close

Enter

Log in using OpenID

Ders Kaydı Hk. - Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 22/12/2014-73230
*BE6L20AL*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
: 64481593-302.02/
: Ders Kaydı Hk.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Fakültemiz, Fakülte Yönetim Kurulu'nun 17/12/2014 tarih ve 2014/45 nolu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı karar aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğini bilginize rica ederim.
Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELİK
Dekan a.
Dekan Yardımcısı
7- Kimya Müh. Bölüm Başk.’nın 10/12/2014 tarih ve 40334787-302.02/70705 sayılı yazısı ve
eki okundu;
Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 090221055 numaralı Ezgi
YILMAZ’ın 2013-2014 Güz yarıyılda MKM409 Proses Kontrol dersinden kaldığı, 2014 –
2015 Güz yarıyılında ise tekrar bu dersi aldığı, öğrencinin derse devam zorunluluğu olmadığı
için vize sınavına kadar dersin listesinde adının olmadığının farkına varamadığı, MKM409
Proses Kontrol dersinin vize sınavına girdiği ancak
vize sınavında listede adının
olmadığından dolayı derse yazılma isteği görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin “MKM409 Proses Kontrol” dersine kaydının yapılması isteğinin
Eğitim-Öğretimin iki aydır başlamış olması ve ara sınavların yapılmış olması nedeniyle uygun
olmadığına; İlgili Bölüme ve Öğrenci İşleri Şefliği’ne bildirilmesine oybirliği ile karar
verildi.
DAĞITIM
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Ercan ALKAN
Mevcut Elektronik İmzalar
TAMER SINMAZÇELİK (Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Dekan Yardımcısı) 22/12/2014 15:43
Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Tel:(262) 303 30 03 Faks:(262) 303 30 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://mf.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content