close

Enter

Log in using OpenID

ardahan üniversitesi yapı işleri ve teknik daire başkanlığı iş akış

embedDownload
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM
REKTÖRLÜK
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.
STR. GEL. D.
BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Talep Oluşması
Yapı İşleri
birimleri
tarafından
yapılabilirliği
Hayır
Talebin incelenmesi
Evet
Z
Yapı İşlleri birimleri
tarafından
gerçekleştirilmesi
Talebin
Ertelenmesi / İptali
Olumsuz
Talebin
yapılabilirliğinin
değerlendirilmesi
Olumlu
Arazi ve zemin etüdünün
yapılması
Gerekli projelerin
hazırlanması
Yaklaşık maliyet
hazırlığının yapılması
İhale olur belgesinin
hazırlanması
Z
Olumsuz
İhale olur
belgesinin
cevabı
Olumlu
İhale onay belg.
hazırlanması
Z
Olumsuz
İhale onay
belg.
Cevabı
Olumlu
A
Page 1 of 6
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.LIĞI
İHALE
BİRİMİ
TAHAKKUK
BİRİMİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM
REKTÖRLÜK
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.
STR. GEL. D.
BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.LIĞI
İHALE
BİRİMİ
TAHAKKUK
BİRİMİ
A
Ödenek
Durumu
Yok
Z
İhale dosyası ve ilanının
hazırlanması
Var
İşin bütçe kaydına
alınması
İlandan bir suret
alınarak ihale kayıt no
kontrolü
Muhasebe işlem fişinin
düzenlenmesi
(3 nüsha)
İhale yetkilisinin onayı
(YİTDB veya SKSDB)
Muhasebe işlem fişinin bir
nüshası alınarak evrak
teslim listesinin
düzenlenmesi (3 nüsha)
* İlan
Süreci
Bütçe tertibi
ve ödenek
kontrolü
Olumlu
Ödeme (İlgili harcama
yetkilisi mutemedinin
banka hesabına havale)
B
* İlan süreci yaklaşık 10 günde tamamlanmakta olup bu sürece ilişkin prosedür hızlı evrak akışı ile daha kısa sürede sonuçlandırılabilir.
Page 2 of 6
Olumsuz
YİTDB
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM
REKTÖRLÜK
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.
STR. GEL. D.
BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.LIĞI
İHALE
BİRİMİ
TAHAKKUK
BİRİMİ
B
İlgili harcama yetkilisi
mutemedinin banka
hesabına yatan parayı
dekont karşılığı KİK
hesabına aktarması)
* İlan
Süreci
İlanın yayınlanması
İhale Dosyasının
İsteklilere Sunumu ve
Satışı
İhale komisyonunun
oluşturulması
(min.5 kişi)
İhalenin Yapılması
Yok
Aşırı Düşük
Teklif Araştırması
Yapılması (İhale
Komisyonu)
Var
Aşırı Düşük Teklif Veren
Katılımcılardan Savunma
İstenmesi
Savunmaların Değerlendirmesi
(İhale Komisyonu)
Ret
Aş.Düş. Tekliflerin
Elenmesi
Kabul
C
Page 3 of 6
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM
REKTÖRLÜK
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.
STR. GEL. D.
BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.LIĞI
İHALE
BİRİMİ
TAHAKKUK
BİRİMİ
C
Z
Olumsuz
Olumlu
Z
Olumsuz
İhalenin
Onaylanması
İhale Yetkilisi
adına ihale
onaylanmadan
önce ihale
üzerinde kalan
isteklinin yasaklı
olup olmadığının
KİK'e sorulması
Olumlu
Olumlu
İhale kararının katılımcılara
bildirilmesi (3 gün içinde)
Z
Olumsuz
**Ön Mali
Kontrol
Olumlu
Kesin
Teminatın
alınması
Olumlu
Olumsuz
Geçici teminatın gelir
kaydedilmesi
Sözleşmeye
davet
ihale yetkilisinin uygun
görmesi kaydı ile
ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklifi
veren istekliye
sözleşme yapma teklifi
Olumsuz
Z
Olumlu
** Ön mali kontrol sürecinde kağıt israfının önlenmesi ve arşiv sorununa yol açmamak amacıyla belgelerinelektronik ortamda imzalı olarak gönderilmesi faydalı olabilir.
Page 4 of 6
D
E
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM
REKTÖRLÜK
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.
STR. GEL. D.
BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Olumlu
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.LIĞI
İHALE
BİRİMİ
TAHAKKUK
BİRİMİ
D
E
En avantajlı ikinci
teklif sahibinden
kesin teminatın
alınması
Olumsuz
Geçici teminatın gelir
kaydedilmesi
Z
Sözleşmenin
İmzalanması
Sigorta müdürlükleri ile
yazışmalar ve yer
tesliminin yapılması
İşin gerçekleştirilmesi ve
kontrolu
Hakedişlerin
hazırlanması
Hakediş ödeme belgesi
düzenlenmesi
Hakediş ödemesi
F
Page 5 of 6
Sözleşmeye
davet
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM
REKTÖRLÜK
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.
STR. GEL. D.
BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
F
İşin bitip bitmediği
Bitti
Bitmedi
Ek süre verilmesi
Geçici Kabul
Olumsuz
Ek süre verilmesi
Sigorta müdürlükleri İle
yazışmaların yapılması
Olumlu
Kesin Kabul
Olumsuz
Eksiklerin
tamamlatılması
Kesin teminatın
iadesi
Page 6 of 6
Olumlu
YAPI İŞL. VE TEK. D. BŞK.LIĞI
İHALE
BİRİMİ
TAHAKKUK
BİRİMİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
334 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content