close

Вход

Log in using OpenID

5.Ünite

embedDownload
Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
Cümlede
Anlam
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
5. ÜNİTE
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
CÜMLEDE ANLAM
5. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
4.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yapılış
amacı verilmiştir?
Eserde geniş bir ön söze yer verilmiş.
Şişeleri duvara ikişer ikişer yerleştirdi.
A) Dedesini özlediği için köye gitti.
B) Uyuyakaldığı için sınava girememiş.
İçinizdeki temizlik, yüzünüze de yansımış.
C) Seni görmek için izin alıp geldim.
D) Çok yediği için kilo alıyor.
Yukarıdaki cümleler nesnel ve öznel yargı olarak sınıflandırıldığında aşağıdaki hangisi doğru
olur?
A) Öznel yargı
Nesnel yargı
Nesnel yargı
B) Nesnel yargı
Nesnel yargı
Öznel yargı
C) Öznel yargı
Öznel yargı
Nesnel yargı
D) Nesnel yargı
Öznel yargı
Nesnel yargı
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım yoktur?
B) Elindeki mavi şişeyle çiçekleri suluyordu.
C) İstanbul; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlar.
D) Konuşma dilini oldukça güzel kullanıyor.
Palme Yayıncılık
A) Masanın üzerindeki kumandayı getirir misin?
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekleşmiş
bir beklenti" söz konusudur?
A) Beni arayacağını sanmıştım.
B) Bana bu konuda yardım edeceğini söyledi.
C) Her şeyin bu kadar hızlı geliştiğine inanamıyorum.
D) Ankara'ya gelince beni arayacağınızı biliyordum.
3. 1. Çiçek herkesçe sevilen bir bitkidir.
2. Eleştiride eleştirmen objektif olmalıdır.
3. Lirik şiirde çok başarılı olan bir sanatçıydı.
4. Kitap bir ön söz ve üç bölümden oluşmaktadır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) 1
2
B) 2
C) 3
D) 4
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik
açısından ötekilerden farklıdır?
A) İlkbahar, hayatı sevdirir insana.
B) "Kaşağı", Ömer Seyfettin'in öykü türündeki bir
eseridir.
C) Yazarın bu kitabı Nobel Edebiyat Ödülü'nü
aldı.
D) Bursa, Osmanlıya başkentlik yapmış bir şehirdir.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
CÜMLEDE ANLAM
10. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde neden-
a
d
av
7.
sonuç ilişkisi vardır?
sın
ye
ki
r
Tü
k
ço
y
lu
ut
m
ol
isi
um
ğ
du
nc
ri
bi
A) İlmin yüzü samimidir, sıcaktır
Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul.
in
iç
um
B) Ben yârime gül demem
Gülün ömrü az olur.
Yandaki balonların
içinde yer alan kelimelerden anlamlı
ve kurallı bir cümle
oluşturmak istense
balonlar renklerine
göre nasıl sıralanmalıdır?
C) Kumrular dem çeker derelerinde
Dudular seslenir tepelerinde
D) Sevgi bağın eksilmesin
Anneciğim, biriciğim.
B) Kırmızı, yeşil, eflatun, pembe, mavi, turuncu, sarı
C) Yeşil, kırmızı, mavi, turuncu, sarı, eflatun, pembe
D) Mavi, eflatun, pembe, turuncu, sarı, kırmızı, yeşil
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma" an-
Palme Yayıncılık
A) Eflatun, pembe, mavi, turuncu, sarı, kırmızı, yeşil
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?
A)
Uzanıverse gövdem taşlara
boydan boya.
B)
Keşke herkes beni senin gibi
sevseydi.
C)
Çok istesem de sana geri
dönemem.
D)
Benden özür dilemedikçe
onu bağışlamam.
lamı vardır?
A) Âlem sele gitti gözüm yaşından.
B) Yağmur yağınca alışverişe gidemedik.
C) Dediklerimi bir de zamanında yapsan.
D) İşleri yarına kadar yetiştiriniz.
9.
1.
yol
5.
hava
2.
ertelenmesine
6.
seferlerinin
3.
olumsuz
7.
açtı
4.
