close

Enter

Log in using OpenID

BASIN BÜLTENİ 14.10.2014 IAB İngiltere 2014 İlk Yarıyıl Dijital

embedDownload
BASIN BÜLTENİ
14.10.2014
IAB İngiltere 2014 İlk Yarıyıl Dijital Reklam Yatırımları Açıklandı: Mobil
Video Reklam Yatırımları 3 Katına çıktı
2014 ilk 6 ayında toplam dijital reklam yatırımları %16,6
büyüyerek 3,5 milyar £’a ulaştı.
Native/içerik reklamcılığı 216 milyon £’e ulaşarak, dijital
display reklam yatırımlarının %20’sini oluşturdu.
Mobil ise, dijital reklam yatırımlarında %20’lik, sosyal
medya yatırımlarında ise %53’lük bir paya sahip oldu.
IAB İngiltere ve PwC tarafından açıklanan rapora göre,
İngiltere’deki internet kullanıcılarının bilgisayar, tablet ve mobil telefonları üzerinden video
içeriği izleme oranlarının artışı, dijital reklam yatırımlarının büyümesinde büyük rol oynadı.
İnternet ve mobil telefonlardaki video reklamcılığı 2014’in ilk yarısında %59 büyüyerek 202
milyon £’a ulaştı. Mobil video reklam yatırımları %196 büyüyerek toplam 63,9 milyon £’lik
değeri ile en hızlı büyüyen dijital reklam formatı oldu.
Online YouGov verilerine göre son 6 ayda, internet erişimi olan cihaz sahibi İngiliz online
kullanıcıların 73%¹’ü TV programlarını, %72’si kısa video klipleri, %59’u ise filmleri online
olarak izledi. Online TV izleme süresi haftada ortalama 2 saat 35 dakikayken, online film
izleme süresi 1 saat 50 dakika; video klip izleme süresi ise 51 dakika olarak kaydedildi.
IAB İngiltere Strateji Direktörü Tim Elkington: “Online izleyicilerin 3’te 1’i, özellikle 35-44 yaş
arası bireyler, geçen yıla göre daha fazla online TV, film, klip izledi. Dolayısıyla, internet ve
mobil display reklamlarına yatırılan her 5 £’nin 1’i video reklamlarına gidiyor. Haftalık
ortalama online izleme miktarı 25 video, 4-5 TV programı ve 1 filme tekabül ediyor. Ancak
daha da ilginci bağlantılı cihazlar üzerinden video izlemek tıpkı geleneksel TV gibi giderek bir
sosyal aktivite haline dönüşüyor. İnternet kullanıcılarının yarısı aileleriyle ya da arkadaşlarıyla
TV, filmleri ve video klipleri online olarak izliyor.”
2014’ün ilk yarısında İskoçyalı cihaz sahipleri daha fazla online TV (%78)¹, film (%66) video
klip (%82) izledi. Bununla birlikte, online TV ve film izleyicileri arasında, Londra’daki online
TV izleme süresi (haftada 3 saat 6 dakika), film izleme süresi (2 saat 27 dakika) olarak
gerçekleşti. Video klip izleyici arasında ise, güneyde yaşayan kullanıcıların en fazla süreyi
geçirdikleri görüldü (1 saat 2 dakika).
Toplam dijital, native (içerik), sosyal ve tablet
2013 yılının ilk yarısında 3 milyar £ olarak gerçekleşen internet ve mobil telefonlardaki reklam
yatırımları geçen senenin aynı dönemine kıyasla² %16,6 büyüyerek 3,46 milyar £’a ulaştı.
Ücretli sponsorluk, advertorial ve sosyal ağların haber kaynaklarında yapılan reklamlardan
oluşan İçerik ve “native” reklam ³ yatırımları 216 milyon £’ya ulaşarak, dijital display reklam
yatırımlarının %21’ini oluşturdu.
Sosyal medya reklam yatırımları ise %73’lük artışla 396 milyon £’u bulurken, bu oranın
%53’ü (209,7 milyon £) mobile ayrıldı.
IAB/ PwC ile ciro verilerini paylaşan mecra sahiplerine göre, tablet bazlı reklamcılık⁴ %160
büyüyerek 10.5 milyon £’dan 29 milyon £’a ulaştı.
Mobil reklam yatırımları %68 artarak, dijital reklam yatırımlarının 5’te 1’ini oluşturdu
