close

Enter

Log in using OpenID

657 sayılı harita genel komutanlığı kanunu ve bakanlıklararası harita

embedDownload
657 SAYILI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU VE BAKANLIKLARARASI HARİTA
İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ UYARINCA
HARİTA VE UZAKTAN ALGILAMA İSTEKLERİNE İLİŞKİN BÜTÇE AKTARMA HESAPLARINA
ESAS OLACAK 2014 YILI YAKLAŞIK MALİYETLERİ
JEODEZİK ÇALIŞMALAR
1.
S.N.
NOKTA SINIFI
BİRİMİ
MALİYETİ
(TL.)
AÇIKLAMA
1
C1 Derece
Adet
2700.08
Pilye (Kotlu)
2
C2 Derece
Adet
1816.10
Pilye (Kotlu)
3
C3 Derece Yer Kontrol Noktası
Adet
584.32
Beton (Kotlu)
4
Fotogrametrik Nirengi Noktası
Adet
281.19
Beton ve hava işareti
5
Ana Nivelman Noktası (AN)
Adet
315.93
Beton (Ölçü, hesap
dâhil)
NOT :
* Fiyatlar tesis, ölçü ve hesap işlerini kapsamaktadır.
* Fotogrametrik nirengi noktası koordinatı, fotogrametrik ölçü ve hesaplamalardan
elde edilir.
2.
SAYISAL HAVA KAMERASI İLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
a. Belli Bir Alan İçin:
GSD
(Yer
Örnekleme
Aralığı)
(cm)
ASGARİ
SAHA
(Km2)
İLERİ
BİNDİRME
Km2
MALİYETİ
(TL)
6
7 - 10
100
70%
197.97
7
15 - 20
200
70%
73.64
8
25 ve üzeri
500
70%
46.53
S.N.
b. Güzergâh Boyunca:
GSD
(Yer
Örnekleme
Aralığı)
(cm)
ASGARİ
SAHA
(Km/Tul)
İLERİ
BİNDİRME
Km/Tul
MALİYETİ
(TL)
9
7 - 10
100
70%
65.25
10
15 - 20
150
70%
51.78
11
25 ve üzeri
175
70%
48.14
S.N.
-1-
NOT:
* Ankara’dan proje alnına en uygun hava meydanına yapılan intikalin (gidiş-dönüş ayrı ayrı
ve bir sefere mahsus) 1 saatlik ücreti 2.225,00 TL olarak ayrıca hesaplanacak, sadece Ankara
hava meydanlarının kullanıldığı işlerde intikal ücreti; bir sefere mahsus gidiş-dönüş için toplam 1
saat alınacaktır (Harita Genel Komutanlığı hariç).
* Asgari sahaların altında kalan işler asgari saha üzerinden hesaplanır.
* Yer Örnekleme Aralığında belirlenen değerlerden farklı talepler en yakın yer örnekleme
aralığına göre fiyatlandırılır.
* Normal görüntü alımlarında %30 enine bindirme oranı kullanılır. Enine bindirme oranının
%60 istenmesi halinde yukarıdaki ücretlerin 1,5 (bir buçuk) katı uygulanır.
* Bu fiyatlara; uçuş planlaması, GNSS/IMU ölçüsü işleme, fotoğraf işleme ve medyaya kayıt
hizmetleri (medya ünitesi hariç) dâhildir.
3.
BİR ADET ANALOG FOTOĞRAFIN (23 CM X 23 CM) FOTOGRAMETRİK
TARAYICILARLA SAYISALLAŞTIRILMASI
S.N.
12
PİKSEL BOYUTU
(MİKRON)
20 (DÂHİL) VE DAHA DÜŞÜK
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
CİNSİ
MALİYETİ
(TL)
SİYAH BEYAZ
8.47
13
20 (HARİÇ) – 14 (DAHİL)
SİYAH BEYAZ
12.71
14
14 (HARİÇ) – 7 (DAHİL)
SİYAH BEYAZ
16.95
15
20 (DÂHİL) VE DAHA DÜŞÜK
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
RENKLİ
10.59
16
20 (HARİÇ) – 14 (DAHİL)
RENKLİ
38.05
17
14 (HARİÇ) – 7 (DAHİL)
RENKLİ
51.02
*
Bilgiler DVD/CD-ROM üzerine yüklüdür.
