close

Enter

Log in using OpenID

ÇAKMANUS Tanıtım Broşürü

embedDownload
Çakmanus Mühendislik
Enerji Ltd. Şti.
Binalarda enerji verimliğinde ve mekanik tesisat
projelendirmede çözüm ortağınız
Çakmanus Müh. Enerji Ltd. Şti
İvedik OSB Hasemek koop.
67. sok no: 60 Ostim/ANKARA
www.cakmanus.com.tr
Partnerimiz:
İntegral İngenieure
Oranienstrasse 9
D- 52066 Aachen/GERMANY
www.integral-ingenieure.de
Çalışma konularımız
•
•
•
•
Bina Mekanik Tesisat Tasarımı
Enerji etüt işleri
Bina enerji simülasyonu (modelleme)
LEED sertifikasyonu danışmanlığı.
Çakmanus bunların hepsi veya bir kısmı için hizmet
sunabilmektedir.
Çakmanus-İntegral ne sağlar
Nakit
Binalarda enerji verimliliği ve konfor sağlamak
Çakmanus-İntegral’in işidir.
Çakmanus - İntegral’in sagladığı ek kazanç
Çakmanus - İntegral için ek masraf
Çakmanus - Integral ile planlanmış binanın toplam giderleri
Çakmanus -Integral´siz planlanmış binanın toplam giderleri
5 yıllık dönem
25 yıllık işletme dönemi
Zaman
Almanya’da binaların ısıtma enerjisi tüketimleri
(Recknagel Tablo 1.9.3-1).
Sıra
no
Yapı tipi
Enerji tüketimi
(kWh/m2yıl)
İşletme Maliyeti
1
1980 öncesi yapılar
200….240
>20 - 30
2
1982-1994 arası
yapılar
140….180
15 - 20
3
1994 sonrası
yapılar
70….140
10 - 15
4
Düşük enerjili
yapılar
30….70
5-8
5
Pasif evler
<15
<3
Not: Elektrik birim fiyatı 0,12 EURO/kWh alınmıştır.
(EU/m2.yıl)
Türkiye’de mevcut binalardaki enerji tüketimi
(Çakmanus müh. ve partneri EDSM Enerji tarafından incelenen
mevcut binalar)
Sıra
Bina cinsi
no
Bulunduğu
Yapım
yer
yılı
Enerji
Enerji
tüketimi
maliyeti
(kWh/m2yıl) (EU/m2.yıl)
1
5. yapı sınıfı ofis
İstanbul
1989
150
>15
2
Üniversite kampus
Ankara
1980
185*
>20
binaları *
öncesi
3
Özel hastane
İstanbul
2008
450
>50
4
5. yapı sınıfı ofis
İstanbul
1998
140
>15
5
Otel
İstanbul
1992
330
40
6
Ofis binası
Eskişehir
2008
170
20
7
Banka şubesi
Ankara
2005
-
>25
8
5. yapı sınıfı ofis
Ankara
2010
>200
>20
* Sadece ısıtma (soğutma ve havalandırma yok).
** Isıtma ve soğutma (havalandırma yok).
Türkiye’deki yüksek performanslı binalar
(Çakmanus müh. tarafından tasarımına katkı sağlanan binalar)
Sıra
Bina cinsi
no
1
Enerji
Enerji
tüketimi
Maliyeti
yılı
(kWh/m2yıl)
(EU/m2yıl)
Ankara
2010
95
12
Ankara
2010
85
10
-
70
<10
Bulunduğu Yapım
yer
Eser Yeşil Binası
(LEED Platin)
2
Yüksek Performanslı
Ostim Yönetim Binası
3
Prokon Yönetim Binası Ankara
(proje aşamasında)
Not: Almanya’da yeni ofis binalarında HVAC enerji tüketimi 5-10 EU/m2yıl civarına
indirilebilmiştir. Türkiye’de ise konvensiyonel ofis binalarda 20-40 EU/m2
civarındadır.
