close

Enter

Log in using OpenID

21 Nisan 2014 Haftalık Ekonomi Raporu

embedDownload
HAFTALIK RAPOR
21 Nisan 2014
Şubat ayında cari işlemler açığı 3.2 milyar dolar seviyesine geriledi.
Şubat ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre %37.3 oranında gerileyerek 3.2 milyar
dolar ile beklentimize paralel gerçekleşti. Cari işlemler dengesindeki söz konusu gerilemede yurtiçi
talepteki gerilemenin ithalat kanalı ile mal ticaretine olumlu yansıması ve 2013 yılının başından bu
yana negatif gerçekleşen parasal olmayan net altın ticaretinin Şubat ayında pozitif gerçekleşmesi
etkili oldu. Bu haftaki raporumuzda yabancı yatırımcılar için de oldukça önem taşıyan tasarruf
açığının alt kalemlerindeki gelişmeler yakından ele alınacaktır.
Cari İşlemler Açığı (yıllık, milyar $)
Enerji ve Altın Hariç Cari İşlemler Açığı (yıllık milyar $)
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-2.2
Şub.06
May.06
Ağu.06
Kas.06
Şub.07
May.07
Ağu.07
Kas.07
Şub.08
May.08
Ağu.08
Kas.08
Şub.09
May.09
Ağu.09
Kas.09
Şub.10
May.10
Ağu.10
Kas.10
Şub.11
May.11
Ağu.11
Kas.11
Şub.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
Şub.13
May.13
Ağu.13
Kas.13
Şub.14
-62.2
Kaynak: TCMB
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı
ayına göre %37.3 oranında gerileyerek 3.2 milyar dolar ile beklentimize paralel gerçekleşti (piyasa
beklentisi: 3.1 milyar dolar). Böylece 2013 yılı Şubat ayında 12 aylık kümülatif toplamda 49.3 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşen cari işlemler açığı 2014 yılının aynı döneminde 62.2 milyar dolar oldu.
Şubat ayında cari işlemler açığında görülen iyileşmede dış ticarette gördüğümüz toparlanma büyük
ölçüde etkili oldu. Şubat ayında altın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %44 artarken, altın ithalatının
ise aynı dönemde %80 gerilemesi dış ticaret kanalı ile cari işlemler dengesine olumlu katkıda bulundu.
2013 yılını yıllıklandırılmış verilerle 4.2 milyar dolarlık açık vererek sonlandıran enerji ve altın hariç
cari işlemler dengesi Şubat ayında -2.2 milyar dolara geriledi.
Parasal Olmayan Altın (net, milyon $)
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
ihracat > ithalat
Kaynak: TCMB
Şub.14
Ara.13
Eki.13
Ağu.13
Haz.13
Nis.13
Şub.13
Ara.12
Eki.12
Ağu.12
Haz.12
Nis.12
Şub.12
ihracat < ithalat
Cari işlemler açığını dış ticaret kanalı ile
etkileyen önemli unsurlardan biri olan ve
ödemeler bilançosunda “parasal olmayan
altın” olarak ifade edilen altın ticaretine
bakıldığında 2013 yılının başından bu yana
13 ay boyunca açık verdiği ancak 2014
yılının Şubat ayında fazla verdiği dikkat
çekiyor. Altın ticaretindeki bu fazla Şubat
ayında dış ticaret açığındaki ve cari işlemler
açığındaki gerilemede de etkili oldu.