*
Her bir rulo için, aynı rulo üzerindeki 100 adetten daha fazla resim taramalarında,
fazla olan miktar için %25 indirim uygulanır.
4.
FOTOGRAMETRİK NİRENGİ İŞLEMLERİ VE YÖNELTME PARAMETRELERİ
(X0, Y0, Z0, ω, φ, К)
S.N.
BİRİMİ
MALİYETİ
(TL)
18
Fotoğraf
3.98
*
Arşivde yer alan yöneltme parametreleri için %10 indirimli fiyat uygulanır.
*
Arşiv değerleri haricindeki Fotogrametrik Nirengi İşlemlerinde, yer
noktalarına ait tesis, ölçü ve hesaplar talep sahibi tarafından karşılanır.
-2-
kontrol
KIYMETLENDİRME
5.
HARİTA
ÖLÇEĞİ
FOTOĞRAF
ÖLÇEĞİ
1:500 ile
1:5.000 arası
1:1.000
1:2.000
1:3.000 ile
1:16.000 arası
1:4.000
1:8.000
21
1:5.000 Etüt
22
1:10.000
Etüt
S.NU
19
20
BİRİMİ
YAPIM YÖNTEMİ
MALİYETİ (TL)
Pafta
Sayısal Kıymetlendirme*
2223.90
Km/Tul
Sayısal Kıymetlendirme*
2223.90
1:16.000
Pafta
Sayısal Kıymetlendirme*
1229.66
1:25.000
Pafta
Sayısal Kıymetlendirme*
1634.07
* Güzergâh kıymetlendirmesi, güzergâhın 250 m. sağı ve 250 m. solunu kapsar.
* Bu fiyatlar yarı meskûn alanlara göre belirlenmiştir. Meskûn ve gayri meskûn alanlara ilişkin
kıymetlendirme çalışmalarında fiyatlar detay yoğunluğuna göre ayrıca belirlenecektir.
SAYISAL ORTOFOTO ÜRETİMİ
6.
S.N.
CİNSİ
BİRİMİ
MALİYETİ (TL)
23
Sayısal Ortofoto Görüntü
Pafta
1/500-1/5000
323.73
24
Sayısal Ortofoto Görüntü (Sayısal
vektör veri üretimi sonrasında ilave
olarak istenirse)
Pafta
1/500-1/5000
15.68
7. HAVA FOTOĞRAFLARININ BANYOSU, BASKISI VE BÜYÜLTMESİ
S.N
25
26
CİNSİ
HAVA FOTOĞRAFI KART BASKISI
(SİYAH BEYAZ)
HAVA FOTOĞRAFI KART BASKISI
(RENKLİ) *1
BOYUT
MALİYETİ
(TL)
24 x 24 cm
18.22
24 x 24 cm
20.42
27
HAVA FOTOĞRAFI BÜYÜLTMESİ
30 x 30 cm
35.00
28
HAVA FOTOĞRAFI BÜYÜLTMESİ
50 x 50 cm
51.53
29
HAVA FOTOĞRAFI BÜYÜLTMESİ
90 x 90 cm
113.98
*1: Sadece Harita Genel Komutanlığınca karşılanabilir.
-3-
8. ARŞİV NÜSHASI SAYISAL HAVA FOTOĞRAFLARI ve ORTOFOTO GÖRÜNTÜLER
MALİYETİ
(TL)
S.N.
CİNSİ
Birimi
30
RENKLİ
Adet
3 BANTLI - RGB
4.32
31
RENKLİ KIZILÖTESİ
Adet
3 BANTLI - CIR
4.32
32
RENKLİ VE KIZILÖTESİ
Adet
4 BANTLI - RGB+IR
6.44
33
SAYISAL ARŞİV ORTOFOTO
GÖRÜNTÜLERİ*
Km2
Jpeg / Geotiff / MrSid
2.12
FORMATI
* Sayısal ortofoto görüntüler talep edilen alanın büyüklüğüne göre talep sahibi tarafından
temin edilecek medya kayıt ortamında verilecektir. Ortofoto görüntü fiyatları asgari 20 km2
alan üzerinden hesaplanacaktır.
* Arşiv hava fotoğrafları ve ortofoto görüntülerden farklı niteliklerde, yeniden ham
görüntülerden elde edilecek bir ürün istenmesi durumunda fiyatlara %20 ilave edilecektir.
