aranması
AOAC 2001.07, (VIDAS ICS)
Tüm Gıdalar ve Yemler
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Tüm Gıdalar
Salmonella spp. Aranması
AFNOR BIO- 12/32-10/11 ( VIDAS
UP Salmonella (SPT))
Tüm Gıdalar
Escherichia coli O157
Aranması
TS EN ISO 16654
Tüm Gıdalar
Vibrio cholerae Aranması
ISO 21872-1
Tüm Gıdalar
Vibrio parahaemolyticus
Aranması
ISO 21872-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTE SİSTEM
Laboratuvarları A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0125-T
Revizyon No: 07 Tarih: 21-Nisan-2014
AB-0125-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tüm Gıdalar
Vibrio spp. Aranması
ISO 21872-1
Tüm Gıdalar
Campylobacter spp. Aranması
AFNOR BIO 12/29-05/10 VIDAS
Campylobacter (CAM)
Tüm Gıdalar
Campylobacter spp. Aranması
TS EN ISO 10272-1
Tüm Gıdalar
Staphylococcal Enteretoksin
Aranması
AOAC 2007.06 VIDAS Set II
Süt, Süt Ürünleri, Bebek Formülleri,
Devam Formülleri ve Ek Gıdalar
Cronobacter spp. Aranması
ISO TS 22964 IDF/RM 210
İşlenmiş veya İşlenmemiş Tüm
Gıdalar, Gıda Katkı Maddeleri ve
Yemler
Genetiği Değiştirilmiş
Organizma (GDO) Tarama
Testi (35S/NOS)
ISO 24276
ISO 21569
Real Time PCR-Eurofins
GMOScreen RT 35S/ NOS (IPC)
İşlenmiş veya İşlenmemiş Tüm
Gıdalar, Gıda Katkı Maddeleri ve
Yemler
Genetiği Değiştirilmiş
Organizma (GDO) Tarama
Testi (35S/NOS/FMV)
ISO 24276
ISO 21569
Real Time PCR-Eurofins
GMOScreen RT 35S/NOS/FMV
(IPC)
İşlenmiş veya İşlenmemiş Tüm
Gıdalar, Gıda Katkı Maddeleri ve
Yemler
Genetiği Değiştirilmiş
Organizma (GDO) Tarama
Testi (Bar)
ISO 24276
ISO 21569
Real Time PCR-Eurofins
GMOScreen RT bar (IPC) (LR)
Et ve Et Ürünleri
Jelatin
Domuz DNA'sı Tarama Testi
Real Time PCR- Sure Food Animal
ID Pork Sens Plus V (Kod:S6017V)
Gıda İşletmelerinden Alınan Swab
Örnekleri
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content