close

Вход

Log in using OpenID

1. Hafta - Hacettepe Üniversitesi

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI - BAHAR DÖNEMİ
SBA 206
Spor Biyomekaniği
www.biomech.hacettepe.edu.tr
Çizim: De Motu Animalium G.Borelli (1680)
1
SBA 206 Spor Biyomekaniği
Dersin Amacı
Spor dallarına göre özelleşmiş insan hareketlerinin mekanik kavramlar
kullanılarak açıklanması ve kavramların pekiştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu ders sonrasında,
• mekanik kavramları kullanarak insan hareketini tanımlayabilir,
• fiziksel kanunların insan hareketinin performansını nasıl etkilediği
konusunda temel bilgiye sahip olur,
• seçili spor hareketlerin biyomekanik incelemesini yapar ve bazı
hareketlerin basit niceliksel hesaplamalarını yapar.
2
SBA 206 Spor Biyomekaniği
Konu Başlıkları
• Spor Biyomekaniği dersinin amacı, ders içeriğine giren konuların genel tanımı,
dersin işlenişi ve değerlendirilmesi.
• Mekanik kavramlar ve Newton Hareket Yasaları
• Koşunun biyomekaniği; fule uzunluğu, fule sıklığı
• Koşuda kinematik hesaplamalar; anlık ve ortalama hız ve ivme
• Gülle atmanın biyomekaniği; eğik atış hesaplamaları
• Çekiç atmanın biyomekaniği; merkezcil kuvvet, merkezcil ivme hesaplamaları
• Olimpik halter kaldırışının biyomekaniği; mekanik iş ve güç hesaplamaları
• Vücut kütle merkezi (VKM) hesabı: Kütle, ağırlık, kütle merkezi, moment ve denge
kavramları
• Tırmanış mekaniğinde vücut kütle merkezi kavramının incelenmesi. Segmantasyon
yöntemi ile VKM hesaplanması
• Jimnastikte mekanik kavramların incelenmesi; açısal hareket, eylemsizlik momenti,
• Futbolda serbest vuruşun mekaniği; çarpışma hesaplamaları, impuls-momentum
• Futbol topları ve aerodinamiği; akışkanların yüzdürme ve magnus etkileri
• Yüzme biyomekaniği; çekme-sürükleme-sürtünme kuvvetleri
3
SBA 206 Spor Biyomekaniği
Ev Ödevi Çalışmaları
4 Laboratuvar Çalışması
1 Ev Ödevi Çalışması
Ders Sorumlusu
•Dr. Serdar Arıtan
• Arif Mithat Amca
• Danışma Saati
Değerlendirme
• Pazatesi 10:00 – 11:00
ARA SINAV I
% 15
ARA SINAV II
% 15
LAB + EV ÖDEVİ % 20
FİNAL SINAVI
% 50
4
Ders Notlarına Nasıl Erişirim?
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~saritan/index.htm
5
6
7
8
SBA 206 Spor Biyomekaniği
9
SBA 206 Spor Biyomekaniği
10
Biyomekanik
11
Biyomekanik Nedir?
Önceleri insan hareketlerin tanımlanmasında KİNESYOLOJİ terimi
kullanılmaktaydı. Daha sonraları mekanik prensiplerin uygulandığı
çalışmalar
kinesyolojik araştırmalarda yer almaya başladı. Mekanik
prensiplerin ya da iskelet-kas sistemlerinin hareketlerinin tanımlanmasında
kinesyolojinin kapsamının yeterli olmadığı gözlendi. Antropomekanik,
biyodinamik, antropokinetik, biyokinetik, homokinetik, kinantropoloji gibi
terimlerin kullanılmasının ardından BİYOMEKANİK terimi geniş kitleler
tarafından kabul gördü.
12
Biyomekanik Nedir?
Mekanik
Fiziğin, cisimler üzerinde etkili olan kuvvetler ve bu etkiden doğan hareket
ve şekil değiştirmeleri inceleyen bir alt dalıdır.
Biyomekanik
• İnsan vücudu üzerine etki eden iç ve dış kuvvetleri ve bu kuvvetlerin
meydana getirdiği etkileri inceleyen bilim dalıdır.
• İnsan vücudunu ve hareketlerini anatomik ve fizyolojik bilgiler içerisinde,
mekanik yasaları ve yöntemlerine göre inceleyen bilim dalıdır.
13
Biyomekanik Alanında Neler Çalışılır ?
• Performansın geliştirilmesi
• Sporcu Performansı (Teknik analiz, performans değerlendirilmesi ve takibi,
motor kontrol ve öğrenme çalışmaları)
14
Biyomekanik Alanında Neler Çalışılır ?
• Performansın geliştirilmesi
• Sporcu Performansı (Teknik analiz, performans değerlendirilmesi ve takibi,
motor kontrol ve öğrenme çalışmaları)
15
Biyomekanik Alanında Neler Çalışılır ?
• Performansın geliştirilmesi
• Malzeme performansı
Bambu
Alüminyum
Fiberglas
16
Biyomekanik Alanında Neler Çalışılır ?
• Performansın geliştirilmesi
• Malzeme performansı
Spedo LZR, 2008
17
Biyomekanik Alanında Neler Çalışılır ?
