close

Enter

Log in using OpenID

"Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler" konulu genelge için tıklayınız

embedDownload
KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER
GENELGE
2014/01
Kış mevsiminde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, hava şartlarında
olumsuzluklar oluştuğunda huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak için,
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehir içi yolların trafiğe
açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için, gerekli tedbirler ilgili
kuruluşlarca alınacaktır.
1- Araç ve yayaların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluk
yaşamamaları için Belediyeler, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğince görevlendirilecek kar küreme ve tuzlama ekiplerinin çalışmalarına Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince refakat edilerek yardımcı olunacak,
özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde yaya kaldırımlarında yayaların güvenli
ortamda yürüyebilmeleri için buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız
sürdürülecektir.
2- Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilimizi çevre illere bağlayan Mardin, Siirt, Hakkari
yolları ile İl Merkezini ilçelere bağlayan yolların kısmen veya tamamen kapanması
durumunda otobüs firmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Ekiplerince gerekli
tebligat yapılarak karayollarındaki trafik akışının elverişli duruma getirilmesine kadar
otobüslerin ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin otogardan çıkışlarına
müsaade edilmeyecek, buzlanma ve riskli kesimler hakkında sürücüler bilgilendirilecektir.
3- Cadde ve sokak aralarında kar veya buzlanma sebebiyle yolda kalan ve trafik akışına
engel olan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediyelere ait çekiciler ile çekilecektir.
4- Hava muhalefeti nedeniyle kapalı bulunan yollar hakkında; ilgili birimlerce İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğüne bilgi verilecek, gerektiğinde ilgili müdürlükçe de çevre illere bilgi
verilecektir.
5- Şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçların sürücüleri ve
yolcularının güzergah üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve
gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden yararlanmaları sağlanacak, bu gibi
yerlerde barınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza her türlü insani yardım ilgili
Kaymakamlıklarca sağlanacak, Kaymakamlarımız kendi ilçesinin sorumluluk alanı içerisinde
gerekli tedbirleri alacak, araç-gereç ve personel eksikliği olduğu takdirde ihtiyaçlar için İl
Afet Acil Durum Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır.
6- Kapalı yolların açılmasında öncelik; salgın hastalık, doğum, ölüm gibi acil vakaların
bulunduğu kesimler ile eğitim yapılan kurumların güzergahlarına verilerek sağlık ve eğitim
hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır.
7- İldeki Sağlık kurumları ile İlçe Kaymakamlıkları (Toplum Sağlığı Merkezleri) uzak
yerleşim birimleri, köy ve mezralarda yaşayan ve devamlı kontrol altında tutulması gereken
(doğum, kanser, şeker hastası, özürlü, yaşlı v.b) vatandaşlarımızın tespitini yaparak olumsuz
hava şartlarında sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklardır.
8- Olumsuz hava şartları nedeniyle İl genelinde meydana gelebilecek yoğun kar, buzlanma,
heyelan, sel ve çığ düşmesi gibi afet olaylarında, ihtiyaç duyulması halinde şehir içi,
şehirlerarası ve köy yollarında meydana gelebilecek olaylarda Belediye Başkanlığı,
Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince yürütülecek çalışmalarda Orman Bölge
Müdürlüğü ve Cizre-Nusaybin arası ipekyolu güzergahında olmak üzere D.S.İ Bölge
Müdürlüğünden ekip takviyesinde bulunmaları için ekiplerini hazır halde tutacaklardır.
9- Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşılamadığı için
durumlara müdahalede tüm kamu kurum ve kuruluşları yukarıda belirtilen görevlerin ifasında
her türlü iş makinesi, araç ve personel yardımında bulunacaklardır.
10- Kış mevsimi nedeniyle oluşturulacak ilave ekiplerde önceden personel, araç ve gereç
planlaması yapılarak yol açma ve kurtarma çalışmalarında olası mazeretler ortadan
kaldırılacaktır.
11- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait servis araçları ile özellikle öğrenci servis araçlarında
teknik yönden bir eksikliğin bulunup bulunmadığı, özellikle de aşınmış lastik, kış lastiği