Akıllı telefon kullanımının telefon cihazlarının 4’te 3’ünü oluşturmasıyla (76%)⁵, mobil
reklamcılık, 2014’ün ilk yarısında %68’lik artışla 429.2 milyon £’dan 707.1 milyon £’ya ulaştı.
Böylece dijital reklam yatırımlarının %20’sini mobil oluşturmuş oldu. 2013’ün aynı döneminde
bu oran %14 idi.
PwC Yöneticisi Dan Bunyan: “Mobilin, dijital reklamcılık içindeki payı 2 senede 3 katına
çıkarak, tüm yatırımların 5’te 1’ini oluşturdu. Bu artış neredeyse display’in 3’te 1’ine ve sosyal
medya reklam yatırımlarının da yarısına denk geliyor,” dedi. Bunyan sözlerine “ 4G’nin daha
yaygın hale gelmesiyle birlikte, telefon ekranları daha da büyüdü. Bu da başta video olmak
üzere, dijital reklam yatırımlarının artmasındaki büyük etmenlerden biri oldu.”
Tüketim ürünleri ve eğlence sektörü mobil display reklamcılığı domine ediyor
Tüketim ürünleri alanında hizmet veren reklamverenler, 2014’ün ilk yarısında en fazla
yatırımı dijital display reklamcılığına (%16), yaparken, tüketim ürünlerini sırasıyla seyahat &
ulaşım (%15) ve finans sektörü (%13) takip etti. Tüketim ürünleri %23’lük oranla aynı
zamanda mobil display reklamcılıkta en fazla yatırımı yapan sektör oldu. İkinci ve üçüncü
sıraları ise sırasıyla eğlence & medya sektörü (%21) ve teknoloji (%12) sektörleri izledi.
Dijital reklamcılık formatları
Video ve sosyal medyanın büyük etkisiyle, mobil ve internetteki display reklamcılık, genel
ortalama büyümenin (%16,6) neredeyse iki katına çıkarak, %30,1’lik bir oranla 1.02 milyar
£’e ulaştı.
Mobil display reklam yatırımları %116 büyümeyle toplamda 315,7 milyon £’e ulaşarak,
toplam dijital display reklam yatırımlarının %31’ini elde etti.
Arama motoru reklam yatırımları ise %11,3 büyüyerek 2014’in ilk yarısında
1,92 milyar £’e ulaştı.
İlan sayfaları reklam yatırımları (iş, emlak ve otomotiv ilanları) %14,4 büyüyerek 493,5
milyon £’a ulaştı. Böylece dijital reklam yatırımlarının %14’ünü oluşturdu.
Metodoloji:
¹Kaynak: YouGov Plc. Toplam örneklem büyüklüğü 2065 yetişkinden oluştu. Anket online ortamda 1921 Eylül 2014 tarihleri arasında uygulandı. Rakamlar ağırlıklandırılarak 18 yaş üzeri İngilterede
yaşayan bireylerin temsiliyeti sağlandı
² Video ve sosyal medya reklamcılığı dışındaki bütün büyüme oranları bir önceki senenin aynı
dönemine göre değerlendirildi. Başka bir deyişle sadece 2013 ve 2014 ilk yarıyıl rakamlarını paylaşan
şirketlerin yıllık büyüme hesaplamaları dâhil edildi.
³İçerik pazarlaması = Ücretli sponsorluk, advertorial ve sosyal ağların haber kaynaklarında yapılan
reklamlar
⁴Sadece tablet-bazlı reklamcılık- (tabletten girilen internet sitelerinde yapılan default reklamlar hariç
tutulmuştur.)
⁵Kaynak: comScore, MobiLens, UK, (3 aylık dönem -Ağustos 2014 sonu).
Not:
Bu basın bülteni ilk defa 08.10.2014 tarihinde İngilizce olarak yayınlanmıştır. Basın bülteninin
orijinaline buradan ulaşabilirsiniz: http://www.iabuk.net/about/press/archive/iab-pwc-study-mobilevideo-adspend-triples#qoVft6YFfOt9kry2.99
Daha fazla bilgi için:
Alex Burmaster, Meteor Public Relations - T: 020 3544 3570 E: [email protected]
Harriet Gale, IAB UK - T: 0207 050 6957 E: [email protected]
Sian Mannakee, PwC - T: 020 7213 2538 E: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
463 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content