9. TUSAGA-Aktif SİSTEMİ KULLANIMI
S.N.
34
HİZMET
TÜRÜ
VERİ TÜRÜ
ÜCRETLER
(KDV DAHİL)
AÇIKLAMA
İLK
ABONELİK
-
150.00 TL
Bir Defaya Mahsus
100.00 TL
Aylık
750.00 TL
Yıllık
Ağ-DGPS
50.00 TL
Aylık
Ağ-DGPS
375 TL
Yıllık
RINEX 1 Sn*
0.50 TL
İstasyon/Saat
Ağ-RTK
35
36
RTK
Statik Veri
Web üzerinden ücretsiz
RINEX 30 Sn
* Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere, 1 saniyelik statik veri kullanımında ilgili
kurum üst yönetici yazısı ile birlikte başvurulması durumunda % 75 indirim uygulanır.
10.WEB SERVİSLERİ
Web servisleri ile sunuma ilişkin ücretlendirme stratejisi, bu hizmeti sağlayan üretici kurum
tarafından belirlenir
-4-
11. DİĞER HUSUSLAR
a) Yukarıdaki tüm hizmetlere kâr ve KDV dâhil değildir.
b) Bu listede yer almayan hizmetler için Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün belirlediği yıllık fiyatlar esas alınır.
c) TUSAGA-Aktif sistemi kullanımına ilişkin fiyatlar ve istisnalar TUSAGA-Aktif yürütme
kurulunca belirlenir. TUSAGA-Aktif fiyatlarına bütün kesintiler, KDV, diğer vergi ve harçlar
dâhildir.
d) Listede bulunan ürünlere ait telif ve iktibas bedelleri, üretici kurum tarafından belirlenir.
e) Sayısal arşiv ortofoto görüntü taleplerinde; Doğrudan ulusal güvenliğe yönelik olarak
operatif faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına listede belirtilen birim fiyatın % 25’i
uygulanır.
12. İMZA
BHİKPK’nun Plan ve programlama komisyonu tarafından yapılan çalışma aşağıda isimleri yer alan
üyelerince imza altına alınmıştır.
İMZA BLOĞU
(İMZALI)
(İMZALI)
Bilal ERKEK
Şube Müdürü
Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü
Zühtü YÜKSEL
Müh.Albay
Harita Genel Komutanlığı
(İMZALI)
(İMZALI)
Levent Özmüş
Şube Müdür V.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü
Selçuk CEYLAN
Müh.Bnb.
Harita Genel Komutanlığı
(İMZALI)
(İMZALI)
İbrahim CANKURT
Kontrol Mühendisi
Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü
Levent ARSLANBEK
Müh.Yzb.
Harita Genel Komutanlığı
(İMZALI)
(İMZALI)
Hakan ŞAHİN
Müh.Ütğm.
Harita Genel Komutanlığı
Hakan GÜVEN
Harita Mühendisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
(İMZALI)
(İMZALI)
Sinan ÇOLAK
Tapu Kadastro Uzmanı.
Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü
Sümer ASLAN
Harita Mühendisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
-5-
(İMZALI)
(İMZALI)
Muzaffer AÇIKGÖZ
Uzman
Kalkınma Bakanlığı
Yakup TEKİN
Maliye Uzmanı
Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd.lüğü
(İMZALI)
(İMZALI)
A.Recai KÖKSAL
Orman Mühendisi
Orman Genel Müdürlüğü
Hüseyin ERKAAN
Orman Mühendisi
Orman Genel Müdürlüğü
(İMZALI)
(İMZALI)
Mehmet FAKIOĞLU
Şube Müdürü
DSİ Gen. Müd.lüğü
Yakup ATLIER
Harita Mühendisi
DSİ Gen. Müd.lüğü
(İMZALI)
(İMZALI)
Osman Nuri OSMANLI
Harita Müdürü
İller Bankası A.Ş
Muzaffer EREN
Teknik Uzman Harita Mühendisi
İller Bankası A.Ş
(İMZALI)
(İMZALI)
Mehmet AYKAN
Harita Mühendisi
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Aygün İrem GÜVEN
Harita Mühendisi
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
(İMZALI)
(İMZALI)
Prof.Dr.Haluk ÖZENER
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mustafa MERCAN
Jeoloji Yük.Mühendisi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
-6-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content