close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0012-T
Adresi : İstasyon Mahallesi Yunus Emre Sk.
No: 10 D:1 İlkadım
SAMSUN / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
EMİSYON
(TS CEN/TS 15675 ve
TS
EN 15259 şartlarına
uygun)
Tel
: 0 (362) 230 31 26 / 27
Faks
: 0 (362) 230 31 28
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.artekcevre.com.tr/sam
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile
CO, O2 ve CO2 Tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile
SO2 Tayini
TS ISO 7935
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile
NO, NO2, NOX Tayini
EPA CTM-022
Renk karşılaştırma (Bacharach) Metodu ile
İslilik Tayini
TS 9503
Gravimetrik Metot ile Nem Tayini
EPA Metot 4
Nem Probu ile Nem Tayini
(180 C Baca Sıcaklığına Kadar)
İşletme İçi Metot PR-S.504.25
Hız Tayini ve Debi Hesaplaması
EPA Metot 2
TS ISO 10780
Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişim
Tayini-Referans Metod
TS EN 13284-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
AB-0012-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(EMİSYON (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
şartlarına uygun)
Devam)
ORTAM HAVASI
ÇEVRESEL
GÜRÜLTÜ
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İzokinetik Örnekleme Metodu
(Gravimetrik Metot) ile Partikül
Madde Tayini
EPA Metot 17
EPA Metot 5
TS ISO 9096
SO2, SO3 ve H2SO4 Örneklemesi ve
Titrimetrik Metot ile Tayini
EPA Metot 8
Siyanür, HCN Örneklemesi ve Tayini
CARB 426
Gravimetrik Metot ile Toz (PM10) Tayini
TS EN 12341
Çöken Toz Örneklemesi ve Tayini
TS 2341
Çevre Gurultusunun Tarifi,
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2 / T1
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1 / T1
Akustik - Makina ve
Donanımlardan Yayılan
Gurultu - Bir İş Mahallinde ve
Belirtilen Diğer Konumlarda
Yayılan Ses Basınç
Seviyelerinin Tayini İle İlgili
Temel Standartların
Kullanılması İçin Kılavuzlar
EN ISO 11200
EN ISO 11201
Akustik - Makina ve Donanım
Tarafından Yayılan Gurultu Bir İş Mahallinde ve Belirtilen
Diğer Konumlarda Yayılan Ses
Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi
- Esas Olarak Bir Yansıtma
Düzlemi Boyunca Acık Bir
Alanda Kullanılan Mühendislik
Metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik - Makina ve
Donanımlardan Yayılan
Gurultu - Bir İş Mahallinde ve
Belirtilen Diğer Konumlarda
Yayılan Ses Basınç
Seviyelerinin Ölçülmesi Çevresel Düzeltmeler
Gerektiren Metot
TS EN ISO 11204
Akustik-İş Yerinde Maruz Kalınan
Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün
Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
AYDINLATMA
Lüksmetre ile Ortam Işık Şiddetinin
Ölçülmesi
COHSR-928-1-IPG-039
KİŞİSEL MARUZİYET
VE ÇALIŞMA
ORTAMI
HAVASI
Ortam Havasında Toplam Toz
Örneklemesi ve Analizi
NIOSH 0500
Ortam Havasında Solunabilir Toz
Örneklemesi ve Analizi
NIOSH 0600
Ortam Toz Ölçümü
(Gravimetrik metot)
TS 2361
Gerçek Zamanlı Toz Ölçümü Anlık Ölçüm
CEN /TR 16013-3
Sıcak Ortamlar –WBGT (Yaş Hazne Küre
Sıcaklığı ) İndeksine Göre Isının Çalışan
Üzerindeki Baskısının Tahmini
TS EN 27243
(ÇEVRESEL
GÜRÜLTÜ Devam)
TERMAL KONFOR
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
AB-0012-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(TERMAL KONFOR
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Orta Dereceli Termal Ortamlar PMV ve
PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık
İçin Şartların Belirlenmesi
TS EN ISO 7730
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content