close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru Koşulları

embedDownload
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara
2014–2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.
ANABİLİM DALI
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
BİYOLOJİ
FİZİK
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
25
30
10
25
25
DOKTORA
10
3*
-
*Kimya Mühendisliği Doktora Programında aranan koşullar;
Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Çevre Mühendisliği, Makine
Mühendisliği ve Metalurji mezunu olmak.
Anabilim Dallarında aranacak şartlar;
Lisans Programı dışından gelecekler için bilimsel hazırlık uygulanabilir.
BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİ
Başvurular 06-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Fen
Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
1-Başvuru Formu (Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinde bulunan başvuru formu
doldurulup çıktısı alınacaktır),
2-Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
(Onay noterden, belgenin alındığı kurumdan veya aslının gösterilmesi durumunda Enstitümüzce
yapılmalı)
3-Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun
oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge
getirmeleri gerekir.Getirmedikleri takdirde YÖK’ün karşılığı uygulanacaktır.
4-Nüfus Cüzdanı Sureti ve ikametgâh belgesi,
5-Fotoğraf (vesikalık, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet,
6-ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav
tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(ALES)’ den en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi,
7.Varsa Yabancı Dil sonuç belgesi: (YDSveya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en
az 50 puana sahip olduklarını gösterir belge.)
Not: Yabancı dil belgesi olmayan adaylar mezun olana kadar bu şartı sağlamak
zorundadırlar. Öğrenciler Üniversitemiz tarafından 19 Ağustos 2014 tarihinde dil sınavına
girebileceklerdir. Sınava girmek isteyen adayların başvuru evrakları ile dilekçe
vermeleri gerekmektedir. (Sınav yeri ve saati Enstitümüz internet adresinden
duyurulacaktır.)
DOKTORA
1-Başvuru Formu,
2-Diploma: Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı
fotokopisi, (Onay noterden, belgenin alındığı kurumdan veya aslının gösterilmesi durumunda
Enstitümüzce yapılmalı)
3-Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun
oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge
getirmeleri gerekir. Getirmedikleri takdirde YÖK’ün karşılığı uygulanacaktır.
4-Nüfus Cüzdanı Sureti ve ikametgâh belgesi,
5-Fotoğraf (vesikalık, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet,
6-ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Doktora programına başvuracak adayların sınav
tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(ALES)’den en az 60 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi,
7. Yabancı Dil Sonuç Belgesi: (YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az
55 puana sahip olduklarını gösterir belge.)
8. Yüksek Lisans yapanların Yüksek lisans not ortalamasının 4 tam not üzerinden en
az 3 olması gerekir.
MÜLAKAT TARİHLERİ VE YERİ
21 Ağustos 2014 Perşembe saat 10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nda
yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME
YÜKSEK LİSANS
Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük
sisteme dönüştürüldükten sonra) %25’i ve mülakat notunun %25’i dikkate alınarak başarı
notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların
toplamının en az 55 olması gerekir. Mülakattan 100 Tam puan üzerinden en az 50 puan
almak gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen
kontenjan kadar öğrenci alınacaktır.
DOKTORA
Doktora programlarında mülakat değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az %60 alan ve
genel başarı notunda tam notun en az %70 sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. ALES
puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldükten
sonra) %25’i ve mülakat notunun %25’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanacaktır.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. 2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek
şekilde),
2. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi
Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin
aslı,
3. Kesin kayıta gelmeden önce kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler
http://fbe.karatekin.edu.tr bağlantı adresinden bilgi sistemine giriş yaparak kullanıcı adı
alanına okul numaranızı şifre alanına tc kimlik numaranızı yazarak bilgi sistemine giriş
yapınız. Öğrenci sosyal durum belirleme formunu doldurarak kaydede basınız. . Çıktısını alıp
kesin kayıtta getirilmesi gerekmektedir.
ADRES:
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Bademlik Mevkii
Çankırı
Tel
: 0376 212 35 81-82
Fax : 0376 212 43 22
Web
: http://fbe.karatekin.edu.tr
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content