kullanılıp kullanılmadığı, elektrik ve ısıtma donanımı gibi hususlara dikkat edilecek, mevsim
şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları (zincir, çekme halatı, takoz vb.) bulunmayan
araçların eksikliklerini tamamlamaları için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince
kontroller sıklaştırılacaktır.
12- Emniyet ve Jandarma Trafik araçlarının kışlık bakımları yaptırılacak ve avadanlıkları
eksiksiz olarak bulundurulacaktır. Ayrıca, trafik hizmetlerinde görevlendirilen araçlarda trafik
güvenliğini olumsuz olarak etkileyecek şekilde akaryakıt tasarrufuna gidilmeyecektir.
13- Şoförler ve Otomobilciler Odasınca, ihtiyaç duyulması ve ilgili birimler tarafından
talep edilmesi halinde kurtarıcı, ambulans v.b. araçları kullanıcı personeli ile birlikte arama ve
kurtarma çalışmalarını yürüten birimlerin emrine verilecektir.
14- İl Sağlık Müdürlüğü, muhtemel kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza zamanında
müdahale yapılabilmesi için hastanelerde ve 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüklerinde gerekli tedbirleri alacaktır.
15- Olumsuz kış şartları nedeniyle İl genelinde meydana gelebilecek zincirleme ve
yaralanmalı trafik kazaları ile çığ düşmesi gibi istenmeyen durumlarda İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünce uzmanlık gerektiren arama ve kurtarma çalışmalarını yürütecek araç-gereç ve
personeli 24 saat göreve hazır bir şekilde planlanacak, arama ve kurtarma grubunda görevli
personelin isimleri ile ihtiyaç halinde acilen ulaşılabilecek adres ve telefon numaraları İl
Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı muhabere birimlerine bildirilecektir.
16- Meteorolojik bilgiler, internet üzerinden günü gününe takip edilerek, alınacak tedbirler
bu verilere göre uygulanacaktır.
17- Karla mücadele, yol açma ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlarımız
için acil durumlarda iletişim bilgileri şunlardır:
KURUMLAR
TELEFON NUMARALARI
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Haber Merkezi
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Cizre 95. Şube Şefliği
Şırnak Belediye Başkanlığı
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü
155
0486 216 40 01
156
0486 218 10 00
159
0486 616 10 35
154
0486 216 12 05
112
0486 216 18 30
Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
0486 216 10 39
Şırnak Meteoroloji Müdürlüğü
Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
0486 216 17 03
122
0486 216 15 34
186
0486 216 11 87
18- Şırnak- Siirt karayolu güzergahı üzerinde bulunan Birini Tepesinde kar yağışı nedeniyle
her yıl yaşanan yol kapanmalarında önlem olarak; il sınırlarımız dahilinde bulunan, ancak
Siirt 94. Şube Şefliği sorumluluğu altında olan söz konusu güzergahtaki Resor Deresi – Birini
Tepesi arasındaki karayolunun daha seri ve etkin bir şekilde temizlenebilmesi için Siirt 94.
Şube Şefliğince gerekli iş makineleri İlimiz Merkez Yeni Arslanbaşar Köyü veya Şeflikçe
uygun bulunan başka bir mahalde hazır bulundurması uygun mütalaa edilmektedir.
19- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan meteorolojik uyarılar, gerekmesi halinde
Şırnak Meteoroloji Müdürlüğünce ilgili kurumlara ve anons edilmek üzere Belediye
Başkanlığına iletilecektir.
20- Kış şartların ağırlaştığı günlerde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kaymakamlıklarca
günlük yapılan çalışmalar hakkında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 122 ALO AFAD
veya 0486 216 1534 numaralı telefonları ile 0486 216 1991 numaralı faksına bilgi
verilecektir. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü zamanlarda,
kapalı köy yollarında yol açma ve kurtarma çalışmaları, Kaymakamların gözetiminde ve
denetiminde bir plan dahilinde yürütülecektir. İlçe Özel İdare Müdürleri günlük “Köy Yolları
Karla Mücadele İcmali” bilgilerini her gün saat 09:30’a kadar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım
Müdürlüğüne, Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ise her gün saat 10:30’a kadar İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne e-posta veya faks yoluyla bildireceklerdir.
Yukarıdaki maddeler halinde sıralanan hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
gerekli koordinasyonun sağlanarak, kış mevsimi süresince herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesini önemle rica ederim.
Hasan İPEK
Vali
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content