şartları
8.
uçak
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden anlamlı
ve kurallı bir cümle oluşturmak istense doğru
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 5, 6, 2, 1, 7, 8, 4, 3
B) 3, 5, 6, 4, 8, 2, 1, 7
C) 3, 5, 4, 8, 6, 2, 1, 7
D) 3, 2, 4, 7, 8, 1, 6, 5
TÜRKÇE
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yorum" söz
konusudur?
A) Bu tiyatroyu çocuklar çok beğenecek.
B) Bir sonraki toplantıya sizi de çağırabiliriz.
C) Güneş ışıkları ile sanki bize selam yolluyor.
D) Şimdi ne çocukluğum ne hayallerim...
3
CÜMLEDE ANLAM
KONU TESTİ - 1
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım
16. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde
vardır?
neden-sonuç sıralaması diğerlerinden farklıdır?
A) Peyami Safa için: "Her gün biraz daha yetkin
bir insan olur." derler.
A)
Seni hatırladım da ince bir hüzün
çöktü içime.
B) Radyodaki ses: "Geçmişi yaşatan tarihtir." diyordu.
C) Hüseyin Rahmi'nin eserlerini çok beğendiğinizi
belirtmiştiniz.
B)
Geçmişi anmak istemem; geçmiş
bana seni hatırlatıyor.
D) Öğretmen, kalıcı davranış değişikliği meydana
getiren kişidir.
Ben şair olamam; şairlik sabır
gerektirir.
C)
14. I. Dil ve üslupta yalın olmayı edebî sanatlardan
uzak durmayı başaramamış.
II. Gereksiz kelimelerle uzatılmış o kadar fazla
cümle kullanmış ki...
III. Sanatçının olaylara bakış açısı kimsenin görmediği yönleri öne çıkaran ilginç bir yaklaşımdır.
IV. Eserlerinde konuyu, öykü sınırlarını aşan ayrıntılı tasvirlerle verdiği için okuyucuyu sıkıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olumsuz bir eleştiri yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
Büyük başarılar elde edebilirsin,
n,
güçlü ve cesursun.
Palme Yayıncılık
D)
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şaşma" anlamı vardır?
A) Bu türkünün sözlerini kim yazmış?
B) Bu kadar eşyayı tek başına mı taşıdın?
C) Maçta olanları sen de duydun mu?
D) Sanki ODTÜ'yü kazanacaksın?
D) IV.
18. I. Şiir, düşünceyi yansıtmak için uygun bir tür değildir.
II. Her şairin, kendisine göre bir hayal dünyası vardır.
III. Şiirde bir şairin hayal dünyası, başka bir şaire
ilham verebilir.
IV. Topluma bilgi vermeye çalışan şair, elbette şiirden yararlanabilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri
anlamca birbiriyle çelişmektedir?
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "hayıflanma" söz konusudur?
4
A)
Hey gidi günler, nasıl da yenmiştim seni!
B)
Bütün malını mülkünü senin için harcadı.
C)
Bu kadar fırtına olacağını bilseydim vapura
binmezdim.
D)
Onunla ne kadar konuşsam da beni dinlemez ki...
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) I. ve IV.
TÜRKÇE
5. ÜNİTE
CÜMLEDE ANLAM
KONU TESTİ - 2
4.
1. Aşağıda verilen atasözlerinden hangisinde farklı
İyileşebilmek için ilaçlarımı
kullanıyorum.
bir konu ele alınmıştır?
A) Dağda oğlak doğsa, ağılda otu biter.
Zengin olmak
için durmadan çalışıyor.
B) Kul kısmetiyle doğar.
C) Açık ağız aç kalmaz.
D) Çok söyleme arsız, aç bırakma hırsız edersin.
1
2
3
4
Büyüklerimi
ziyaret etmek
için köyüme
gittim.
Seni özlediğim için yanına
geldim.
Yukarıdaki şeklin numaralanmış hangi parçasında "amaç-sonuç" cümlesi kullanılmamıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekleşmemiş bir beklenti" söz konusudur?
A) Sabaha kadar ders çalıştım.
B) Son günlerde ona güvenilmiyordu.
C) Bu yıl Fenerbahçe şampiyon olabilir.
