close

Enter

Log in using OpenID

31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle İlişkili Taraf İşlem Bakiyeleri

embedDownload
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Esas Holding, Grup’un ana sermayedarı olup kontrol gücüne sahiptir. Grup, sermayedarları ve
sermayedarlarının sahip olduğu diğer işletmeler ile çeşitli operasyonel ve finansal ilişkilere sahiptir.
İlişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş vadeler bulunmamaktadır. İlişkili
taraflar ile gerçekleşen işlemler sonucunda ortaya çıkan alacak ve borçlar genellikle olağan piyasa
koşullarında ödenmektedir.
(i)
İlişkili taraf bakiyeleri:
a)
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İş ortaklıkları ve iştirakler:
Esasburda İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve
Pazarlama A.Ş. ("Doğan Burda")
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
929
-
-
318.600
929
318.600
(*) EAG Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ticari ünvanı Esasburda İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş. olarak değişmiştir.
b)
İlişkili taraflara ticari borçlar
Ana ortak:
Esas Holding
İş ortaklıkları ve iştirakler:
PUEM
Diğer ilişkili taraflar:
Doğan Burda
RM Arşiv Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Esasburda İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
1.378.644
-
91.857
46.569
4.282
2.880
-
3.180
65.822
1.477.663
115.571
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
(ii)
İlişkili taraflarla olan önemli işlemler:
Esas Holding ile olan başlıca işlemler, Esas Holding’in uçak alımlarında sağlamış olduğu finansal
garanti ve buna bağlı olarak ödenen komisyonları içermektedir. Grup, bu komisyonları finansman
giderleri altında kaydetmektedir.
Grup aynı zamanda, genel müdürlük binasını Esas Holding ve onun iştiraki olan Esasburda İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den kiralamakta ve aşağıda gösterildiği üzere kira gideri olarak
kaydetmektedir.
Grup, Doğan Burda aracılığı ile kiraladığı reklam alanları ile reklam geliri elde etmektedir.
Grup, çağrı merkezi hizmeti sağlayan Callpex Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’den
(“Callpex”) çağrı mekezi hizmeti almaktadır. Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı, Callpex’te hissedar
olarak bulunmaktadır.
Grup, İzair’e bakım hizmetleri sunmaktadır. Grup, aynı zamanda pilotlarının eğitimi amacı ile
PUEM’den simülatörle eğitim hizmeti almaktadır.
(a)
İlişkili taraflara yapılan satışlar
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
203.700
95.826
-
180.000
118.546
1.064.038
299.526
1.362.584
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
1.766.489
-
1.078.887
1.091.086
1.868.624
191.611
9.240
1.763.880
247.467
6.459
217.410
47.000
-
4.053.374
4.234.779
İş ortaklıkları ve iştirakler:
Doğan Burda
PUEM
İzair (*)
(b)
İlişkili taraflardan yapılan alımlar
İş ortaklıkları ve iştirakler:
PUEM
İzair (*)
Diğer ilişkili taraflar:
Callpex
Esasburda İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RM Arşiv Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Mars Sinema Turizm ve Sportif
Tesisler İşletmeciliği A.Ş.
Diğer
(*) Tutar, İzair’in tam konsolidasyona dahil olmadığı döneme aittir.
2
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
NOT 20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
(ii)
İlişkili taraflarla olan önemli işlemler (devamı):
(c)
Kira giderleri
Esasburda İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(d)
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
711.614
534.117
711.614
534.117
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
3.475.803
2.989.978
3.475.803
2.989.978
Kefalet komisyonu giderleri
Esas Holding
Komisyon giderleri, Grup’ un finansal kiralama yoluyla edindiği uçakların finansmanına yönelik
olarak Esas Holding tarafından sağlanan teminat nedeniyle oluşmaktadır. Komisyon oranı teminatın
%115’i üzerinden %0,575’ dir.
(iii)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Üst düzey yöneticiler, genel müdür ve genel müdür yardımcılarından oluşmaktadır. 31 Mart 2014 ve
2013 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle fayda tutarları aşağıdaki gibidir:
Ücret ve diğer kısa vadeli faydalar
3
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
1.209.390
1.102.759
1.209.390
1.102.759
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content