Ödemeler dengesi bilançosunun alt
kalemleri itibarıyla, cari işlemler hesabında
7.09
8.00
yer hizmetler ve gelir dengesinde
6.00
mevsimselliğin cari işlemler açığını
4.00
kompanse eden olumlu katkısının henüz
2.20
0.99
2.00
0.69 0.90
görülmemesi sebebiyle cari işlemler açığı
0.00
üzerinde
dış
ticaret
dengesindeki
-0.47 -0.62
-2.00
gelişmeler doğrudan etkili oldu. 2013
-3.54
-2.00
-4.00
yılının Şubat ayında 7 milyar dolar
-5.49
-6.00
seviyesinde gerçekleşen sermaye ve finans
Dış Ticaret
Hizmet
Gelir Dengesi Sermaye ve
Net Hata
Dengesi
Dengesi
Finans
Noksan
hesapları kalemi geçen yılın aynı dönemine
Hesapları
göre %86 azalarak 993 milyon dolara
Kaynak: TCMB
gerilediği, net hata noksan kaleminin ise
negatiften pozitife geçerek 2.2 milyar dolar seviyesine yükseldiği görülüyor. Sermaye ve finansman
hesabı yıllık olarak hızlı bir düşüş kaydetse de, aylık olarak baktığımızda söz konusu kalemin bir önceki
aya göre düşüş hızında yavaşlama olduğu dikkat çekiyor.
2013 Şubat (milyar $)
2014 Şubat (milyar $)
Ödemeler bilançosunun finans hesabı
tarafına baktığımızda, ABD Merkez
42.86
45
Bankası’nın (FED) Aralık ayında varlık
40
alımlarını azaltım kararını almasının
35
28.60
30
25.64
ardından gelişmekte olan ülkelerden
24.54
25
19.63
sermaye çıkışlarının olduğu ilk olarak Ocak
18.05
20
14.66
ayında görülmüştü. Fed’in parasal gevşeme
15
10.20
9.00
10
politikasında aldığı bu kararın etkisinin
5
Şubat ayında da devam ettiğini görüyoruz.
0
Geçen yılın Şubat ayında yıllıklandırılmış
Şub.12
Şub.13
Şub.14
verilerle 43 milyar dolarlık portföy
Doğrudan Yatırımlar
Portföy Yatırımları
yatırımları kanalı ile sermaye girişinin 2014
Diğer Yatırımlar
yılının Şubat ayında 18 milyar dolara
Kaynak: TCMB
gerilediği görülüyor. Diğer yatırımlarda
Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre portföy yatırımlarına görece daha sınırlı bir azalış
görülürken, 12 aylık kümülatif rakamlarla geçen yıl 9 milyar dolarlık yapılan doğrudan yatırımlar
kalemi 2014 yılının Ocak ayında 10.2 milyar dolara yükseldiği görülüyor.
Finansman Hesabı (yıllık, milyar dolar)
2
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
Portföy Yatırımları (yıllık, milyar $)
Şub.14
8
Ara.13
Eki.13
Ağu.13
Haz.13
Nis.13
Şub.13
Ara.12
Eki.12
Haz.12
Nis.12
Şub.12
Ağu.12
Cari işlemler açığını kompanse etmesi
açısından yakından takip edilen portföy
7
25
6
yatırımları
kalemindeki
gelişmelere
20
5
baktığımızda ise, yukarıda da değindiğimiz
15
4
gibi FED’in çıkış stratejisi kapsamında
10
3
portföy yatırımları kanalı ile sermaye
5
2
girişlerindeki azalış dikkat çekici. Şubat
0
1
ayında yurtdışı yerleşiklerin, hisse senedi
-5
0
piyasasında 84 milyon dolar; devlet iç
borçlanma senetleri piyasasında 1.07 milyar
DİBS
dolar net satım gerçekleştirdiği görülüyor.
Hisse Senetleri (sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Uzun vadeli kaynaklardaki diğer gelişmelere
baktığımızda, Hazine’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği 1.5 milyar dolarlık ihracını 1.35 milyar dolarlık
Eurobond itfası ile finanse ettiği karşımıza çıkmaktadır.
30
Diğer yatırımlar hesabındaki gelişmelere baktığımızda, bankaların efektif ve mevduat hesaplarında
Ocak ayındaki 1.8 milyar dolarlık çıkışın yerini Şubat ayında 2.8 milyar dolarlık döviz girişine bırakması
dikkat çekici oldu. Diğer yatırımlar hesabının yükümlülükler tarafına baktığımızda ise bankaların kısa
vadede Ocak ayında 1.7 milyar dolarlık kredi geri ödemesi yerine Şubat ayında 607 milyon dolar, uzun
vadede ise 959 milyon dolarlık döviz girişi olduğu görülüyor.