D) Bu konuda bana yardım edeceğinizi ummuştum.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma"
1. top
Siyah ve beyaz
karışımından hüznün
rengi gri oluşur.
2. top
Yağmurun sesi insana
huzur verir.
3. top
3.
Deniz kenarında soğuk bir
meyve suyu içmek insana
büyük bir haz verir.
4. top
Palme Yayıncılık
yapılmıştır?
Sarı ve kırmızının birleşmesinden pembeyi elde ederiz.
Kemal, kaleye yukarıdaki toplardan kanıtlanabilirlik
açısından farklı olan cümlenin bulunduğu topu atacaktır.
A) Ben daha büyümedim.
B) Babam daha eve gelmedi.
C) Bir daha benim karşıma çıkmayacaksın.
D) Daha zor şartlarda çalışmıştık.
6. Sözü söylemeden önce söz sizin esirinizdir; söyledikten sonra siz onun esiri olursunuz.
Böyle düşünen biri için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Konuşmasını yapmadan önce başkalarından
akıl alan
B) Herkesle her konuyu rahatlıkla konuşabilen
Buna göre Kemal, hangi topu kaleye atmalıdır?
C) Söylediği sözlerin arkasında durulması gerektiğine inanan
A) 4. top
D) Düşünülerek konuşulması gerektiğini savunan
TÜRKÇE
B) 3. top
C) 2. top
D) 1. top
5
CÜMLEDE ANLAM
KONU TESTİ - 2
7.
10. I. Açaydım kollarımı, "Faruk'um gitme!" diyeydim.
1
2
Ben bugün
ağlamak istiyorum.
3
Tut ki benim derdim
sende de var.
4
Acılarım bir gün
dinecek, biliyorum.
Yukarıdaki numaralanmış bulutlardan içinde varsayım cümlesi olan bulut yağmur bulutudur.
Buna göre kaç numaralı bulut yağmur taşıyan
buluttur?
III. Belgesel izlemek hayvanları daha iyi tanımamızı
ve sevmemizi sağlar.
IV. Sen öğrencileri seviyor musun ki onlardan saygı
bekliyorsun.
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki cümlelerden biriyle ilişkilendirilemez?
C) 3.
II. Yazı yazmaktan kollarım koptu.
III. Beni neden çağırmadınız?
Numaralanmış cümleler aşağıda verilen anlamlardan hangisiyle eşleşmez?
A) Yakınma
B) Abartma
C) Eleştiri
D) Sitem
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öneri" anlamı
vardır?
A) Bu filmi izleyince çok beğenmeyeceksin.
B) Boş vakitlerinde dergi okur.
C) Kitabınıza küçük bir ön söz yazmalısınız.
D) Küçüklerine sevgiyle yaklaşır mısın?
6
B) Yakınma
C) İşlev
D) Varsayım
duygularına yer vermemiştir?
A) Bu kitapta gülmece unsurlarının kullanılması
gerçeklerin üzerini örtmüş.
B) Eserinde kullandığı kelimeler, bana çocukluğumu hatırlatıyor.
C) Öykülerinde çocukluk anılarına ve tarihî konulara yer vermiş.
D) Romanında kayaları ufalayarak mızrak ve ilkel
aletler yapan bir kahramanı başarılı bir şekilde
ele alıyor.
8. I. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor.
A) Hayıflanma
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar, kendi
D) 4.
Palme Yayıncılık
B) 2.
II. Sanırım, şair bu dizede yalnızlıktan bahsediyor.
Gökyüzünde
küçücük bir kuş
olsam.
A) 1.
12.
"Yunus Emre başarılı
bir halk şairidir." cümlesine anlamca en
yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre, edebiyatımızın en başarılı halk şairidir.
B) Yunus Emre de halk şiirinde çok başarılı olmuştur.
C) Yunus Emre'nin halk şiirinde başarılı olmadığını
söylemek mümkün değildir.
D) Yunus Emre, Türk edebiyatında başarılı ve kalıcı eserler vermiş bir ozandır.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
CÜMLEDE ANLAM
13. I. Onun beni hiç terk etmeyeceğini biliyordum.
15. I. Kendinizi bir an için benim yerime koyun.
II. Ders başlamıştır, çabuk olmalıyız.
III. Sezai Karakoç'un şiirlerinde sevgi temasına
çokça rastlanır.