Bina Mekanik Tesisat (HVAC) tasarımı
• İlk yatırım ve işletme maliyetlerinin optimizasyonu
• LEED’e uygun tasarım.
• ASHRAE Standard 189.1
• Yüksek performanlı sürdürülebilir tasarım standardıdır.
• ANSI tarafından 2010 yılında yayınlanmıştır.
• ASHRAE, USGBC ve IES’in ortak ürünüdür.
• Tarafımızca tasarımda kullanılan standartdır.
Enerji simülasyonu
Enerji simülasyonu, yüksek performanslı bina tasarımının
önemli araçlarından birisidir.
Bunu Size Çakmanus – İntegral sağlar.
–
–
–
–
–
Bina kabuğu simülasyonu
Doğal sistemler : Solar wall, doğal havalandırma, free cooling, adyabatik soğutma vb.
Mekanik tesisat sistemlerinin simülasyonu
Aydınlatma simülasyonu
Akış simülasyonu
Isıl simülasyon
İnput
•Geometri
•Tesisat tekniği
•Kullanıcı
•İklim
Muhtemel değişiklikler
•Malzeme
Simülasyon modeli
•Kullanım konsept
•Tesisat
Hızlı ve esnek
uygulama
Output
•Oda iklimi
•Hava değişim sayısı
•Isı/soğutma ihtiyacı
•Enerji ihtiyacı
•Etkililik
Karar
Isıl simülasyon çıktı örneği
Bir ofis binasında değişik proje taslaklarında cephelerde ısı akışı ve ısıtma ihtiyacı
Taslak B
Taslak C
Dogu cephe
Taslak B
Taslak C
Güney cephe
Taslak B
Taslak C
Akış simülasyonu çıktı örneği
Bir atriumdaki akış, hız ve sıcaklık dağılımı örneği
Akış hızı
Sıcaklık dağılımı
Akış ve ışık simülasyonu çıktı örneği
Doğal havalandırma
Aydınlatma
Örnek uygulama: VIKA pasif ofis binası (Almanya)
Gerçek
Simülasyon
VIKA binasında optimize edilen alanlar
•
•
•
•
•
•
yatırım ve işletme giderleri
enerji giderleri
su giderleri
tamirat ve bakım giderleri
konfor düzeyi
esneklik
VIKA binasının geleneksel binalarla karşılaştırılması
Konvansiyonel VIKA Büro binası 30 sene sonraki
Bina
fark
Planlama
giderleri
380.000 Euro
532.000 Euro
+152.000 Euro
Yatırım giderleri
2.122.000 Euro
2.582.000 Euro
+460.000 Euro
Isıtma/Soğutma
giderleri
8.400 Euro/yıl
0 Euro/yıl
-294.000 Euro
Elektrik giderleri
6.700 Euro/yıl
7.100 Euro/yıl
+14.000 Euro
Tamirat giderleri
7.700 Euro/yıl
3.850 Euro/yıl
-262.500 Euro
Sıcaklık rahatsızlığı
71.000 Euro/yıl
yok
-2.485.000 Euro
CO2 salımı
41.000 Euro/yıl
CO2 salımı
yok
-1.435.000 Euro
Taşınma
20.000 Euro
Sadece yeni
programlama
-20.000 Euro
Kullanım
giderleri
VIKA binasının 30 yıl sonraki masraf - kazanç karşılaştırması
Fazla masraf
- 626.000 Euro
Tasarruf
Kazanç
m2 – Kazanç
+ 4.496.500 Euro
+ 3.870.500 Euro
+ 1.650 Euro
VİKA binasına ısıl enerji temini
Jeotermik ısıtma ve soğutma
sistemi
Beton tabliye sıcaklığı
Isı pompası
- kışın 8° C`den 22° C`ye ısıtıyor
- yazın devre dışı
Havalandırma
Yapay aydınlatma
Beton tabliye sıcaklığı kontrolu
Gün ışığı
Havalandırma sistemi hijyenik
hava değişimi sağliyor
Gün ışığı kontrollü yadınlatma
sistemi
Isı pompası
Jeotermik isi sondajlari
Gün ışığı kontrolü
Buffer tank
VIKA binasında jeotermik enerji kullanımı
•43 m sondaj derinligi
•Sıcaklık 8° C
•soğutma sıcaklığıi ca. 16° C
•28 sondaj
•bakım ve tamirat yok
Vika binasında termal aktif sistemler (TABS) kullanımı
•Tek bir sistemle ısıtma ve soğutma
• kuzey ve güney cephe arasında ısıl
balans
• yüksek oranda enerji tassarufu
Vika binasında bina yönetim sistemi
Merkezi kontrol ve yönetim
sistemi
•
•
•
•
ısıtma
soğutma
havalandırma
aydınlatma
Enerji giderlerini takip etmek
yeni programlama ile esneklik
Internet üzerinden kullanım
Energieerzeugung
Energieverbrauch
Schaltzustände
kWh
5133 kWh
kWh
25 kWh
kWh
Beleuchtung Mittelzone:
Ein
Beleuchtung Treppenhaus:
5133 kWh
Aus
Ventilator 1. OG:
Ein
Enerji üretimi
Enerji harci
Switch situation
kWh
5133 kWh
kWh
Aydinlatma Orta alanlar:
Acik 25 kWh
kWh
Aydinlatma merdivenler:
5133 kWh
Kapali
Fan coil birinci kat:
Acik
VIKA binasında integral için ek masraf
Tasarruf oranları ve İntegral için ek gider oranı
51%
Yatırım
tasarrufu
İşletme
tasarrufu
42%
7%
İntegral
VIKA binasında mal sahibinin avantajları
•
•
•
•
•
•
•
Projenin verimliliğini arttırılması
Bilgi akış koordinasyonu
Planlama güvenliği
İnternet ortamından proje takibi
Ekonomik fayda
Optimize edilmiş ilk yatırım masrafları
Optimize edilmiş işletme masrafları
HVAC tasarım, danışmalık ve simülasyon için bazı
referanslarımız
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spree Karre alış veriş merkezi, Berlin
Smart otomobil fabrikası, Fransa
Müdürlük Binası Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Samsung Genel Müdürlük binası, Seoul
T.C. Merkez Bankası Binaları, Kontrolluk, Proje
Eser Yeşil Binası, Ankara
Gölbaşı Nesibe Aydın Villası, Ankara
Prokon Yönetim Binası (HVAC tasarım), Ankara
JCB Bölge Müdürlüğü Binası (HVAC tasarım), Ankara
Sıvas ekolojik jeotermal otel (HVAC tasarımı),
Eskişehir Su Kültürü Merkezi (HVAC tasarımı).
Enerji etüt işleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BİNA CEPHELERİ
KAZANLAR
SOĞUTMA GRUPLARI
POMPALAR
FANLAR
KLİMA SANTRALLARI
EŞANJÖRLER
AYDINLATMA
SİSTEM ANALİZİ
Enerji etüt işleri
Bazı referanslarımız (EDSM Enerji ile birlikte yapılan
işler)
•
•
•
•
•
•
•
•
Conrad Otel – İSTANBUL
ITKIP Ofis kompleksi– İSTANBUL
Yapı Kredi Plaza – İSTANBUL
Göztepe Medical - İSTANBUL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – ANKARA
GAMA Holding Yönetim Binası – ANKARA
Tepebaşı Belediye Binası – ESKISEHIR
Schneider Fabrikası - İZMİR
Leed danışmanlığı
Öncelik yüksek performans, sonra sertifika
Çakmanus ve partnerleri bunu sağlayabilir.
olmalıdır.
Leed sertifikasyonu
Leed sertifikasyonu
Teşekkürler
Dr. İbrahim ÇAKMANUS, Mak Y. Müh.
Diplom İng., Stefan KRAEMER, Geschaftsführer
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 005 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content