7.3 Rezerv Varlıklar (milyar dolar)
8
6
4
3.7
0.9
2
4.0
2.4
0.6
2.2 2.1
1.6
0
-2
-4.5
-3.3
-1.8
-3.7
-5.8
Ara.13
Kas.13
Eki.13
Eyl.13
Ağu.13
Tem.13
Haz.13
May.13
Nis.13
Mar.13
Şub.13
Oca.13
-8
Şub.14
-6
Oca.14
-4
Rezerv varlıklarda 2013 Aralık itibarıyla
gördüğümüz azalış Şubat ayında yerini
artışa bırakmıştır. Merkez Bankası resmi
rezervlerinde döviz varlıkları Şubat ayında
1.4 milyar dolarlık artış kaydetti. Böylelikle
rezerv varlıklar Ocak ayında 5.8 milyar
dolar azalırken, Şubat ayında 1.6 milyar
dolar artmış oldu.
Kaynak: TCMB
Sonuç olarak, cari işlemler açığı Şubat ayında 3.2 milyar dolar seviyesine gerileyerek beklentimize
paralel gerçekleşti. Cari işlemler açığında Şubat ayında görülen iyileşmede, dış ticarette Ocak ayında
başlayan toparlanmanın devam etmesi belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde BDDK’nın yurtiçi
tasarrufların arttırılması amacı kapsamında tüketici kredilerine ilişkin düzenlemesinin etkilerinin
görülmeye devam etmesi, TL’deki değer kaybı ve bankacılık sektöründe faiz artışından dolayı
kredilerde görülen düşüşün dış ticaret açığını destekleyecek olması da cari işlemler açığı için önemli
bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte 2013 yılında cari açık üzerinde -11.8 milyar
dolarlık baskı yapan net altın ticaretinin Şubat ayında pozitife dönmesinin devam etmesi cari işlemler
açığını önümüzdeki dönemde pozitif yönde destekleyecek olan bir diğer önemli unsur. Böylece 2013
yılını %7.9 seviyesinde tamamlayan cari işlemler açığının GSYH’ye oranının 2014 yılında %5
seviyelerine yaklaşma ihtimali bulunuyor olması, yabancı yatırımcıların Türkiye için en önemli risk
unsurlarından biri olarak görülen cari açık algısının olumluya dönmesine yardımcı olacaktır.
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
3
Haftalık Veri Takvimi (21-25 Nisan 2014)
Tarih
21.04.2014
Ülke
Açıklanacak Veri
23.04.2014
600 Milyar TL
--
ABD
Chicago Fed Aktivite Endeksi (Mart)
0.14
0.2
0.5%
0.7%
-800.3 milyar ¥
-1,080.9 milyar ¥
Richmond Fed İmalat Endeksi (Nisan)
-7.00
0.00
İkinci El Konut Satışları (Mart)
-%0.4
-%1.1
-9.3
-9.3
Japonya
Dış Ticaret Dengesi (Mart)
ABD
Euro Bölgesi
Tüketici Güven Endeksi (Nisan)
Japonya
Öncül Göstergeler Endeksi (Şubat)
108.5
--
ABD
PMI İmalat Endeksi (Nisan, öncül)
55.5
56.0
-%3.3
%2.3
PMI İmalat Endeksi (Nisan, öncül)
53.0
53.0
PMI Hizmetler Endeksi (Nisan, öncül)
52.2
52.5
PMI İmalat Endeksi (Nisan, öncül)
53.7
53.8
PMI Hizmetler Endeksi (Nisan, öncül)
53.0
53.3
PMI İmalat Endeksi (Nisan, öncül)
52.1
51.9
PMI Hizmetler Endeksi (Nisan, öncül)
51.5
51.3
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Nisan)
73.1
--
--
--
Reel Kesim Güven Endeksi (Nisan)
108.6
--
Dayanıklı Mal Siparişleri (Mart)
%2.2
%2.0
304 Bin
315 Bin
110.7
110.4
95
96
55.3
--
Yeni Konut Satışları (Mart, a-a)
Euro Bölgesi
Almanya
Fransa
24.04.2014
Türkiye
TCMB Toplantısı ve Faiz Kararı (Nisan)
ABD
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
25.04.2014
Beklenti
Merkezi Yönetim Borç Stoku (Mart)
Öncül Göstergeler Endeksi (Mart)
22.04.2014
Önceki
Türkiye
Almanya
IFO Endeksi (Nisan)
Fransa
İş Dünyası Güveni (Nisan)
ABD
PMI Hizmetler Endeksi (Nisan, öncül)
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Nisan)
82.6
83.0
Japonya
TÜFE (Mart, y-y)
%1.5
%1.6
İngiltere
Perakende Satışlar (Mart, a-a)
%1.7
-%0.4
4
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü | İstanbul
TÜRKİYE
Türkiye Büyüme Oranı
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
Reel GSYH (y-y, %)
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
20
15
10
15
4.4
5
10
0
-5
5
-10
0
-15
-5
1999Ç2
1999Ç4
2000Ç2
2000Ç4
2001Ç2
2001Ç4
2002Ç2
2002Ç4
2003Ç2
2003Ç4
2004Ç2
2004Ç4
2005Ç2
2005Ç4
2006Ç2
2006Ç4
2007Ç2
2007Ç4
2008Ç2
2008Ç4
2009Ç2
2009Ç4
2010Ç2
2010Ç4
2011Ç2
2011Ç4
2012Ç2
2012Ç4
2013Ç2
2013Ç4
-20
Tarım
Kaynak:TÜİK
Kaynak:TÜİK
Sanayi
Ulaştırma
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim
Endeksi (y-y, %)
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi
Üretim Endeksi (a-a, %) (Sağ Eksen)
Harcama Bileşenleri Büyüme Hızları (%)
50
30
Ticaret
Sanayi Üretim Endeksi
Harcama Bileşenlerinin Büyüme Hızları (y-y, %)
40
İnşaat
20
7
15
5
3
10
20
1
5
Şub.14
Kas.13
Ağu.13
May.13
Kas.12
Şub.13
Ağu.12
Şub.12
May.12
Kas.11
Ağu.11
-5
May.11
-5
Ağu.10
-10
-3
Kas.10
0
-1
0
Şub.11
10
Kaynak: TÜİK
Tüketim
Kaynak: TÜİK
Devlet
Yatırım
İhracat
İthalat
Sanayi Ciro Endeksi
Toplam Otomobil Üretimi
Toplam Otomobil Üretimi (Adet)
(12 aylık Har. Ort.)
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Aylık Sanayi Ciro Endeksi (2010=100)
190
170
150
158.1
130
110
Kaynak: OSD, VakıfBank
70
Kas.08
Şub.09
May.09
Ağu.09
Kas.09
Şub.10
May.10
Ağu.10
Kas.10
Şub.11
May.11
Ağu.11
Kas.11
Şub.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
Şub.13
May.13
Ağu.13
Kas.13
Şub.14
Mar.01
Eyl.01
Mar.02
Eyl.02
Mar.03
Eyl.03
Mar.04
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
90
Kaynak:TÜİK
5
Beyaz Eşya Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Beyaz Eşya Üretimi (Adet)
2300000
2100000
1900000
1700000
1500000
1300000
1100000
900000
700000
85
80
75
70
65
60
55
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TCMB
PMI Endeksi
60
PMI Imalat Endeksi
55
50
45
40
35
30
Kaynak:Reuters
6
ENFLASYON GÖSTERGELERİ
TÜFE ve Çekirdek Enflasyon
ÜFE
TÜFE (y-y, %)
ÜFE (y-y, %)
Çekirdek-I Endeksi (y-y, %)
25
14
12
10
8
6
4
2
0
20
8.39
15
12.31
10
05
9.31
00
Kaynak: TCMB
Mar.04
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Mar.04
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