II. Büyük bir şair olduğun, ölçü ve ahenk hatalarından belli.
IV. Bu şiirlerin hepsi insanı yürekten kavrayan şiirlerdir.
III. Kurban Bayramı'nda memleketime gitmeyi düşünüyorum.
IV. Vücut, fonksiyonlarını yerine getiremediğinde
hastalanır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki numaralanmış cümlelerden biriyle ilişkilendirilemez?
Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir değerlendirme yapmıştır?
A)
,FPOHGHJHUoHNOHêPLêELUEHN
OHQWLYDUGÇU
A) Olasılık
B) Tasarı
C) Alay
D) Varsayım
$UGD
B) ,,FPOHGHWDKPLQDQODPÇYDUGÇU
C)
,,,FPOH|]QHOELU\DUJÇGÇU
1DFL
D) ,9FPOHGHELUNDQÇEHOLUWLOPLêWLU
Palme Yayıncılık
+DVDQ
<DYX]
16.
Balta kendini kesmez,
ayna kendisini göstermez, göz kendini
görmez.
14.
Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın?
Berkin
Aşağıdaki cümlelerden hangisi Berkin'in söylediği cümleye anlamca en yakındır?
A) Bir insan kendi kendine hiçbir şey yapamaz.
Veysel'in okuduğu dörtlükten hareketle şair için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hüzünlü
B) Dertli
C) Sıkıntılı
D) Yalnız
TÜRKÇE
B) Varlıklar, işlevlerini kendilerine yönelik gerçekleştirmez.
C) Aynaya bakan insan, orada yalnız kendisini görür.
D) İnsanlar kendileriyle ilgili konularda konuşmaktan hoşlanmaz.
7
CÜMLEDE ANLAM
5. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1.
4. 1. Diyelim ki büyük bir şirket sahibisin (Varsayım)
– Ülkemizde beyin göçü giderek
artıyor.
– ..........................
Ahmet
– Engellemek için
ne yapılabilir?
2. Fenerbahçe bu yıl, şampiyon olur. (Ön yargı)
3. Gördüğüm en güzel düğündü. (Tasarı)
4. Biraz dinlenmek sana iyi gelecek. (Öneri)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi
ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) 4.
Mehmet
B) 3.
C) 2.
D) 1.
Yukarıdaki konuşmada Ahmet'in cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümleye
"çaresizlik" anlamı katılmış olur?
A) Teknolojiyi takip etmekte fayda var.
B) Bunu ben başaramam.
C) Bunun değişeceğini sanmıyorum.
D) Ülkemizde yeni üniversiteler açılmalı.
5. "Küçük" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
lamı vardır?
Palme Yayıncılık
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "pişmanlık" an-
A) Küçük hesaplar peşindeydi.
B) Küçük bir dünya kurmuştu kendine.
C) Küçük, sıradan bir evde yaşıyordu.
D) Küçük yalanlardan bile zarar gelir.
A) Sana sorunumu anlatmayacak mıyım?
B) Beni neden bekletiyorsun?
C) Seni keşke tanımasaydım.
D) Seni aldılar götürüp ele verdiler.
6.
İçimde yeni hayaller bir Dersi dinlemezsen işte
doğsa...
böyle anlamazsın.
Sabredersen zafere
ulaşırsın.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma"
yapılmamıştır?
A) Roman yazınsal türler arasında en uzun olanıdır.
Okumazsanız hayat
sizi silip geçer.
Yukarıdaki tablodan koşul cümlesi olmayan kısım çıkarıldığında tablonun yeni görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
B) Bugün daha çok üşüyorum.
C) Sınav sonuçları daha elime geçmedi.
D) En sevdiğim şehirdir Ankara.
8
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
CÜMLEDE ANLAM
7.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ihtimal anŞakaklarıma kar mı yağdı ne var?
lamı vardır?
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?
A) Üç gün oldu gönderdiğim mektup gitmiştir.
B) Liseden beş yılda ancak mezun olabildi.
C) Leylekler yazın ülkemize göç eder.