• Hareket güvenliği, sakatlıkların önlenmesi ve tedavisi, fiziksel rehabilitasyon
programlarının düzenlenmesi
18
Biyomekanik Alanında Neler Çalışılır ?
• Nitel ve nicel analizler
19
Biyomekanik Alanında Neler Çalışılır ?
• Nitel ve nicel analizler
20
Biz Neler Yapıyoruz ?
Kinematik Analiz
Kinetik Analiz
Modelleme
Konumsal
Kuvvet
Hareket Simulasyonları
Yer değişimi
Kütle
Zaman
Moment
Hız
Eylemsizlik
Kas Aktivasyonu (EMG)
İvme
21
Biyomekanik Alanındaki Temel Kavramlar
Statik
Mekanik
Dinamik
Katı Cisim
Biyomekanik
Kinetik
Skaler
Kinematik
Vektörel
22
Biyomekanik Alanındaki Temel Kavramlar
Mekanik
o Katı cisim
Bir dış kuvvet etkisinde şekil
değiştirmediği varsayılan maddeler katı
olarak adlandırılır.
o Şekil değiştirebilir cisim
Kuvvet etkisi altında sonlu biçim
değişimine uğrayan maddeler şekil
değiştirebilir cisim mekaniği
kapsamında incelenir.
o Akışkan
Kuvvet etkisi altında sürekli biçim
değişimine uğrayan maddeler
akışkanlar mekaniği kapsamında
incelenir.
23
Biyomekanik Alanındaki Temel Kavramlar
Statik
Mekaniğin, durağan ya da sabit hıza sahip
hareket sistemleri ile ilgilenen dalıdır.
Dinamik
Mekaniğin, ivmeli hareket gerçekleştiren
sistemleri inceleyen dalıdır.
24
Biyomekanik Alanındaki Temel Kavramlar
Kinematik
• Hareketi, sebep ve tesirlerini gözönüne
almadan inceler.
• Konum, yer değişimi, hız, ivme, zaman,
yol
Kinetik
• Hareketi, ona neden olan ve o hareketten
doğan kuvvetleri de göz önüne alarak
inceler.
• Kinematik büyüklükler, kuvvet, kütle,
moment, kütle eylemsizlik momenti
bağıntılar içerisinde yer alır.
25
Biyomekanik Alanındaki Temel Kavramlar
Skaler
Skaler büyüklük sadece miktar ifade eder.
Örneğin; uzunluk (1m), kütle (8kg), vb...
Vektörel
Vektörel büyüklük hem miktar hem de yön bilgisi içerir.
Örneğin; Hız (1 m/sn, -10 m/sn), Kuvvet (2000N),
İvme, vb...
26
Anotomik Hareket Düzlemleri ve Eksenler
27
Anatomik Hareket Düzlemleri ve Eksenler
• Sagittal (ön-arka) Düzlemde Hareket
28
Anatomik Hareket Düzlemleri ve Eksenler
• Coronal (Frontal) Düzlemde Hareket
29
Anatomik Hareket Düzlemleri ve Eksenler
• Transvers (yatay) Düzlemde Hareket
Belarus, Aksana Miankova. Beijing Olimpiyatları (2008)
finali, altın madalya ve olimpiyat rekoru (76.34m).
30
Hareket Analizi
Kinematik analizde kullanılan temel ölçüm yöntemlerinden birisidir.
İngiltere doğumlu Amerikalı fotoğrafcı Eadweard Muybridge bir iddia üzerine
bir atın koşusu sırasında ayağının yerden kesildiğini göstererek ilk hareket
analizi çalışmasını 1878 de yapmıştır.
31
Hareket Analizi
Fotoğraflar ve animasyonlar Franklin Enstitüsü Hayvan Hareketi Kolleksiyonu’ndan alınmıştır.
© 1887, Eadweard Muybridge
32
Etienne-Jules Marey(1830-1904)
33
Etienne-Jules Marey(1830-1904)
Marey İnsan hareketini izleyebilmek için bir çok araç ve yeni metodlar gelistirdi. Aradan geçen
100 yıla rağmen günümüzün sayısal teknolojisi hemem hemen aynı yaklaşımlarla hareketi
yakalamakta ve incelemektedir..
60 kare/saniye, pozlama süresi 2ms (1/500), 1883
34
Filmler
Leatherheads CIS Hollywood
King Kong WETA Digital
Sky Captain and the World of Tomorrow
I, Robot Digital Domain
LOTR: The Return of the King WETA Digital
Chronicles of Riddick
Around the World in Eighty Days
Jet Li's "The One"
Matrix: Reloaded Warner Bros.
Matrix: Revolutions Warner Bros.
The Animatrix
Final Fantasy Sony Pictures Entertainment
35
Video Oyunları
Guitar Hero: Aerosmith Neversoft
Major League Baseball 2K8
National Hockey League 2K8 Kush
National Hockey League 2K7 Kush
Guitar Hero III: Legends of Rock Neversoft
Gun Neversoft
Lord of the Rings: Return of the King WETA Digital
ESPN NHL Hockey Motion Analysis Studios
Batman: Dark Tomorrow Motion Analysis Studios
Grand Theft Auto III Motion Analysis Studios
Tony Hawk: Pro Skater Motion Analysis Studios
Airblade Centroid Studios
36
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 692 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа