close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

embedDownload
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ögretim Üyesi Disindaki Ögretim Elemani Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinde "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES
puani 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların
değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı
başarı sırasına göre belirler." ve 13.maddesinde "Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre
yapılır." hükümleri gereğince giriş sınavlarında başarılı olan adayların durumları Sınav Jürisi tarafından değerlendirilmiştir.
Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalı
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Araştırma Görevlisi
Kadro Derecesi
5
Kadro Adedi
1
Giriş Sınav Tarihi
12.08.2014
Sıra No
Adı Soyadı
1 Fahrettin HORASAN
ALES
Sözel /
Sayısal
(A)
/ Eşit Ağırlık Puanın %30'u
Puanı
83,606
25,0818
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLARIN
Lisans Mezuniyeti
Yabancı Dil
Notu
(B)
%30'u
85,53
25,659
Puanı
(C)
Puanın %10'u
63,75
6,375
Giriş Sınavı
Notu
(D)
Notun %30'u
(A)+(B)+(C)+(D)
Değerlendirme
Notu
SONUÇ
82
24,6
81,7158
ASIL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content