Bu dizelerden aşağıdaki anlam özelliklerinden
hangisini çıkartmalıyız?
A) Kaygı
B) Şaşırma
C) İnkâr
D) Yalnızlık
D) Denizin kokusunu ciğerlerine çekebildi.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme yapılmamıştır?
A) Cumhuriyet romanının ilk büyük adı Yakup
Kadri'dir.
Palme Yayıncılık
11.
Bir gece misafirim olsan yeter
Dolar odam lavanta kokusu
Soğur sevincinden sürahide su
B) Yakup Kadri, sanat dünyasına Fecriati ile girmiştir.
C) Romanlarında toplumsal olayları, başarıyla vermiştir.
D) Yalnız romanlarıyla değil, şiirleriyle de meşhur
olmuş bir sanatçıdır.
Ay pencerede durup durup güler
Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Sevgiliye sitem
B) Ayrılık korkusu
C) Sevgilinin güzelliği
D) Kavuşma arzusu
9.
1. izliyordu
4. insanları
2. kenarından
5. pencerenin
3. gelip
6. geçen
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden anlamlı
ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse sıralama nasıl olur?
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargının gerekçesi verilmemiştir?
A) Trafik kurallarına uymadığından kaza yapıyor.
B) Hava kirliliği yeşil alanların azlığından kaynaklanıyor.
A) 5 – 2 – 3 – 6 – 4 – 1
B) 2 – 1 – 3 – 6 – 4 – 5
C) Beni sinirlendirdiği için onunla konuşmuyorum.
C) 3 – 6 – 4 – 5 – 2 – 1
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 4 – 1
D) Geleceğimiz için çok ama çok çalışıyoruz.
TÜRKÇE
9
CÜMLEDE ANLAM
13.
1.ilan
Evimiz bütün gün
güneşin gülümseyen
ışıltısını alır.
15. (I) Mehmet Âkif, şiirimizin güçlü kalemlerinden bi-
2.ilan
ridir. (II) Bilime, bilgiye ve bilgili insana çok önem
verir. (III) Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk
insanının bilimle, bilgiyle donanması gerektiğini belirtmiştir. (IV) Bütün bu söylemlerin arkasında, millî
değerlere bağlılığın yatmadığı söylenemez değil
mi?
Evimizin insana
huzur veren büyük
bir bahçesi var.
3.ilan
4.ilan
Evin balkonunu saran
sarmaşık, yeşilin tüm
samimiyetini insana
gösterir.
Evin büyük bir
salonu ve salondan
açılan iki büyük
odası mevcut.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin
hangisinde "onaylatma" anlamı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Yukarıdaki ev ilanlarından hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) 4. ilan
B) 3. ilan
C) 2. ilan
D) 1. ilan
Palme Yayıncılık
KONU TESTİ - 3
16.
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım.
14.
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yukarıdaki dizelerde görülen anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahmin
B) Koşul
C) Karşılaştırma
D) Ön yargı
I. Gül, dikensiz olmaz.
II. Akıl akıldan üstündür.
III. Eğri bacanın doğru
17. (I) Şair, aruzu dile ustalıkla uyguluyor. (II) Düşünce-
dumanı çıkmaz.
lerini ve hayal dünyasını aktarırken çok başarılı bir
söyleyişe ulaşıyor. (III) Dili sade ve başarılı kullanarak okuyucunun beğenisini kazanıyor. (IV) Bundan
sonraki edebî yaşamında da Türkçe değerlere bağlı
kalırsa halk onun ismini daha çok duyacaktır.
IV. Kendi düşen ağlamaz.
Can yukarıdaki kelebeklerden kinayeli olmayan
cümleyi içeren kelebeği seçmelidir.
Buna göre Can kaç numaralı kelebeği seçmelidir?
A) I.
10
B) II.
C) III.
D) IV.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri anlamı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
TÜRKÇE
5. ÜNİTE
CÜMLEDE ANLAM
KONU TESTİ - 4
1.
4.
Ankara'da karasal iklim görülür.
Ankara turizm açısından
Cem
Gamze
Sen gidersen bu şehirden
Gören gözüm görmez olur.
vazgeçilmez bir şehirdir.