-05
Kaynak: TCMB
Dünya Gıda ve Emtia Fiyat Endeksi
Gıda ve Enerji Enflasyonu (y-y, %)
BM Dünya Gıda Fiyat Endeksi
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
31.10.2005
28.04.2006
31.10.2006
30.04.2007
31.10.2007
30.04.2008
31.10.2008
30.04.2009
30.10.2009
30.04.2010
31.10.2010
30.04.2011
31.10.2011
30.04.2012
31.10.2012
30.04.2013
31.10.2013
31.04.2014
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Gıda
35.00
Enerji
Tüfe
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Ara.08
Mar.09
Haz.09
Eyl.09
Ara.09
Mar.10
Haz.10
Eyl.10
Ara.10
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
Mar.12
Haz.12
Eyl.12
Ara.12
Mar.13
Haz.13
Eyl.13
Ara.13
Mar.14
UBS Emtia Fiyat Endeksi (sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Kaynak: Bloomberg
Enflasyon Beklentileri
Reel Efektif Döviz Kuru
12 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
TÜFE Bazlı (2003=100)
24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
130
125
7.22
120
115
110
105
102.19
Mar.14
Eyl.13
Mar.13
Eyl.12
Mar.12
Eyl.11
Mar.11
Eyl.10
Mar.10
Eyl.09
Mar.09
100
Eyl.08
6.58
Mar.08
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
135
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
7
İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
İşsizlik Oranı
İşgücüne Katılım Oranı
İşgücüne
Katılma
İşgücü Arzı
(kişi) Oranı (%)
İstihdam Oranı
Edilenler
İstihdam
(%) (kişi)
İşsizlik Oranı (%)
17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
Kaynak: TÜİK
53.00
31,000
51.00
29,000
49.00
47.00
27,000
45.00
25,000
43.00
41.00
23,000
39.00
21,000
37.00
35.00
19,000
Tem.08
Eki.08
Eki.08
Oca.09
Oca.09
Nis.09
Nis.09
Tem.09
Tem.09
Eki.09
Eki.09
Oca.10
Oca.10
Nis.10
Nis.10
Tem.10
Tem.10
Eki.10
Eki.10
Oca.11
Oca.11
Nis.11
Nis.11
Tem.11
Tem.11
Eki.11
Eki.11
Oca.12
Oca.12
Nis.12
Nis.12
Tem.12
Tem.12
Eki.12
Eki.12
Oca.13
Oca.13
Nis.13
Nis.13
Tem.13
Tem.13
Eki.13
Eki.13
Oca.14
Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: TÜİK
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı (Adet)
4,700
4,200
3,700
3,200
2,700
2,200
1,700
1,200
700
Kaynak: TOBB
8
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
İthalat-İhracat
Dış Ticaret Dengesi
İhracat (milyon dolar)
Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar)
İthalat (milyon dolar)
25000
0
20000
-2000
15000
-4000
-6000
10000
-8000
5000
-10000
0
Şub.04
Ağu.04
Şub.05
Ağu.05
Şub.06
Ağu.06
Şub.07
Ağu.07
Şub.08
Ağu.08
Şub.09
Ağu.09
Şub.10
Ağu.10
Şub.11
Ağu.11
Şub.12
Ağu.12
Şub.13
Ağu.13
Şub.14
Şub.04
Ağu.04
Şub.05
Ağu.05
Şub.06
Ağu.06
Şub.07
Ağu.07
Şub.08
Ağu.08
Şub.09
Ağu.09
Şub.10
Ağu.10
Şub.11
Ağu.11
Şub.12
Ağu.12
Şub.13
Ağu.13
Şub.14
-12000
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
Cari İşlemler Dengesi
Sermaye ve Finans Hesabı
6000
-4000
-14000
-24000
-34000
-44000
-54000
-64000
-74000
-84000
3000
1000
-1000
-3000
-5000
-7000
-9000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-11000
Doğrudan Yatırımlar (12 aylık-milyon dolar)
Portföy Yatırımları (12 aylık-milyon dolar)
Diğer Yatırımlar(12 aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (12 Aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar-sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
TÜKETİM GÖSTERGELERİ
Tüketici Güveni ve Reel Kesim Güveni
Tüketici Güven Endeksi
105
95
85
75
65
55
Kaynak: TCMB
Reel Kesim Güven Endeksi (sağ eksen)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
9
KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİ
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Bütçe Dengesi (12 aylık toplam-milyar TL)
Faiz Dışı Denge (12 aylık-milyar TL)
10000
Eyl.13
Mar.14
Kaynak:TCMB
Türkiye’nin Net Dış Borç Stoku
İç ve Dış Borç Stoku
Türkiye'nin Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
10
2013
2012
2011
2010
2009
60
2001
200
2008
110
250
28.1
2007
300
160
2006
350
2005
400
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2004
210
2003
450
İç Borç Stoku (milyar TL)
Dış Borç Stoku (milyar TL-sağ eksen)
2002
Kaynak: TCMB
Mar.13
-3
Eyl.12
-60000
Eyl.11
7
Mar.12
-50000
Eyl.10
17
Mar.11
-40000
Eyl.09
27
Mar.10
-30000
Eyl.08
37
Mar.09
47
-20000
Eyl.07
-10000
Mar.08
57
Mar.07
0
LİKİDİTE GÖSTERGELERİ
TCMB Faiz Oranı
Reel ve Nominal Faiz
Borç Alma Faiz Oranı (%)
Reel Faiz
Borç Verme Faiz Oranı (%)
Nominal Faiz
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
Mar.04
Eyl.04
Mar.05
Eyl.05
Mar.06
Eyl.06
Mar.07
Eyl.07
Mar.08
Eyl.08
Mar.09
Eyl.09
Mar.10
Eyl.10
Mar.11
Eyl.11
Mar.12
Eyl.12
Mar.13
Eyl.13
Mar.14
Eyl.13
-5
Mar.14
Eyl.12
Mar.13
Eyl.11
Mar.12
Eyl.10
Mar.11
Eyl.09
Mar.10
Eyl.08
Mar.09
Eyl.07
Mar.08
Eyl.06
Mar.07
Mar.06
0
Kaynak:TCMB, VakıfBank
Kaynak:TCMB
Dünya Piyasalarında Son Açıklanan Ekonomik Göstergeler
Reel Büyüme
(y-y,%)
Enflasyon (y-y,%)
Cari Denge/GSYH*
(%)
Merkez
Bankası Faiz
Oranı (%)
Tüketici
Güven
Endeksi
ABD
2.6
1.5
-2.26
0.25
82.3
Euro Bölgesi
0.5
0.5
2.88
0.25
-9.30
Almanya
1.4
0.90
7.52
0.25
102
0.70
-1.61
0.25
-20.20
0.30
-1.99
0.25
101.70
Fransa
İtalya
0.80
-1.10
Macaristan
2.70
0.10
1.05**
2.60
-15.90
Portekiz
1.70
-0.40
-2.02**
0.25
-31.30
İspanya
-0.20
-0.10
0.70
0.25
-8.30
Yunanistan
-5.50
-1.50
0.68
0.25
-59.70
İngiltere
2.70
1.60
-3.34
0.50
-5.00
Japonya
2.60
1.50
0.70
0.10
37.50
Çin
7.40
2.40
2.35**
6.00
103.10
6.90
1.56
8.25
--
6.73
-1.99
8.00
--
10.75
108.80
5.50
-6.00
10.00
72.70
Rusya
Hindistan
2.00
4.70
Brezilya
1.93
6.15
-3.63
G.Afrika
2.00
5.90
-5.24**
-7.9***
4.40
8.39
Kaynak: Bloomberg. *: Cari denge verileri IMF’den alınmaktadır ve 2013 verileridir.