Beyza
Ali
Ankara,
Anıtkabir
Türkiye'nin
Ankara'da
büyük
bulunmak-
şehirlerindendir.
tadır.
ANKARA TANITIM
BROŞÜRÜ
Yukarıda Ankara hakkında konuşan insanlardan
hangisi Ankara ile ilgili izlenimlerine yer vermiştir?
A) Gamze
B) Cem
C) Beyza
Yukarıdaki dizelerde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Amaç-Sonuç
B) Ad aktarması
C) Koşul-Sonuç
D) Neden-Sonuç
D) Ali
5. "Dağ başında duman eksik olmaz." sözü ile anla-
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi parantez içinde
verilen anlamı taşımaktadır?
A) Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. (Tanım)
Palme Yayıncılık
tılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dumanlar yüksek yerlerde bulunur.
B) Dağların zirvesi her zaman duman bulundurur.
C) Başarılı insanlar sürekli yükseklerdedir.
D) İnsanlar hedefe ulaşırken bazı sıkıntılar yaşarlar.
B) Sen de yalancı çıktın (Ön yargı)
C) Sınavı kazanmama düşüncesi bile beni ürkütüyor. (Kaygı)
D) Evladınız gayet terbiyeli. (Beğeni)
6.
Sen gülünce güller açar
gül pembe.
3. "Gideceğin adresi bilmiyorsan çok sokağa uğrarsın." cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilmediğimiz adreslere gitmememiz gerekir.
B) Gideceğimiz yeri önceden araştırmamız gerekir.
C) Hedefi olmayanlar farklı işlerle vakit kaybeder.
D) Amaca ulaşmak için çok emek harcamak gerekir.
TÜRKÇE
Bu cümlede görülen anlam olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) İstanbul, yaşam açısından gözümde büyümüştür.
B) Vaktim olsaydı seni arayacaktım.
C) Sıkıntılarından kurtulmak için psikoloğa gidiyor
musun?
D) Yağmur yağınca dışarı çıkmadık.
11
CÜMLEDE ANLAM
7.
KONU TESTİ - 4
10. Usta yazar, yaşı ---- olgunlaşır, daha ---- eserler
Hiç olmazsa unutmamak isterdim
Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar
Yalnız bırakmayın beni hatıralar
Az yanımda kal çocukluğum
Temiz yürekli, uysal çocukluğum...
verir.
Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) büyüdükçe – seviyeli
B) ilerledikçe – kaliteli
Bu şiirden yola çıkılarak şair ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
C) arttıkça – başarılı
D) geliştikçe – olgun
A) Çocukluğuna özlem duyduğuna
B) Çocukluk günlerini tekrar yaşamak istemediğine
C) Hatıralarını gözünün önüne getirmeye çalıştığına
D) Mutlu bir çocukluk dönemi geçirdiğine
hepimizden daha başarılı şiir yazıyorlar.
Bu cümlede görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amaç-Sonuç
B) Somutlama
C) Neden-Sonuç
D) Koşul-Sonuç
Palme Yayıncılık
8. Kimse bu genç şairleri eleştirmesin, bu genç şairler
11.
9.
Eskiden bu köprüyü daha çok kullanırdık.
Ümran'ın cümlesinde görülen anlam olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Eskide kaldı tüm yaşadıklarım.
Aykut çok başarılı bir öğrenci değil ----
B) Mavi bir süzgeçten geçti bütün ömrüm.
C) Dağlarda gezen ceylan kadar ürkeksin.
D) İyileşemezsen tekrar doktora gitmelisin.
Ayşe Nine
Ayşe Nine'nin cümlesi aşağıdakilerden hangisi
ile sürdürülemez?
A) ama çalışkandır.
B) ancak dikkatlidir.
12
12. Bütün sırları sonunda ----.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle
sürdürülürse cümleye "gizlenen şeylerin ortaya
çıkması" anlamı katılmış olur?
C) fakat oldukça saygılıdır.
A) gün yüzüne çıktı
B) açığa alındı
D) yalnız sağlıksızdır.
C) örtbas edildi
D) açık edilmedi
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 4
CÜMLEDE ANLAM
16.
13. Ölümsüzlük şehrinden hayat seslenir: "Ölüm geçilirse bir aşkla geçilir."
1
Yukarıdaki cümle görülen anlam olayı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde vardır?
İtfaiye, yangın
çıktığı için
gelmiş.
2
Ellerim çok
üşüdüğü için
yazıyı
yazamıyorum.
4
Seni özlediğim
için aradım.
A) Gelse yanı başımda beklese...
3
B) Kolaysa sırt çevir gençliğinden.
C) Gülsene sevdiğim yüzüme!
D) Sınav sonuçları da açıklansa...
Güzel
görüneyim diye
sıkı giyiniyor.
Yukarıdaki balonlardan bir tanesi farklı bir anlam
olayı göstermektedir.
Anlam özelliği bakımından farklılık gösteren balon hangisidir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
14. I. Hayat bir masala benzer, uzunluğu değil iyi olup
II. Uygar toplumlarda kimsenin hayatı yalnız kendisinin değildir.
III. Yaşamın değeri, uzun yaşanmasında değil iyi
yaşanmasındadır.
IV. Yararsız bir hayat yaşayanlar erken ölmüş demektir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri
konusu ve bakış açısı bakımından özdeştir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) I. ve III.
Palme Yayıncılık
olmadığı önemlidir.
17. Anlatımı pekiştiren sözde soru cümleleri yanıt istemez. Bunlar bilinen gerçekleri soru yoluyla belirtir.
Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisi
"sözde soru" cümlesi değildir?
A) Daha somut konuları işleseydim daha başarılı
olurdum değil mi?
B) Yaz ortasında böyle serinlik görülmüş müdür?
C) Canım annem, ben seni hiç yalnız bırakır mıyım?
D) Bu soğuk havada dışarı hiç çıkılır mı?
15.
Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir
Orhan Şaik Gökyay
18. "Yazar, okurunu hep yanına alıp yürümüştür."
cümlesiyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıdaki dörtlüğün ikinci dizesinde görülen
anlam olayı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Okuruyla sürekli iş birliği içinde olduğu
A) Karşılatırma
B) Benzetme
C) Konu seçiminde okurlarına danıştığı
C) Somutlama
D) Konuşturma
D) Okuruyla aynı çizgide buluşabildiği
TÜRKÇE
B) Yazarın, kendisini okuruna karşı sorumlu hissettiği
13
CÜMLEDE ANLAM
5. ÜNİTE
KONU TESTİ - 5
1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde
4.
amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A)
1
gelen
3
olaydan
Sınava çalıştığım için yüksek
not aldım.
Selma
B)
2
çıkarmalıyız
4
kötü
Gece geç yattığımdan sabah
uyanamadım.
5
ders
Serdar
C)
Okula gitmek üzere evden
çıktım.
6
başımıza
Selim
D)
Annem izin verirse oyun oynayabilirim.
Sevgi
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur?
A) 3 - 6 - 1 - 5 - 2 - 4
B) 4 - 3 - 6 - 1 - 5 - 2
2. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde tahmin
söz konusudur?
Palme Yayıncılık
C) 6 - 1 - 4 - 5 - 3 - 2
D) 6 - 1 - 4 - 3 - 5 - 2
A) Yarın arkadaşlarımla pikniğe gideceğiz.
B) Yağmur yağmazsa yarın pikniğe gideceğiz.
C) Ayşe'nin annesi izin vermediği için Ayşe bizimle pikniğe gelemiyor.
D) Sanırım annem de bizimle gelecek.
3. Aşağıda verilenlerden hangisi öznel bir cümle
değildir?
A) Okuduğum en güzel hikâye "Yüksek Ökçeler"dir.
14
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı
yoktur?
A) Can'ın evi karşıdaki olmalı.
B) "Falaka", Ömer Seyfettin'in öyküsüdür.
B) Sinemaya belki yarın gideriz.
C) "Gizli Mabed"i okurken çok heyecanlandım.
C) Babam akşam erken gelebilir.
D) Ömer Seyfettin en sevdiğim yazardır.
D) Ödevlerimi nihayet biterebildim.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 5
6.