**: 2012 verisi. ***: VakıfBank hesaplaması
Türkiye
11
Türkiye Makro Ekonomik Görünüm
2012
2013
En Son Yayımlanan
2014
Yılsonu
Beklentimiz
Reel Ekonomi
GSYH (Cari Fiyatlarla. Milyon TL)
1 415 786
1 561 510
405 384
(2013. 4Ç)
--
GSYH Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla. y-y%)
2.2
4.0
4.4
(2013. 4Ç)
3.5
Sanayi Üretim Endeksi (y-y. %)(takvim etk.arnd)
2.5
3.4
4.9
(Şubat 2014)
--
Kapasite Kullanım Oranı (%)
74.2
74.6
73.1
(Mart 2014)
--
İşsizlik Oranı (%)
9.2
10.0
10.1
(Ocak 2014)
9.3
Fiyat Gelişmeleri
TÜFE (y-y. %)
6.16
7.40
8.39
(Mart 2014)
--
ÜFE (y-y. %)
2.45
6.97
12.31
(Mart 2014)
--
Parasal Göstergeler (Milyon TL)
M1
167,404
225,331
220,262
(11.04.2014)
--
M2
731,770
910,052
924,943
(11.04.2014)
--
M3
774,651
950,979
968,133
(11.04.2014)
--
Emisyon
54,565
67,756
70,245
(11.04.2014)
--
TCMB Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $)
100,320
112,002
107,663
(11.04.2014)
--
Faiz Oranları
TCMB O/N (Borç Alma)
3.50
3.50
8.00
(18.04.2014)
--
TRLIBOR O/N
5.78
8.05
10.71
(18.04.2014)
--
Ödemeler Dengesi (Milyon $)
Cari İşlemler Açığı
48,497
65,004
3,191
(Şubat 2014)
--
İthalat
236,545
252,140
18,250
(Şubat 2014)
İhracat
152,462
152,803
13,150
(Şubat 2014)
---
Dış Ticaret Açığı
84,083
99,337
5,099
(Şubat 2014)
--
Borç Stoku Göstergeleri (Milyar TL)
Merkezi Yön. İç Borç Stoku
386.5
403.0
407.1
(Şubat 2014)
--
Merkezi Yön. Dış Borç Stoku
145.7
182.8
192.9
(Şubat 2014)
--
Kamu Net Borç Stoku
240.6
198.3
198.3
(2013. 4Ç)
--
Kamu Ekonomisi (Milyon TL)
2012 Mart
2013 Mart
Bütçe Gelirleri
21,813
24,768
31,968
(Mart 2014)
--
Bütçe Giderleri
27,344
30,157
37,060
(Mart 2014)
--
Bütçe Dengesi
-5,531
-5,389
-5,092
(Mart 2014)
--
Faiz Dışı Denge
2,212
-460
538
(Mart 2014)
--
12
Vakıfbank Ek
V
konomik Araştırmalar ek
konomik.arastirm
[email protected]
k.com.tr
Cem Eroğğlu Müdür [email protected]
akifbank.com.tr
Nazan Kılıç Müdür Yard
dımcısı [email protected]
Buket Alkkan Uzman [email protected]
akifbank.com.tr
0212‐398 19 03 Fatma Özzlem Kanbur Uzman fatmaozlem.kan
[email protected] 0212‐398 18 91 Sinem Ullusoy Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 19 05 Elif Engin
n Uzman Yard
dımcısı [email protected] 0212‐398 18 92 0212‐398 18 98 0212‐398 19 02 Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ttarafından güvennilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilggiler kullanılarak h
hazırlanmıştır. Vakıflar Bankası TT.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluuğu hakkında herrhangi bir garanti vermemekte vee bu rapor ve için
ndeki bilgilerin Türkiye V
kullanılm
ması nedeniyle do
oğrudan veya dolaylı olarak oluşaacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmem ektedir. Bu rapo
or sadece bilgi vermek aamacıyla hazırlanmış olup, hiçbir kkonuda yatırım önnerisi olarak yoru
umlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar r Bankası T.A.O. b
bu raporda yer alan bilgilerde daha önced
den bilgilendirme
e yapmaksızın kıs men veya tamam
men değişiklik yap
pma hakkına sahi ptir. Vakkıfbank Ekonom
mik Araştırmalarr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 844 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content