CÜMLEDE ANLAM
9. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi diğerlerin-
Canan
Annem Ankara'ya taşınacağız, dedi.
den farklı bir anlam ifade etmektedir?
A) Arkadaşımın da yardımıyla evi çabucak toparladık.
Zeynep
İstanbul'un en güzel
yeri bence Kız Kulesi.
B) Alper ile grup çalışması yaparak harika bir iş
başardık.
C) Annemin desteğiyle kitaplarımı düzenleyebildim.
Çağla
Öğretmen, ödevleri tamamlamamızı
söyledi.
D) Kurda sormuşlar: "Ensen niye kalın?" kurt,
"Kendi işimi kendim yaparım da ondan." demiş.
Emine
Sınıfın başarısı gün
geçtikçe artıyor.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım vardır?
A) Canan
B) Zeynep
C) Çağla
D) Emine
7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde varsayım
Palme Yayıncılık
10. Aşağıdaki öğrencilerin cümlelerinden hangisinde fiilin gerçekleşmesi başka bir fiile bağlanmamıştır?
A) Babam erken gelirse size geçeriz.
anlamı yoktur?
B) Köpeğim hastalanırsa veterinere götürürüm.
A) Tut ki yetişemedim.
C) Ağladığım için gözlerim şişti.
B) Diyelim ki sınıfı geçtim.
D) Sen de gelirsen giderim.
C) Farz edelim ki araba bozuldu.
D) İstersen seninle geleyim.
8.
---- eve koşarak geldim.
11.
II. Oyuncu kardosunda çok tanıdık isimler var.
Gizem
III. Son zamanlardaki en iyi oyun olacak bu
oyun.
Gizem'in cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle gerekçe bildirmez?
A) Kuzenim bize geldiği için
B) Karnım çok acıktığından
I. Bu tiyatro oyununda "Ferhat ile Şirin"den
esinlenilmişti.
IV. Oyunda sıkılacağımı sanmıyorum.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ön yargı anlamı vardır?
C) Karnemi alınca
A) I. ve II.
B) II. ve III.
D) Hava soğuk diye
C) III. ve IV.
D) I. ve IV.
TÜRKÇE
15
CÜMLEDE ANLAM
KONU TESTİ - 5
12.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman vurgulanmıştır?
Sorumsuz
davranırsan
sınıfta kalırsın.
O kadar
güzel yürüyor ki önündeki çukuru
görmedi.
Şule
B) İstanbul'dan bugün babam gelecek.
C) Bugün babam İstanbul'dan gelecek.
D) Babam bugün İstanbul'dan gelecek.
Özgür
Maça herkesten önce
geldik.
Taklit konusunda çok
başarılıdır.
Özkan
Songül
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde kinayeli anlatım söz konusudur?
A) Şule
B) Özgür
C) Özkan
D) Songül
16. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi anlamca
olumludur?
Palme Yayıncılık
A) Babam İstanbul'dan bugün gelecek.
A) Yemeğin dibi tutmamış.
B) Çocuk, haylazlığından yerinde durmuyor.
C) Mehmet buralara gelmemiş biri değil.
D) Oya, annesini çok üzmüyor.
13. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde varlıkların benzer ya da farklı yönlerine yer verilmemiştir?
A) Oya, Ali'den daha uzundur.
B) Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır.
C) Annem benden daha hamarattı.
D) Kardeşim sinemaya gitti, ben tiyatro izledim.
17.
1
yanında
3
zamanında
16
5
olandır
4
senin
6
dost
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir şeyi olduğundan ya az ya da çok gösterme anlamı vardır?
2
gerçek
7
zor
Yukarıda verilen kelimelerden kurallı bir cümle
oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) O kadar zayıflamış ki bir deri bir kemik kalmış.
A) 6 - 7 - 3 - 4 - 1 - 2 - 5
B) Tilki gibi kurnaz bir çocuktu.
B) 2 - 6 - 7 - 3 - 1 - 4 - 5
C) Şiddetli yağmurdan dolayı evimizi su bastı.
C) 2 - 6 - 7 - 3 - 4 - 1 - 5
D) Korkudan ışığı dahi kapatmadı.
D) 4 - 1 - 2 - 6 - 7 - 3 - 5
TÜRKÇE
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 106 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа